marți, 16 octombrie 2018

MarYan : PoVestea ZILEI (108) (pentru) 16 octombrie 2018 – Din nou despre FAMILIE, CĂSĂTORIE şi Orientarea Sexuală.
PoVestea ZILEI (108)
(pentru)
16 octombrie 2018

Din nou despre
FAMILIE,
CĂSĂTORIE
şi
Orientarea Sexuală

Acum, după ce valul Referendumului a cam trecut, la fel de repede precum a venit, poate că este momentul ca să punctăm, cât mai pe scurt, câteva aspecte legate de conceptele cele mai des vehiculate pe parcursul desfăşurării acestui Proces (Referendum) : FAMILIA, CĂSĂTORIA şi Orientarea SEXUALĂ (alta decât cea „tradiţională” sau, zisă, „firească”).

Am observat că, pe parcursul discuţiilor şi a diferitelor polemici legate de subiect, deseori au  fost vehiculate aceste concepte, însă, ca de obicei, fără a avea o bază interioară solidă de ÎNŢELEGERE reală a ceea ce înseamnă toate acestea, din perspectivă Holistică, Spirituală...
 
Şi acum, primul gând mă duce la primul (şi ultimul) comentariu de la PoVestea anterioară, conexată cu acest subiect, al Referendumului, în care au fost aruncate de-a valma idei şi concepte din perspectiva religioasă, personajul „anonim” fiind în mod evident „atins” de către abordarea holistică, de „dincolo” de nivelul religios (îi acord genul masculin, fiind un „personaj”)...

...Şi care chiar era deranjat de ideile de altă Natură cu care a venit în contact şi pe care le critica în mod direct şi vehement, pentru că, pur şi simplu, nu le înţelege, prin faptul că nu le percepe Sensul (în ultimă instanţă : Frecvenţa Vibraţională) – ceea ce este perfect de înţeles şi deloc de comentat (în vreun fel sau altul...).

Am amintit acest aspect pentru a recomanda, celor care sunt bine „ancoraţi” în subiectele şi mentalitatea strict religioasă, de tip creştin-ortodoxă (care aşteaptă „A Doua Naştere” a „Mântuitorului Iisus Hristos”, iar între timp anatemizează „ereziile” ce vorbesc de „LUMINA CHRISTICĂ interioară”)... deci recomand acestora ca să studieze altceva, eventual de pe alte bloguri, care ar putea fi mult mai „pe gustul” lor şi nu le deranjează prea tare Sistemele de Credinţe interioare, pe care le au bine fixate...
Aşadar, ce ar putea fi FAMILIA ? – la un Nivel cât mai înalt posibil Holistic, pe care noi îl putem aborda.

La nivel SPIRITUAL – în Dimensiunile înalte, situate dincolo de dualitate şi, mai ales, în Zona Unităţii (Dimensiunile 9-12D), Familia reprezintă, la modul cel mai simplu, acea Asociere de Suflete care au aceeaşi Origine, la nivele mai înalte şi care, deja tot mai mulţi dintre voi aţi aflat sau măcar aţi auzit, poartă numele de FAMILIE DE SUFLET.

Această Familie de Suflet, de care aparţinem fiecare dintre noi, reprezintă Ascendenţa noastră (care este cât se poate de concretă şi precisă) din care ne-am Născut, la propriu, prin Diviziunea SUFLETULUI-PĂRINTE şi care poate fi, după caz : un Supra-Suflet de Dimensiunea a 8-a, un Supra-Suflet Maestru – sau MONADĂ – de Dimensiunea a 9-a, un Supra-Suflet (CHRISTIC) de Dimensiunea a 10-a şi tot aşa, până la Fiinţele din Dimensiunea a 12-a (FONDATORII sau FIII de Dumnezeu – asta aşa, ca să fie conceptul cât mai provocator pentru „băieţii” încă preocupaţi de „joaca de-a Religia”...).


De aceea, în funcţie de raportarea Sufletului nostru la Părintele din dimensiunile cele mai înalte, avem o FAMILIE DE SUFLET PRIMARĂ (PRINCIPALĂ), o FAMILIE DE SUFLET SECUNDARĂ şi o FAMILIE DE SUFLET EXTINSĂ (Acum îmi este clar că, celor care nu aţi studiat deloc acest aspect până acum, nu prea vă este clar „cum vine chestia asta” şi ce înseamnă exact, însă tocmai de aceea va trebui să revin cu un articol separat, pentru a nu crea o PoVeste prea stufoasă în acest Moment)...


Aşadar, pentru Lumea Spirituală, conceptul de FAMILIE pare a avea alt înţelesmult, mult mai extins – decât cel terestru, din cadrul societăţilor umane (indiferent de Stat sau Teritoriu), în care conceptul de „Familie” este introdus într-o „cutie” şi, cel mai important, este INSTITUŢIONALIZAT, pentru a fi cât mai uşor de Controlat !...

...De către CINE ?

Răspunsul este simplu, în acest caz, dacă vom privi la „autorităţile” care solicită aceasta : atât cea Statală, cât şi cea Religioasă.

Dacă, până la apariţia „statelor moderne”, Familia era bine controlată de către Biserică – la „concurenţă” cu „Seniorul(„Stăpânul”, „Boierul” sau „Jupânul”) locului de care aparţineau membrii respectivei familii (în cvasi-totalitate „ţărănească”) – de vreo 100-200 de ani, odată cu apariţia (crearea-inventarea) „statelor moderne” şi apariţia „orăşenilor”, controlul asupra instituţiei familiei este disputat tot mai mult de către acest „Stat” (care, teoretic, ar reprezenta populaţia din zona respectivă, dar care, în realitate, a devenit o Mega-Corporaţie, la concurenţă cu cele Trans-naţionale existente, în prezent, pe Planetă)...
Aşadar, din perspectiva cea mai înalt posibilă (ca frecvenţe vibraţionale şi de Conştiinţă), am putea vedea Familia ca fiind acea Structură în care se regăsesc una sau mai multe entităţi (Suflete) cu care avem conexiuni la nivele profunde şi, poate, origini comune, la un anumit Nivel vibraţional.

Însă, din perspectiva Planului Fizic (a 3D-ului), pentru ca acest JOC să poată funcţiona (numit „perpetuarea speciei” care, iată, fiind valabil şi în cazul Regnului animal, este evident că aparţine Zonei 3D), este nevoie de asocierea, în cadrul acestei structuri, numite „Familie”, a unui Corp fizic de tip Masculin şi al altuia de gen Feminin, care să permită (pro)crearea de copii (sau doar o copie), prin combinarea structurilor lor.

De aceea, „Manualul de funcţionare” al Corpurilor Fizice, proiectate de ARHITECŢII DIVINI (indiferent de care ar fi aceştia) solicită, în mod implicit, prezenţa unei PERECHI Bărbat-Femeie şi inter-acţiunea (fizică a) acestora, în mod(el)ul bine-cunoscut...

Aşadar, într-o viziune cât mai holistică, nu credem că pot exista dis-cuţii reale în privinţa a ceea ce înseamnă Familia, pe Planetă... ci doar în privinţa Legiferării acestui „Instrument de Evoluţie, unul dintre cele care stau la baza manifestării Sufletelor în Planul Fizic, în această Asociere cu rol extrem de important în Evoluţia oricărei Fiinţe, inclusiv pe această Planetă.
După ce am tot vorbit şi, mai ales, con-versat despre Familie, haideţi să vedem şi ce ar putea reprezenta CĂSĂTORIA, la un nivel cel puţin la fel de înalt (holistic), dincolo de Manipularea pe care Biserica şi Statul (zis laic) o face cu acest alt fundamental „Instrument de Evoluţie”...

Această Parte din articolul nostru am putea-o numi ceva de genul „De la CĂSNICIE la CĂSĂTORIE” – căci, încă, în prezentul lui 2018, Căsătoria este percepută, de către majoritatea Femininelor ca fiind, pe drept CuVânt, o „Căsn-icie” (adică, după cum ne spune şi CuVântul, o „casnă”, adică o „caznă”, de unde şi cuvântul „canoneală”, cu „canonul” religios aferent, ceea ce implică, automat, „penitenţă” şi „suferinţă”...).

Pentru că Timpul iarăşi nu este în Favoarea noastră, voi intra, iarăşi, în Subiect, direct şi „la obiect” : CĂSĂTORIA reală şi autentică implică (COM)UNIUNEA A DOUĂ SUFLETE (CÂT MAI) ÎNTREGI ŞI SUVERANE, ELIBERATE DE MAJORITATEA DIS-FUNCŢIILOR ŞI DIZ-ARMONIILOR, care au ales, cu adevărat „de BunăVoie şi ne-silite de Nimeni” (nici chiar de DumneZeu), ca să se Unească (să „Se Lege” la propriu, la Nivel de Suflet, prin anumite Cordoane şi Conexiuni Divine – conform cu aceeaşi LEGE – bazată, fundamental, pe IUBIREA NE-CONDIŢIONATĂ care îi Uneşte cu adevărat)... deci să se Unească la Nivelele cele mai profunde (atât de „adânci” şi atât de „înalte”) !

Însă, până la un astfel de Moment (Trăire plenară şi totală), relaţiile Bărbat-Femeie par a fi foarte bine experimentate şi împlinite prin PARTENERIATE între cele două părţi implicate (acest aspect, alături de multe altele, sunt foarte bine şi elegant expuse de ADAMA din TELOS, referitor la RELAŢIILE din TELOS, dar şi din celelalte oraşe sub-pământene, ca expresii ale unei Atitudini generale la Nivel Galactic, în această privinţă, după cum ne asigură Adama, Marele Preot şi Conducător din Telos, Oraşul Lemurian Subteran din zona Californiei).


În această complexă PoVeste, Pateneriatele din cadrul unui Cuplu sunt văzute ca fiind un Prim Act, de apropiere şi testare a acestei Stări de Iubire NeCondiţionată a celor două Fiinţe aflate în corpuri de polarităţi „opuse”, respectiv de Bărbat şi de FemeieLoc şi Spaţiu de Iubire, în care cei doi au libertatea de a experimenta sentimentele şi ceea ce există la nivelul cel mai profund, în fiecare, fără oligaţii „pe vecie” („până când moartea îi va despărţi” – şi, de fapt, care „moarte” ?, când aceştia trăiesc în corp fizic MII de ANI şi părăsesc corpul fizic în mod conştient, prin DECIZIA fiecăruia...).

Aşadar, iată aspecte care ţin de Parteneriate şi de Căsătoria reală, „Cosmică”, am putea spune, în care cele două Părţi implicate nu sunt deloc „jumătăţi” ce caută, disperate, „să se întregească”, ci sunt DOUĂ ÎNTREGURI (din ce în ce mai) SUVERANE care ALEG, ÎN DEPLINĂ CONŞTIINŢĂ DE CAUZĂ, să-şi unească CĂILE de Evoluţie...

Iată, în acest con-text, cât de complexă este PoVestea CĂSĂTORIEI, care nu are nicio legătură cu Instituţionalizarea pe care o face orice Biserică, indiferent de rit...

Însă, trebuie să precizăm că pot exista anumite RITUALURI ce „perfectează” acest Moment, pentru realizarea acelor Conexiuni energetice Divine şi care, într-adevăr, UNESC şi LEAGĂ Sufletele, la Anumite Niveluri, din cele mai înalte Dimensiuni.
Deci, dacă am înţeles cu Adevărat aceste aspecte (prin Conştientizare), atunci percepem mult mai Holistic ceea ce înseamnă şi implică, CĂSĂTORIA şi FAMILIA...

Şi, deşi am trecut foarte „pe scurt” prin aceste fundamentale Subiecte, acum trecem mai departe către elementul poate cel mai discutat şi disputat, inclusiv prin acest Referendum, legat de Orientarea Sexuală a acestei mult-hulite Comunităţi LGBT(Q).

Aşadar, privind, iarăşi, la un nivel cât mai înalt-spiritual : care-i PoVestea cu Homosexualii şi Lesbien(c)ele, dincolo de toate aceste dispute Pasionale, mai mult sau mai puţin „înţelepte” ?...

Din perspectivă metafizică, putem percepe şi chiar înţelege (Re-aminti !) cum fiecare SUFLET este alcătuit dintr-un „mix” al celor două Energii Fundamentale care construiesc însăşi structura acestui Univers (şi, probabil, nu doar al acestui Univers) : ENERGIA FEMININĂ şi cea MASCULINĂ.

Ideea este că proporţia între Energia Feminină şi Masculină poate varia în fiecare Moment, cu baleierea celei dominante, la un moment dat.

Altfel spus : dacă într-o anumită Perioadă, Sufletul este alcătuit dintr-o energie (pre)dominant Feminină, ca exemplu (adică : peste 50% din structura sa este alcătuită din Energie Feminină), la un Moment dat, acesta poate deveni majoritar Masculin, prin insistarea într-un anumit gen de Experienţe (predominant Fizice, numite „încarnări” sau „vieţi”).

Aceasta ne spune că „nimic nu este bătut în cuie” şi că Sufletul (adică, re-amintim, Esenţa fiecăruia dintre noi) poate „jongla” cu proporţia celor două Energii fundamentale care stau la baza cosntrucţiei acestui Univers – în funcţie de Dorinţele şi „Nevoile” de Eoluţie ale acestuia, la un Moment dat.

Am insistat pe acest aspect pentru a fi foarte clar că Sufletele nu sunt strict Feminine sau Masculine, ci doar Suflete Întregi care Experimentează Universul  (UNIC al) Creatorului, prin cele DOUĂ ENERGII FUNDAMENTALE.

Deci, dacă am perceput foarte clar acest aspect, atunci devine mai simplu de înţeles că, nu de puţine ori, unele suflete care au experimentat de mai multe ori într-un anumit gen de corp (pentru a-şi însuşi mai bine calităţile corespunzătoare Genului respectiv – feminin sau masculin) – de regulă, se spune, nu mai mult de 7 vieţi, pentru a nu se crea dezechilibre prea mari între cele două Energii Fundamentale... 

...În acest caz, acestea „pătrund” într-un corp fizic de celălalt Gen („opus”) – mai mult „forţat”, raţional, prin perceperea mentală a riscului de a crea dezechilibre, prin insistarea într-un anumit Gen de corp (feminin sau masculin).

Într-adevăr, ajunşi în corpul de celălalt gen, de obicei se vor simţi in-confortabil – ca fiecare dintre noi când probăm un costum (sau rochie) total nou(ă) şi care, deşi „simpatic(ă)”, nu pare a se „mula” pe corpul nostru (adică pe „gustul” nostru).
 
De aceea, acum (din tot acest Talou creionat), nu mai apare atât de ciudată afirmaţia că aceşti mult-huliţi Homosexuali şi Lesbience sunt acele Suflete care, pur şi simplu, încă nu s-au acomodat în (aparent) noile „roluri” pe care le-au acceptat pentru A ECHILIBRA ENERGIILE, în JOCUL COSMIC al EVOLUŢIEI lor PERSONALE !


Aşadar, acum, putem spune foarte clar şi limpede : un HomoSexual (în special cel „pasiv”) poate fi (dar nu întotdeauna) un Suflet dominant Feminin (adică, cel ce a experimentat calităţile feminine timp de mai multe vieţi) care a acceptat să se joace, în această viaţă, într-un corp de bărbat, dar care nu ştie încă cum să o facă (şi, de aceea, revine la o atitudine specific feminină, de a fi „Pasivă”), în timp ce, în cazul Lesbiencei (mai ales cea „Activă”), situaţia este de acelaşi tip, dar exact inversă, „cu semn contrar” celei expuse mai sus.

Însă ideea de bază, care „musai” trebuie punctată aici – şi care scapă atât celor religioşi, cât şi celor zişi „atei”, preocupaţi doar de aspectele formale („cine”, „unde” şi „cum”) – se referă la ceea ce poate GENERA acest foarte interesant Parteneriat, pa această Planetă, AICI şi ACUM : funcţionând în condiţii (până de curând) extrem de „vitrege”, aceste perechi trăiesc la un nivel atât de întens, încât Conexiunea dintre aceste SUFLETE (re-amintim, Suverane şi Întregi, cel puţin teroretic), poate genera o Energie a IUBIRII NE-CONDIŢIONATE, la un Nivel foarte rar întâlnit în cadrul Cuplurilor Tradiţionale !...

...CUPLURI TRADIŢIONALE – bine aşezate în cadru instituţional, prin „oficierea civilă” şi „serviciul religios” – care, trebuie să o spunem, multe dintre acestea funcţionează la nivelul de „Prostituţie oficială”, adică ceva de genul : „Eu, ca Femeie, accept să faci ce vrei cu mine, bărbate, dar tu trebuie să-mi asiguri condiţiile de supravieţuire, iar eu, în schimb, îţi ofer corpul meu, să faci ce vrei cu el, inclusiv copii”... ca un fel de „Troc” cu Corpuri fizice !
Sună Dur această „PoVeste” ?...

...Poate, însă este cât se poate de „adevărată”, mai ales pentru ultimele sute şi chiar mii de ani (din această Eră a Patriarhatului, din ultimii 12.500 de ani tereştri), în care, în cadrul societăţilor umane, doar SupraVieţuirea fizică prima, dincolo de orice alte considerente „superioare”...

De aceea, privind la tot acest întreg con-text, putem spune, făr niciun dubiu, că, cel puţin până în trecutul apropiat, au existat (şi încă mai există, însă tot mai rar) cupluri de „homo” şi „lesbi” care „dau clasă” la capitolul „exprimarea Iubirii NeCondiţionate”, din Inimă, în mod real şi autentic – căci am experimentat, cu toţii, cum condiţiile „vitrege” pot scoate din oameni cele mai profunde şi mai înalte sentimente de Iubire şi Drag pentru Celălalt (şi, uneori, pentru „toţi ceilalţi”) ! ! !

Astfel că, Acum venim, Aici, cu această întrebare : CE ESTE „CORECT” şi GREŞIT” ? – în Lumina acestei (complexe) Înţelegeri a ceea ce este DINCOLO de Imaginea Tradiţională a ceea ce este „Femeia” şi „Bărbatul” ?...


Însă, pentru a echilibra situaţia, Acum este Momentul de a preciza faptul că această Poveste a Homosexualităţii şi a Lesbianismului este, în mod PREMEDITAT, PROMOVATĂ şi EXACERBATĂ de către „cei interesaţi” (membrii Cabalei, la ordinul Vârfului acesteia şi a celor situaţi Dincolo de aceasta), pentru PER-TURBAREA, PER-VERTIREA şi, în ultimă instanţă, până chiar la DISTRUGEREA RASEI UMANE (PROIECTUL DIVIN – şi Galactic – „HOMO SAPIENS”).
Din tot acest „Mix” de situaţii şi „contexte”, fiecare poate trage propria sa concluzie şi să-şi (re)formuleze propriile atitudini, în funcţie de ceea ce SIMTE ca fiind Trăire şi Realitate cât mai apropiată de cea Divină, autentică.

În ultimă instanţă, toate aceste imagini reprezintă simple „IPOTEZE de LUCRU” cu care fiecare dintre voi poate REZONA (la Nivele mai mult sau mai puţin profunde) sau nu, în funcţie de anumite aspecte pe care nu le vom detalia aici...

Astfel că, privind la acest întreg ConText, iată cum „Povestea Referendumului” devine din ce în ce mai i-relevantă, când Miza şi Rostul PoVestirii cu Familia, Căsătoria şi Orientarea Sexuală are un cu totul alt SENS şi Realitate Cosmică şi Holistică !
Cu Speranţa şi ÎnCred-erea că toate aceste „detalii” pot fi de folos celor care încă nu au o „poziţie fermă” – adică fixă şi „închis(tat)ă” – Acum, la finalul acestui complex (şi deloc uşor) Articol, vă propun să ne relaxăm cât mai profund şi să Simţim cât Adevăr putem cuprinde în cele PoVestite mai sus, pentru a putea, în acest fel, să ne (re)modelăm şi să flexibilizăm atitudinea noastră, inclusiv faţă de aceste aspecte pe care Referendumul (şi „tăvălugul” dis-cuţiilor colaterale ale acestuia) le-a provocat între noi şi, mai ales, în interiorul fiecăruia, pentru o cât mai eficientă şi înaltă D-Eliberare !


În PACE şi IUBIRE, cu aceeaşi Simplă BUCURIE,  MarYan

2 comentarii:

  1. Multumesc pentru un articol revelator ..imi este dor de vremea cand vom ajunge, cand societatea umana va ajunge la nivelul in care vom simti si manifesta Iubirea asa cum este ea in Telos orasul Lemurian Subteran condus de Marele Preot Adama. Am citit acel mesaj in urma cu ceva timp, acum cand scriu simt energia deosebita pe care am simtit-o atunci..intamplator sau nu, citesc "Integrarea sufletului" de Sal Rachele iar faptul ca ati inserat in acest articol imagini redate in carte referitor la Familia de suflet ma face sa cred ca nimic nu este intamplator, voi cauta sa acord o si mai mare atentie acestei carti deosebite prin care cei din dimensiuni Superioare ne transmit iubire si atat de multe informatii ajutatoare cu privire la ascensiune. Multumesc mult pentru articolul pertinent si pentru limpezimea cristalina a viziunii si exprimarii. Cred ca fiecare persoana este pretioasa prin prisma unicitatii sale de scanteie divina indrupata si creator al realitatii. Evolutia spirituala ne va duce pe toti la un moment dat in punctul in care ne vom privivi pe noi insine si pe ceilalti cu mult mai multa Iubire. Fie ca acele vremuri sa vina ! Asa sa fie !
    Va multumesc cu respect,
    Daniela Maria

    RăspundețiȘtergere
  2. P.S. Da, ne manifestăm în familii cosmice, în ”ciorchini” sau clustere de suflete, care pot să corespundă sau nu cu familiile noastre pământești, restrânse sau extinse. Faptul că un suflet (o mică parte a lui, căci niciodată entitatea întreagă nu se manifestă 3D - ar pulveriza materia!), potrivit deciziilor sale de a căpăta experiența planului fizic, ia de mai multe ori formă feminină, să zicem, se poate ca la prima întrupare masculină să aibă foarte puternică memoria fostelor sale feminități (maternitate etc.) să nu se simtă confortabil în trup de bărbat și să ”adere” la homosexualitate. Acesta este un EȘEC, pentru că Entitatea este cea care a decis, înainte de întrupare să învețe lecțiile masculinității, drept care Legile Cosmice îl vor determina să revină, ca bărbat, de câte ori e nevoie pentru a-și însuși acel set de lecții specifice. Potrivit Legii corespondenței (ce e sus e și jos, precum în Cer așa și pe Pământ), există și o Familie Tradițională Cosmică! Lucrurile sunt puțin mai complexe, nu pot fi detaliate aici/acum, iar paradoxul (sau adevărul) e că nu există dreptate doar într-o singură parte...

    RăspundețiȘtergere