duminică, 12 iunie 2016

Magrav.ro : Starea de GANS – o perspectivă ştiinţifică.Starea de GANS – 
o perspectivă ştiinţifică

Nota MarYan :

Dacă articolul anterior despre Tehnologiile lui Keshe – ca pregătiri pentru ultima Conferinţă tematică pe care o propunem chiar astăzi (EDUCAŢIE pentru SĂNĂTATE prin Echilibrare Psiho-Emoţională şi Nutriţie Holistică) – vorbeşte despre Sursa Gravitaţiei Pământului şi pare a fi „foarte ştiinţific”...

...Ei bine, se pare că abia acum, prin acest articol, vom vedea cu adevărat ce înseamnă „ştiinţă pură”, unde informaţiile oferite necesită, mai mult decât oricând, o atenţie şi concentrare crescute.

Deşi această „perspectivă ştiinţifică” asupra GANS-ului pare a fi „aridă” pentru nespecialistul (ne)fizician, totuşi acest articol îl văd a fi foarte important în înţelegerea a ceea ce înseamnă acest „preparat” care stă la baza funcţionării Magrav-urilor lui Keshe şi a multor altor Tehnologii Plasmatice ale sale, dintre care, de mare importanţă pentru noi sunt cele care au legătură cu domeniul medical – şi în care „Apa de Gans” pare a fi foarte puternică şi eficientă (vom vedea, poate chiar în următorul articol pe această temă).

De asemenea, foarte important pare a fi şi „Glosarul de Termeni” de la finalul articolului, în care sunt explicaţi termeni fundamentali, deseori folosiţi în „limbajul Keshe” – şi care ar putea sta ca bază de înţelegere şi pentru alte articole despre Tehnologia Plsmatică Keshe, care folosesc astfel de concepte.

Aşadar, „îmbrăcaţi cu răbdare”, haideţi să începem să descifrăm cam ce ar putea fi şi reprezenta acest „GANS” al lui Keshe, de care se tot vorbeşte în ultimul timp :

 
Acest articol este o compilație de teorii extrase din cărțile lui Keshe și se vrea a fi o analiză mai științifică despre Ce este GANS-ul, cum se formează și care sunt proprietăţile acestuia în raport cu propriile sale structuri și cu mediul ?


Pagina 41 din cartea Structura Luminii (“The Structure of the Light”) :

 


Starea de GANS a materiei este starea materiei în care gazul atomic devine singurul atom solid al lui însuși, sau ceea ce noi am numit “Gaz în stare Nano a materiei”, sau scurtat “gans” al aceluiași element.

(Nota MarYan : În limba engleză, la “Gaz” se spune “Gas” şi, împreună cu “N” de la “Nano-materie” [Gas + N], iată cum rezultă acest deja celebru termen, creat de Keshe : “GaNs)


Starea de Gans a materiei este dependentă doar de puterea câmpurilor gravitaționale și Magnetice interne (Magnetic cu litera M mare se referă la câmpurile magnetice plasmatice create de o entitate dinamică, cum este, de exemplu, câmpul magnetic al Pământului) - totuşi, câmpurile gravitaționale și Magnetice ale materiei sunt mai puternice decât puterea câmpurilor gravitaționale și Magnetice ale mediului acesteia.

Diferența dintre Gans-ul Atomic și Nano-Gazul materiei (adică, GANS-ul) constă în faptul că Gans-ul unui atom reprezintă starea liberă tridimensională a materiei datorată interacțiunii câmpului gravitațional intern al acesteia.

GANS-ul reprezintă Starea Solidă a Atomului unui Gaz, aflat în structura tridimensională naturală a acestuia, în care mafs-urile (“magnetic fields – câmpuri magnetice) acestei materii sunt inter-blocate datorită puterii Magravs-ului lor intern și datorită legăturilor libere ale mafs, și nu rigide, cum sunt în starea atomică a materiei – așa cum este în cazul stării înghețate a materiei aceleiași entități a aceluiași atom, care se datorează și este dependentă de puterea câmpurilor magnetice externe ale mediului, care au efect asupra legăturilor structurale ale atomilor și care creează starea înghețată a aceluiași atom.

