miercuri, 24 aprilie 2019

COBRA : Actualizare la BULELE RAIULUI (6 februarie 2019).
Actualizare
la
BULELE
RAIULUI

6 februarie 2019

Nota MarYan :

După articolul lui Cobra din 21 ianuarie 2019, („Bulele RAIULUI”), noi am făcut o pauză de la traducerea articolelor sale (inclusiv dintre cele mai mai vechi), intrând iarăşi într-o fază mai circumspectă faţă de informaţiile oferite de către acesta...

...Care, acum, este iarăşi, cumva, depăşită, mai ales datorită ultimului său articol din 4 aprilie 2019, referitor la o nouă Actualizare Planetară, foarte interesantă şi, posibil, importantă (vom vedea aceasta, când vom ajunge cu traducerea „la zi”, după expunerea inclusiv a articolelor „restante”).

Cât despre mesajul prezent, acesta poate căpăta deplin sens pentru voi doar după ce veţi citi (sau re-citi, după caz) articolul iniţial care a generat această Actualizare, respectiv „Bulele RAIULUI” :


Scopul acestei actualizări este acela de a oferi clarificări pentru populaţia de la Suprafaţă, în privinţa articolului anterior – „Bulele Raiului”.

În primul rând, cele şase faze ale unei tranziţii de fază vor fi explicate mai detaliat.

Fiecare dintre aceste faze este o etapă complexă a Procesului de Ascensiune Planetară, care se estimează că va dura între câteva luni şi câţiva ani, acesta putând fi un potenţial răspuns la întrebarea voastră de pe acest blog : „Când se va întâmpla EVENIMENTUL ?”.
PRIMA FAZĂ a Tranziţiei de Fază se numeşte FAZA de EVAPORARE a INTER-FEŢEI.
Această Fază a început în 2012 şi s-a încheiat la 21 ianuarie 2019 (N.MY. : Cu ocazia „Meditaţiei Planetare de Activare a ReÎntoarcerii Luminii).

FAZA de EVAPORARE înseamnă că Fluxul Termic (în cazul nostru : energia din Soarele Central Galactic) este administrat interfeţei (în cazul nostru : Suprafaţa Planetei) care creează un curent de convecţie deasupra interfeţei (acest lucru înseamnă Trezirea populaţiei de la Suprafaţa Planetei, între 2012 şi 2019).


A DOUA FAZĂ a Tranziţiei de Fază se numeşte FAZA de CONDENSARE a BULEI.
Aceasta a început la 21 ianuarie 2019 şi este în curs de desfăşurare.

Această Fază înseamnă că  a fost administrat  suficient Flux Termic la Suprafaţă, pentru a permite Tranziţia fizică pură din apa lichidă (Societatea Matrix-ului) în vapori de apă (Civilizaţia Galactică) în unele zone extrem de mici şi izolate de la Suprafaţă.

În timpul acestei Faze de condensare a Bulei, apar acele BULE ale RAIULUI, care se re-modelează şi se re-organizează în conformitate cu Modelul ISING.


În această Fază, Bulele Raiului devin, progresiv, tot mai mari, în acelaşi timp scăzându-şi entropia (N.MY. : Gradul de dez-ordine – altfel spus îşi cresc gradul de organizare internă), în timp ce Societatea Matrix-ului din jur devine, progresiv, din ce în ce mai instabilă, cu tot mai multă entropie.

Acesta este motivul pentru care unii oameni sunt îndrumaţi să acorde mai puţină atenţie politicilor exterioare zilnice, şi, în schimb, să acorde o atenţie crescândă la creşterea spirituală interioară.


A TREIA FAZĂ a Tranziţiei de Fază se numeşte FAZA de ELEVARE a BULEI.
În această Fază se observă o creştere exponenţială a fluxului termic venit de la Soarele Central Galactic, cu tot mai multe Bule ale Raiului formate în mod activ, pe măsura colapsării societăţii matriceale, până când fluxul termic atinge vârful la Momentul Evenimentului.

Momentul Evenimentului este Momentul în care Fluxul Termic atinge Faza Critică, când Societatea matriceală se prăbuşeşte, are loc Contactul (N.MY. : Cu Fiinţele extra-terestre) iar elementele extropice sunt rapid îndepărtate, intrând, astfel, în cea de-a patra Fază.


A PATRA FAZĂ a Tranziţiei de Fază se numeşte FAZA INSTABILĂ de FIERBERE a FILMULUI (REŢELEI).

Bulele Raiului s-au conectat la Suprafaţa Planetei într-o Reţea Stabilă („film”) care formează Coloana Vertebrală a Noii Societăţi, în timp ce Societatea umană, ca întreg, este profund instabilă, însă aflată într-un Proces de integrare şi stabilizare.

Insulele de Lumină sunt pe deplin formate, cu Contactul realizat în mod activ.


A CINCEA FAZĂ a Tranziţiei de Fază se numeşte FAZA STABILĂ de FIERBERE a FILMULUI (REŢELEI).

Insulele de Lumină de la Suprafaţa Planetei devin Zone Active de Conversie / Inversiune în care se desfăşoară Procesul de Ascensiune, individual şi de grup.

În acea fază are loc PRIMUL VAL al ASCENSIUNII, care implică mii de oameni.
Unii dintre aceştia se vor re-întoarce la Suprafaţă, ca Fiinţe Ascensionate ce vor pregăti Cel de-al Doilea Val al Ascensiunii, ce va implica, de data aceasta, sute de mii de oameni aflaţi în Procesul Ascensiunii.

La rândul lor, şi unii dintre aceştia se vor re-întoarce la Suprafaţă, pregătind populaţia pentru Cel de-al Treilea Val al Ascensiunii.

În cea de-a Cincea Fază, populaţia de la Suprafaţă integrează pe deplin noile tehnologii avansate şi este vindecată suficient cât să accepte în Întregime Lumina.


A ŞASEA FAZĂ a Tranziţiei de Fază se numeşte FAZA FINALĂ a FLASH-ului (FILMULUI).

Etapa de Tranziţie este completă.
Soarele Central Galactic declanşează Evenimentul Solar şi schimbarea Polilor planetari.

Milioane de oameni se ridică pe Al Treilea Val, în timp ce restul umanilor sunt evacuaţi de pe Suprafaţa Planetei în Flota Galactică, care îi va transporta pe o planetă potrivită din Sistemul Stelar al Pleiadelor, ce va deveni Noua Casă a acestora.

La acel Moment, Suprafaţa Planetei va fi lovită de către un Val Tsunami care va face curăţenie pe Planetă. Singurele zone neafectate vor fi Insulele Luminii, populate de fiinţe avansate, precum Tu (cel ce citeşte acest mesaj).

Apoi se va construi Noul Atlantis, pe Noul Pământ.
Acum, că aveţi o mai bună înţelegere a Planului General, putem elibera în siguranţă informaţia că Forţele Luminii au finalizat construcţia unei Baze subterane sub partea nordică a Taiwanului, care poate primi până la 3 miliarde de persoane !

O bază similară, dar mult mai mică, se construieşte într-o anumită locaţie din Europa Centrală, o altă locaţie situându-se într-o anumită zonă din America de Sud, iar alta este planificată pentru zona Africii.

Aceste Baze vor putea fi folosite ca şi opţiuni de evacuare.


Bulele Raiului reprezintă primele semne ale unei Realităţi cu totul noi, care aparţine Noului CICLU COSMIC.

Ori de câte ori vă aliniaţi cu Lumina, viaţa voastră va fi din ce în ce mai uşoară.
Ori de câte ori vă concentraţi asupra faptului că lumea veche se destramă, lucrurile iarăşi se vor înrăutăţi.

Prezentul nu mai favorizează informaţiile de tip „rezidual” („junk”), ci ajută oamenii care îşi iau Viaţa lor în propriile lor mâini.

Oricare ar fi situaţia din viaţa voastră, în prezent, o puteţi transforma în ceva mult mai bun, în doar câţiva ani sau chiar în mai puţin timp, dacă într-adevăr lucraţi în mod real, indiferent de Momentul Evenimentului.

Reacţiile de tip „grădiniţă” şi comentariile la unele aspecte ale articolului meu precedent (N.MY. : „Bulele Raiului), au fost prezise, aşteptate şi reflectate, însă...

...Misiunea continuă !


De asemenea, unii oameni nu au nicio idee despre ce spuneau atunci când se legau de mesajele codate ale Rezistenţei, distribuind pe Internet tot felul de prostii, în videoclipuri obscure de pe Youtube.

Acele mesaje sunt atât de departe de nivelul lor de înţelegere, pecum înţelegerea Mecanicii Cuantice de către o maimuţă Rhesus...


Pleiadienii monitorizează, evaluează şi încurajează, în mod activ, progresul Trezirii celei mai conştiente părţi a populaţiei de la Suprafaţă, în acelaşi timp trimiţând şi o energie detaşată, însă plină de iubire, tuturor celorlalţi umani.

Cu doar 30 de minute înaintea declanşării Meditaţiei noastre în masă, Semjase a aranjat producerea unui „fulger meteoric” pe Lună. Astronomul care a surprins această străfulgerare, a avut sentimentul că că acela va fi Momentul, pregătindu-şi telescoapele, în avans...

Acesta a reprezentat un semnal venit cu siguranţă de la Semjase, care încă nu poate fi dezvăluit populaţiei de la Suprafaţă.

Permiteţi-mi să vă spun doar cum, câteva zile mai târziu, GSSAP, „Programul de Recunoaştere a Situaţiei din Spaţiul Geosincron”, a fost forţat să re-aranjeze orbitele sateliţilor săi de supraveghere, ca răspuns la activitatea Flotei Pleiadiene.


Rezistenţa a comunicat că toate informaţiile despre Bombele de tip Toplet sunt, în prezent, adânc îngropate. Singurul lucru care se poate spune este acela că aceste Bombe de tip Toplet încă nu sunt complet înlăturate, însă treptat pierd puterea.

Rezistenţa a mai transmis faptul că majoritatea persoanelor care s-au oferit voluntare, în cadrul Protocoalelor de Intrare în Rezistenţă, sunt departe de a fi pregătite, astfel că anumite articole şi ateliere din categoria „Dinamicii Sociale” vor fi eliberate în curând, populaţiei de la Suprafaţă, pentru a spori gradul de pregătire a acesteia.

Aceste informaţii vor fi eliberate, inclusiv pentru a ajuta ca oamenii să creeze şi  să extindă Bulele Raiului şi Insulele de Lumină.

Primul dintre acestea va fi Atelierul „Familii de Suflet”, care va avea loc la Budapesta, Ungaria, pe 16 şi 17 martie 2019. Sunteţi mai mult decât bineveniţi ca să vă alăturaţi nouă.

Ungaria este una dintre cele mai importante Vortexuri ale Zeiţei de pe Planetă, încă de la crearea culturilor neolitice ale Zeiţei din Lengyel şi Tisa.(Nota MarYan :
Doar atât vă propun să observaţi, cum Cobra poziţionează limitele acestor culturi antice fix pe lângă graniţele actuale ale României, deşi informaţiile, inclusiv cele oficiale de pe Wikipedia, din limba engleză, vorbesc de prezenţa Culturii Tisa, inclusiv în vestul României (Crişana şi Banat).
Acest aspect îl găsim a fi deloc întâmplător, cumva ca o confirmare a unor atitudini mai vechi ale acestuia, faţă de informaţiile ce vin din Zona Românească... şi care ne confirmă ceea ce „am văzut” în privinţa sa (ca având anumite „rădăcini” cu orientare maghiară...).
Oricum, situaţia este cumva hazlie, ţinând cont că, în acele vremuri – mileniul 5-4 î.Ch., deci acum 6-7.000 de ani – întreg teritoriul de azi al României, precum şi cel al Ungariei şi a altor teritorii din jur, făceau parte din Marele Spaţiu Pelasg, în care strămoşii Dacilor, pelasgii, stăpâneau acest vast teritoriu din Europa Centrală şi de Est, în forma a aprox. 33 de Regate conduse şi coordonate, fiecare, de către o REGINĂ şi o MARE PREOTEASĂ...)
 
În timpul pregătirii pentru Atelier, aceşti Stâlpi de Lumină au apărut deasupra Ungariei.


Unitatea Zeiţei este aproape !


Victoria LUMINII !
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu