vineri, 10 februarie 2017

HATHORII prin Tom KENYON : NODURI de HAOS şi Acordări Dimensionale (8 octombrie 2009).prin Tom KENYON

şi
Acordări
Dimensionale

– 8 octombrie 2009 –

Nota MarYan :

Pentru a înţelege cât mai în profunzime Mesajul Hathorilor, recomandăm studierea şi a celorlalte mesaje pe care le-am postat pe blog, la Subiectul-Categoria corespunzătoare, referitoare la HATHORI şi la informaţiile oferite de aceştia, transmise prin TOM KENYON :
NODURI  de  HAOS


Într-unul dintre mesajele noastre anterioare, am dezbătut conceptul de Noduri de Haos.

Din perspectiva noastră, noi credem că vă aflaţi într-o perioadă ce marchează începutul unui astfel de Nod.


Atunci când sunt prezise evenimente haotice, eşti pus în faţa unei enigme, întrucât, prin însăşi natura sa, haosul este imprevizibil.

Cu toate acestea, în succesiunea evenimentelor haotice, există o sub-structură care alimentează fluxul haosului, pe măsură ce treceţi prin el.

Pe baza modului în care noi înţelegem această sub-structură (câmpul cuantic), prezicem că, în următoarele 90 de zile, într-un loc oarecare, îşi va face apariţia un Nod de Haos.

În realitate, el ar putea să apară chiar şi la câteva ore de la acest mesaj, sau la câteva săptămâni după intervalul de timp prezis...

(Nota Tom Kenyon : Vezi mesajul precedent al Hathorilor, intitulat „NODURI de HAOS).

Cu toate acestea, oricare ar fi momentul concret al producerii acestui Nod de Haos, noi credem că acesta se va face cunoscut în multiple forme, care implică domeniul financiar internaţional, probleme de sănătate mentală şi fizică, schimbări terestre la nivel planetar, ce includ activitatea seismică şi vulcanică şi o creştere a anomaliilor meteorologice.

Toate aceste evenimente vor solicita resursele de care dispun guvernele voastre, pentru a face faţă unor astfel de situaţii.


După cum noi am spus mai devreme, Nodurile de Haos sunt de o asemenea natură, încât există multiple efecte imprevizibile, astfel că nu dorim să ne referim la aspectele specifice ale haosului – despre care credem că vor apare – ci mai curând am dori să discutăm despre Strategiile de a face faţă haosului, din punct de vedere energetic şi spiritual.

Vă sugerăm să vă schimbaţi perspectiva despre haos şi să-l consideraţi nu ca pe un inconvenient şi un necaz, ci mai degrabă ca pe un catalizator al evoluţiei.

Modul în care vă afectează aceste evenimente ţine de perspectiva (N.MY. : percepţia) din care le priviţi.

Prin aceasta, vrem să spunem că există o tendinţă a conştiinţei umane de a rămâne blocată pe un făgaş, de a anticipa cum vor sta lucrurile şi de a acţiona pe baza acestor predicţii.

Şi, pentru majoritatea oamenilor, în momentul în care realitatea nu corespunde aşteptărilor, acest lucru stârneşte o durere lăuntrică, iar în afară de asta, prin însăşi natura Nodurilor de Haos, atunci când aveţi de-a face cu probabilităţi multiple, vă scade capacitatea de a face preziceri.

Evenimentele haotice provoacă o reacţie de frică majorităţii oamenilor, întrucât, în aparenţă, nu mai există stabilitatea pe care ei se bazează, ca să prevadă acţiuni adecvate.

Şi, chiar dacă frica este în mod cert o reacţie de înţeles, ea este doar una dintre multele răspunsuri posibile.

Aşadar, noi vă încurajăm să vă antrenaţi mintea să iasă din rutina auto-limitării şi aşteptărilor, în mod instantaneu, ori de câte ori vă confruntaţi cu evenimente neaşteptate.
Din punct de vedere energetic, ceea ce vi se întâmplă într-o situaţie dată are mai mult de-a face cu Frecvenţa voastră de Vibraţie – adică Starea voastră de Conştiinţă – decât cu locul în care vă aflaţi fizic.

Astfel, două persoane care se află în acelaşi loc şi trec prin evenimente haotice, pot avea reacţii emoţionale extrem de diferite.

În timp ce una ar putea fi paralizată de frică, furie şi resentimente, cealaltă poate să vadă momentul ca fiind plin de umor. Ea „se prinde” de gluma cosmică, adică îşi dă seama brusc şi pe neaşpteptate că realitatea pe care fiecare o percepe ca fiind „reală”, nu este nimic altceva decât rezultatul plăsmuirii propriei sale minţi.

Atunci când evenimentele haotice perturbă situaţia curentă, pentru un interval scurt de timp, apare un Portal, o oportunitate – dacă doriţi – de a face un Salt în Conştiinţă, de a vă trezi din „vraja visului”.

Însă, Trezirea din visul colectiv se produce doar dacă sunteţi pregătiţi să treceţi Pragul.

Pentru o persoană pregătită mental şi emoţional să accepte evenimentele haotice ca pe nişte catalizatori ai evoluţiei, viitorul apropiat va fi plin de incidente amuzante, de serendipitate (N.MY. : Sincronicitate) surprinzătoare şi de sentimentul trezirii dintr-un vis colectiv, ce a fascinat omenirea vreme de mii de ani.

Aceasta este Linia de demarcaţie, ca să spunem aşa. Persoanelor care doresc să continue să dea vina pe alţii, pentru problemele cu care se confruntă, celor care mai bine mor, decât să se trezească din visul colectiv, le va fi deosebit de greu să înfrunte acest Nod de Haos ce urmează să apară.

Însă, pentru o persoană care a acceptat ideea că NODURILE de HAOS sunt catalizatori ai evoluţiei, va fi o cu totul altă poveste.

Repetăm : nu locaţia fizică în care vă aflaţi este cea care contează, ci Frecvenţa voastră de Vibraţie, Starea voastră de Conştiinţă.

În trecut, v-am oferit multe instrumente ajutătoare care să vă fie de folos în timp ce treceţi prin aceste Portaluri, ce constituie un aspect necesar şi inevitabil al Ascensiunii Pământului şi Omenirii.

[Nota MarYan : Este fascinant cum Fondatorii au denumit trei momente ale Saltului în Conştiinţă la Nivel Planetar – momentele din Decembrie 2012 („Alinierea Precesională”), Mai-Iunie 2017 (Trecerea Cometei Annanhutak) şi Ianuarie 2030 (Trecerea Planetoidului Nibiru) – ca fiind PORTALURI ale ASCENSIUNII, adică exact cum sunt denumite şi de către Hathori aceste Momente de Trans-formare, Planetară şi Umană, pe care ei le numesc a fi „Noduri de Haos”.]

Unele dintre aceste metode pe care vi le-am împărtăşit, implică Geometria Sacră. Altele implică stăpânirea emoţiilor şi ceea ce noi numim „Extazul şi Inima”.
Cu toate că am mai spus-o deja de două ori, o vom spune şi pentru a treia oară – este vorba despre un Principiu Fundamental, pe care ne-am dori ca voi să-l înţelegeţi : NU contează locul în care vă aflaţi fizic. Starea Frecvenţei voastre de Vibraţie, Starea voastră de Conştiinţă, este cea care contează cel mai mult.


Dorim totuşi să ne referim la o metodă foarte simplă de a vă schimba Frecvenţa de Vibraţie.

Atunci când sunteţi în ceea ce noi numim „Frecvenţă de Vibraţie Coerentă“, treceţi prin evenimentele haotice cu mult mai multă Măiestrie, având o intuiţie mai profundă şi conştientizând mai bine modul în care vă creaţi Visul.

Aceste trei elemente eliberează conştiinţa şi creează un factor de atracţie absolut, astfel încât, odată aflaţi în mijlocul haosului, veţi găsi căile (adică acţiunile potrivite) prin care să ieşiţi cu bine din situaţiile haotice.

Acesta este genul de Măiestrie Spirituală ce vă va călăuzi paşii, în Vremurile ce vin...


Cu toate că sunteţi capabili să atingeţi stări emoţionale foarte complexe şi sofisticate, dorim să vă vorbim despre cea mai simplă dintre ele : voi obişnuiţi să le numiţi „BUCURIE” sau „APRECIERE”.

În clipa în care vă aflaţi într-o Stare de Bucurie sau de Apreciere, vi se modifică Frecvenţa Vibratorie, iar voi vă veţi afla la începutul unui şir neîntrerupt de vibraţii care se amplifică !

Deci, oricum aţi atinge acea stare – şi sunt foarte multe moduri de a realiza acest lucru – vă încurajăm să alegeţi Bucuria şi Aprecierea, ca tonalităţi emoţionale fundamentale în care trăiţi.

Acesta este un antrenament mental şi emoţional, iar noi îl considerăm vital, ca pregătire pentru ceea ce va urma.

Cultura voastră vă hipnotizează să credeţitrebuie să aveţi un motiv pentru a nutri Sentimentul de BUCURIE sau de APRECIERE, dar noi vă spunem că voi, ca Maeştri Spirituali, aveţi capacitatea de a crea acest răspuns, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul vostru.

Cu alte cuvinte, NU aveţi nevoie de un MOTIV ca să simţiţi Bucurie sau Apreciere !

Dacă vă antrenaţi ca să pătrundeţi şi să Trăiţi în acest Tărâm de Vibraţie, veţi trece prin vremurile haotice care vin, cu mai multă Măiestrie, având o Intuiţie profundă şi ne-aşteptate „Serendipităţi” (Sin-cronicităţi / „Întâmplări fericite”)...


ACORDĂRI  DIMENSIONALE


Dorim să împărtăşim cu voi un cadou muzical – pe care îl numim „Acordare Dimensională” – care să vă ajute în timpul Portalului energetic prin care Pământul trece, Acum.

Acordările Dimensionale reprezintă o serie de tipare acustice care vă modifică frecvenţa de vibraţie, datorită efectelor precise pe care le au asupra centrilor energetici din corpul vostru subtil.

În mesaje viitoare, vă vom oferi multe Acordări Dimensionale, în funcţie de cum vom percepe noi Tranziţia Pământului şi a Omenirii – din dimensiunea actuală, spre Tărâmuri mai înalte de conştiinţă.


Această primă Acordare Dimensională pe care v-o oferim se ocupă de GLANDA PINEALĂ, care are în interiorul ei o Structură CHRISTALINĂ şi care, din perspectiva noastră, funcţionează ca o Antenă Cosmică, ce vă permite să primiţi impresii, informaţii şi energie din Tărâmurile de Lumină ale FI-inţării.

(Nota MarYan : De fapt, noi venim cu două „Cadouri muzicale” ale Hathorilor, pentru Acordarea Dimensională a Glandei Pineale : aici puteţi audia Cadoul nr. 1 iar aici puteţi asculta Cadoul nr. 2 – cel propus şi de Hathori, şi pe care-l puteţi audia şi în Video-ul de pe YouTube, de mai jos, însoţit de mandalele corespunzătoare, ce întregesc efectul energetic.)Atunci când ascultaţi Acordarea Dimensională, vă sugerăm să vă fixaţi atenţia în Centrul Capului şi, în timp ce ascultaţi sunetele, imaginaţi-vă că acestea sunt emise din Glanda Pineală, aflată în centrul capului.

Această modificare a imaginaţiei perceptuale le va permite tiparelor acustice să acţioneze mai eficient asupra voastră.

În mod paradoxal, în Structura Christalină a Glandei voastre Pineale există o lume infinită de impresii subtile, de cunoaştere şi informaţii.

În funcţie de Nivelul propriu de Conştientizare şi de Evoluţie, aţi putea simţi efectele acestor Acordări Dimensionale ca pe o simplă mişcare a energiei în centrul capului, sau aţi putea percepe complexele forme de Unde de Lumină, pe care ea le generează.

Aţi mai putea simţi că fluxurile acestei lumini şi energii informaţionale circulă prin Reţelele neuronale din creierul vostru sau, în unele cazuri, atât prin întreg corpul, cât şi prin corpurile subtile.

Vă sugerăm să ascultaţi această acordare şi să stabiliţi dacă are vreo valoare pentru voi. Pentru unele persoane, s-ar putea să fie nevoie de câteva „ascultări”, pentru a preciza acest lucru.

Dacă simţiţi că această „Acordare Dimensionalăare o influenţă benefică asupra stării voastre sufleteşti, asupra proceselor gândirii şi conştienţei voastre subtile, atunci vă sugerăm ca să o ascultaţi cel puţin o dată pe zi sau de mai multe ori, dacă doriţi.


În esenţă, Tiparele Acustice ale Acordării Dimensionale sunt o reflectare auditivă a tiparelor complexe de unde, alcătuite din Lumină.

Voi auziţi tipare acustice şi armonice, însă aceasta este o reflectare auditivă a ceea ce se petrece în Tărâmurile de Lumină.

Cu alte cuvinte, atunci când ascultaţi această Acordare Dimensională, în timp ce vă concentraţi atenţia în Glanda Pineală, activaţi Unde de Lumină catalizatoare, complexe şi evolutive, care au semnificaţii uriaşe pentru călătoria voastră spirituală.

Vă oferim cu generozitate acest dar, ştiind că, aceia care au urechi de auzit, o vor recunoaşte ca fiind o MUZICĂ a SFERELOR, o invitaţie de a se întoarce Acasă şi Deschiderea unui Portal către Destinul măreţ ce vă aşteaptă.


HATHORII
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu