joi, 16 aprilie 2015

Lyssa ROYAL & Keith PRIEST : DRAMA ORIONIANĂ. Partea 1-a : Matca LYRANĂ, VEGANII şi Migraţia către ORION.Lyssa ROYAL & Keith PRIEST
DRAMA ORIONIANĂ


Partea 1-a
Matca LYRANĂ, VEGANII
şi
Migraţia către ORION


– fragmente din cartea “PRISMA din LYRA” –

Nota MarYan :

Aceste fragmente din lucrarea “Prisma din Lyra(al cărui Grad de ADEVĂR DIVIN, după cum am mai precizat, se situează în jurul valorii deosebite de aprox. 90% !), pe care o avem în oferta Editurii noastre, CHRISTALIN, am decis să le prezint acum, se pare deloc întâmplător, când Voal-ul mai are atât de puţin până la totala sa dezintegrare…

Însă, chiar în prezent, recitind aceste fragmente şi re-aranjându-le “în pagină”, pentru studiul individual al fiecăruia dintre cei care citiţi acum, am remarcat cum aceste informaţii produc acelaşi efect pe care l-am re-simţit de fiecare dată când am studiat acest material : atingerea unei corzi foarte profunde a Fiinţei, care, de fiecare dată, parcă Eliberează (măcar încă o fărâmă) din energii reziduale ancestrale care încă se mai cereau con-ştientizate şi Eliberate, pentru “a primi rezoluţia”...


Ei bine, deşi aceste informaţii nu oferă “date tehnice” despre VOAL, precum cele oferite de COBRA (şi chiar şi de către noi, prin EDITORIALELE transmise până acum), prin re-memorarea contextului istorico-galactic din acele îndepărtate vremuri din Sistemul Orionian, unde s-a creat şi perfecţionat această “PLASĂ-VOAL” – în felul acesta poate că reuşim să înţelegem mai bine contextul actual, poate chiar mult mai bine, acum, când deja este mult mai cunoscut şi mai bine-înţeles ce reprezintă această “Plasă-Voal”, care “acum-acum stă să cadă”, precum şi efectele sale asupra umanilor încarnaţi – deci, inclusiv asupra fiecăruia dintre noi, chiar şi cei care citim aceste rânduri, acum…

De aceea, în mod insistent vă sugerez, mai ales acum, ca să citiţi nu doar cu creierul şi cu mintea aceste informaţii, ci în primul rând SĂ LE SIMŢIŢI, pentru a observa cu cea mai mare atenţie şi receptivitate ce vă transmit acestea şi CE ANUME TREZESC ÎN INTERIORUL VOSTRU… şi care ar putea reprezenta acele elemente care, prin Eliberare, ar putea ajuta şi mai mult la “înălţarea balonului” (energetic) care suntem fiecare dintre noi…


Încă odată, vă urez Succes! la studiul “(D)Eliberator” :
Matca Lirană
(Fragmente din Capitolul 3 cu acelaşi nume – “Matca Lyrană”)(…)

Fragmentându-şi conştiinţa, FONDATORII au început să solidifice energia în materie.

Această acţiune a creat un prototip al rasei fizice, în care se vor încarna majoritatea conştiinţelor de tip umanoid.

La nivele meta-atomice, codurile de organizare existente vor crea un corp umanoid coeziv, aflat într-un mediu înconjurător bazat pe carbon, iar acesta va fi vehiculul manifestării fizice a conştiinţei.
(Această idee este prezentă în munca lui Rupert Sheldrake despre rezonanţa morfică, care arată că există câmpuri energetice ce organizează toată materia. Aceste câmpuri pot transmite caracteristicile unor aspecte “neînrudite” ale aceleiaşi specii, care nu se află neapărat în vecinătatea fizică.)


Fondatorii au folosit acest cod care a apărut în mod natural pentru a le fi de ajutor în crearea unor versiuni ale lor, aflate atât în dimensiunile fizice cât şi în cele nonfizice. Această formă reflectă, în mod symbolic, aspectele Universului polarizat în care s-au încarnat.

Încă o dată, ea este reprezentativă pentru ideea că “păriinţii” îşi “creează” copiii conform propriei imagini.

FONDATORII sunt bunicii energetici ai rasei umane.

Dorinţa lor a fost de a manifesta diferitele aspecte dimensionale ale constiinţei lor. Această acţiune va produce forme fundamentale de viaţă, care vor facilita procesul de creare a diversităţii în interiorul realităţii nou născute.

Ei sunt atât Sursa cât şi prototipul.


În timp ce s-au “scufundat” în acest Corp de Lumină, prin densificarea energiei, ei au devenit conştienţi de faptul că toată Viaţa se va reîntoarce către Fondatori şi apoi către Sursă.

Conştiinţa se va împrăştia şi fragmenta, uneori dincolo de orice recunoaştere, dar ea se va reîntoarce către Sursă, atât într-o manieră fizică, cât şi mentală, emoţională sau spirituală.
  Aşadar, Fondatorii au început o nouă etapă a procesului de fragmentare.

Prima lor iniţiativă a fost crearea planurilor necesare pentru a împrăştia viaţa în SISTEMUL LYRAN. Ei erau conştienţi de faptul că odată cu trecerea timpului, formele de viaţă vor gravita în mod natural (prin intermediul atracţiei) în jurul civilizaţiilor planetare.
Pentru a adăposti noile rase, au fost alese planete din grupul stelar Liran.

În timp ce aceste planete au început să dezvolte în mod natural viaţa primatelor, Fondatorii le-au imprimat cu energie plasmatică (formă condensată a energiei, manifestată ca şi lumină), la nivele meta-atomice din structura lor a ADN-ului.

Acest lucru s-a desfăşurat de-a lungul mai multor generaţii, până când primatele/umanoizii au deţinut capacităţiile genetice necesare pentru a susţine vibraţiile mai ridicate ale conştiinţei de densitatea a treia.

Deşi au existat câteva modificări, procesul de încarnare urma să înceapă pe câteva sisteme planetare.


Fondatorii s-au fragmentat mai departe, pentru a elibera conştiinţele care trebuiau să se încarneze pe aceste planete.

În timp ce această fragmentare se afla în desfăşurare, fiecare conştiinţă a fost atrasă de către o planetă specifică, unde vibraţiile erau mai compatibile cu trăsăturile unice ale sale.

Odată cu trecerea timpului şi cu intensificarea interacţiunilor dintre indivizi şi grupuri, mulţi dintre ei s-au polarizat în cele două orientări : negativ sau pozitiv.
(Această orientare negativ/pozitiv nu este o judecată. Ea reprezintă ideea de poli, egali dar având energie contrară.)


Unele grupuri au început să prezinte diferite grade de integrare.

Acest scenariu a fost prevăzut de către Fondatori. Cu toate acestea, procesul a început să aibă o viaţă proprie.

În timp ce procesul a crescut exponenţial, Fondatorii au început să vadă infinitele faţete ale Întregului şi, într-o oarecare măsură, au fost copleşiţi.


În timp ce aceste grupuri au evoluat şi au atins tehnologia spaţială, ele s-au expus dezvoltării unor grupuri din alte sisteme planetare.

Culturile au început să se amestece şi să crească. S-au născut noi filozofii.

Pentru o perioadă de timp, Rasele Lirane au dezvoltat tehnologie avansată, filozofie complexă şi o puternică dezvoltare socială, datorată interacţiunii dintre aceste culturi.


Apoi, dinamica modelului de bază a început să se manifeste.


Odată cu trecerea timpului, au crescut disensiunile între fiinţele din rasele Lirane şi cele din civilizaţiile Vegane.

Nici un grup nu a progresat spre punctul de integrare. Ambele se luptau în interiorul lor cu conflictul polarităţii.

Nici un grup nu greşea, deoarece urmărea aceleaşi idei din perspective diferite. Pur şi simplu nu au reuşit să găsească o manieră de a-şi echilibra energiile.

În timp ce încercau să înţeleagă relaţiile dintre civilizaţii şi ei înşişi, polarizarea a început să crească exponenţial.O a treia civilizaţie s-a născut din rasele Lirane. Deoarece această planetă a fost un apex (vârf) care reprezintă în mod simbolic triunghiul integrării (echilibrarea polarităţilor negative si pozitive) în acest stadiu al dezvoltării sale, ea poate fi numită Planeta Apex.

Mai târziu, ea va deveni o piesă mult mai complexă din puzzle-ul galactic (N.MY.: Din lucrare – “Prisma din Lyra” – veţi putea afla detaliile, alături de altele, care completează aceste informţii de până acum).


Planeta Apex şi-a început evoluţia atrăgând caracteristici atât din polarităţile Lirane cât şi din cele Vegane.

Din punct de vedere genetic, ea reprezintă un melanj.

În cadrul rasei lor, diversitatea a fost chiar mai abundentă decât cea din prezent de pe Pământ. Existau oameni cu ten deschis la culoare şi oameni cu ten închis, pacifişti şi cuceritori, artişti, muzicieni şi soldaţi.

Chiar şi în comparaţie cu rasa voastră, ei nu trăiau deloc în armonie.

În cultura lor a început să apară separarea, până când întreaga planetă a fost prinsă în divergenţele create de polaritate.


Între timp, Rasele Lirane şi Civilizaţiile Vegane şi-au continuat dezvoltarea.

Câteva Grupuri de Lirani au dorit să se îndepărteze de conflictul cu Vega şi au căutat alte zone pe care să le colonizeze.

Grupuri de Vegani s-au eliberat de asemenea de conflictele de pe planeta lor şi au întemeiat câteva civilizaţii, inclusiv ALTAIR şi CENTAURI.

Au dispărut linile clare de demarcaţie a istoriilor filozofice şi genetice. Umanitatea se extindea rapid, purtând cu ea seminţele experienţei şi polarităţii.

Scopul a fost mereu ascuns adânc în sufletul fiecărei fiinţe, şi acesta îi îndemna blând să evolueze.


SCOPUL A FOST, ŞI ÎNCĂ ESTE, INTEGRAREA.
LYRANII şi VEGANII
(Fragmente din Capitolul 11 - “O poveste a Creaţiei Galactice”)Trecem foarte repede prin timp.

Procesul s-a desfăşurat pe o perioadă de milioane de ani şi nu poate fi descris într-o singură zi.

Aceste fiinţe, care au decis să cucerească spaţiul şi să meargă spre exterior, împrăştiindu-şi sămânţa, sunt numiţi Lyrani.


În general vorbind, ei au ales să îşi creeze corpul având o culoare mai deschisă a pielii, părului şi ochilor – ceea ce pe Pământ voi numiţi (tipul) caucazian.

Odată ce au încorporat ADN planetar, părul lor a început să crească.

Aceştia sunt Lyranii.


În cadrul grupului stelar numit de voi Lyra, există o Stea numită VEGA, aflată destul de aproape de Pământ.

În apropierea stelei Vega existau planete care au început să emită o ideologie opusă (în unele aspecte) celei Lirane.

Aceşti indivizi credeau că, pentru a se reîntoarce la Sursă, trebuiau să meargă în interior.

Ei doreau foarte mult să nu piardă conexiunea cu Dumnezeu (sau cu Fondatorii). Ei nu puteau să se obişnuiască cu ideea de separare.

Astfel, au încercat să redescopere cunoştinţele lor ezoterice, sau cunoaşterea a ceea ce voi numiţi Dumnezeu.

Veganii nu erau atât de interesaţi în a cuceri spaţiul. Până la urmă, au ajuns în punctul în care foloseau călătoria spaţială, dar aceasta nu era prioritatea lor.Vă vom oferi o simplă analogie care descrie înfăţişarea Veganilor. Cei mai mulţi dintre voi o vor înţelege, oferindu-vă în acelaşi timp un sistem familiar de referinţă.

În mitologia mult iubită de pe Pământ numită STAR TREK, Veganii se aseamănă cu Vulcanienii.

Ei aveau un grad mare de dezvoltare al telepatiei, puterii fizice, conexiunilor spirituale ş.a.m.d.

Înfăţişarea lor fizică tinde să aibă nuanţe mai închise ale culorii pielii, ochilor şi părului.

Ei sunt similari cu rasele de pe planeta voastră numite Nativii Nord-Americani, Aborigenii sau Asiaticii.Acum puteţi vedea POLARITĂŢILE.

Ele au început să se manifeste prin culoarea pielii, ideologie şi aproape orice element la care v-aţi putea gândi.

Atunci când aceste culturi s-au întâlnit, ele au intrat în conflict.

Liranii erau geloşi pe Vegani (deşi nu ar fi admis niciodată acest lucru), deoarece ei păreau să nu îşi fi pierdut atât de mult din memoria lor.

Într-o oarecare măsură, ei au ajuns să fie împăcaţi cu ceea ce sunt, deoarece îşi puteau aminti – chiar dacă uneori doar simbolic – care erau originile lor.

Acest lucru îi enerva pe Lyrani. Mânia lor era, bineînţeles, mânie faţă de Sine pentru faptul că au pierdut legătura.

Ea era direcţionată în altă parte – mai degrabă către călătoria spaţială şi colonizare.


Pentru o perioadă, Veganii au încercat să îi ignore pe Lyrani, dar era ca şi cum exista un bătăuş în şcoală care te aţâţă în mod constant. La un moment dat, vrei să devii mai puternic.

Veganii au simţit că, dacă Lyranii continuă în această manieră, atunci ar fi mai bine să înveţe cum să se apere.


La început, mijloacele lor de autoapărare nu implicau folosirea tehnologiei. Acesta era ultimul lucru la care s-ar fi putut gândi.

Ei se apărau prin stăpânirea conştiinţei.

Veganii au început să înveţe ceea ce voi numiţi arte marţiale. Ele presupuneau folosirea diferitelor forme de manipulare a energiei, cu scop defensiv.

În curând, Veganii şi-au dat seama că trebuiau totuşi să călătorească în spaţiu şi să dezvolte tehnologie convenţională. Dar, de fiecare dată când era posibil, ei încercau să se folosească mai degrabă pe ei ca şi o unealtă, decât tehnologia.


Din ceea ce am spus până acum, puteţi ajunge la concluzia că Veganii sunt aceste fiinţe bune, minunate şi spirituale, iar Lyranii sunt nişte dictatori răi.

Nu…

Veganii au avut propria lor faţă nemiloasă. Iar Liranii au avut propria lor faţă blândă şi iubitoare.

Noi facem această diferenţiere doar pentru ca voi să puteţi identifica polaritatea dintre Lirani şi Vegani.


În curând veţi vedea faţa nemiloasă sau plină de compasiune a ambelor părţi - atunci când vom vorbi despre maniera în care aceste civilizaţii s-au ramificat.

A existat un moment când viaţa a început să explodeze în exterior (prin intermediul explorării şi colonizării) atât pentru Lirani, cât şi pentru Vegani.

În acel moment, spaţiul era ca şi o sălbăticienu existau alte civilizaţii.


Primul Grup care a venit în Sistemul vostru Solar au fost VEGANII.

Atunci când au ajuns în acest sistem solar, Pământul era foarte diferit.  Acest lucru se întâmpla în primele stadii ale erei dinozaurilor. Planeta nu se stabilizase foarte bine.

Veganii erau atraşi de Pământ, deoarece au simţit că resursele sale naturale erau foarte bogate.

De asemenea, erau foarte receptivi faţă de frecvenţa sa şi au intuit potenţialul sistemului vostru solar – doarece acesta avea atât de multe planete care puteau fi uşor colonizate.


În acele vremuri, atunci când un grup ajungea pentru prima oară într-un sistem solar, el îl revendica pentru “Regatul” lor.

Aşadar, în această eră reptiliană foarte timpurie, coloniştii Vegani au revendicat Pământul.
Migrarea
(Fragmente din Capitolul 11 - “O poveste a Creaţiei Galactice”)(…) ne aflăm la un punct terminus. VEGANII au călătorit către SIRIUS şi ORION. Reptilienii au mers către ORION şi LYRA.

Barierele dintre specii au început să se estompeze. Uneori ele se încrucişau.

Haideţi să ne îndreptăm atenţia către PĂMÂNT, pentru o clipă.


Spre sfârşitul perioadei reptiliene, s-a desfăşurat o mare bătălie spaţială. Pământul şi sistemul său solar au devenit un teren de luptă.

LYRANII au câştigat. Coloniile de pe Marte şi Maldek, cât şi Planeta Pământ, şi-au schimbat stăpânii şi au devenit proprietate Lyrană (acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori).

Tineţi minte că Veganii făcuseră deja câteva experimente genetice pe Pământ. Ei s-au “jucat” cu dinozaurii şi au manipulat genetic câteva forme de viaţă mai primitive, care aveau şansa de a evolua în primate.

În timpul acelei perioade antice, urmele Veganilor se simţeau deja pe Pământ.

Dar ei – VEGANII – au fost forţaţi să părăsească Planeta.Atunci când Veganii au plecat, ei şi-au îndreptat o mare parte din atenţia lor către Sistemul ORIONIAN, care în acel moment era imens.

Au colonizat o mulţime de planete. Atunci a sosit vremea pentru introspecţie.

Ceea ce au simţit VEGANII, atunci când au ajuns în Orion, a fost : ”Am mers către sistemul planetar al Pământului. Am făcut ceea ce au făcut şi Lyranii – am colonizat. Nu a funcţionat, aşadar haideţi să ne reîntoarcem către sine.

În acele vremuri timpurii ale colonizării sistemului Orionian, ei şi-au îndreptat atenţia către interior şi şi-au dezvoltat mult mai puternic abilităţile spirituale.

Au mers pe Calea Ocultismului (Misticii) VEGAN(E).


În esenţă, această formă de mistică este fundaţia câtorva linii de dezvoltare spirituală de pe Pământ, deoarece ulterior Veganii s-au reîntors pe planeta voastră.

Mistica Vegană este fundamentul multor culturi de pe Pământ, cum ar fi de exemplu Cultura Tibetană, precedentă Budismului, şi Cultura Vedică din zona Indiei, precedentă Hinduismului.

Această influenţă a fost foarte veche, existând doar câteva texte antice care au rămas din aceste vremuri importante.


Ceea ce aţi învăţat despre modelele de migraţie şi teoria migraţiei din Asia către America nu este în totalitate exact.

O parte din teorii sunt adevărate dar, de asemenea, luaţi în considerare faptul că unele persoane au fost mutate deliberat dintr-o parte în alta a Planetei.

Prin urmare, americanii nativi din Nordul Americii şi cei din Mexic, au de asemenea o legătură cu mistica Vegană.

De aceea, chiar şi în prezent, există o conexiune atât de puternică între energia Mayaşă şi cea Tibetană (N.MY.: Pe care am evidenţiat-o în mod repetat şi în lucrarea personală “Înălţarea în Lumină a Pământului după anul 2012…).

Cele două culturi îşi au originea în aceeaşi sursă antică.

ARTELE MARŢIALE (care sunt mult mai recente) şi vechile practici Orientale (YOGA) nu sunt de natură religioasă, ci spirituală.

Ele îşi au originea în mistica Vegană.
ORION
(Fragmente din Capitolul 11 - “O poveste a Creaţiei Galactice”)Haideţi să călătorim în afara Pământului şi să mergem către ORION.

VEGANII care au colonizat acea zonă şi-au creat până la urmă o identitate proprie – cea de ORIONIENI.

În principal, pielea şi părul acestora erau mai închise la culoare, orionienii având mai multe trăsături Asiatice sau ale Americanilor Nativi.

Ei au trecut printr-o lungă perioadă de introspecţie şi de dezvoltare a practicilor spirituale.

Până la urmă, toate acestea au creat o separare în ideologia lor, astfel încât o parte dintre orionieni – cei care nu şi-au pierdut originile Vegane – au mers într-o altă direcţie.

Unii dintre ei au ales să rămână in izolare şi să îşi dezvolte practicile spirituale. Alţii au ales să exploreze sistemul Orionian şi să se folosească de acele practici pentru a construi o civilizaţie măreaţă.Trecem foarte repede prin timp…

Până la urmă, minunatele practici spirituale care au menţinut conexiunea cu Sinele Divin al Veganilor, au început să fie abuzate.

Acestea au fost impuse asupra altor fiinţe, astfel încât Orionienii au devenit una dintre cele mai polarizate civilizaţii care au făcut parte din Familia Galactică.


Aşadar, pornind de la aceste începuturi umile, cultura Orioniană a evoluat până când a ajuns să deţină un guvern care era expert în manipularea psihică – nu doar din punct de vedere energetic, ci şi tehnologic.

Ei păstrau un control absolut asupra populaţiei. Ei ţineau populaţia într-o totală lipsă de putere.


Pentru a vă da un exemplu cu privire la intensitatea acestei drame, gândiţi-vă că Orionienii au creat ceea ce ei numesc a fi PLASA ORIONIANĂ.

Ea era un câmp electromagnetic poziţionat în jurul Planetelor, pentru a ţine captive sufletelor oamenilor atunci când mureau, astfel încât acestea să nu poată părăsi Sistemul.

Plasa forţa sufletul să se reîncarneze în acelaşi sistem.Ideea de Liber Arbitru este omniprezentă, dar atunci când o societate este lipsită de putere şi nu ştie că are autodeterminare, ea simte că nu poate alege.

Astfel au reuşit Orionienii să păstreze acest ciclu al sufletelor care se reîncarnează în cadrul aceluiaşi sistem, împingându-l din ce în ce mai mult în întuneric.

S-a ajuns la un punct în care Orionienii nu mai puteau fi contactaţi de alte civilizaţii (N.MY.: Sună foarte cunoscut, aşa-i ?...).

De fiecare dată când cineva din exterior încerca să salveze victimele Orionienilor, ei erau distruşi.


Aşadar, Sistemul Orionian este cel în care aţi trăit cele mai negre momente şi cel mai adânc simţ al lipsei de putere.Am spus mai devreme că REPTILIENII au colonizat sistemul Orionian. Ei au avut un oarecare rol, deşi nu au fost neapărat priviţi ca fiind Orionieni.

Ei erau o specie satelit. Le era permis să plece şi să vină atunci când doreau.

Nu făceau parte din plasa orioniană. Nu erau reţinuţi de ea.


Cum reuşeşte o civilizaţie ca aceasta să îşi redescopere propria suveranitate?

În primul rând, exista IMPERIUL ORIONIAN, care în mitologia “Star Wars(“Războiul Stelelor”) era reprezentat de Imperiul lui Darth Vader.
 

 
Apoi, aveţi acei oameni care sunt oprimaţi şi fără putere.

Iar odată cu trecerea timpului, a apărut o nouă facţiune, reprezentată de Luptătorii pentru Libertate – aceştia fiind similari cu acei JEDI din mitologia “Star Wars”.(Nota MarYan : …Şi ce părere aveţi, re-amintindu-ne toate acestea, de corespondenţele actuale cu Mişcarea de Rezistenţă Planetară, detaliată de COBRA, dar şi cu Lucrătorii şi mai ales Luptătorii în Lumină actuali ?...)


Ţineti minte care era sursa civilizaţiei Orioniene – mistica Vegană.

Jedi sunt simboluri foarte vii care fac parte din moştenirea Pământului. Memoria lor este redată aproape perfect în mitologia voastră.


Ei au fost, de asemenea, descrişi în mitologia “DUNE” a lui Frank Herbert, ca fiind Luptătorii pentru Libertate care trăiau în subteranFREMENII.

Este aceeaşi idee…Există aici o MARE LECŢIE de învăţat.

Luptătorii Orionieni pentru Libertate şi-au luat numele de LIGA NEAGRĂ. (Negru însemna “ascuns.”)

Deşi, iniţial, Liga Neagră avea cele mai pure intenţii – de a-i elibera pe oameni şi de A ADUCE SUVERANITATEA PENTRU TOŢI, de a-l învăţa pe fiecare orionian cum să fie în conexiune cu Sursa – ei au simţit că trebuiau să lupte cu foc împotriva focului.

Aşadar, în luptele lor cu Imperiul, pur şi simplu foloseau aceleaşi tehnici, lucru care bineînţeles că a generat un foc mai mare.

Era o situaţie în care nimeni nu câştiga.

Niciodată nu poţi lupta cu foc împotriva focului şi să te aştepţi să obţii pace


Vă vom oferi câteva reprezentări viziuale care pot readuce la suprafaţă o parte din memoriile voastre.

Unele planete din sistemul Orionian erau foarte asemănătoare deşerturilor. Ele aveau o serie de peşteri şi de tunele subterane care erau formate de lavă. Unele dintre ele erau construite artificial.

Liga Neagră a trăit, s-a reprodus şi a construit o societate în interiorul acestor peşteri.

În mitologia “DUNE”, ea este reprezentată de Societatea Fremenă, aceasta fiind o memorie directă a Ligii Negre (Orionice).


Memoriile voastre sunt transpuse sub forma ficţiunii, aşadar fiţi atenţi !


Imperiul nu a ştiut niciodată câţi membri erau în Liga Neagră.

Pentru o lungă perioadă de timp, ei nu au fost conştienţi că exista o întreagă societate şi că populaţia acesteia era imensă.


Liga Neagră s-a angajat în diverse practici spirituale pentru a dezafecta Plasa Orioniană.

Din când în când, preoţii săi se adunau pentru a face anumite ritualuri şi ceremonii, cu scopul de a crea o gaură suficient de mare, astfel încât sufletul unui preot să se elibereze şi să găsească adăpost pe o altă lume.

Uneori, preoţii aveau succes. Locul de adăpost în care doreau să ajungă, era ceea ce voi cunoaşteti ca fiind Planeta Pământ.

Pentru ei, Pământul era ţinutul mitologic al Libertăţii (N.MY.: …căreia americani “New-York”-ezi i-au “închinat” chiar şi o statuie uriaşă – să fie dintre cei eliberaţi din Plasa Orioniană şi care au ajuns pe Pământ ?...).Părăsind sistemul Orionian şi căutând un refugiu, preoţii au descoperit Pământul.

Imperiul, realizând că există fiinţe care au evadat, a început să le urmărească


Aşadar, Pământul este o continuare a Dramei Orioniene, ea începând imediat după Potop şi continuând până în prezent.

Ea este o perpetuare a luptei pentru suveranitate. O parte a vechiului Imperiu încă încearcă să îi controleze pe oameni.

Deşi puteţi crede că există lucruri rele pe Pământ, ele sunt nimic în comparaţie cu suferinţele unora dintre voi îndurate pe Planetele Imperiului Orionian.


Imaginaţi-vă pentru un moment cum ar fi să trăiţi în peşteri : aerul este foarte uscat; de obicei erau purtate robe, asemănătoare cu cele pe care le vedeţi în orientul apropiat; ceremonii, ritualuri şi o mulţime de întruniri în care se vorbea cu o pasiune adâncă pentru libertate.

În cel de-al doilea război mondial, REZISTENŢA (faţă de Nazism) era similară cu cea Orioniană.

Mulţi dintre aceşti luptători erau foşti membrii ai Ligii Negre care ştiau deja cum să se opună Imperiului – nu numai la nivel fizic, ci şi spiritual şi energetic.


Aceasta a fost o perioadă neagră despre care nu mulţi vor să vorbească.

Ea este una dintre părţile fundamentale ale istoriei voastre, care vă reaminteşte ceea ce sunteţi în momentul de faţă şi de ce aţi ajuns să fiţi ceea ce sunteţi.


Ea vă reaminteşte care este soluţia :

SOLUŢIA NU ESTE NICIODATĂ LUPTA, CI INTEGRAREA POLARITĂŢII.(continuare în Partea a 2-a)

7 comentarii:

 1. Părerea mea: un amestec de adevăruri cu SF (fără supărare). Sunt aproape convins că și Fondatorii au un loc în inimă unde este cămăruța Tatălui nostru, a tuturor. Dar de acord că în coborârea în materie au pus umărul niscava civilizații din afară. Dar să te tot războiești cu unii și cu alții mereu...pare neverosimil. Asta datorită legii evoluției, după o logică pământească o civilizație atât de avansată nu are adversar...în primul rând la acel nivel nu ar trebui să existe dualitate, în al doilea rând avansul spiritual ce-l trage după el pe cel tehnologic te face invincibil, asta dacă te mai cobori un pic - vibrațional vorbind - ca să te confrunți cu răii. Acești răi, care și ei sunt cu mult mai avansați decât noi se chinuie să ne termine de milenii. Cine i-a împiedicat? Aaaa, Fondatorii, care i-a lăsat așa un pic să se distreze cu noi. Foarte greu de înțeles, pentru mine cel puțin.
  Cred că în acest moment există mistere divine și pentru Fondatori, ca de exemplu ce este mai sus de ei sau mai bine scris, mai profund.
  Statuia Libertății? Dacă despre ea e vorba eu știu că masonii francezi au dat-o celor americani și ca simbolistică și poartă energetică e nasoală de tot, ascunse sub denumirea frumoasă, cum obișnuiesc supermisterioșii jucăuși cu echerul.
  Nu dau cu parul...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. cristi, deși seamănă cu un scenariu SF, percepția mea este aceea că există această realitate a conflictelor inter-specii. Fondatorii Galactici (eu cred că despre galaxia noastră e vorba) reprezintă Conștiința-Supremă Galactică, ca parte a Sursei (acel *Tată al nostru* la care faci referire) care a co-Creat Galaxia, în cadrul unui Program/Tipar Energetic propriu și individual. Pe măsură ce Conștiința-Supremă Galactică *aplică* Programul, sunt create nivelele energetice care fac posibile co-Crearea stelelor, sistemelor planetare aferente și celorlalte forme galactice de Viață, până la nivel de ecosisteme planetare individuale.
   Este foarte probabil ca acest Program al Evoluției Galactice să aibă în componența sa și *Tipare războinice*, ca formă de manifestare și experimentare a Vieții. De asemenea, este foarte probabil ca Entități din alte galaxii sau spații inter-dimensionale să fi fost atrase de acest Program Galactic și să fi dorit să ia parte la acest Experiment al Liberului-Arbitru, și, astfel, să fi adus propriile *Programe războinice* aici.
   Cel mai la îndemână model al acestui *program războinic* îl avem chiar în ecosistemul planetar: apărarea și/sau cucerirea teritoriilor diverselor specii (plante, insecte, păsări și animale). Toate acestea duc o luptă permanentă ptr apărarea propriilor teritorii de invaziile *inamice*...niște inamici ai aceleiași specii sau ai altor specii.
   Și acest *război* este un program al Evoluției, nu-i așa?!

   Ștergere
  2. Este o logică în ce scrii și poate fi verosimil scenariul...cu un mic amendament sau mai bine zis o întrebare, cam până unde poate fi războiul un program al evoluției? (de acord cu sublinierea făcută privind luptele interspecii sau intraspecii dar acolo e vorba de conștiințe colective conduse de instincte și mai puțin de un proces rațional, adică undeva la nivelul de jos al evoluției spiritului)
   Sunt sau nu porți bine păzite ale acestei evoluții, la care nu ai acces dacă rămâi un biet războinic?! Cum accesezi secretele vieții dacă rămâi un fel de animal? Eu cred cu tărie că există o lege a universului pe care aș numi-o a necesității, adică e nevoie de război pentru încă un pas, atunci așa va fi. Dar până la o treaptă, după jos armele, evoluția are alte necesități...de însumare liberă a conștiințelor individuale (care și ele ajung la valențe globale și ulterior universale) și nu de eliminare reciprocă. Și ar mai fi dar mă opresc aici.
   Părerea mea.

   Ștergere
  3. Evolutia e de jos in sus, creatia e de sus in jos [ca frecventa de vibratie] Nu amestecati una cu alta. Creatia e completa si perfecta, Evoluind , o descoperi. SF-istii cad in eroarea frecvente de a nu-L vedea (lua in calcul) pe Dumnezeu mai intai. Dcaca ar face asta, ar intelege mai mult. Despre iubirea fata de Dumnezeu si a Lui Dumnezeu pentru creatie sf-istul habar nu are si nici nu pomeneste ca-l arde ca tamaia. In conditiile astea el (sefeistu') se afla in situatia pulberii care trebuie supusa campului magnetic pentru a deveni un magnet (cu poli2 sau multiplu de 2) ba ii mai trebuie si ceva presiune si eventual un liant ca sa nu ramana o pulbere magnetica caci altfel si-ar schimba doar numele : din Rahat Ion , in Rahat Vasile. In articolul comentariu de mai su pe langa ceva adevar, se strecoara fabulatiile sefiste care duc in eroare. Nu e clar nimic, nu exista un inceput, afirmi ca unii sau altii sunt primii, dar merg sa colonizeze planete care sunt vietuite de si mai primii, si tot asa. Hotarati-va oata, care-s primii inaintea tuturor ! Dupa aia scrieti fratilor (despre) istorie, Pana atunci apar contradictii SI din cauza aburilor din creierele sefiste. Ca un punct de plecare, il ai pe acesta: stiinta a aparut in URMA siritualitatii, Cand degenerezi din spiritual, dai in stiinta. Omul de stiinta e materialist, eterico astral samd , dar pana la spiritual. Spiritul e Al Lui Dumnezeu si e un MISTER TOTAL. Impacati-va cu asta uuuameni de stiinta ! (si eu sunt tot uuuom de stiinta) Cele povestite mai inainte ma duc cu gandul la vechiul testament in care copiii lui Adam (Cain in special) pleaca (este exilat) de pe inaltimile sacre de acolo unde traieste Adam si face alti copii cu femeile de jos. Dca Adam a fost primul, Eva a doua, i=au facut pe Cain si Abel, cu cine a procreat Cain? Ceva ni se ascunde. Asa si aici. Cineva vrea sa fie mai primul decat celalalt. Pe de alta parte daca vedem Geneza dpdv spiritual, se schimba TOTAL ecuatia ! Din aceasta cauza oameni buni, nu amestecati capra cu varza ! Va faceti de vulpe (faceti jocul lupului) ! Pana nu avem toate piesele puzzeleului e prematur sa ne facem o imagine de ansamblu, Rabdare... Totusi, apreciez eforul de a scrie si a fabula despre una alta ca cele mai de sus, Recunosc ca-mi plac foarte mult ! Sunt un optimist si m-am satutat de toate experientele pe pamanteni, dar nu ma imbat asa usor cu informatii incomplete. Mai vreau. Dar si e-urile din dulciuri sunt bune la gust ! Vorba povestitorului, chestie de polaritate ! Acesta e un exemplu de comentariu POLAR. Unde duce? Pentru unii la confuzie sigur.

   Ștergere
 2. As dori aceasta carte,cum o pot comanda,astept rasp dvs pe adresa mea de mail.mihai.hancu@yahoo.com..ms

  RăspundețiȘtergere
 3. Am reusit sa plasez comanda.Multumesc
  Sirius is here..:)

  RăspundețiȘtergere
 4. http://thepromiserevealed.com/2015-april-q-a-with-cobra-rob-potter/
  .............................................
  Rob – OK. So my question is . . . and I’m going to go onto my own little history, you can correct me if I’m wrong. Of course, the Lyran system – some people say the Pleiades came from Lyra – there’s a great influx information that a lot of spiritual life kind of originated, human life may have originated from the Lyran system or whatever and it spread out. ........................
  COBRA – OK. First, I would like to mention that this information that first humans were coming from Lyra is not correct. This information is coming from a book called The Prism of Lyra and everybody is just repeating quotes from that book without checking the facts...............................................................................................................

  RăspundețiȘtergere