marți, 18 iulie 2017

COBRA : FRĂŢIA STELARĂ (5 septembrie 2012).
FRĂŢIA
STELARĂ

5 septembrie 2012

Nota MarYan :

Acest articol al lui Cobra este scris, iată, în Septembrie 2012, iar noi îl postăm acum, după aproape 5 ani, când am simţit că, în fine, „i-a sosit momentul”...

Deşi de mai multe ori mi-am amintit de acest articol, ajutat şi de unele mesaje ale lui Cobra care făceau trimitere la acesta (mai ales în cele referitoare la Meditaţiile de Eliberare Planetară, când amintea de „Mandala celor 144.000 de Fiinţe Trezite de pe Planetă”), de fiecare dată aveam altceva de făcut – mai ales în aceste Vremuri, când întotdeauna „este ceva de făcut” !...

Acum însă, un imbold irepresibil m-a împins ca să traduc, în fine, articolul, şi să-l postez pe blog cât mai repede...

Întrebarea care se pune – de ce oare tocmai acum ? – poate găsi un răspuns chiar simplu şi rapid, dacă ne uităm la Subiectul principal al acestui articol, respectiv FRĂŢIA STELARĂ, ca Organizaţie ce povine din Zona Siriusiană.

Or, dacă ne re-amintim că această perioadă este una în care SIRIUS este la apogeu (vedeţi un articol anterior, despre „Portalul Siriusian din Iulie 2017”), când Anul Nou Atlanteeano-Siriusian începe aprox. pe 26 iulie, iar aproximativ în perioada 8-12 august a fiecărui an se manifestă din plin acest Portal (al Leului) Siriusian – atunci, iată cum, iarăşi, „lucrurile se leagă”, pentru a se dez-lega altele...

Ceea ce avem de punctat, în plus faţă de de acest aspect, se referă la informaţia de la finalul acestui text redat de către Cobra (provenit de la un membru al acestui Grup Ezoteric) şi care, apropos, are un Nivel de Adevăr Divin chiar bun, optim, de 80%, ceea ce ne confirmă autenticitatea mesajului...

...Anume că Societatea Teozofică a lui Madam Blavatski a fost „uzurpată” şi denaturată, ulterior, de către Cabala.

Exact acest aspect l-am tot afirmat şi noi, în mai multe Note din articolele lui Cobra, atunci când acesta aducea tot felul de explicaţii ce veneau doar prin prisma filozofiei teozofice – începând cu structura corpurilor subtile ale Fiinţei Umane, care se pare că au fost puţin „amestecate”, deloc întâmplător, ca, în prezent, Fondatorii să re-aşeze lucrurile şi informaţiile în Matca lor...

Deşi am fost deseori priviţi cel puţin cu circumspecţie, pentru aceste nuanţări – la fel ca multe altele - ale informaţiilor oferite prin Cobra, noi am continuat să ne susţinem Punctele (şi Orizonturile) de Vedere, situaându-ne pe o poziţie pe care am dorit a fi cât mai echilibrată cu putinţă (după cum am tot precizat, de ne-numărate ori) : nici de adulare, dar nici de contestare, de dragul de a contesta orice !

Şi iată, aşadar, cum aceste nuanţări pe care le-am punctat atunci când am simţit că este momentul să intervenim, nu doar că „încep să primească confirmări”, ci acestea existau chiar pe blogul lui Cobra...

...Şi acestea apar, acolo unde şi când este important să apară – la momentul optim pentru cei pregătiţi să recepteze şi să conştientizeze aceste informaţii.

Aşadar :


Această postare de pe blog va face referire la cel de-al doilea Grup Pozitiv care a lucrat în secret, „în spatele scenei”, în beneficiul Umanităţii şi pentru Eliberarea Planetei.

Am obţinut accesul la unul dintre textele ezoterice, scris de unul dintre membrii acestui Grup, pe care îl publicăm acum, în întregime, cu permisiunea deplină a acestuia :


FRĂŢIA STELARĂ reprezintă un avanpost pământean al LOJII ALBASTRE de pe SIRIUS, care este conectată cu Sirius prin JUPITER şi prin Comandamentul de pe Jupiter.

Scopul Frăţiei Stelare este de a ghida evoluţia Planetei, sub îndrumarea lui Sanat KUMARA.

CERCUL INTERIOR al Frăţiei Stelare este reprezentat de către MAEŞTRI şi ARHAŢI (N.MY. : Fiinţe nu doar Iluminate, ci chiar „Eliberate”, ce au intrat în Nirvana, conform doctrinei budiste) ce au realizat Ascensiunea pe această Planetă.

CERCUL EXTERIOR al Frăţiei Stelare este reprezentat de FRĂŢIA EZOTERICĂ, compusă din DISCIPOLI ai Maeştrilor Ascensionaţi, care au ajuns la cel de-al şaptelea sub-grad al celei de-a treia Iniţieri.

Ancora Fizică a Frăţiei Ezoterice este reprezentată de către un vast Regat subteran, numit SHAMBALLA, unde funcţionează Marea Şcoală a Misterelor a Frăţiei Trans-himalayene, unde Frăţia Ezoterică reprezintă ante-camera sa.
Frăţia Stelară nu a fost niciodată publică în perioada ATLANTIDEI, aceasta operând în secret, prin discipolii săi.

Discipolii din Frăţia Stelară cuprind Ordinul Stelar.

ORDINUL STELAR este o comunitate, o MANDALA de 144.000 de Fiinţe Stelare din Prima, a Doua şi a Treia Iniţiere, care s-au întrupat pe această Planetă, în scopul triangulării oculte a Luminii şi a Întunericului.

(Nota MarYan : Aşa cum un Sistem de telefonie are nevoie de a folosi trei celule pentru a localiza un apelant, sau radio-goniometria solicită trei antene pentru identificarea poziţiei exacte a unui emiţător, prin triangulaţie – CREAREA de TRIUNGHIURI – la fel se petrec lucrurile şi în zona „ocultă”, ezoterică : când în Ecuaţia duală, a Luminii şi a Întunericului intervine „Al Treilea element” – FIINŢA umană încarnată pe Planetă – atunci devine posibilă „identificarea poziţiilor precise”, pe Planetă, ale Frecvenţelor Luminii şi ale Întunericului.

De altfel, pentru a înţelege cel mai bine conceptul expus mai sus, este suficient doar să mergeţi cu „mouse”-ul în partea cea mai de sus a acestui blog, pe care tocmai studiaţi acum acest material, ca să re-vedeţi Reţeaua Energetică Christalină a Planetei, alcătuită fix din aceste „Celule triunghiulare”, pentru a înţelege mai bine explicaţia anterioară a expresiei din material, referitoare la „Triangularea Ocultă a Luminii şi a Întunericului”...)


Membrii Ordinului Stelar au influenţat situaţia mondială, prin îndrumarea telepatică oferită de către Frăţia Stelară.

Aceştia au determinat înflorirea culturii greco-romane, prin influenţe telepatice venite prin Frăţia Stelară.

Ei au fost activi ca Preoţi Druizi în cultura celtică.

Ca esenieni, aceştia au colaborat la proiectul ÎNĂLŢĂRII lui ISUS şi a Mariei MAGDALENA (Linia de Sânge a GRAALULUI), ca şi contra-balans la cele 13 Linii de Sânge ale Nobilimii Negre.

Ei au înfiinţat Ordinele de Iniţiere SUFI.

În secolul al XII-lea (N.MY.: Anii 1100 d.Ch.), aceştia au întemeiat Mişcarea CATHARILOR şi a ALBIGENZILOR, cele care au re-înviat Misterele Zeiţei, prin poeziile Trubadurilor, dar au re-adus la viaţă şi Misterele Creştinismului Gnostic din vremurile de dinaintea Cultului Creştin al lui Constantin (Archonul) cel Mare.

În secolul al XIII-lea (N.MY.: Anii 1200 d.Ch.), ei au fondat Ordinul Templierilor, care se baza pe descoperirea textelor ezoterice christice din cripta de sub Templul lui Solomon.

Informaţiile despre acele suluri au permis renaşterea Misterelor Stelare ale Egiptului Antic, precum şi naşterea Franc-Masoneriei.

Bazându-se pe un impuls din Frăţia Stelară, lojile ascunse ale Catharilor au declanşat Renaşterea în Florenţa, în jurul anului 1450 d.Ch., iar acest lucru a re-modelat civilizaţia occidentală, aşa cum o cunoaştem în prezent.
Astfel, toate acestea au permis îndeplinirea tuturor condiţiilor de primire a primilor reprezentanţi ai Frăţiei Ezoterice din Europa în subteranele Tibetului.

De atunci, câţiva zeci de reprezentanţi ai Frăţiei (Stelare) Ezoterice lucrează în secret, „în spatele scenei” din Europa.

În secolul al XVI-lea (N.MY.: Anii 1500 d.Ch.) aceştia erau activi în principal în Florenţa, Veneţia şi Verona, în secolul al XVII-lea, în principal în Londra şi în alte părţi din Anglia, iar în secolul al XVIII-lea (N.MY.: Anii 1700 d.Ch.), în principal la Paris.

Frăţia Ezoterică a transmis, către Ordinul Stelar, impulsul spiritual pentru începutul MIŞCĂRII ILUMINISTE, care a re-formatat secolul al XVIII-lea şi a pus bazele Revoluţiei Ştiinţifice şi Tehnologice.

Frăţia Ezoterică a pus bazele Şcolii Misterelor prin Contele de Saint Germain la Paris, în 1775.

Această Şcoală Secretă a Misterelor a fost activă pentru aproximativ 100 de ani, după care Frăţia Ezoterică a determinat crearea SOCIETĂŢII TEOZOFICE prin H.P. Blavatski, în 1875.

Prin impresii telepatice, Frăţia Ezoterică a condus progresul ştiinţei, în special prin Nikola TESLA.
În prezent, Frăţia Ezoterică nu este implicată în „Matrix”-ul („Sistemul”) de pe Planetă. Noi trăim în locaţii ne-dezvăluite de la Suprafaţa Planetei.

Simbolul ezoteric al FRĂŢIEI Stelare este PIATRA CEREASCĂ de pe Sirius, „Bijuteria de Foc”, „CINTA MANI”, „lapis ex coelis”, care re-prezintă (este o reprezentare pentru) Bijuteria Adevăratului nostru Sine (Atma-Buddhi-Manas).

Simbolul ezoteric al ORDINULUI Stelar este un Potir din Piatră de MOLDAVIT, Piatra Cerească a PLEIADELOR, Sfântul GRAAL, „sang-real”-ul, cel care re-prezintă Corpul nostru Cauzal şi Nobilimea (Nobleţea) Stelară, Mandala celor 144.000 de Fiinţe de Lumină.

AMOR VINCIT OMNIA !

(Nota MarYan : Deşi sloganul latin semnifică faptul că : „IUBIREA CUCEREŞTE TOTUL”, este esenţial să ne re-amintim cum Iubirea nu „cucereşte” şi nici nu „învinge”, nici măcar nu „convinge”, ci doar împărtăşeşte, trans-formă şi trans-mută, prin Rezonanţă, fără să oblige pe nimeni şi nimic... nici măcar NIMIC-ul...)


Frăţia Stelară reprezintă ultima rămăşiţă a Şcolilor Misterelor Luminii din Atlantida.

Cabala a încercat să se infiltreze în acestea, însă fără succes, deoarece acestea au reguli foarte stricte de admitere.

Din păcate, Cabala a avut mult mai mult succes în infiltrarea mai multor Şcoli Publice ale Misterelor, cum, de exemplu, Iezuiţii au reuşit să facă aceasta cu Franc-Masoneria, la începutul anilor 1800, precum şi cu Societatea TEOZOFICĂ, după moartea Helenei Blavatski, ale cărei învăţături au fost denaturate şi uzurpate, ulterior, de către Cabala.

Aceasta este cauza multor confuzii din rândul Lucrătorilor în Lumină, însă Adevăratele Învăţături vor fi re-aduse la Suprafaţa Planetei, ca parte a Operaţiunii „DreamLand” („Tărâmul de Vis”).

Din acest motiv, alţi membri ai Frăţiei Stelare mă pot contacta la cobraresistance@gmail.com.


Victoria LUMINII !
2 comentarii:

 1. NAMASTE DOMNULE DRAG ! MULŢUMESC DIN TOATĂ INIMA MEA ! NICI NU ŞTIŢI CE ÎNSEAMNĂ ASTFEL DE MESAJE PENTRU MINE ...... Am o întrebare : MOLDAVIT-ul este sau a fost găsit în zona -regiunea Moldovei noastre,deoarece nu numai denumirea dar şi faptul că eu cu ani în urmă,citindu-l pe autorul ERIC PEARL cu a sa "RECONECTAREA" aducea cîteva info.cu privire la această piatră ,cum că ar fi fost descoperită pentru prima oară pe meleagurile moldave şi acolo în nici un caz întîmplător. Vă mulţumesc.Vă MULŢUMESC pt.efortul Dvs constatnt ,făcut-sînt convins -din pasiune şi IUBIRE DE ROMÂNIA şi oropsiţii de noi care de la MAI marii VREMELNICI NU MAI AU NICI UN FEL DE AŞTEPTARE.

  RăspundețiȘtergere
 2. Dragă George,

  Din ceea ce am cercetat (împreună cu "amicul"), în urma curiozităţii tale - se pare că DA, Moldavitul este găsit şi în zona geologică a Moldovei (cea Mare, care include atât Moldova din România, cât şi Bsarabia).

  Foarte interesant este că, exact după ce am primit confirmarea "subtilă", imediat am citit pe un site de faptul că Moldavitul se găseşte, printre altele, în Germania, Cehia şi Moldova...

  Aşadar, nu ştiu dacă Moldova este prima zonă în care a fost descoperit MOLDAVIT-ul, dar, într-adevăr, se pare că şi Eric Pearl a avut dreptate, de faptul că în Moldova se găseşte acest mineral "extra-terestru" pleiadian.

  Şi, dacă stai să observi, şi denumirea sa, de "Moldavit", pare a avea legătură directă cu cu denumirea mai veche a locuitorilor Moldovei, care îşi spuneau "moldavi"...

  Aşadar, dragă George, îţi mulţumesc încă odată pentru atenţia constantă, îndreptată şi către acest blog !

  Cu drag şi apreciere (şi pentru o cât mai armonioasă Sănătate!),
  MarYan.

  RăspundețiȘtergere