Fig. 1 – Structura gans a unui neutron

În același timp, trebuie observat că Lumina, prin transformarea în stare de gans, poate crea Plasma Fundamentală a GANS-ului (Fig. 1), în aceeași regiune în care creează Plasma Fundamentală (a Neutronului), de asemenea.


Fig. 2 – Structura gans a unui atom

Se poate spune că starea de GANS a unui Neutron sau Atom este dependentă de puterea câmpurilor gravitaţional şi magnetic, în timp ce atomul aceluiași element este dependent de puterea câmpurilor magnetice ale mediului, cum sunt căldura și presiunea (Fig. 3).

Fig. 3 – Comparaţie între gans-ul unui neutron în stânga
şi plasma fundamentală (a unui neutron) în dreapta


Starea de gans a materiei reprezintă motivul pentru care, de exemplu, moleculele de gans ale amino-acizilor din structura proteinei și alte structuri celulare cum sunt cele din frunzele plantelor, au caracteristici tangibile, moi, flexibile încât pot fi ușor manevrate și nu sunt rigide, dure.


Pagina 44 din cartea Structura Luminii (“The Structure of the Light”) :


În realitate, lumea științifică și umanitatea întotdeauna au cunoscut această stare a materiei ca fiind parte a structurii propriului lor corp, dar mereu au considerat-o ca fiind vorba despre molecule ale aceluiași element și nu o altă stare a materiei, astfel GANS-ul poate fi considerat ca a cincea stare a materiei.

Această condiție de gans a materiei poate fi considerată ca o schimbare a structurii atomice a gazului, la o configurație compactă, de solid, la temperatură și presiune ambientală, datorită puterii câmpurilor gravitaționale și Magnetice interne.

Atomul aceluiași gaz devine și se comportă ca un solid, dar cu proprietăţi total noi şi caracteristici care nu au fost cunoscute niciodată, cât timp atomul s-a aflat în cele trei stări inițial cunoscute (solid, lichid și gazos).

Între stările de gans și gaz ale atomului există o diferență asemănătoare cu cea dintre Masa și respectiv Greutatea atomului, în care masa se datorează interacțiunilor câmpurilor interne ale atomului, indiferent de câmpurile de forță externe, în timp ce greutatea se datorează efectului câmpurilor magnetice ale mediului asupra exteriorului aceleiași mase.
Pagina 45 din cartea Structura Luminii (“The Structure of the Light”) :


În realitate gans-ul materiei se comportă ca și semiconductorii din mediul material, cu diferența că gans-ul materiilor este mereu în stare semiconductoare, și, în același timp, gans-urile creează curent în orice mediu, datorită structurii câmpurilor magnetice dinamice interne.


Pagina 46 din cartea Structura Luminii (“The Structure of the Light”) :


Este important să se înțeleagă că datorită structurii interne a nano-materialelor din straturi și din starea gans, aceste materiale își păstrează în mare măsură integritatea lor structurală, situație în care condițiile mediului material extern cum sunt presiunea şi temperatura, nu pot afecta integritatea structurală totală cât timp acestea se află în stare gans compusă de materiale individuale.

Aceasta înseamnă că structura internă și legătura moleculară a gans-ului și nano-materialelor din nano-straturi sau din structuri compozite, nu vor fi afectate de mediile materiale cum sunt temperatura și presiunea ambientală.

Dar gans-urile își vor schimba structura, atunci când sunt condiționate de mari doze de radiație.


Pagina 49 din cartea Structura Luminii (“The Structure of the Light”) :


Lumea științifică trebuie să înțeleagă că Starea de Gans a materiei, este un fenomen natural în lumea Creației, aceasta însemnând că omul a învățat despre starea solidă, lichidă și gazoasă a materiei și că aceste stări ale materiei se datorează diferenței de temperatură și presiune din mediile acestor materii, dar trebuie să știe că există o altă stare a aceleiași materii, chiar dacă apare și se comportă ca un gaz, lichid sau solid, dar datorită forței câmpurilor gravitaționale interne ale structurii ei atomice, această materie nu este dependentă de mediul extern.


Pagina 50 din cartea Structura Luminii (“The Structure of the Light”) :


Se poate spune că plasma unui atom de gans coordonează propriul său Magrav și propria poziționare Magrav în raport cu propriul lui electron și proton și față de alte structuri gans.
Pagina 66 din cartea Structura Luminii (“The Structure of the Light”) :


În practică, noi am colectat Gans de CO2 de mai multe ori din aceeaşi apă conţinută în același container. Singura diminuare a apei se datorează evaporării sau când face parte din gel.

Acesta este un aspect foarte important și crucial şi, din această cauză, această tehnologie se departajează față de știința prezentă a chimiei, și se așează pe propriile merite, ca Stare Nano solidă a materiei.

Dacă sistemul ar fi fost un sistem bazat pe reacții chimice, conținutul de CO2 din apă ar fi fost fix, și prin urmare ar fi existat un raport de echilibru și un conținut final de CO2 în apă, și această valoare ar fi fost una fixă.

Datorită noii înțelegeri a sistemelor gravitaționale, după cum a fost explicat în cartea (Ordinea Universală a Creării Materiilor), aceste sisteme special destinate, cu electrozi speciali produși și plasați, aceste sisteme pot crea câmpuri gravitaționale și Magnetice puternice, dar invizibile în zona dintre electrozi, iar acești electrozi ca și elemente de poziționare gravitațională pot crea atracție gravitațională care poate absorbi molecule de CO2 din apă și de dincolo de limitele apei, fără ca vreodată să interacționeze vreo moleculă de nano-CO2 cu moleculele de apă ale sistemului și să treacă prin procesele chimice normale.

Astfel, dacă nu ar fi fost așa, cum se poate ca electrozii adânc scufundați în lichid să poată fi capabili să extragă CO2 din aerul de deasupra lichidului, și să îl aducă în materialul electrodului pentru a fi separat ca și molecule de CO2 în mod continuu, deoarece am colectat aceste materiale din același container pe perioade de săptămâni.

În acest proces, deoarece materiale ca și CO2 devin nano-structuri ale propriei stări, ele se sigilează ca și diamantul și astfel dobândesc un sistem gravitațional auto-întreținut, asemenea unei planete, care nu interacționează gravitațional și magnetic cu nicio altă materie și atinge starea de singularitate sau starea nano.

Această soluție de CO2 se aseamănă cu mercurul, ca și un gel, la atingere este rece, și nu aderă prea tare la pereții containerului.


Pagina 67 din cartea Structura Luminii (“The Structure of the Light”) :
După extragerea apei din soluția de Gans-CO2, materia ia formă de gel de culoare crem albicioasă.

Astfel, acesta este un proces de extracție statică a câmpurilor magnetice și gravitaționale nucleare, care nu a fost niciodată înregistrat sau cunoscut până acum !

Cu această metodă de extracție a CO2, nu există rapoarte între materiile colectate și conținutul de apă al sistemului, deoarece reziduurile de gans ale gazelor pot fi extrase continuu din mediul sistemului, fără schimbare în volumul apei sistemului.

Aspectul de reținut aici, este că volumul de apă al sistemului rămâne acelaşi !

Astfel, sistemul se ocupă de extragerea CO2 și a altor gaze din mediu pe termen nelimitat. Iar masa totală și volumul sistemului se măresc, odată cu absorbirea gazelor în sistem, conform principiului gravitațional.

De fapt, sistemul ia în greutate, masă și volum, odată cu absorbția gazelor.

Acest fenomen a fost observat după ce testul a fost finalizat în laboratorul din Olanda, iar creșterea în volum a conținutului sistemului a fost observată la încheierea întâlnirii, prin faptul că aveam mai mult lichid în sticlă decât atunci când am pornit testul, după patru ore de teste și funcționare a sistemului pentru încercări de producere a energiei.

Acesta este un fenomen normal, deoarece extra-gazele din mediul sistemului au fost absorbite în sistem și convertite în gans, care s-a așezat la fundul sticlei cu lichid.


Pagina 77 din cartea Structura Luminii (“The Structure of the Light”) :


Această nouă tehnologie trebuie luată în consideraţie și înțeles potențialul abilității ei fizice de a converti gazele în stare solidă, deoarece până în prezent nu s-a cunoscut în lumea științei faptul că același atom sau moleculă să devină propriul container sub formă de materie nano, apoi această nouă stare a materiei sau de stare solidă a gazului aflat în condiții normale de temperatură și presiune, devenind ea însăși materie nano a gazului.

Această nouă stare a materiei trebuie să fie considerată ca fiind A CINCEA STARE A MATERIEI !


Prin dezvoltarea materiilor conform tehnologiei noastre, noi considerăm stările solidă, lichidă, gazoasă, plasmă și materie întunecată ca fiind primele cinci stări cunoscute ale materiei până acum !


Aceasta datorită faptului că acestă nouă nano-materie a gazului în stare solidă, nu se comportă și nu arată ca niciuna din vechile stări ale materiei sau oricare altă stare a materiei, așa cum am cunoscut noi și am văzut înainte de la aceste materii.

Testarea cu infraroșu și RXD a acestor gaze în stare nano de dioxid de carbon (CO2) și metan (CH4), arată că aceste materiale se comportă ca un material super-conductor, însă nici hidrogenul sau hidrogenul și carbonul din aceste materii nu sunt considerate ca fiind materiale super-conductoare în starea lor gazoasă, de către lumea științifică.

Conform cunoașterii noastre actuale, super-conductorii la aceste nivele sunt în principiu materii cu structură diamantată sau materii în stare sp3.

Echivalentul gazos fizic al acestor materii este cunoscut științei sub numele de parfumuri.

Astfel, deoarece în această nouă stare a materiei, moleculele de Gaz care devin Nano apar ca și o stare Solidă a materiei așa cum am văzut în experimentele noastre și am arătat în acest articol.

Această nouă stare a materiei are nevoie de un nume, pentru a indica sursa materiei, adică GAz în Stare Nano-Solidă şi, pe scurt, GANS.
Pagina 54 din cartea Structura Luminii (“The Structure of the Light”) :


Pentru a obține starea de gans a materiei, mediului atomului de gaz îi trebuie curgeri continui și joase ale mafs (câmpuri magnetice), pentru ca atomul de gaz să fie convertit iar Magrav-ul acestuia să se schimbe de la magnetosfera unui gaz la magnetosfera materiei tangibile a stării de gans a materiei.

De fapt, aceasta se întâmplă atunci când câmpul gravitațional al gazului devine mult mai puternic decât câmpul Magnetic al gazului şi, astfel, plasma gazului se contractă sau se strânge și, prin urmare, gazul se schimbă din gaz în gans, devenind ceea ce se cheamă Stare Nano-Solidă a materiei în condiții atmosferice.

Multi-stratificarea de mafs (câmpuri magnetice) şi materii mărește și exacerbează puterea câmpurilor magnetice inițiale ale materiilor și a câmpurilor pe care acestea le pot crea.

Aceasta determină o mărire a puterii Magrav-ului acestor obiecte și chiar și puterea Magrav poate fi pe mai departe mărită, dacă mafs și materiile sunt în stare gans a materiei sau în combinarea diferitelor puteri ale mafs în diferite straturi.


Postare pe Forumul Fundaţiei – în data de 11.09.2013, cineva întreabă :

Este posibil să amestecăm gans-urile ?


Țineți minte, gans-urile nu se amestecă, și ele stau în sfera lor Magrav.

Când amestecați gans de CO2 și CH4, așa după cum puteți vedea în paginile cărții, verde și galben, sau alb, gans-urile diferitelor materii se înfășoară unele în jurul celorlalte, dar, ca și culorile de pictură, acestea nu se pot amesteca.

De aceea, țesuturile mușchilor noștri sunt așa cum sunt, ei se suprapun dar nu se amestecă.

 


Glosar de Termeni :


- mafs : câmpuri magnetice.

- Magnetic : cu M mare se referă la câmpuri magnetice plasmatice create de o entitate dinamică, în aceast exemplu se referă la câmpul magnetic al Pământului.

- Magravs : câmpuri Magnetice și gravitaționale.

- pmfs : câmpuri magnetice plasmatice.

- materie principală : această materie în fizica convențională este denumită anti-materie, însă, pentru că acum structura reală a materiei este complet înțeleasă, putându-se spune despre aceasta că este sursa tuturor materiilor, de la materia întunecată la materie, astfel aceasta a fost denumită materie originală sau principală.

- mafs principale : acestea sunt câmpuri magnetice, care sunt la nivelul de putere principal, și sunt considerate ca având un ordin de mărime de câteva sute de ori mai puternic decât nivelul de putere al câmpurilor magnetice ale materiei tangibile și vizibile.

- stea principală : această entitate în fizica convențională se cheamă Gaură Neagră.

- energie de tranzi
ție : această energie în fizica convențională se cheamă Energie Întunecată. Acestea sunt câmpuri magnetice plasmatice care se află în deplasare dinspre puterea câmpurilor magnetice ale materiei principale, reprezentând aşa-numita energie tranzitorie, deoarece această energie este definită de pmfs în mișcare.

- materie de tranziție : această materie în fizica convențională se cheamă Materie Întunecată, însă deoarece acum această materie este complet înțeleasă ca reprezentând starea de tranziție a câmpurilor magnetice plasmatice dinspre materia principală spre materia tangibilă, aceasta se numește materie de tranziție.

- mafs de tranziție : acestea sunt câmpuri magnetice care sunt la nivelul de putere dintre puterea câmpurilor magnetice ale materiilor principale și materiale, și se află în tranzit dinspre nivelele de putere ale mafs principale înspre cele ale mafs materiale.

- gans : o nouă stare a materiei ; o moleculă a unui gaz (GAz) care devine Nano şi apare ca o stare Solidă a materiei – “GAz în stare Nano-solidă”, sau pe scurt, GANS.
11 comentarii:

 1. Am auzit de Keshe.De aceea am cautat sa parcurg cat de cat materialul avand in vedere ca nu sunt chiar analfabet in tehnica si cuceririle stiintifice mi s-au parut captivante aproape de cand am invatat sa citesc.Insa cu toata parerea de rau trebuie sa va spun ca explicatiile din aceasta traducere mi se par de aceeasi factura cu motivatiile"stiintifice"ale unui autor de science fiction care nu are decat dexteritati literare.Si le foloseste ca preambul pentru vreo nuvela SFde duzina.Asa ca,dupa parerea mea,din doua-una:ori traducerea a fost facuta "cu dictionarul de un ageamiu in domeniu,oritoate aste sunt doar o abureala ca sa nu spun mai rau.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai este o variabila anonimule, sa nu pricepi tu absolut nimic. Sa auzi de Keshe e una, sa pricepi sau sa intuiesti ce zice el p-acolo e alta...

   Ștergere
 2. aoleu!
  n-am inteles nimic! dar nu-i bai, o iau de la inceput!
  ce este acela camp?
  ce este acela camp gravitational?
  ce este acela camp magnetic?
  ce este acela materie intunecata?
  ce este acela camp fundamental sau plasma fundamentala?
  ce este acela energie?
  ce este acela masa?
  si,
  ce este acela informatie? asta ca sa facem legatura si cu ce stiam pana acum?

  RăspundețiȘtergere
 3. Vezi ca ai o gresala capitala in acest articol. ***Starea de Gans a materiei este dependentă doar de puterea câmpurilor gravitaționale și Magnetice interne (Magnetic cu litera M mare se referă la câmpurile magnetice plasmatice create de o entitate dinamică, cum este, de exemplu, câmpul magnetic al Pământului) - totuşi, câmpurile gravitaționale și Magnetice ale materiei sunt mai puternice decât puterea câmpurilor gravitaționale și Magnetice ale mediului acesteia.***

  Acel ***totusi*** nu are ce cauta acolo deoarece in acest fragment este vorba despre materia in stare de GANS, nu de materia in stare normala. Iar cu acel totusi, s-ar traduce prin faptul ca, gansul este el puternic prin propriile magravs-uri insa este dependent de mediu, de magravsurile mediului. Iar acest lucru este eronat, deoarece gansul este plasma condensata in materie, deci este peste materie si mediu ca si campuri magravs.

  Griji la informatii cand le dai nota personala.

  ***Starea de Gans a materiei este dependentă doar de puterea câmpurilor gravitaționale și Magnetice (Magnetic cu litera M mare se referă la câmpurile magnetice plasmatice create de o entitate dinamică, cum este de exemplu câmpul magnetic al Pământului) interne, și în același timp câmpurile gravitaționale și Magnetice ale materiei (GANS-ului) sunt mai puternice decât puterea câmpurilor gravitaționale și Magnetice ale mediului acesteia.***

  Asa este corect! Sa modifici!

  Silviu

  RăspundețiȘtergere
 4. Aşadar, iată ce rezultă - comentariiile de mai sus - atunci când ne con-centrăm mai mult pe formă decât pe esenţă, când ne interesează mai mult "litera Legii" decât "Spiritul acesteia"...

  Eu nu spun să nu ne "pese" şi de formă, ci doar de conţinut, însă a ne concentra în mod special pe ambalaj, pe modul de formulare, deja determină clar sensul şi structura dis-cursului şi a dis-cuţiei...

  Deci, sunt de acord cu tine, dragă "anonim", că forma traducerii nu pare a fi cea mai inspirată şi riguroasă... şi, de aceea, şi eu a trebuit ca să citesc şi să re-citesc materialul... însă aceasta face parte din procesul de învăţare şi con-ştientizare - de aceea spuneam că "învăţăm împreună".

  A da "mură în gură", cu precizie de literă, orice informaţie - asta ţine de acea perfecţiune specifică minţii care în ego-ul crede că poate aşeza lucrurile în Univers în Ordinea şi poziţia pe care aceasta le condideră că ar fi singurele veridice, adică adevărate.

  În concluzie, îţi re-amintesc acel motto paradoxal : "Hai să ne ieşim din minţi, ca să ne re-intrăm în simţiri", adică să ieşim cât mai mult din frecvenţa minţii raţionale, ducându-ne cu atenţia şi studiind mai ales cu Inima Înţelepciunii, ceea ce se transmite.

  Simţind - şi nu doar interpretând şi analizând - vom putea percepe mai bine, începând să înţelegem SENSUL Ideilor din spatele CuVint-elor. Pentru că, în esenţă, ideile transmise de Keshe despre Plasmă şi Câmpurile fundamentale, de tip Gravitaţional, se adresează mai puţin minţii, şi mai ales dimensiunilor superioare ale FIinţei şi ale Universului.

  Dacă nu eşti de acord, nu-i bai... TOTUŞI, m-aş bucura dacă te vei strădui să con-ştientizezi ceea ce doresc să transmit.

  Succes!
  MarYan, cu drag.

  RăspundețiȘtergere
 5. Sunt intrebatorul intrebaret. Nu ma asteptam sa primesc raspuns la vreuna din intrebari dar, in continuare se abuzeaza de gramezi de vorbe fara noima (vorbitul in dodii) in care nu se distinge decat ceata, fum, abur(el)i car nu te incita la conexiuni

  RăspundețiȘtergere
 6. Am dat drumul la comentariul acestui "neica nimeni" pentru a se vedea cât mai limpede, încă odată, cum stă treaba cu nivelul de conştiinţă (şi conştienţă) prin Zona zisă Românească...

  Îmi pare rău că acest "neică" mă obligă să fiu atât de direct, dar nu am ce face şi trebuie să spun că lipsa de bun-simţ elementar pare a fi tot mai răspândită, mai ales la cei care comentează de dragul de a se băga în seamă.

  Pentru a fi cât mai limpede cu putinţă : când intri în vizită într-o casă, (mai ales) fără a fi invitat în mod personal, cred că un minim respect solicită reţinere în a începe să dai indicaţii gazdei cum anume să (re)decoreze pereţii sau cum să re-aşeze mobilierul (eventual cu "indicaţii preţioase" imperative : "Aşa este corect! Să modifici!").

  Chiar aşa ?
  Poţi oferi sugestii, însă este elementar de a permite gazdei în a decide CE şi CUM să facă în acest Sens...

  ...Iar, dacă nu-ţi convin concluziile acesteia, eşti liber (ca pasărea cerului) de a părăsi acea casă şi de a alege altceva, care să fie în mai mare ton cu concepţiile şi opiniile personale.

  Cred că deja s-a priceput - ceea ce am spus de nenumărate ori şi în cursul anului trecut, însă se pare că, de atunci, au apărut alţii "noi", cărora trebuie să le reiau explicaţiile : DACĂ NU VĂ PLACE CE CITIŢI AICI, ÎNCHIDEŢI PAGINA CU UN SINGUR CLICK ŞI MERGEŢI ÎN ALTĂ PARTE. Punct.

  Este atât de Simplu.

  Nu ne interesează "rating" şi cantitate, ci doar CALITATE prin afinitate vibraţională, numită REZONANŢĂ.

  Dacă aceasta nu se (re)găseşte, nu-i bai, sunt nenumărate alte bloguri şi site-uri cu care puteţi dis-cuta şi eventual, polemiza.

  Chiar vă rog ca, măcar acum, să vă amintiţi de minimul respect faţă de gazda unui Loc-Spaţiu, permiţându-i să decidă cum simte să construiască în Spaţiul pe care aceasta l-a creat.

  Şi, pentru că nu am vreun contract de "răspuns al cititorilior", cu vreunul dintre voi (sau alt gen de obligaţie "de afaceri"), dacă nu simţiţi să apreciaţi ceea ce ne străduim să transmitem, fără a solicita ceva în schimb, cel puţin aveţi un minim respect FAŢĂ DE VOI ÎNŞIVĂ şi mergeţi acolo unde vă simţiţi mai bine, eventual şi "înţeleşi".

  Alt răspuns nu voi mai oferi, aşa că orice alte mesaje "polenizatoare" vor fi inutile.

  Mulţumesc pentru înţelegere,
  MarYan.

  RăspundețiȘtergere
 7. MARYAN, TREBUIE SA STII CA ASTIA SUNT MASONII "BINE" INTENTIONATI CARE ISI FAC TEMELE JUCIND ULTIMA CARTE. FII SIGUR CA AU CHITUL DE CO2 PE MASA , SI CUNOSC FOARTE BINE CA TOTUL ESTE ADEVARAT . LE ESTE TEAMA CA NE RIDICAM DIN CE IN CE NIVELUL DE CONSTIINTA, IAR IN FELUL ACESTA NEPOTII LOR NU NE MAI POT CONDUCE. SE ASCUND SUB ANONIMATURI CU NUME DE NEICA S. A. M. D. PENTRU CA OAMENII SA CREADA CA SUNT SIMPLI SI SINCERI...PE CIND EI SUNT NISTE DERBEDEI SI TRADATORI

  RăspundețiȘtergere
 8. Ma numesc Udrea Nicusor ,imi puteti detalia modul de obtinere a GANS-ului ?
  Multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Studiați cu atenție pe
   http://magrav.ro/blog/
   și veți găsi toate detaliile utile în acest sens.

   Succes!

   Ștergere
 9. Da,interesant şi greu de înţeles pentru cei cu gândire statică.Aceste principii Magravs mai mult se intuiesc decât se explică şi mai mult se simt dacă eşti conectat la nou,deşi întradevăr e nevoie de cunoaştere şi acceptare.Şi mai ales de voinţă de introspecţie analitică a propiului ego.Egooul uman e sinonim egooului materiei.Dar în timp ce egooul uman poate fi accesat aşa cum am spus printr-o introspecţie nedisimulată de principii ,egooul materiei cere cunoaştere prin simţire.

  RăspundețiȘtergere