miercuri, 12 octombrie 2016

Arhanghelul MIKAEL prin Celia FENN : Dansând cu FOCUL STELAR de DIAMANT : PORTALUL 10/10, 11/11 şi Un NOU ÎNCEPUT (9 octombrie 2016).Arhanghelul MIKAEL prin Celia FENN

Dansând cu
FOCUL STELAR
de DIAMANT :
PORTALUL 10/10, 11/11
şi
Un NOU ÎNCEPUT

(Traducere : Aurelia DIDA)

– 9 octombrie 2016 –

Nota MarYan :

După un „mesaj” anterior oferit de către Arhanghelul MiKaEl (Mihail) – „Faza Finală a Ascensiunii 5D a Umanităţii” – care a venit cu informaţii foarte importante şi „fierbinţi”, şi care, din perspectiva noastră, în mare parte sunt veridice, acesta având un nivel al Adevărului Divin ce a ajuns către 85% !...

...Iată că acum suntem în faţa unui nou „mesaj” al acestuia, sosit, de data aceasta, prin Celia Fenn, cea care are deja o vastă „experienţă” în receptarea mesajelor de la această Fiinţă Colectivă numită Arh-Anghel(ul) Mihail.

Se pare că, în general, ceea ce vine prin Celia Fenn (şi, iată, mai nou, prin această încă „ne-cunoscută” Eva Sarah) are un bun nivel al Adevărului Divin, astfel că, şi de această dată, ca şi în cazul mesajului anterior amintit şi ale celorlalte ale Celiei Fenn, vă propun „să vă deschideţi Sufletul” către energiile transmise prin Celia (şi traduse prin munca neobosită a Aureliei Dida, pe blogul acesteia, „Lumină şi Iubire”)...

...Fără a elimina, totuşi, propriul vostru „Filtru Interior”, activându-vă, ca întotdeauna, DISCERNĂMÂNTUL, pentru A SIMŢI veridicitatea acestor informaţii... căci, mai mult decât oricând, Acum este cea mai mare nevoie de a asculta de Vocea Interioară, fără a mai crede „orbeşte” în altcineva, din „exterior” – oricâtă încredere aţi avea în respectivul personaj !

Aşadar, după ce mesajul anterior a fost pre-ambulul expunerii unor informaţii chiar importante, despre ACTUALITATEA PLANETARĂ şi COSMICĂ, acesta ne ajută să re-marcăm Portalurile Temporale din 10 Octombrie şi 11 Noiembrie 2016, care vor aduce (sau, în primul caz, „au adus”) Noi şi puternice Energii Cosmice ale Trans-formării, alături de celelalte Valuri de Energii cărora, deja, nu le mai putem ţine „contabilitatea”...

De aceea, sugestia noastră este de a ne con-centra, acum, mai mult decât oricând, asupra noastră şi a lucrului cu Noi înşine – când Mişcările Vibraţionale Planetare sunt mai intense decât oricând în istoria Planetară din ultimii zeci de mii de ani !...

Spor(nicie) şi cât mai multă Vred-nicie ! :


Voi trăiți în Vremuri intense și puternice, Dragilor.

În acest moment, Lumina de Diamant și Codurile de Diamant activează Planeta voastră, Pământul, cu o formă de foc a Luminii de Diamant, pe care o numim Focul Stelar de Diamant.

Ce este FOCUL STELAR de DIAMANT ?

Este substanţa Ființei voastre Cosmice, a Sufletului vostru și energia Creativității.

Ați putea, de asemenea, să îl numiți „Focul SUFLETULUI”, deoarece este o puternică energie electrică de foc, care activează Dorinţa Cosmică de a dansa în Lumină, în Procesul de Creație.

Acesta este ceea ce am putea numi „Focul ANGELICși este momentul în care Sufletul recunoaște Esența sa Divină și acceptă Focul Angelic Stelar, în Întruchiparea sa Fizică.


Există o Lumină și un Foc care arde în Inima Cosmică, cu o Lumină albă, pură. Și, de asemenea, există Lumina și Focul care arde în Inimile voastre și în Sufletele voastre, pe măsură ce intrați în Noua Realitate.

Dragilor, mulți dintre voi simțiți Focul Stelar de Diamant cum dansează de-a lungul Meridianelor Corpului vostru de Lumină și prin Corpul vostru Fizic, prin intermediul Sistemului Nervos și, adânc, în Matricea Celulară. Aici, „dansează” cu ADN-ul vostru, activând noi forme și modele noi.

Este, într-adevăr, un moment în care Inteligența Divină Creativă trimite Focul de Diamant pentru a arde ceea ce este vechi și pentru a crea ceea ce trebuie să vină.

Acesta este un Moment când trebuie să fiți conștienți de Focul Stelar de Diamant, deoarece el circulă prin corpul vostru și este integrat în Corpul vostru de Lumină/Corpul Fizic.

De asemenea, acesta este un moment de predare Magiei și Dansului, fiind, pur și simplu, momentul permiterii Puterii Divine Creatoare de a crea de a se manifesta, având în vedere că Noul apare.
Portalurile 10/10 , 11/11 şi „Aprinderea” Focului Stelar de Diamant


Dragilor, există două momente puternice, care sosesc în curând, momente când Focul Sufletului va fi activat în voi şi pe Pământ.

Acestea sunt PORŢI TEMPORALE sau Portaluri ale Timpului, pe care noi le numim 10/10 şi 11/11.

10/10 are loc pe 10 octombrie 2016 și transportă Energia Noilor Începuturi, ca un Portal 1/1/9.

Dubla energie 1 semnifică Noile Începuturi, în timp ce 9 rezonează cu Energia Măiestriei şi Desăvârşirii.

Voi desăvârşiţi, într-adevăr, transformarea și stăpânirea Noii Energii, astfel încât este posibil să începeți un Nou Ciclu de Timp și de Creație în Noua Realitate.

În această zi și după acest moment, veți simți Valuri ale Focului de Diamant deplasându-se prin corpul vostru și în viața voastră.

Este înțelept ca, pur și simplu, să îngăduiți Focului de Diamant să își urmeze propria sa inteligență creatoare și să vedeți ce va crea.

Nu încercați să controlați rezultatul. Pur și simplu Visați, rugați-vă și lăsați Focul de Diamant să poarte aceste vise și dorințe spre manifestare.


Al doilea Portal – 11/11, din 11 noiembrie 2016, va fi o tranziție foarte puternică.

Portalul 11/11 este un portal de „Activare Maestruși puterea sa, de 11/11/9, care este un 2/2/9, activează atât puterea Numerelor Maestru 11 și 13, cât și Înțelepciunea Divină Feminină a lui 2, împreună cu Măiestria şi Desăvârșirea.

La acest moment, Focul Stelar de Diamant se întruchipează în Energia Divină Feminină, ceea ce înseamnă că puternicul flux al Focului Stelar/Focului Sufletului se va activa în Glanda Pineală și în Emisfera Cerebrală Dreaptă/Emisfera Cerebrală Stângă – „Potir” al propriului „Craniu de Cristalși, apoi, va fi transmis în Corpul vostru prin Centrul Inimii.

Aceasta va fi o activare mult mai intensă și doar celor care sunt fizic „pregătiți” le va fi permis să efectueze acest lucru, prin Sinele lor Superior.

Este nevoie ca Emisfera Cerebrală Dreaptă şi Emisfera Cerebrală Stângă să fie în armonie şi echilibru și, astfel, Focul Stelar poate fi dirijat, în jos, prin Măduva Spinării, în Inimă și, mai jos, în Pământ, prin intermediul Chakrei Steaua Pământului, unde se unește cu Focul Pământului, în Inima Pământului.

Aici, Focul Stelar de Diamant va fi colectat în Inima Pământului și va ajuta la formarea Matricei Noi pentru Noul Pământ.

Așa că, Dragilor, așa cum ați visat la o Nouă Viață și la o Nouă Realitate, tot așa, Visaţi la un Nou Pământ şi la o Nouă Realitate pentru Toţi, în Conștiința Superioară.
Conştiinţa de Diamant şi Purtătorii Luminii Noii Realităţi


La acest Moment de Schimbare și de Trans-formare, vor exista trei tipuri de oameni pe Pământ : cei care sunt încă „adormiţi” în conștiința energiei vechi, cei care se află în Procesul de Trezire și cei care au întruchipat Măiestria și devin purtătorii Conștiinței Focului de Diamant.

Cei care încă încearcă să-și trăiască viața în vechiul model 3D de dualitate și de conflict, pot fi numiți cei care sunt „adormiți”.

Ei sunt gânditori „raționali”, cu creierul stâng activ, care operează, încă, în Liniile Temporale și sunt, adesea, prinși în versiunile pre-fabricate ale Realității.

Ei nu și-au ridicat, încă, Conștiința la o con-știentizare a unui alt mod de A Fi și un model diferit de conectare și inter-acțiune.

Fiind „adormiți” în energia veche și existând, încă, într-o lume dimensională 3D, viața poate fi foarte dificilă pentru astfel de oameni.

Pentru ei, procesele profunde ale transformării par amenințătoare și haotice, iar ei răspund, adesea, devenind mai agresivi și mai conflictuali, creând haos, confuzie și anxietate.

Ei simt efectele Focului Stelar de Diamant în jurul lor, dar nu sunt în măsură să-l valorifice sau să lucreze cu potențialul său creativ.

Al doilea grup este reprezentat de cei care se află în procesul de „trezire” și au ajuns să realizeze că există un alt mod de viață și că se naște o Nouă Paradigmă pe Pământ.

Ei au depășit Jocurile de conflict, de dualitate și de putere și au trecut la o conștiință superioară și în curs de dezvoltare a Iubirii și Conștiinței Unității.

Ei explorează, învață și caută sprijin, deoarece toate acestea le dezvoltă Noua Conștiință și le activează Corpurile de Lumină, astfel încât acestea să poată integra și crea cu Focul Stelar de Diamant.

Al treilea grup este alcătuit din cei care Stăpânesc Noile Energii și sunt în proces de integrare şi întruchipare a Focului Stelar de Diamant și trăiesc Conştiinţa de Diamant.

Ei sunt capabili să integreze şi să echilibreze cele două Emisfere Cerebrale, Dreaptă și Stângă și acționează din Inimile lor și din Dragoste și Compasiune.

Ei curg cu Energia Creatoare a Focului Stelar de Diamant și sunt capabili de a crea propriile lor Spirale de Timp, exprimând și creând propriile versiuni ale Noii Realităţi.

Ei și-au integrat Sufletul, Spiritul și Corpul într-o singură expresie unificată a Iubirii Divine pe Pământ !
Dragilor, am putea, de asemenea, menționa, Aici, COPIII DE DIAMANT, acele Ființe magnifice ale Luminii de Diamant, care au venit pe Planetă la sfârșitul anului 2012.

Aceste Suflete Radiante se nasc cu frecvența Focului Stelar de Diamant și, oriunde ar fi ei, aceștia ancorează Focul Stelar de Diamant în Sufletele lor și creează oportunități pentru cei din jurul lor, pentru a deschide acest nou flux de Lumină Creatoare.

Așa că, Dragilor, puteți vedea că în acest moment, Omenirea este, într-adevăr, în flux și curge, având în vedere că schimbările și modificările sunt activate, adânc, în Conștiința Tuturor pe Pământ.

Atunci când interacționați zilnic cu oamenii, întotdeauna este bine să vă amintiți că nu toată lumea este la același Nivel de Conştiinţă.

Dacă ați atins nivelul celor care întruchipează Lumina de Diamant, atunci veți ști că voi transmiteți și ancorați Lumina, oriunde vă aflați.

Cum puteți simți că integrați Focul Stelar de Diamant ?

Pe măsură ce integrați acest puternic Foc Stelar de Diamant, veți simți, cu siguranță, acest proces în corpul vostru.

Ființa voastră fizică absoarbe din ce în ce mai multă Energie de Lumină, de înaltă frecvență și vibrează la frecvențe din ce în ce mai mari.

Acest lucru va determina, inițial, sentimente de epuizare intensă și, pur și simplu, veți dori să dormiți tot timpul. De fapt, Dragilor, ar fi bine și necesar să vă odihniți mai mult și să aveți grijă de corpul fizic, deoarece integrați aceste energii de foc.

De asemenea, ați putea avea senzații de „ardere”  în corpul vostru, în special la nivelul sistemului digestiv și este posibil să fiți nevoiți să vă modificați dieta, consumând Alimente ușor Asimilabile și ALCALINE, pentru un timp, pentru a permite organismului vostru să își concentreze energia asupra tranziţiilor.

De asemenea, ați putea simți durere în corp, deoarece energia de înaltă frecvență poate crea inflamație și poate irita zone vechi afectate sau puteți simți slăbiciune în corpul vostru.

Beți APĂ atunci când simțiți nevoia, pentru a elimina toxinele și pentru a „răci” sistemul, care ar putea deveni „supra-încălzit”, prin procesele Corpului de Lumină și de integrare fizică.


Împreună cu aceste senzații, este posibil să apară, de asemenea, un sentiment de „neliniște” și senzații stranii în corpul vostru.

Se poate manifesta ca și cum curenții electrici „aleargă” prin corpul vostru, pentru că, de fapt, asta se întâmplă.

Lumina de înaltă frecvență folosește sistemul nervos pentru a curge prin corpul fizic și pentru a avea acces la matricea fizică.

Acest lucru ar putea să vă facă să vă simțiți nervoși și neliniștiți uneori, ar putea să vă determine să vă „întrerupeți” și să mergeți la culcare, s-ar putea să vă treziți stresați după câteva ore sau este posibil să aveți vise ciudate, subconștientul încercând să explice și să integreze aceste procese.

În viața de zi cu zi, v-ați putea simți dezorientați și confuzi uneori și ați putea uita lucruri și „pierde” timp...

Acest lucru se datorează faptului că, în termeni informatici, Hard Disk-ul este re-formatat, iar unele dintre „informații” s-ar putea pierde.

Doar fiți conștienți de faptul că, atunci când procesul este complet, veți fi capabili să funcționați, în mod clar, din nou.

De asemenea, v-ați putea simți „deconectați” de la Realitate. Acest lucru se datorează faptului că Existaţi !

Vi se oferă posibilitatea de a re-crea, într-un mod magnific, atât propria viață cât și propria Realitate și pe cea a Pământului.

Visând, Creând și deținând Focul de Diamant în propria Ființă, lucrați cu împământarea acestei puternice Noi Lumini.

Nu încercați să vă „re-conectați”, ci mai degrabă concentraţi-vă pe crearea Noului și îngăduiți, celor care sunt aliniați cu Noua Lumină și Frecvență, să vă găsească !
Lucrul cu Focul Stelar de Diamant în procesul de Integrare


Cel mai eficient și cel mai pozitiv mod de a lucra cu Focul Stelar de Diamant este acela de a vă angaja în activități și procese care vă permit să fiţi Creativi, pentru a avea acces la Puterea și Înțelepciunea Sufletului și a Spiritului vostru.

Folosind Creativitatea, de asemenea, vă permite să activați Emisfera Cerebrală Dreaptă, ceea ce înseamnă că veți lucra pentru crearea unui echilibru corect – Emisfera Cerebrală Dreaptă/Emisfera Cerebrală Stângă, care pregătește „Potirul” pentru Lumina Focului Stelar de Diamant care urmează să fie primită și transmisă.

Creativitatea poate fi exprimată în mai multe forme, în funcție de preferințele individuale.

Poate că cel mai simplu mod de a începe este acela de a lucra cu JURNALUL propriului Suflet, în care vă înregistrați sentimentele de zi cu zi, experiențele și înțelepciunea, prin cuvinte, poezie sau imagini pe care le creați singuri.

(Nota MarYan :
Iată cum, în aceste vremuri, Arhanghelul Mihail vorbeşte de acest element pe care noi l-am amintit încă din primele postări de pe blog, de la al doilea Editorial : JURNALUL, ca instrument de re-descoperire de Sine prin Semi-Meditaţia pe care ne-o induce, atunci când ne eliberăm treptat de controlul minţii – egoului – şi ne permitem, astfel, să ne re-scriem propria noastră BIBLIE individualizatăCartea Cărţilor a Propriei noastre Fiinţe !)

Este, de asemenea, o idee bună să vă întâlniţi în grupuri pentru a vă exprima esența Sufletului vostru creativ, prin muzică, mantre, cântec, dans sau forme de creație vizuală și artistică.

Fiind într-un grup de oameni de aceeași frecvență și rezonanță, vă ajută să vă echilibrați și să vă activați propriile fluxuri creative.

După o perioadă, în timp ce lucrați cu creativitatea în creștere, veți începe să vedeți legătura dintre Creativitate și Crearea Vieții și Realității voastre, pe măsură ce visați și alegeți culorile, sunetele și gusturile propriilor Creații.

Ce aventură magnifică va fi, din moment ce alegeți și exprimați Culorile și Tonurile Sufletului și Spiritului vostru și contribuiţi la crearea Noii Realităţi !


Arhanghelul Mihail.Nota Celia FENN :

În cazul în care doriți să învățați și să experimentați mai multe despre Lumina de Diamant şi Focul Stelar de Diamant, avem trei oportunităţi pentru voi :

- Puteți achiziționa cartea Celiei Fenn : „Codurile de Diamant” ;

- Vă puteți alătura webinar-ului online pentru Portalul 11/11 , sau

- Vă puteți alătura nouă în Noiembrie, pentru Retreat”-ul din Turcia, unde vom lucra cu Focul Stelar de Diamant, într-un Grup Sacru.prin

Un comentariu:

  1. daca se poate va rog in ultima postare a lui Cobra care este nivelul de adevar al acestei postari http://2012portal.blogspot.com/2016/10/a-major-situation-update.html

    RăspundețiȘtergere