luni, 13 aprilie 2015

MarYan : PAŞTELE şi „ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS” (PARTEA a 2-a).PAŞTELE
şi (o posibilă Realitate referitoare la)
ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Partea a 2-a

(continuare din Partea 1-a)


Înainte de a intra în aspecte „mai practice” ale acestei a 2-a Părţi a articolului, doresc să mai realizez câteva sublinieri referitoare la aceste esenţiale informaţii legate de subiectul care stă la Temelia Religiei Creştine : „Moartea prin Crucificare” şi „Învierea (după 3 zile) a lui Isus”.


Dacă noi ne-am construit argumentaţia din Prima Parte, bazată pe afirmaţiile Fondatorilor, pe aspectul referitor la inexistenţa vreunei „Învieri a lui Isus”, se pare că marea majoritate a textelor alternative faţă de versiunea oficială (cele considerate „eretice”), se referă la execuţia sau NU a lui Isus, punând la îndoială nu „Învierea” acestuia, ci însăşi execuţia sa prin Crucificare.

De la informaţiile transmise de MATEI prin Suzanne Ward şi mulţimea de „channeling”-uri despre acest subiect, până la Istoricul Galactic” Andrew BARTZIS, toţi vorbesc de inexistenţa vreunei execuţii de tip Crucificare a lui Isus, şi doar de Exilarea acestuia, din care cauză Isus ar fi ajuns fie în Franţa sau Anglia, fie în India, în Tibet, până în îndepărtata Japonie, unde, ca element comun acestor „povestiri”, ar fi trăit liniştit „până la adânci bătrâneţi”...

Deşi am atins uşor acest subiect, la cel legat despre fiul lui Isus şi al Mariei Magdalena (care chiar a ajuns în India, după cum aţi aflat de la Fondatori), acum este important ca să detaliem foarte clar acest aspect.


În privinţa informaţiilor oferite de Suzanne Ward de la Matei, nu ştim de ce, însă acestea nu par a fi de „cea mai bună calitate”, situându-se la un nivel de „Adevăr Divin” mai mic de 50% (deci, mai puţin de jumătate din ceea ce se transmite pare a fi real !).

De aceea, toate aceste numeroase afirmaţii ale Suzannei Ward, legate de „exilarea lui Isus”, pot fi luate cu maximă prudenţă şi „simţite” doar cu foarte mare atenţie !...

Acest tip de informaţie a fost cel care m-a determinat ca, la un moment dat, să insist cu o serie întreagă de repetiţii ale acestei întrebări esenţiale la „amicul radiestezist”, în această privinţă – şi, de fiecare dată, după o cercetare foarte atentă şi cât mai responsabilă (pe care „amicul” a făcut-o cu maximă atenţie), răspunsul „primit” era, de fiecare dată, acelaşi : DA, Isus a fost executat prin Crucificare, şi NU, nu a fost vorba de vreo „Înviere... şi abia apoi au apărut Fondatorii cu detaliile lor, pe care tocmai vi le-am oferit în Prima Parte a acestui articol...


Şi atunci, de ce o sursă atât de credibilă precum Istoricul Galactic” Andrew BARTZIS (al cărui nivel de „Adevăr Divin” din informaţiile oferite de acesta „sare” de 80%!) vine cu aceeaşi idee, cum că Isus nu ar fi fost executat, ci doar exilat ?...

Aici credem că s-a putut manifesta acea „eroare de observaţie” dată de cercetarea Liniilor Temporale (pe care acesta o realizează cu mare eficienţă şi competenţă) în privinţa unuia din cele mai disputate subiecte „istorice” : REALITATEA în privinţa Vieţii lui Isus.

Aşa după cum precizam în Prima Parte, deturnarea informaţiilor reale despre adevărata Viaţă a lui Isus a reprezentat o „Prioritate Zero” pentru Marii Archoni încarnaţi pe Planetă, pentru a putea fi realizată în cele mai mici detalii această URIAŞĂ MANIPULARE Archonică despre Viaţa lui Isus, care a stat la baza acestui „MATRIX” numit „Religia Creştină” şi prin care, de la „Constantin cel (mai) Mare (Archon)” încoace, i-a prins pe atâţia în „Laţul matricial”, transformându-i în deja celebrele „baterii” pentru funcţionarea acestuia...

...Iar asta s-a întâmplat chiar şi cu mulţi dintre Lucrătorii în Lumină (acesta fiind, de altfel, şi unul din cele mai perverse scopuri archonice ale creării acestei manipulări) care, odată ajunşi pe Planetă prin încarnare, au fost „transformaţi” din adevăraţi Lucrători şi Luptători ai Luminii, în nenumăraţi „Sfinţi” şi „Mucenici” şi alte titulaturi prin care au ajuns să servească această teribilă MATRICE (evident că acest aspect nu este valabil în cazul tuturor „Sfinţilor”, însă lipsa de Ascensiune-Înălţare reală a fiinţelor de pe Pământ, inclusiv din această perioadă „creştină”, demonstrează cum au stat lucrurile şi în cazul „măreţilor sfinţi”)...Aşadar, Liniile Temporale legate de Viaţa lui Isus au fost în aşa „hal” manipulate de înşişi cei mai mari Archoni, şi atât de mult „încâlcite”, încât şi un „cercetător” cu experienţă al acestora, de talia lui BARTZIS, a putut fi „păcălit”, pentru a vizualiza o altă versiune (una din cele mai probabile Linii Temporale, însă nemanifestată), şi nu cea reală, de care am amintit (care s-a şi manifestat pe Linia Pământului 3D din acel moment) – cea care a putut fi vizualizată în mod real şi corect de către cei aflaţi „pe Vârful Muntelui”, la nivelul cel mai înalt, respectiv FONDATORII, de la „înălţimea” celei de-a 12-a Dimensiuni...


Iată cum, din toate aceste date, puse „cap la cap”, concluzia noastră concordă cu cea a Fondatorilor, anume că Isus a fost executat, însă nu a fost vorba de nicio „Înviere” miraculoasă – aspect asupra căruia se dă „Marea Bătălie”... de „Credinţă” !...

...Căci, după cum am tot subliniat şi în Prima Parte, acest aspect reprezintă PUNCTUL FUNDAMENTAL şi TEMELIA pe care este construită întreaga structură (manipulatoare) a Religiei Creştine : „ÎNVIEREA LUI ISUS” (după cele 3 zile), care ar asigura, astfel, „Răs-Cumpărarea Păcatelor întregii Omeniri – de parcă Isus, ca „Unicul Fiu al lui Dumnezeu”, ar fi ieşit „la cumpărături” (de păcate)...


De fapt, aici ajungem la cel mai SENSIBIL Aspect manipulator cu care Religia şi Biserica CREŞTINĂ contaminează minţile şi emoţiile oamenilor : PĂCATUL şi VINOVĂŢIA care în mod Automat ar plana asupra Tuturor Oamenilor, fără excepţie – chiar şi asupra „celor mai puri”, care şi aceştia „se fac vinovaţi” prin simplul fapt că „descind din Adam”, cel cu „Păcatul Originar” !...

Oameni buni şi dragi prieteni, acum, trăind în alte vremuri, cu „Văluri” mult mai subţiate, parcă ne vine să ne aşezăm şi să ne întrebăm cum de am putut să ne lăsăm prostiţi cu asemenea „poveşti copilăreşti” vreme de aproape 2.000 de ani (sau, mă rog, cel puţin 1.600 de ani), în care căutam tot felul de explicaţii filozofice şi justificări savante la aceste ABERAŢII ARCHONICE de cel mai înalt grad ! ! !


...Pe o Planetă în care, în prezent, informaţiile „văjâie” dintr-o parte în alta, „în toate direcţiile”, este mult mai greu de a discerne ce este „real”, ca informaţie transmisă, de ceea ce este „pură manipulare”.

Şi, cum nimeni nu este „depozitarul” Adevărului Absolut (în afara Divinităţii), de aceea noi am făcut şi facem permanent Apel la DISCERNĂMÂNTUL Divin al fiecăruia, pentru A SIMŢI tot ceea ce parcurgeţi ca informaţie, inclusiv pe acest blog „Christalin”, şi să nu ASCULTAŢI de nicio Autoritate Exterioară, ci doar de ceea ce vă transmite INIMA Reală (cea care corespunde SPAŢIULUI SACRU al Inimii Fiinţei Divine care Suntem) !

Toate aceste aspecte sunt valabile şi în acest caz, al AFIRMAŢIILOR cu care „Preoţii” şi, în general, Religia Creştină vine către noi toţi – pe care să le Ascultaţi ca şi cum le auziţi pentru PRIMA DATĂ, observându-vă în interior cum Re-Acţionaţi la acest tip de informaţie... şi lăsând Bunul-SIMŢ şi blândul DISCERNĂMÂNT Divin să vă „transmită” (prin intense percepţii personale) Gradul de Adevăr Divin din spatele acestor Mesaje, fie ele de tip religios sau de alt gen...
  


Într-adevăr, „MIZA” este mare : dacă, într-o zi, oamenii vor realiza brusc cum ideea despre „Învierea lui Isus, care s-a jertfit pentru Răs-cumpărarea păcatelor oamenilor” este doar „o poveste de adormit copiii” (pe „Altarul” Ignoranţei şi al Controlului Manipulator, de tip Archonic) – atunci, într-adevăr, în momentul următor oamenii şi-ar pune problema Utilităţii şi a Rostului acestei Instituţii numită Biserică (fie ea Creştină, sau de alt tip)...

...În acest caz, ce ar mai putea face SLUJBAŞII acesteia ? – şi nu ne referim la aspectul de „a oficia slujbe în cadrul serviciului religios”, ci la aspectul cât se poate de prozaic al acestora de a fi, pur şi simplu, „funcţionari ai statului”, cu salariu de „funcţionar public” (sau „lefegiu”, am putea afirma, la fel de corect) !

În acest caz, despre ce fel de „Spiritualitate” reală poate fi vorba ? – când zisul „preot” este doar un „slujbaş” la stat, care aşteaptă „ziua de salariu” – asta dacă nu reuşeşte să „supravieţuiască” prin alte metode...

Ceea ce doresc să subliniez cu mare forţă, prin aceste cuvinte-idei, este faptul că SPIRITUL nu poate fi INSTITUŢIONALIZAT, ca fiind „angajat la stat” (fie cu „normă întreagă” sau doar „parţială”) cu un anumit „salariu” !

În acest caz, vorbim de cu totul şi cu totul „altceva”...


Însă „credinţa este mare”, ar zice unii, şi ar putea trece şi peste acest aspect...

...Acesta este Liberul lor Arbitru, de a experimenta şi acest tip de „JOACĂ” în Planul Fizic dar nu-i nicio problemă, căci timp este destul, chiar o „ETERNITATE”, pentru „a se juca” în continuare, în orice fel doresc, chiar şi în acest fel...

Însă, celor care s-au săturat de toată această FARSĂ (de tip „religios” archonic) şi doresc în mod real ALTCEVA – adică O VIAŢĂ AUTENTICĂ, în care să nu mai dea vina pe altcineva (fie chiar şi Adam sau alt personaj istoric „originar”) – ACESTORA li se adresează acest CuVânt, cu toate aceste informaţii, care să-i ajute să poată vedea cu mai multă claritate Realitatea, pentru ca, în mai deplină „cunoştinţă de cauză”, să poată face ALEGERI şi lua DECIZII în privinţa propriilor lor vieţi, bazate pe o TEMELIE (informaţională) mult mai trainică !


...Şi, iată de ce ISUS, Marele Prieten Cosmic al Pământenilor, a afirmat atât de răspicat, de a putut „auzi” chiar şi Biblia, în Noul Testament : „Cunoaşteţi ADEVĂRUL, căci Adevărul vă ELIBEREAZĂ !

Sesizaţi, vă rog ? : Isus nu a spus „Credeţi Adevărul!”, ci doar să îl CUNOAŞTEM, prin acces la Informaţia Reală, Universală – iar prin punerea în practică a Acestuia, va veni şi Adevărata CREDINŢĂ (cea PURĂ şi SIMPLĂ, fără atribute şi alte complemente)...Am venit cu toate aceste aspecte care sunt chiar mai „ezoterice” pentru cei abia „treziţi”, pentru a înţelege importanţa şi „miza” con-ştientizării şi trezirii din acest „miraj” (indus de „Povestea creştină” cu „Isus Înviat din morţi şi Trimis pe Pământ de Tatăl Său pentru a răscumpăra păcatele tuturor oamenilor”) : prin ELIBERAREA (MÂNTUIREA) de acest Implant-Virus, Saltul pe care-l poate face acea Fiinţă poate fi chiar impresionant !...


Poate că nu întâmplător transmit toate aceste informaţii, chiar în „ziua Paştelui”, adică după „Noaptea Învierii”, pentru a permite tuturor ca să poată trece aceste date prin filtrul experienţei de acum câteva zeci de ore...

...Şi, dacă le-aţi fi citit exact înainte de „a merge la Biserică”, cum v-aţi fi manifestat acolo ?

Şi, apropos, aţi sesizat cum formalismul prezenţei în acest loc a atins cote maxime, cu fiecare „Paşte” care trece ?...

Dacă acum, de acest „Paşte”, încă nu aţi perceput în mod foarte conştient toate aceste aspecte, poate că „la anul”, când VOAL-ul va fi cu siguranţă „istorie” iar Evenimentul va fi probabil trecut, deja, voi veţi putea aborda cu o altă atitudine acest „show religios”, numit „Momentul Învierii Domnului”...


Şi atunci, CE MAI RĂMÂNE DIN TOATE ACESTEA ?


Păi, să le luăm pe rând...


Mai întâi, atitudinea faţă de „MIELUL PASCAL” este aceaşi ca şi faţă de acelaşi subiect „în oglindă” al Crăciunului, referitor la „Tăierea Porcului” (subiect la fel de „păgân” şi deloc „creştin”, ca şi cel al „Sacrificiului Mielului de Paşte”).


Dacă pentru cei care „dorm” mai departe pe ei (de fapt, „în ei”), aspectul este „irelevant” şi-şi văd mai departe de „pregătirea, conform tradiţiei” a „preparatelor pascale” – de la drob  de miel („z-drob-it” în trup, dar şi în corp emoţional), sarmale de tot felul şi ouă pictate în roşu (cică „sângele lui Hristos de pe Cruce” – ca nu care cumva să uităm de „suferinţa Crucii” a „Mântuitorului”), ei bine, pentru cei care cel puţin au început să se trezească şi încep să respire aerul mai rarefiat al Libertăţii, a transcede tot acest „spectacol cu sânge de Isus şi cu animale sacrificate” este dovadă nu doar de Înţelepciune, ci mai ales al unui alt Nivel de Conştiinţă şi de Evoluţie...

...Căci, atunci când Regnul animal, alături de celelalte regnuri, a luat decizia ca să-şi continue Evoluţia şi să nu mai rămână în vibraţia Suferinţei (manifestată prin acceptarea „sacrificării” – în realitate, „A UCIDERII” de către oameni a corpurilor fizice ale acestora), a le menţine pe acestea în această vibraţie „joasă” înseamnă, deja, în prezentul anului 2015, a fi părtaş şi a contribui la karma de suferinţă a regnului animal (iar în acest caz, particular, al ovinelor şi porcilor), cu repercursiune directă asupra propriului nivel karmic.

De aceea, în ultimul timp fac apel insistent pentru O Nouă Atitudine faţă de Hrană, aceea de A NE HRĂNI CU COMPASIUNE şi IUBIRE PENTRU CELELALTE REGNURI care ne servesc şi ne susţin, începând cu cel mai apropiat nouă, umanilor, cel ANIMAL !...Şi atunci, ce am putea pune în locul acestor „preparate tradiţionale” şi atât de „sângeroase” ?

Nu-i bai, puteţi re-citi postarea anterioară despre CURSUL de ALIMENTAŢIE NATURALĂ pe care chiar noi îl propunem, şi în cadrul căruia veţi putea descoperi ALTERNATIVE nu doar la „Mielul Pascal”, ci şi la oricare alt produs animal care implică „Sacri-ficiul Animal” (şi care, de data aceasta, nu are nimic de-a face cu „Oficiul Sacru”...) !

Însă, toate acestea se vor înfăptui treptat, pe măsură ce începem să realizăm ELIBERAREA DE POFTE (cea care ne uşurează adevărata Ascensiune), prin diverse „mici poante” culinare, dar care trebuie susţinută în mod real de ÎNCORPORAREA LUMINII (în mod deosebit, prin MEDITAŢIE !) – cea care va realiza fenomenul de „implementare” („scriere”) în subconştient al acestui proces transformator („Eliberarea de Pofte de orice fel”) care a fost iniţiat în conştient, în mod voluntar, mental...


Acest aspect pare a fi cât se poate de „minor”, însă acest „minor” este „foarte major” în aceste momente de „Sărbătoare religioasă” de tip Pascal, care pare a avea aceeaşi manifestare ca şi în cazul Sărbătorilor de Iarnă, din preajma Crăciunului – când, aşa cum am subliniat îndelung chiar în „Introducerea” din Serialul dedicat acestor „Sărbători de Iarnă”, toată lumea pare a se închina cu cea mai mare evlavie „Zeului Cumpărăturilor”...

...Atunci, în această perioadă, parcă cu toţii ies la cumpărături – căci, în acest caz, „trebuie să vină Iepuraşul” cu cadourile corespunzătoare...

...Ceea ce evidenţiază adevărata faţă a acestui Moment : între „De-Formarea Religioasă” şi „Fanatismul Comercial”, acest Moment Pascal – văzut, la origini, ca un adevărat „Început”, o „FACERE” – a fost transformat, exact ca şi Crăciunul (acela Real), într-o uriaşă A-Facere Comercială (alături de Programarea Religioasă) !


Însă, atunci când, practic toţi „corporatiştii” şi ”funcţionărimea patriei”  viermuieşte ca să termine cu cumpărăturile (ca apoi să înceapă „treaba la bucătărie” sau „prin întreaga casă”, căci, desigur, „aşa-i tradiţia”, că altfel „rămâne casa blestemată” – şi alte asemenea aberaţii!), cine mai are timp de „prostiile astea metafizice” cu „CE ar fi de fapt, Paştele?” (şi Crăciunul?) – când „Toată lumea ştie PREA BINE ce are de făcut!” ca să nu se mai complice cu asemenea „inutile întrebări existenţiale”...


Cu siguranţă că, peste un an, dacă veţi reciti acest material în preajma următorului „moment pascal”, alta va fi percepţia fiecăruia, inclusiv în privinţa aceasta, culinară – însă, cea mai importantă, rămâne ATITUDINEA şi conştientizarea a ceea ce semnifică acest MOMENT......Şi, ce ar semnifica, CU ADEVĂRAT, acest Moment Pascal ?

De ce „trebuie să mergem la Biserică” ?

Ce-i cu „Lumina de la Ierusalim” ?

Şi, cel mai important, ce-i cu această „Înviere a Domnului Iisus Hristos” ?


Au toate acestea vreo importanţă, una care poate chiar transcede „manipularea archonică de care am tot amintit ?...


Deja din Prima Parte a acestui articol, vorbind despre „Mitul de tip MESSIA”, am remarcat împreună cum acest „Moment al Crucificării şi al Învierii Domnului” (nu contează „care Domn”), are legătură directă cu ECHINOCŢIUL de PRIMĂVARĂ, cel care ne vesteşte ÎNCEPUTUL UNEI NOI ZILE (pentru cazul celor 365 de zile astronomice care alcătuiesc Anul Astronomic).

În acest moment, Ziua este egală cu Noaptea, iar Noii Zori ai Luminii stau să izbucnească cu mare putere... Acum este un Moment de Echilibru, în care Balanţa Cosmică intră în acţiune...Aşadar, acum, la finalul acestui articol, chiar a sosit momentul ca să con-centrăm şi să sintetizăm cât mai clar şi mai holistic informaţiile : DA, acest Moment Pascal exprimă ÎN EXTERIOR un Moment care se petrece în dimensiunile subtile ale Planetei (legat de acest Moment Astronomic), care re-aminteşte cu mare putere fiecărui uman încarnat de nevoia ca, măcar Acum, pentru un Moment, să se oprească din „rutina cotidiană („EchiLibrul” de tip „EchiNocţiu” dintre Ziuă şi Noapte), să se îndrepte către propriul interior al Propriei Fiinţe (către propria sa Biserică sau Templu din Interior), pentru a se „împărtăşi” cu Lumina sa Interioară, a Păcii şi a Iubirii („Lumina de la Ierusalim” – „Je-Ru-Salem”, adică „Oraşul Păcii”), izvorâtă, de unde din altă parte, decât din propriul său CHRIST DIVIN (sau Corp BUDDHIC), adică Cel al CON-ŞTIENŢEI PREZENŢEI DUMNE-ZEIEŞTI de Densitatea şi Dimensiunea a 10-a ! („În-Vierea Domnului nostru Iisus Hristos”)...
  ...Da, este cam lungă fraza, însă atât de scurtă pentru cât de „multă muncă” este, pentru a ajunge ca SĂ PRACTICĂM ceea ce afirmăm în fraza de mai sus !...


...Şi, dragi prieteni, începeţi să SIMŢIŢI Lumina care Iradiază cu tot mai mare intensitate din Adâncul/Înaltul Fiinţei care SUNTEM ?...


...SIMŢIŢI Puterea de Foc a Christului cel Viu care deja ne Botează în Apele Primordiale ale CHRIST-elniţei Cosmice ?......Dacă DA, atunci „Misiunea” ne este în(de)plinită...

...Căci nu mai este necesar ca să strigăm cum „Hristos a Înviat! (căci, Acesta, Christul, nu are cum să moară!).Şi, ce mai poate rămâne, după toate aceste vorbe ?...


...Poate doar o simplă şi blândă şoptire, de re-amintire : „PACEA şi LUMINA FIE CU TINE!”...


...căci...

CHRISTUL ESTE VIU !MarYan

14 comentarii:

 1. Vă mulţumesc pentru toate informaţiile şi pentru munca depusă, spre trezirea noastră spirituală şi vă doresc şi pe mai departe multă răbdare şi putere de muncă.

  La cele scrise, doresc să vă amintesc că la începutul erei noastre s-au născut doi copii Iisus...Confluenţa marilor curente spirituale ale budismului şi zoroastrismului în Iisus din Nazaret. Copilul Iisus al liniei nathanice şi Copilul Iisus al liniei solomonice... găsiţi mai multe informaţii despre acest aspect în scrierile despre ştiinţa spirituală, ale lui Rudolf Steiner şi în biblioteca antroposofică:
  http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA148/GA148_07Berlin2.html
  http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA114/GA114_CF05.html
  "...Noi vedem cum s-a infiltrat şi a acţionat budismul în personalitatea unui copil născut din cuplul Iosif şi Maria, aparţinând liniei sacerdotale, nathanice, a casei lui David, copil care ne este descris de Evanghelia lui Luca. Pe de altă parte, ne aflăm în prezenţa cuplului de părinţi numiţi de asemenea Iosif şi Maria, aparţinând liniei regale a lui Solomon, cu copilul lor, Iisus, care locuia iniţial la Betleem, aşa cum ne este descris în Evanghelia lui Matei. Acest Copil Iisus al liniei solomonice a fost purtătorul individualităţii care, altădată, fondase prima civilizaţie persană, a lui Zoroastru. Astfel, la începutul erei noastre, au trăit una lângă alta două individualităţi care reprezentau ambele curente, pe de o parte pe cel al lui Buddha, astfel cum îl descrie Evanghelia lui Luca, şi, pe de altă parte, cel al lui Zoroastru, astfel cum îl descrie Evanghelia lui Matei. Datele de naştere ale celor doi copii nu coincid..."

  Poate că aceasta este cea mai mare manipulare archonică, ce are ca efect divizarea lumii în diverse "tabere", de la negare şi până la fanatism.
  Tot în scrierile acestui mare iniţiat se găsesc şi informaţii referitoare la ceea ce am fost învăţaţi privind cele două mari sărbători, Crăciunul şi Paştele - când pămantul inspiră (iarna), expiră şi renaşte (primăvara), informaţii despre spiritualizarea pământului prin curgerea sângelui lui Cristos pe el, etc.
  Mi se pare rezonant, fiindcă în momentul acela a avut loc şi un mare cutremur...,apoi se ştie că sângele este purtător de EU...astfel "însămânţându-se" codurile ADN, ale OMULUI DIVIN - CRISTOS - pentru trezirea lumii de mai târziu (s-a plantat sămânţa). Nu pentru că suntem păcătoşi, vinovaţi, etc., ci pentru că va veni vremea să ne trezim şi iată, a venit.

  La biserică, în general se duc cei care nu pot să îşi drămuiască timpul pentru a sta de vorbă cu ei însişi, ori poate nu ştiu cum să facă aceasta...bisericile sunt construite pe anumite locuri energetice (meridane), apoi în interiorul lor, oamenii emit gânduri bune, mulţumiri, se liniştesc, aşadar se formează energii benefice, care cumulate crează un portal energetic deosebit, atât de necesar celor ce frecventează aceste locuri...

  Mulţumesc pentru răbdare !

  Să auzim de la foate bine în sus !
  Ilaniel.

  RăspundețiȘtergere
 2. Cu cat de mult bun simt ,faci apel la cei din matricaea religioasa.Citindu-ti de obicei ce mai scrii am avut un moment de spaima citind titlul acestui articol cu cele 2 parti,este norocul meu ca am mers mai departe si m-ai facut sa explodez de bucurie .Sufletul meu e multumit la gandurile asternute de tine si subscrie aproape in totalitate.Multumesc si spr la treaba.

  RăspundețiȘtergere
 3. Cred ca cineva care nu primeste informatiile in mod direct, de sus, n-ar trebui sa-si dea cu parerea, pentru a nu influenta in mod eronat pe altii.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. si cine e ala care sa ne spuna ca e de sus sau de jos?
   si cum poti sa influentezi eronat pe unii care poate sunt deja eronati?!?! cine e cel ce defineste eronat sau corect sau unde se afla fiecare intre cele doua definitii in raport cu contractul sufletului sau!??!
   mintea care mereu ne minte!?!?
   intuitia ta e cel mai precis organ de orientare in terenul numit viata..
   asa ca sa-i lasam pe toti sa fie liberi in a-si escalada propriul munte al cunoasterii, in felul lor propriu..
   oricum cei ce nu inteleg aceasta informatie nu vor ajunge la ea.. si daca o vor face "intamplator", NU o vor intelege!!!! INCA..
   asa ca nimeni nu poate fi "influentat eronat"... fara ca el sa rezoneze cu o anume informatie.
   deci sa nu ne temem caci teama e singura care NU vine de "sus", precum si toate informatiile care pornesc din teama si/sau nasc teama.
   cum repeta si MarYan.. cunoaste si cunoasterea te va elibera.

   Ștergere
  2. Anonim, ati pus punctul pe I. Cine ne poate spune???!! Doar noi insine putem simti ce e adevarat pentru noi. Problema e ca unii sunt mai conectati la ei insisi, altii mai putin, si de aceea pot fi manipulati de... si aici repetam ca nu stim de cine. De aceea sunt de acord cu Luc.
   Ma mai uit pe acest blog si uneori iau ce e pozitiv din el. Am invatat sa dau la o parte tot ce tine de conspiratii, nave, confederatii, fondatori, comandanti, iubite ale lui Iisus si mai stiu eu ce. M-am cam saturat de tot felul de trimiteri pe site-uri cu informatii primite prin chanelling de nu stiu ce americani "treziti". De ani de zile aceleasi lucruri... si rezonez din ce in ce mai putin, spre deloc, cu ele.
   Imi este suficient sa ma conectez la lumina Sfintei Treimi si stiu ca nimic altceva nu mai conteaza. Asta nu inseamna ca refuz cunoasterea, evolutia etc.. In niciun caz. Numai ca o informatie discreta gasita undeva poate oferi muult mai mult si rezoneaza mult mai bine cu mine decat un articol cu sublinieri si litere bolduite care incearca sa ma convinga ca... acolo e adevarul. Chiar daca intentiile par a fi dintre cele mai bune si prietenoase, ma bucur ca le simt altfel. Nu ma refer neaparat la acest site, dar aici am simtit nevoia sa comentez. Cu ganduri bune si doar cu nevoia de a scrie aceasta parere. :)
   Doamne ajuta!

   Ștergere
  3. Cine primește informații în mod direct își dă seama de unde vin.
   Adevărul e unul singur. Ce nu e adevărat e eronat, indiferent dacă e voit sau nu.
   Intuiția te poate înșela. Sunt mulți oameni manipulați care sunt convinși că ceea ce gândesc și ce fac este bine.
   Și toate astea n-au nici o legătură cu teama.
   Luc.

   Ștergere
 4. Pentru a restabili adevărul, trebuie să vă spun că IISUS NU A MURIT PE CRUCE. El a fost coborât în timp ce era doar inconștient, iar în mormânt, vindecători supranaturali i-au redat sănătatea, după care a fost urcat în Ceruri, cu propriul său corp. Acesta a fost doar unul dintre exemplele de „înălțare la Cer” în propriul corp. În prezent Iisus lucrează cu Guvernul Planetar și va fi activ cu ocazia debarcării noastre pe planetă.
  Spune comandantul Ashtar in mesajul sau catre pamanteni SURSA: http://CosmicAscension.org
  Puteti citi aici mesajul sau :
  http://spirituletern.blogspot.ro/2015/04/de-paste-se-deschide-o-fereastra-catre_8.html

  RăspundețiȘtergere
 5. Interesant este la acest moment : ''' Uite ce vorbim ?''' Cu mare dragoste celor care indrazneau sa gandeasca cu voce tare indiferent de rasa au fost maziliti in dif. feluri .'' Uite ce vorbim ? ''' Si suntem tot mai multi care citim si tacem si uni care comenteaza invingand controlul - Frica ,asa cum se poate .Ceva este altceva . Gandul este si ajunge unde trebuie si atunci schimbarile se manifesta . Fizic e greu in dualitate - 3D .''Pana nu vad nu cred .... tv ,mass-media controlul maselor . Salile la evenimente de gen sunt tot mai pline : deci ? Victoria e a noastra - ONE - cu ajutor binenteles ca ''astia frumosi ''' ne-au sucit in spirala ILUZIEI MATRIXULUI ca nu mai stiu sa ma exprim cat ''ne iubesc '' acum ei pe noi !!! De ... dar nu au luat in calcul ca cineva ne iubeste TARE si ne ajuta si uite ca au luat tapa .... Ca NU NE MAI POT CONTROLA si sau gandit la genocid in masa cu spreiat pe cer - imprastiat boli Forta divina pozitiva sa ne umple inimile de iubire si sa dizolve frica .Pace si iubire .

  RăspundețiȘtergere
 6. Tot eu din graba exprimari .Multumesc ! Multumesc MarYan .Iuliana .

  RăspundețiȘtergere
 7. Multumesc draga Maryan pentru reamintirea acestor informatii.
  Pentru cine doreste sa aprofundeze informatiile despre Isus exista o autobiografie pe care Sananda ,suprasufletul lui Isus
  a transmis o lui Katkryn E. May.Eu am pus aici un fragment ,dar Maryan ne poate spune cat de sigure sunt aceste adevaruri,rugandu l pe amicul radiestezist sa le ,,citeasca,,
  Cu toata iubirea divina,Vali
  Ma iubesc si va iubesc
  AUTOBIOGRAFIE IISUS/SANANDA


  Transcrisă de Katkryn E. May,

  7 ian. 2014, 8 PM, Los Angeles, CA


  Vreau să vă spun povestea vieţii mele ca şi Iisus. Eu sunt Sananda Kumara. Acesta este numele meu spiritual - numele sufletului meu. Cand am venit pe Pământ mi-a fost dat numele de Yeshua ben Joseph, dar cei ce mă cunoşteau din copilărie îmi spuneau Emmanuel.

  O să vă spun multe lucruri care nu coincid cu povestea vieţii mele spusă de Biblie. Unele dintre rectificări au fost publicate în Noua Scriptură, ce au fost transcrise de către prezentul scrib, Kathryn, care a fost de acord să preia aceste mesaje şi să le prezinte lumii până cand voi veni eu personal. Unele din aceste informaţii de bază apar şi in cartea ei „Cine are nevoie de Lumină?”. Eu voi întregi acum povestea prin scrierea propriei biografii.

  Nu fac acest lucru pentru ca mă interesează dacă lumea mă cunoaşte sau nu, ci datorită implicaţiilor pe care le au învăţăturile mele. Vreau să aduc acurateţe şi claritate in legătură cu mesajele pe care am intenţionat să le aduc pe Pamânt, iar acum este timpul potrivit pentru asta.

  O să vă fac o imagine a aspectelor de bază ale vieţii mele, şi o să amintesc şi de credinţele mele fundamentale, care sunt mai simple şi mai consistente decat cele ce reies din Biblie. Am venit să vă spun despre iubirea mea pentru Dumnezeu, pentru minunile Creaţiei lui Dumnezeu, şi să vă învăţ că Iubirea este esenţa tuturor lucrurilor in viaţă, nimic mai mult.

  Mama mea, Maria m-a născut primăvara ( nu pe 25 Decembrie ). Este adevărat că era o femeie tânără, si că a fost anunţată de Arhanghelul Gabriel că va avea un copil trimis direct de Dumnezeu. Energia Prim Creatorului a fost sursa de formare a corpului ce s-a creat in pântecul mamei mele, deci este adevărat că trupul de infant nu a fost conceput in modul obişnuit. Iosif, cel ce a devenit adevăratul tată al copilului ce am venit să fiu, era un om de mare credinţă, care a acceptat responsabilitatea de a avea grijă de mine şi de copiii ce aveau să vină mai târziu în familia noastră binecuvântată.

  Nu este adevărat că m-am născut într-o iesle, sau că părinţii mei erau săraci. Eram înconjuraţi de membrii apropiaţi ai familiei şi prieteni; am trăit confortabil, si ne-am permis o educaţie aleasă. Am avut un frate, James, şi o soră, Martha. Mai târziu, a mai venit un frăţior căruia ii spuneam Simon. Am fost înconjuraţi de veri apropiaţi, mătuşi, unchi care ne-au vegheat educaţia şi bunăstarea, cărora le plăcea compania noastră. Una dintre cele mai apropiate prietene şi colege de şcoală era Maria Magdalena, care era dragostea vieţii mele de la început.

  Este foarte important să întelegeţi formarea identităţii mele, pentru că vă va spune foarte multe despre marea Iubirea pe care o are Dumnezeu pentru umanitate, si vă va spune câte puţin despre planurile şi munca Companiei Cerului.

  Persoana şi viaţa pe care o ştiţi drept Iisus Hristos a fost dinainte planificată cu mare atenţie, cu previziunea că o astfel de viaţă va aduce o schimbare enormă şi o nouă înţelegere a Adevăratei Căi a lui Dumnezeu. Intenţia a fost de a creşte conştiinţa populaţiei Pământului, ce fusese împotmolită in încleştarea cu Intunericul, si aproape copleşită de valurile celor întunecaţi care s-au incarnat permanent, monopolizand puterea şi bogăţia Planetei, ce au continuat să facă asta pâna anul trecut, când Consiliile Galactice au putut să vină în ajutor umanităţii intr-un mod mai direct.

  RăspundețiȘtergere
 8. tot eu Vali cu o continuare...


  Maria m-a însoţit in multe dintre călătoriile mele în alte oraşe, iar casa noastră a devenit un loc de adunare pentru conversaţii. Nu m-am considerat un învăţător. Doar am împărtăşit profunda Iubire pe care o simţeam pentru Dumnezeu şi pentru umanitate. Cunoşteam profundul respect şi afecţiune a Prim Creatorului, a Mamei/ Tatalui Dumnezeu si a Maeştrilor Ascensionaţi care mi-au fost prieteni şi învăţători cu eoni inaintea călătoriei mele ca Iisus. Eram convins că reprezentarea unui Dumnezeu mânios ce pedepseşte este foarte greşită. Stiam de asemenea că nu există iad, nici foc şi pucioasă or Satana.

  Vroiam să aduc mesajul iubirii şi iertării tuturor celor pe care îi întâlneam, dar de timpuriu începusem să simt intensitatea reacţiilor celor chiar si cu o minimă poziţie de putere aspra altora. Rezistenţa lor la vorbele mele de Iubire era clară , insistentă, bazată pe frica de a nu pierde ceva la care nu puteau renunţa. Această negativitate nu se limita doar la liderii religioşi ai propriei credinţe care nu renunţau la imaginea unui Dumnezeu furios şi răzbunător . Mai mult de atat, a trecut graniţele religiilor şi ale filozofiilor şi uneori venea din surse neaşteptate.

  Cu cat împărtăşeam mai multe mesaje cu atat vedeam că oamenii in orice poziţie de autoritate se temeau de ele pentru că inspirau la libertate individuală şi gândire independentă intr-un fel care provoca toate formele autoritate de control. Oamenii începeau să se adune masiv la întâlnirile unde aduceam puterea Prim Creatorului de a vindeca bolnavii, iar cei ce se simţeau deprimaţi la ideea sfârşitului vieţii fără nici un fel de speranţă în a-si găsi locul în Univers, erau fascinaţi şi uşuraţi să-mi audă afirmaţiile că , intr-adevăr există viaţă în continuare, există posibilitatea reincarnării, şi ca Dumnezeu este Lumină !

  Intr-adevăr am vorbit despre amintirile mele din dimensiunile mai înalte, unde viaţa este guvernată de Legile Universale, unde domneşte pacea, şi unde se poate învăţa crearea cu ajutorul gândurilor şi intenţiilor profunde. Acolo, procesul de învăţare continuă in moduri nelimitate şi ample, iar misterele spaţiului şi timpului sunt înţelese cu uşurinţă. Ingerii sunt reali, iar sufletele sunt iertate pentru toate încălcările de-a lungul vieţii şi sunt ajutate să înveţe un nivel mai înalt de înţelegere, şi o apropiere mai mare de Dumnezeu.

  De asemenea, am vorbit despre responsabilitatea noastră ca fiinţe inteligente de a respecta pe binecuvântata noastră Mamă Pământ, care ne hraneşte pe toţi la sânul ei. Oamenii, animalele, toate creaturile , plantele şi locurile sacre de pe suprafaţa ei merită protecţia şi respectul nostru, intrucât reprezintă expresia lui Dumnezeu în aceeaşi măsură ca şi noi. Nu am mâncat carne, şi nici nu am încurajat creşterea şi sacrificarea niciunui fel de animal pentru hrană. Cu atenţie deosebită pentru nevoile plantelor indigene din climatul uscat mediteranean unde am trăit, am cultivat fructe şi legume ce au asigurat o recoltă bogată îndeajuns pentru toţi.

  .....
  Astfel am fost luat în primire, am fost supus unui scurt proces aranjat de mâna autocratică a lui Pilat din Pont, am fost apoi legat şi da, mi-au bătut piroane dar nu de cruce ci de un copac mare in văzul poporului. Nu am avut onoarea să fie pus pe o cruce, contrar cu invenţiile istoriei.

  Intrega procesiune si „execuţie” s-a desfăşurat cu mai puţină dramă şi fast decat versiunea Hollywoodiană. A fost o demonstraţie puternică de cruzime şi abuz de putere. Am fost legat de copac, mi-au bătut cuie in picioare si mâini ce mi-au cauzat multă durere şi suferinţă atât mie cât şi copacului.

  Atunci am reuşit să-mi părăsesc corpul, am chemat Creatorul pentru protecţia şi susţinerea mea, şi am indus corpului o stare de comă.

  Noi, sufletele care am „locuit” acest corp pana atunci, am reuşit să ascensionăm către dimensiunile înalte in timp ce ne-am îngrijit de nevoile corpului. Am ţinut licărul vieţii aprins până când corpul s-a stins, si prin îngrijirile mamei şi soţiei mele corpul a fost mai târziu resuscitat.

  RăspundețiȘtergere
 9. vali....continuare

  Si intr-adevăr am apărut prietenilor pe drum, si m-am arătat şi lui Pavel, de asemenea, dar asta după ce am petrecut o perioadă scurtă de timp să-mi vindec rănile, cu sprijinul deosebit ale celor două miraculoase Maria. