duminică, 12 februarie 2017

HATHORII prin Tom KENYON : Apariţia NODURILOR multiple DE HAOS (12 august 2011).prin Tom KENYON

Apariţia
multiple

– 12 august 2011 –

Nota MarYan :

Pentru a înţelege cât mai în profunzime Mesajul Hathorilor, recomandăm studierea şi a celorlalte mesaje pe care le-am postat pe blog, la Subiectul-Categoria corespunzătoare, referitoare la HATHORI şi la informaţiile oferite de aceştia, transmise prin TOM KENYON.

Prezentul mesaj al Hathorilor, dincolo de informaţii actualizate despre noi aspecte ale Nodurilor (multiple) de Haos, oferă ceea ce noi considerăm a fi chiar foarte util şi important, pentru oricine : Două Tehnici  de Meditaţie – un fel de „lucru cu noi înşine”.

Aceste „Tehnici” reprezintă, în realitate, altceva decât „clasicele” Tehnici de Meditaţie cu care sunt obişnuiţi majoritatea „Lucrătorilor cu Lumină” – fiind caracterizate, în primul şi în ultimul rând, prin Simplitatea uimitoare ce determină Eficienţa crescută a acestora...

De fapt, nu pare a fi nevoie de nicio „filozofie” specială pentru a-ţi induce o Stare de Apreciere (interioară) şi Recunoştinţă (pentru tine însuţi), însă tocmai faptul de a fi „atât de simplu” pare a fi atât de... complicat, căci această Stare (care este una Coerentă, de tip Cuantic), nu poate avea eficienţă dacă este doar programată mental, ci numai dacă este Trăită şi Simţită ca venind din INIMĂ...

Însă, pentru cei care au o minimă experienţă în A Simţi Aprecierea, Recunoştinţa, Graţia, Bucuria, Zâmbetul interior (din Inimă) – ştiu despre ceea ce Hathorii amintesc în acest mesaj.

Într-adevăr, pare foarte banal, însă are o mare Putere şi Eficienţă să (con)duci Energia Atenţiei în Spaţiul Cuantic dintre atomii şi moleculele Inimii fizice (pentru început, apoi în Spaţiul Cuantic al întregului corp şi al mediu exterior), pe care să-l impregnezi cu Energia Cuantică a Aprecierii şi Recunoştinţei (pe care o activezi şi o antrenezi în Primul exerciţiu).

Veţi vedea, cu puţin antrenament, ce uriaş efect poate avea acest JOC-Experiment care, combinat cu puternicele efecte sinergetice produse de „tonalităţile muzicale” oferite de Hathori (care, apropos, NU sunt pentru toată lumea ; de aceea precizez că, cine nu rezonează cu aceste tonalităţi – aşa cum deja au apărut comentarii în acest sens – este mai bine ca să stea deoparte, căci încă nu este pregătit să inter-acţioneze cu aceste energii foarte puternice, de tip „over-ton-uri” care, după cum preciza şi Tom Kenyon, declanşează mari Eliberări de Energii Emoţionale – aspecte pe care le vom detalia într-un articol separat)...

...Ei bine, toate acestea pot duce către Eliberarea unor blocaje Emoţionale dramatice ce vor permite activarea unor calităţi interioare ce au aşteptat, de foarte mult timp, ca să intre în funcţiune.

De aceea, DARURILE oferite de către Hathori (şi eventual, combinate cu Daruri deja cunoscute, precum Conştiinţa FLĂCĂRII VIOLET şi Energia MAHATMA – despre care, iarăşi vom vorbi separat, în alte articole) ne pot duce mai aproape de acele Eliberări (Mântuiri) de „greutăţile” sau blocajele care ţin „bula biologică umană” în densităţi mai grele de frecvenţe mai joase (nivele mai mici de conştiinţă).

Aşadar, aceste aspecte ar putea reprezenta „Replica” noastră la provocările oferite de Univers în aceste Vremuri, când Energiile sosite din Cosmos sunt tot mai „vijelioase” (ca frecvenţe) iar manifestările la Suprafaţa Planetei sunt tot mai distorsionate şi mai amalgamate, încât, pentru cei adormiţi sau abia treziţi, pare a fi un Haos îngrozitor...

...Căci este „normal” (dar nu firesc) să fie aşa, când „s-au nimerit ca să deschidă ochii” când Planeta şi Umanitatea se află, deja, în plin Nod (multiplu) de Haos !

Aşa că, acum, înainte de a porni studiul, ne permitem să adaptăm uşor celebra butadă (românească?) : „Scapă Cine Poate”...

ACUM (în acest AICI, încărcat cu tot mai mult 5D), SCAPĂ CINE (Con)ŞTIE(ntizează) şi APLICĂ ! :


Planeta voastră intră într-o stare de tranziţie decisivă, caracterizată de o multitudine de Noduri de Haos.

În mesajele noastre anterioare, am discutat despre schimbările ce au loc pe Pământul vostru, în contextul unui singur Nod de Haos. Însă, din punctul nostru de vedere, acum apar multiple Noduri de Haos.

Inter-acţiunea complexă a acestor noduri implică lucruri cum ar fi anomalii mari ale climei, intensificări ale activităţii vulcanice şi seismice, încercări mari pentru eco-sistemele Planetei, provocări în domeniul agriculturii şi a resurselor de hrană, precum şi instabilitate politică şi economică.


Pe lângă aceste Noduri de Haos de pe Planetă, SOARELE din sistemul vostru solar manifestă şi el un grad şi mai mare de instabilitate şi imprevizibilitate.

Şi el intră în multiple Noduri de Haos, fiind acţionat de propriile cicluri interne, dar şi influenţat în mare măsură – aşa cum am menţionat în mesajele precedente – de către CENTRUL GALACTIC.
Provocările de natură fizică, cu care vă veţi confrunta în viitorul apropiat, sunt multe, însă mesajul nostru de acum nu ia în discuţie dimensiunea fizică a acestor dificultăţi.

Aceste schimbări şi provocările ce rezultă din ele le vor fi clare tuturor celor care privesc dincolo de suprafaţa evenimentelor curente.

Mesajul nostru se concentrează pe Criza emoţională şi spirituală cu care vă confruntaţi.

În momentul în care un Sistem intră în Noduri de Haos multiple, există o solicitare sporită asupra acelor elemente sau fiinţe, care se află în nivelul vibratoriu de existenţă în care se produc Nodurile de Haos.

Să ne referim puţin şi la altceva decât la experienţa umană.

Din experienţa noastră, alte dimensiuni de conştiinţă şi existenţă trec şi ele prin propria versiune de Noduri de Haos multiple.

Prin urmare, provocările energetice pe care le înfruntaţi nu sunt limitate doar la Pământ, ci se extind la nivelul tututor dimensiunilor de conştiinţă şi al tuturor fiinţelor, inclusiv al celor care nu au corp fizic (fiinţe de energie, lipsite de corpuri), care au legătură cu Pământul şi cu această Galaxie.


Să coborâm însă cu picioarele pe Pământ, la punctul central din existenţa voastră în Timp şi Spaţiu.

Aşa cum am spus mai înainte, fiinţele care trăiesc într-un tărâm de existenţă ce trece prin Noduri de Haos multiple, în mod inevitabil vor fi stresate de intensificarea evenimentelor haotice.

Pe măsură ce cresc elementele haotice din cadrul tiparelor climatice planetare, pe măsură ce se înmulţesc încercările la care este supusă agricultura şi, pe măsură ce cresc problemele economice, va exista o creştere a stării de nelinişte a omenirii, la nivel mondial.

Acest gen de nelinişte tinde să se centreze pe supra-vieţuirea fizică şi, chiar dacă neliniştea legată de supravieţuire poate antrena fiinţele umane într-un gen de nebunie sau de iraţionalitate, în starea curentă de tranziţie, în care intraţi acum, există ceva mai perfid şi ascuns.

Acest pericol ascuns are de-a face cu formele-gând, perpetuate de unele dintre religiile şi tradiţiile voastre spirituale importante.

Aceste forme-gând şi sisteme de credinţă menţin noţiuneaexistă o separare între aspectele fizice şi cele inter-dimensionale (spirituale) ale existenţei voastre.

Lumea fizică este considerată ca fiind pângărită ; Natura este considerată ca ceva ce trebuie învins şi dominat (spre deosebire de co-crearea cu lumea naturii) şi, în esenţă, se consideră că lumea este ceva din care trebuie să evadezi.
Noi nu împărtăşim această convingere.

În experienţa noastră, conştiinţa este un continuum, de la cele mai înalte vibraţii ale Luminii, la cele mai joase vibraţii ale materiei şi însăşi atomii şi particulele sub-atomice, care alcătuiesc lumea voastră, sunt, prin însăşi natura lor, sacre — dacă prin Sacru înţelegeţi că ei au legătură cu Întregul.

Odată cu creşterea tensiunilor generate de Nodurile multiple de Haos, mulţi oameni vor avea tendinţa de a intra în Stări iluzorii şi disociative de Conştiinţă.

Cei care aderă la gândul-formă că există o sciziune veşnică între lumea materiei şi cea a spiritului, vor fi cei mai predispuşi la această stare anormală de conştiinţă.

Şi, pe măsură ce stresul creşte, din cauza inter-acţiunii complexe a Nodurilor de Haos multiple, unele dintre aceste persoane vor avea o tendinţă accentuată de a fi separate tot mai mult de realităţile dimensiunii fizice.

Acest gen de disociere comunitară va fi antrenată mai departe de formele-gând religioase şi spirituale, legate de „Sfârşitul Timpului”, de „Ziua Judecăţii de Apoi” şi de „Purificarea Pământului.”

Această stare mentală iluzorie va deveni un gen de  Virus mental / emoţional colectiv, pe măsură ce grupuri întregi de oameni vor ceda stresului şi copleşirii, în timp ce se luptă să facă faţă efectelor globale ale Nodurilor multiple de Haos.
Linii de Demarcaţie


Din perspectiva noastră, în cadrul conştiinţei umane, este trasată o Linie de demarcaţie.

Iar această linie nu este decât o delimitare între cei care susţin sciziunea dintre materie şi spirit – aşa cum este perpetuată de religiile majore ale lumii – şi cei care nu susţin aceste convingeri.

Partea în care vă aflaţi, în raport cu această linie, va determina în mare măsură lucrurile faţă de care sunteţi deschişi, în ce priveşte Transformarea Planetară şi Personală.

Toţi INIŢIAŢII trebuie să decidă, pentru ei înşişi, ceea ce este adevărat şi ceea ce nu este adevărat, în special când este vorba despre schisma perpetuată în Plan Religios, dintre materie şi spirit.

Iar prin Iniţiaţi, ne referim efectiv la cei care se străduie să se Înalţe în Conştiinţă, indiferent de metoda sau de tradiţiile spirituale pe care le urmează.

(Nota MarYan : Ne re-amintim cum, deseori, am precizat că Sensul cel mai larg şi actual al Iniţiatului este oferit chiar de către CuVânt-ul „în Sine” : „Iniţiatul” este cel ce a Iniţiat/Început/Generat ceva, orice dar mai ales pe Calea Re-descoperirii de Sine.)
CALEA INIMII


Din perspectiva noastră, pentru un Iniţiat, intrarea din lumile de frecvenţă mai joasă, în lumile superioare, se face, mai întâi de toate, cu ajutorul inimii.

Această Tranziţie de Conştiinţă este, în esenţă, o Călătorie Interioară, din chakrele de jos, spre chakrele de sus.

SPIRALA ASCENDENTĂ se activează doar atunci când un Iniţiat îşi transcende şi îşi transformă fixaţia pe care o are pe Securitate, Sex şi Putere.

Iar intrarea pe această Spirală Ascendentă a Conştiinţei are loc atunci când Chakra Inimii devine deschisă şi permeabilă, din punct de vedere energetic.


Paradoxul şi dificultatea este că trăiţi într-un univers dual şi, practic, fiecare acţiune pe care o faceţi provoacă o forţă contrară.

Acest paradox şi această dificultate seamănă cu metaforicul fir de nisip dintr-o stridie ; el produce iritare.

Însă, prin Procesul de auto-evoluţie, iritarea (adică dualitatea) se transformă într-o Perlă şi, în mod paradoxal, dintr-o situaţie care a fost problematică, apare ceva de preţ.

Însă fiecare Iniţiat trebuie să creeze această Perlă a Trans-formării de Sine, pentru el însuşi.

Nicio Religie, niciun Maestru, niciun Instructor sau Guru nu o poate face în locul vostru.

Ar putea părea prea simplist, însă, din experienţa noastră, cel mai important catalizator evolutiv şi cel mai important câmp de frecvenţă al siguranţei, cu ajutorul căruia se trece prin stările de tranziţie (cum ar fi cea în care intraţi în plan colectiv), este INIMA – inima voastră.
Haideţi să fim mai expliciţi.

Pe măsură ce creşte numărul Nodurilor de Haos, se vor înmulţi încercările prin care va trece stabilitatea mentală şi emoţională.

Drept urmare, un număr crescut de oameni va ajunge la Stări i-raţionale de Conştiinţă. Aceşti oameni vor avea tendinţa să acţioneze în maniere auto-distructive.

Iar întrucât sunteţi conectaţi cu întreaga Viaţă de pe această Planetă, veţi fi influenţaţi, într-o oarecare măsură, de zbuciumul emoţional al altora.

Aşadar, ca Iniţiaţi, v-ar fi de mare folos să cultivaţi o Stare Emoţională Coerentă, la care să reveniţi mereu, amplificând ceea ce noi numim un Factor Pozitiv de Atracţie.

Veţi avea apoi senzaţia că în jurul vostru există o Bulă de energie Coerentă.

Veţi putea vedea cu claritate şi veţi putea răspunde lumii duale în care trăiţi, însă frecvenţa voastră esenţială va rămâne protejată de nivelurile crescânde de haos şi de iraţionalitate ale altora.

Cum faceţi acest lucru – este alegerea voastră.

Sunt multe metode de a realiza acest lucru. Vă vom oferi doar două.

Prima metodă este cea de bază, fundamentală, fiind fundaţia metodelor mai avansate.

Suntem foarte conştienţi că, pentru multe persoane care citesc aceste mesaje, acest gen de informaţii este nou, în timp ce alte persoane sunt foarte avansate – şi pentru acest motiv vă oferim două tehnici.
TEHNICA de BAZĂ


Această primă metodă se adresează celor care nu sunt familiarizaţi cu vastitatea propriei conştiinţe lăuntrice.

Această Tehnică este simplă, însă deosebit de eficientă.

Vă recomandăm să cultivaţi cu regularitate această stare coerentă, în Grădina Minţii voastre.

Ca să reuşiţi acest lucru, Trăiţi efectiv în Sentimentele de Apreciere sau de Recunoştinţă, fără a avea niciun motiv.

Cu alte cuvinte, nu căutaţi să găsiţi, în mediul sau în viaţa voastră, ceva pentru care să simţiţi apreciere sau recunoştinţă. Intraţi, pur şi simplu, în această Stare de Frecvenţă, fără niciun alt motiv decât acela că voi alegeţi să procedaţi astfel.

Această Stare de Vibraţie creează o coerenţă în corpul şi în mintea voastră, fiind un gen de elevare mentală/emoţională, ce acţionează ca o contra-greutate la Spirala Descendentă, în care mulţi oameni vor intra.

Vă recomandăm să intraţi în această stare emoţională, de câteva ori pe zi.

Unu-două minute pe zi e tot ce este necesar, însă, intrând în această stare de frecvenţă de-a lungul zilei, vă antrenaţi creierul/mintea/corpul să intre, la dorinţă, într-o STARE COERENTĂ.

Iar aceasta va fi o aptitudine mentală foarte utilă şi importantă, pe măsură ce înaintaţi prin această stare de tranziţie planetară (adică, apariţia Nodurilor multiple de Haos).

Unul dintre motivele pentru care spunem că această aptitudine mentală vă va fi utilă este acela al efectelor inerente ale Nodurilor de Haos multiple.


Mulţi dintre voi vor descoperi în ea mai multe posibilităţi de acţiune, împotriva frustrării din viaţa cotidiană.

Iar aceasta deoarece, din ce în ce mai mult, acţiunile întreprinse nu vor duce la rezultatul anticipat.

Chiar şi aceia dintre voi care sunt înzestraţi intelectual şi sunt Maeştri în materializare, ar putea întâlni blocaje şi obstacole neprevăzute, nu din cauza lor, ci mai degrabă din cauza acţiunilor sau inacţiunilor altora, precum şi a problemelor ne-anticipate, provocate de creşterea evenimentelor haotice din lumea voastră înconjurătoare.

Prin urmare, atunci când constataţi că nu mai ştiţi ce să faceţi, ca să spunem aşa, dacă v-aţi cultivat Factorul pozitiv de Atracţie al APRECIERII şi RECUNOŞTINŢEI, îl puteţi folosi ca să interveniţi în zbuciumul vostru emoţional, pentru că, dacă cedaţi în faţa propriului stres emoţional, este mult mai probabil să fiţi afectaţi de Valul isteriei de masă !

Consideraţi această Tehnică simplă ca pe un colac de salvare.

Este ceva pasiv, în care voi pur şi simplu vă odihniţi, iar acest lucru creează un Câmp de Vibraţie care, prin însăşi natura lui, vă protejează Esenţa Emoţională şi Spirituală.
TEHNICA AVANSATĂ


A doua tehnică pe care vrem să vi-o împărtăşim se adresează acelora dintre voi care au mai multă experienţă în lumile lor interioare.

Am vorbit despre prima parte a acestei metode, într-un mesaj anterior, numit Extazul şi Inima.

Tehnica implică Focalizarea Atenţiei pe Inima fizicăNU pe Chakra inimii ! – şi, în timp ce vă concentraţi atenţia pe inima fizică, intraţi într-o Stare de Apreciere sau Recunoştinţă (exact ca în metoda simplă, prezentată mai sus).

Menţinerea Conştienţei voastre în inima fizică, în timp ce simţiţi Apreciere sau Recunoştinţă, poate produce o Stare de fericire sau extaz – dacă vă menţineţi cele două sentimente, suficient de mult timp.

Odată ce pătrundeţi în starea de fericire sau extaz, voi deveniţi conştienţi de spaţiul aflat între atomii din corpul şi din mediul vostru.

Aceasta este o modificare a atenţiei mentale şi se bazează pe Realitatea Cuantică a faptului că materia fizică este alcătuită, în procent de peste 99%,  din Spaţiu gol.

De bună seamă că nu percepeţi acest Spaţiu dintre atomii din corpul şi din mediul vostru apropiat, prin intermediul simţurilor vostre fizice – din cauza limitărilor pe care le are Sistemul vostru Nervos.

Însă aspectul non-local al conştiinţei voastre – care nu este înlănţuit de limitările realităţii voastre fizice – poate simţi acest spaţiu.


Faza finală a acestei tehnici implică o deplasare a Atenţiei.

Pe măsură ce deveniţi conştienţi de acest Spaţiu din corpul vostru şi de spaţiul din jurul vostru, efectuaţi o Acţiune Paradoxală de Conştiinţă.

Trimiteţi Aprecierea şi Recunoştinţa pe care le simţiţi, Spaţiului din interiorul corpului, întregului spaţiu din jurul vostru, precum şi particulelor de materie care intră în alcătuirea corpului şi a lumii voastre înconjurătoare.

Această „menţinere” a Spaţiului şi Materiei, în câmpul de frecvenţă al aprecierii sau recunoştinţei, vă va dezvălui, în final, natura voastră de Fiinţă atât întrupată, cât şi imaterială —  de Fiinţă ce trăieşte într-un corp sau într-o formă fizică şi, în acelaşi timp, de Conştiinţă neîngrădită de formă.

Dacă perseveraţi în această metodă, ea vă va deschide, în cele din urmă, o uşă miraculoasă, o uşă ce conduce la percepţii profunde, legate de natura Procesului de Înălţare.
În ceea ce priveşte alegerea metodei pe care să o folosiţi, vă sugerăm să porniţi de la  stadiul în care vă aflaţi.

Deşi simplă, Prima Metodă este deosebit de eficientă în a vă proteja de molipsirea de iraţionalitatea umană, iar ea vă va ridica spre curenţii Spiralei Ascendente, chiar atunci când cei din jurul vostru vor urma Spirala Descendentă.

În clipa în care simţiţi că sunteţi pregătiţi, puteţi explora Metoda Avansată.

Aceasta nu este o întrecere de maraton, în care să vedeţi cine ajunge cel mai repede la metoda avansată...

Singurul lucru necesar este de a rămâne în starea de apreciere sau recunoştinţă, cât mai des posibil, fără niciun motiv.

Acest Tărâm simplu de Frecvenţăva fi un aliat important, pe măsură ce treceţi prin starea curentă de Tranziţie Planetară.


Un alt aliat al vostru, în această tranziţie, este o Meditaţie pe care v-am oferit-o în unul dintre mesajele noastre precedente : noi îi spunem „Palatul lăuntric de christal şi vă încurajăm să lucraţi cu ea (N.MY. : Şi care va fi prezentată pe blog, în scurt timp).

Dacă meditaţia vă place, folosiţi-o des, căci ea vă conectează cu înţelepciunea Gaiei (Pământul) şi activează un Canal Central pentru Tărâmurile mai înalte ale existenţei voastre, cunoscut de ştiinţa voastră ca Glanda Pineală – şi care nouă ne este cunoscută ca „Nestemata din Cap”.
SUMAR


Aşa cum am spus la începutul mesajului, intraţi într-o Stare decisivă de Tranziţie.

În Mişcarea sa de Înălţare, Pământul vostru intră într-o perioadă riscantă. Multe aspecte ale realităţii voastre se vor schimba chiar sub ochii voştri, mai rapid decât v-aţi fi putut închipui vreodată.

Din cauza Accelerării Timpului, transformarea civilizaţiei voastre se va mări exponenţial.

Cuvântul vostru, „trans-formare”, înseamnă, literal-mente, mişcare dincolo de formă ; prin urmare, structurile din realitatea voastră (însemnând formele-gând şi convingerile, precum şi realităţile exterioare ale vieţii voastre) vor suferi o schimbare rapidă. 
Se impune o mai mare flexibilitate de conştiinţă. Protejarea esenţei voastre vibraţionale este vitală.

Intraţi în vremuri devastatoare şi, totuşi, în această complexitate, există oportunităţi enorme, pentru evoluţia voastră personală.

Noi credem că va exista o polarizare şi mai mare între oameni, pe măsură ce Nodurile de Haos cresc, ca număr şi ca intensitate.

Şi, cu toate acestea, chiar şi în toiul acelei polarizări, dacă inima/mintea voastră este deschisă, veţi trăi momente de adâncă Comuniune cu alţii – chiar şi cu necunoscuţii – ori de câte ori veţi privi în ochii unei alte fiinţe umane, care re-cunoaşte Sacralitatea acestui Moment, Sacralitatea Vieţii şi  Sacralitatea acestui Pământ.

Gândurile şi bine-cuvântările noastre sunt cu voi.


HATHORII
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu