joi, 24 noiembrie 2016

Sandra WALTER - Pregătirea ASCENSIUNII : Întrebări pentru CALE (18 noiembrie 2016).Sandra WALTER

Pregătirea
ASCENSIUNII :
Întrebări pentru CALE

(Traducere : Aurelia DIDA)

– 18 noiembrie 2016 –

Nota MarYan :

După articole cu informaţii concrete despre „Actualitatea Cosmică şi Planetară”, oferite mai ales prin Cobra, inclusiv în ultimul său articol, postat şi de noi, pe blog...

...Iată că este foarte util şi, mai ales, important ca să ne re-amintim, cât mai des, prin articole de genul celui prezent, de aspectele fundamentale pentru care „funcţionăm” Acum şi Aici, prin Planul Fizic, în aceste Momente de Graţie Cosmică pentru noi toţi şi pentru Planeta noastră dragă !

Deşi despre Ascensiune-Înălţare s-a scris atât de mult, în ultimii ani, încât deja a intrat în limbajul comun al mediei alternative, totuşi, se pare că este încă prea puţin conştientizat şi înţeles acest Proces Cosmic pe care Planeta Pământ, alături de Umanitate, îl parcurge în Prezent...

Pentru că acest vast Subiect îl vom aprofunda în următorul material aflat în pregătire, acum nu mai insistăm prea mult, în această privinţă, atenţionând doar că, la fel ca şi în cadrul unui Proces de Admitere (la o Facultate sau în orice Instituţie), şi în acest caz avem nevoie de atingerea unor Parametri personali care să ne Califice pentru Iniţierea acestui Proces, şi care, contrar credinţelor mediei alternative, nu este „ceva” care vine oricum, către noi...

...Nouă ne-rămându-ne altceva de făcut decât să-l primim „cu braţele deschise”, doar „aşteptându-l”, ca turistul în Gară...

După cum se specifică şi în acest material al Sandrei Walter, acest Proces pare a fi unul Activ, ce solicită Energia Atenţiei noastre, care, la un moment dat, ar putea să fie pe Deplin dedicată acestui Proces şi Moment Cosmic !

De aceea, considerăm că este foarte utilă şi importantă punerea sub reflectorul Atenţiei noastre a acestor Întrebări ce au legătură directă cu Procesul Ascensiunii / Înălţării – ce reprezintă, de fapt, „job”-ul de bază la care ar trebui să „aplice” oricine este cât de cât „Trezit” şi Conştient de ceea ce caută prin aceste Planuri şi Zone Planetare, în Acest Prezent !

Aşadar, succes la Punerea Întrebărilor şi la descoperirea celor mai Inspiratoare Răspunsuri ! :


Binecuvântări, Trib Iubit al Luminii !


Suntem într-un pasaj conștient și profund al Ascensiunii noastre.

Memento-ul consecvent a fost de a merge mai departe cu Crearea Noului, mai degrabă, decât să privim cum arde Vechea realitate.

Amintiți-vă acest lucru, ca pe o încâlceală în iluziile care se destramă și devin o provocare pentru cei adormiți  (și pentru unii de pe Cale, de asemenea).

Mulți își ating obiectivele Procesului lor de Ascensiune, care co-creează Noi Realități, pentru a fi disponibile colectivului.

Acesta este o manifestare a Arătătorilor (Ghizilor) de Cale : marcarea Căilor pe care le pot urma ceilalți, în mod deliberat.

Experiențele noastre sunt Divine și, de multe ori, bizare, având în vedere că ne extindem parametrii Realităților noastre.

Vom continua să ne deschidem către noi experiențe, eliberând în mod constant controlul Vechii iluzii.

Trecutul dispare.

Timpul devine foarte fluid, având în vedere că atașamentul emoțional, față de trecut sau de viitor, se dizolvă.

Totul devine Acum, pentru ca noi să devenim canale pure în Acum-ul Existenței Absolute.
Fii GARDIANUL propriei INIMI


În scopul pregătirii pentru o nouă experiență în tărâmurile superioare ale conștiinței, aplicăm principiile de bază ale Ascensiunii, în vederea realizării Neutralității Divine și Serviciului Divin Pur.

Acest lucru ne menține deschiși și aliniați cu Noul, așa cum se prezintă.

Fiecare Suflet are o agendă pentru Ascensiunea sa, care depinde,  de multe ori, de modul în care s-a trezit Sinele Inferior, de-a lungul Călătoriei.

Odată ce Sinele Inferior alege, în mod conștient, să participe la un Proces de Ascensiune, Călătoria se accelerează pentru a se acomoda cu niveluri din ce în ce mai înalte ale Conștiinței.

Dorința și participarea activă ne menține disponibili pentru Nou, având în vedere că Schimbarea progresează.

Cheia fiecărui Proces de Ascensiune Christică este IUBIREA : Frecvența Luminii Pure și aplicarea ei de-a lungul tărâmurilor multi-dimensionale ale Experienței.

Suntem provocați, în mod constant, pentru a ne ridica vibrația, nivelul Luminii fotonice în celulele noastre, în câmpuri și în centrul Inimii, pe durata întregului Proces.

Deci, cum știm dacă ceea ce realizează Sufletul este ceea ce este propus să facem Aici ?
Întrebări pentru Pregătirea ASCENSIUNII


Următoarele Întrebări ale Măiestriei (Cunoaşterii) servesc drept Ghid sau etalon pentru Momentul în care ne aflăm în Procesul nostru.

Acestea sunt întrebări pe care fiecare inițiat și le adresează, având în vedere că fiecare evoluează și se pregătește pentru Ascensiune.

Răspunsurile sunt o experiență profund personală ; aveți grijă să meditați asupra lor, să le simțiți și vă ajustați Calea, acolo unde este necesar.


Iubiţi şi onoraţi voi, în totalitate, Sursa / Creatorul / pe Dumnezeu, realizând că Iubirea de Sine şi Iubirea Sursei sunt Una şi aceeaşi, şi că exprimaţi acest lucru în fiecare gând, cuvânt, faptă şi inter-acţiune ?

Re-Cunoașterea (acceptarea) Creatorului și a voastră ca pe un FRACTAL, pune capăt Separării.

Experimentarea re-unificării este un sentiment profund, glorios ; acest lucru nu este un exercițiu mental.

Inima voastră se deschide complet, pentru a Servi și Onora ceea ce Creează, cu Bucurie, Tot Ceea Ce Este.
Onoraţi voi Toată Creația, ca pe o Reflexie a Sursei ?
Aceasta include Regatele, Elementalii, Gaia, Umanitatea, alte Fiinţe, Rase, Linii Temporale, Experienţe pozitive sau negative… TOTUL !

Vedeți voi Marea Perspectivă și respectați Toate Experiențele și Creațiile, indiferent de modul în care acestea se conturează Sinelui Inferior ?

Acest lucru vindecă tot ceea ce a avut loc, Aici, atât Călătorii individuale, cât și colective.


Îţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi (însăţi) ?
(Lecţia Iubirii Ne-condiţionate)

Această întrebare clasică ne provoacă să ne iubim unii pe alții ca și o funcție primară a Divinității și o CHEIE pentru Poarta Existenței Superioare.

Totuși, aceasta demonstrează, de asemenea, o înțelegere deplină a Discernământului, mai degrabă, decât o Judecată.

JUDECATA este obiceiul dualist de a decide ce este corect/greșit, bine/rău, da/nu.

DISCERNĂMÂNTUL folosește Înțelepciunea de a alege ce servește celor mai înalte interese ale tuturor părților implicate, inclusiv experiența propriei Ascensiuni.

Lecția Iubirii Ne-condiționate demonstrează tot ceea ce se reflectă în realitatea voastră exterioară.

Universul Sursei Superioare a Sinelui pe care îl creați, gravitează în jurul vibrației pure a Iubirii Ne-condiționate.


i renunţat voi la Sistemele vechi de Operare ale dualităţii, negativitatea dimensiunii inferioare, temerile, îndoielile, Sistemele de credinţă, repetiţia, trecutul Akashic personal şi colectiv ?

Aceasta este o chestiune de pregătire pentru schimbarea dimensională.

Mulți sunt dependenți de vechea realitate, vechile credințe, temerile vechi și le folosesc ca pe o experiență a lor, implicită.

Atunci când vă deconectați de la programele vechi, Realitatea devine o Experiență complet diferită.

Există un Sentiment profund de Libertate și o compensare extraordinară a structurilor celulare, care ne deschid pentru transmutarea ADN-ului.

Acest lucru este  starea „Mersul pe jos în această lume, dar nu cu ea”.

Examinați obstacolele și acordurile rămase.

Cursul vieții voastre este energie, observatorul prin care curge această energie.

Curge Fluxul vostru de gânduri, activități, achiziții, conversații, relații, către Noile Structuri, mai degrabă, decât către cele vechi ?


V-aţi unificat voi cu Misiunea Sinelui vostru Înalt, alegând ASCENSIUNEA ca şi obiectivul vostru principal, exersând ÎNŢELEPCIUNEA superioară şi IUBIREA Divină în orice situaţie, la fiecare provocare ?

ASCENSIUNEA este o Alegere.

Vă antrenați voi, activ, pentru conectarea cu Sinele vostru Adevarat, fiind Prezența Sursei, dorind să exprimați Adevărul vostru, simțind și exprimând Divinitatea, în curs de apariție, prin toate expresiile Sinelui ?

Acesta este un Sentiment, nu contează dacă nu puteți „vedeaSinele Superior.

Cunoscându-vă pe Sine și explorând dorințele și Calea Sinelui Adevărat, toate acestea sunt un Sentiment – o senzație intuitivă a Stării de Existență.


Sunteţi voi în totalitate dedicaţi Serviciului pentru Ceilalţi şi Misiunii IUBIRII DIVINE ?

Serviciul Divin activează Sinele Creator, Iubirea Pură și eliberează dogma veche a Martiriului sau a dinamicii Salvatorului.

Aceasta este Dăruire pe o Scară Cosmică : voi experimentați libertatea Jocului în așteptare, angajarea cu îngăduință Divină, neutralitate, cele mai înalte interese ale Colectivului și ale Planetei Gaia, precum și o participare activă la crearea de Noi Realități.

La un Moment dat în Călătoria voastră, Serviciul în Slujba Celorlalți şi SURSA vor fi singurele care au Sens...
CON-CENTRAREA
pe Menţinerea Stabilităţii şi Expansiunii


Întrebările sunt menite să ofere perspectivă asupra a ceea ce se realizează Aici, pe Gaia.

Ele sunt o bază pentru Procesul de Ascensiune.

Cu distragerile afluxului curent de frecvenţe și cu schimbările Liniilor Temporale, este bine să ne re-aliniem, de multe ori, cu Intențiile Superioare.

Ne concentrăm asupra STABILITĂŢII, pentru a echilibra angoasa colectivă, trimiţând mai departe Lumina Iubirii şi a Unităţii, pentru a ridica colectivul în Noile Realități disponibile.

Următorul nostru aflux, încă parte a structurii celui de-AL TREILEA VAL, este în perioada 25 – 29 noiembrie 2016 și funcționează ca un (alt) Declanșator Cosmic.

DECLANŞATORII sunt oportunități de Acțiune Unificată.

Haideți să ne concentrăm ca și Unul, pentru a asista Colectivul și Gaia : Lucrătorii în Lumină, Lucrătorii Rețelei, Gardienii – vom primi Frecvențele de schimbare a ADN-ului și vom ancora niveluri superioare ale acestor termene accelerate, care vor curge până la sfârșitul acestui an, 2016.

Meditați cât mai mult, Echilibrați distracțiile din vacanță cu Focusul Divin și Intenția Pură.

Aplicați întrebările pe Cursul Vieții și ajustați-le rapid (există multe întrebări care apar în spatele Vălului), pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în aliniere cu Ascensiunea.


În Iubire, Lumină și Serviciu,
Sandra.prin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu