vineri, 9 octombrie 2015

MarYan : PoVestea ZILEI (69) pentru 9 octombrie 2015 – MEDIUMNITATEA şi DISCERNĂMÂNTUL SPIRITUAL (V).PoVestea ZILEI (69)
(pentru)
9 octombrie 2015

MEDIUMNITATEA
şi
DISCERNĂMÂNTUL SPIRITUAL (V)

În a 4-a Parte a acestei serii de PoVestiri, referitoare la nevoia de apela la Discernământ, am evidenţiat atât latura Intuitivă, cât mai ales pe cea Raţională, prin care orice informaţie, fie aceasta „Mesaj channel” („Transmisiune mediumnică”) sau o „simplă informaţie” venită de „aiurea”, poate fi cercetată şi studiată prin FILTRUL INTERIOR al Fiinţei, pentru a fi SIMŢITĂ, dar şi ANALIZATĂ, pentru a i se da o „REZOLUŢIE”.

Iată în ce fel lucrează SIN-CRONICITATEA : exact la câteva ore după ce am postat acea ultimă Parte, a 4-a, descopăr cum Cobra vine cu un nou material promis, despre „Actualitatea Planetară”, în care, printre alte lucruri foarte importante şi interesante, legate de această „Actualitate”, încă din introducerea materialului său, preciza :

Marii majorităţi a ființelor care erau în conexiune cu Maeştrii Ascensionaţi le-au fost tăiate legăturile (după „Invazia archonică” din anul 1996).

Multe ființe care erau destinate să elibereze informaţii către populația de la suprafață au fost programate mental şi, în multe situaţii, au fost implantate informaţii şi amintiri false.

Toţi „canalizatorii” (mediumii) au fost implantaţi, iar cele mai multe conexiuni de canalizare au fost grav perturbate.”


Iată cum şi Cobra ne confirmă ceea ce spuneam de ceva vreme, anume că peste 90% din „mesajele” regăsite pe Internet şi în nenumărate cărţi de tip „New Age”, despre „canalizări” şi „canalizatori”, sunt simple „făcături” care, în lumina ultimelor informaţii, reprezintă creaţii ale unor „Programe de Inteligenţă Artificială” (archonice, evident), sau, în mod direct, intervenţia unor entităţi din astralul inferior care au tocmai această misiune, de a „parazita” adevăraţii „channel”-eri cu informaţii care să pară cât mai credibile, dar care, în esenţa lor, doar induc mesaje subliminale sau chiar directe, bazate pe anxietate, până la panică şi groază (legate de „Sfârşitul lumii” şi a Planetei etc. etc.).

Iată de ce această „pleiadă” de „mesaje”, venite în preajma „Marelui Eveniment” din 28 septembrie 2015 şi a celorlalte „momente extraordinare”, nu reprezintă, în marea lor majoritate, decât o MANIPULARE ORDINARĂ a forţelor archonice ale Cabalei, care urmăresc acelaşi program, deja cunoscut, al generării de cât mai multă Frică (ca „hrană” de bază pentru entităţile de tip archonic şi reptilian).

Pentru că manipularea este din ce în ce mai subtilă, aceste entităţi (joase, ca frecvenţă) şi programe (artificiale, de tip archonic) sunt nevoite ca să vină cu informaţii care obligatoriu înglobează un anumit nivel de „Adevăr Divin” (altfel, în contextul actualei „explozii informaţionale”, acestea n-ar mai fi deloc credibile), peste care se suprapune informaţia care manipulează, mai mult sau mai puţin subtil – în funcţie de inteligenţa şi de Nivelul de Conştiinţă al entităţii respective sau al celei care a creat acel „Program”...

De aceea, dragi prieteni, am afirmat atât de des că, în prezent, trăim în plin „Război informaţional”, din care cauză nevoia de a manifesta acest „Discernământ”, pentru „cernerea informaţiilor”, este nu doar „un moft”, ci de-a dreptul VITALĂ !...

...Altfel, cei care s-au trezit şi... doar atât, vor „ingurgita” informaţiile care vin din toate părţile, precum puii păsărilor care deschid pliscul şi înghit orice li se oferă, în totală acceptare ne-condiţionată – aspect care este important ca să se regăsească, însă în privinţa IUBIRII DIVINE (ne-condiţionate), şi nu în cazul Raţiunii şi al Lucrului cu Informaţiile, în acest Univers al Liberei Alegeri şi Discriminări (Discernământ) !Poate că acum este timpul să realizăm că, prin Eliberarea Planetară (aflată la „un vârf de pas” distanţă) şi mai ales prin re-împuternicirea personală evidenţiată inclusiv prin creşterea propriului Nivel de Conştiinţă, către acest mult-discutat (şi atât de puţin înţeles şi perceput) nivel 5D – aspectul Discernământului, de la toate Nivelurile Fiinţei, devine „Direcţie de acţiune” şi „Far călăuzitor”... astfel că acesta nu va mai însemna doar un „moft al evoluţiei, pentru cine are chef”, ci va reprezenta, în NOUA ENERGIE, unul din principalele instrumente de lucru ale Fiinţelor Suverane care vor Acţiona pentru construirea NOULUI PĂMÂNT...


Revenind la aspecte cât mai pragmatice, putem afirma că NIVELUL DE CONŞTIINŢĂ şi de LUMINĂ INTERIOARĂ a unei fiinţe, determină atât gradul Discernământului acesteia, cât mai ales gradul de Eficienţă în recepţia cât mai fidelă a oricărei informaţii (inclusiv în cazul mediumnilor).

Iată, în acest fel, avem unul dintre cele mai eficiente „instrumente de măsură” în a verifica „nivelul de Adevăr” din mesajele venite de la orişicine : Nivelul de Conştiinţă al respectivului/respectivei determină NIVELUL DE CREDIBILITATE al mesajelor sale.

Din acest motiv am descoperit niveluri de Adevăr Divin bun şi foarte bun al Mesajelor transmise de anumite Fiinţe care, deloc întâmplător, au şi un înalt Nivel de Conştiinţă – dintre care enumerăm doar pe deja cunoscutul „medium profesionistSal RACHELE, la care adăugăm şi pe „mesagera divinăInelia BENZ şi pe mult mai puţin cunoscutul (pe nedrept), „istoric galacticAndrew BARTZIS...

...Şi, dintre cei care „transmit” şi prelucrează informaţiile venite din alte surse (un fel de „mediumi” la a doua mână), pe lângă deja chiar celebrul COBRA, putem aminti de David WILCOCK (re-întruparea lui Edgar Cayce, despre care cei mai „în vârstă” au avut timp să studieze, pe îndelete, în anii 1990), la care, în ultimul timp, îl putem adăuga şi pe cunoscutul Benjamin FULFORD (care se pare că şi-a „up-grade”-at / îmbunătăţit Sursele sale, aspect evidenţiat prin relativa creştere a nivelului de Adevăr din „Editorialele” sale, din ultimul timp).

Evident că nu am pretenţia că am epuizat principalele surse de informare care oferă un nivel cel puţin „rezonabil” de Adevăr în mesajele şi informările acestora, însă, acum cel puţin am venit cu câteva exemple care să ne demonstreze ce înseamnă informaţie care posedă un minim de credibilitate.Un alt aspect care este esenţial în această activitate de „transmitere a informaţiilor” se referă la MISIUNEA PERSONALĂ cu care au venit respectivele entităţi şi personaje : sunt foarte puţini cei care AU VENIT LA ÎNCARNARE CU ACEASTĂ MISIUNE PERSONALĂ (DE „MEDIUMI”), faţă de majoritatea „channel”-erilor ce acţionează, în prezent, „pe „piaţă”, şi care au descoperit că ar putea, eventual, şi ei să „scoată o pâine” din această „afacere”...

Şi din această perspectivă, atât Sal RACHELE, cât şi Inelia BENZ şi Andrew BARTZIS s-ar părea că au venit cu aceste Misiuni Personale – girate, pare-se, chiar direct de la Nivele Galactice şi Divine – de a transmite o informaţie recepţionată dinspre cele mai înalte Nivele... şi care nu prea a fost distorsionată nici de către forţele archonice, interesate şi acestea de a afla ceea ce se transmite de la acele Niveluri (la care se adaugă, uneori, şi anumite „înţelegeri” în privinţa transmisiei informaţiilor prin aceste „canale neutre”, care să nu aparţină în mod evident vreunei „părţi”)...
  Aşadar, un Nivel de conştiinţă de minim 5-6D şi un „Contract (ferm) la nivel de Suflet” pentru a face acest gen de activitate, asigură un mult mai bun nivel de Adevăr Divin al „mesajului” mediumnic transmis, faţă de miriadele de „mesaje” care inundă Netul de ceva timp – inclusiv al celor care nu aparţin vreunui „program (archonic) de inteligenţă artificială”, ci doar unor persoane care au exersat şi ele ceva concepte metafizice şi câteva percepţii „extra-senzoriale”, intrând în mod abrupt într-un domeniu în care, prin nivelul de conştiinţă situat sub 5D (cel de 4D este încă unul al Iubirii „condiţionate”), se pun în mod direct sub influenţa unor entităţi care abia aşteaptă să „livreze” informaţii bazate, subliminal, pe teamă şi pe prea-mărirea ego-ului...

De aceea am insistat şi insist, în continuare, pe necesitatea ca fiecare, înainte de a intra în cercetarea unui material de tip „channeling”, să se acordeze cât mai eficient la starea interioară de „receptivitate”, „linişte” şi „relaxare”, pentru a putea primi cât mai fidel „mesajul sufletului” referitor la calitatea aspectelor expuse în acele „mesaje”.

Altfel... se rămâne doar la stadiul de „lectură interesantă”...

De aceea, tot repet că este mare nevoie de maximă atenţie şi discernământ atunci când venim în contact cu tot felul de „mesaje” de pe site-uri şi bloguri considerate relativ „credibile”, mai ales atunci când acestea vin cu astfel de „mesaje” pe bandă rulandă, fără nicio „discriminare” (deci, discernământ), doar pentru „rating” sau pentru părerea că „uite ce fain confirmă” nu ştiu ce „moment cosmic” senzaţional...


La final, doresc să atrag atenţia că acest aspect, al Nivelului de Conştiinţă al mediumilor, se co-relează inclusiv cu calitatea şi gradul de Adevăr prezent în pleiada de „mesaje” din ultimii ani, despre „minunata Românie” şi a sa „Axis Mundi”, alături de „revelaţiile” despre marile chakre şi portaluri planetare care musai sunt poziţionate în zonele-cheie româneşti – informaţii sosite prin entităţi care pare-se că încă ar mai avea de lucru la acest Nivel...

De aceea, dacă doriţi să aflaţi informaţii cât mai „pertinente”, referitoare la aceste aspecte (ale Chakrelor şi Portalurilor Planetare), mult mai apropiate de Adevăr (din perspectiva noastră), puteţi studia materialele informative oferite de o altă fiinţă cu un bun Nivel de Conştiinţă şi de Lumină Interioară, Diana COOPER, încă prea puţin cunoscută în România, dar care a venit cu anumite date pe care noi le-am recunoscut ca fiind veritabile, în mare parte (cam ca la nivelul „Prismei din Lyra”, a Lyssei ROYAL, de aproximativ 90%...).
 Aşadar, la final, ce aş mai putea să adaug decât că, până la urmă, atitudinea în privinţa acestei „inundaţii” de mesaje şi mesageri stă la „l-atitudinea” fiecăruia : acum, mai mult decât oricând până acum, fiecare este „obligat” ca să (se) cerceteze (să Simtă şi să Analizeze) cu maximă atenţie ceea ce se transmite, fără a mai (pre)lua pe „nemestecate” orice informaţie, ca fiind „mare adevăr”, doar pentru că este atribuită vreunei „mari entităţi divine”...

Aceste simple imagini, strict orientative, sper să vă ajute măcar cu „o picătură” în această Activitate atât de importantă în aceste Vremuri, în care Discernământul propriu este „pus la lucru” la maximă capacitate, cu o intensitate mai mare decât oricând, din ultimii... zeci de mii de ani !


Cu acelaşi spornic Drag,MarYan

3 comentarii: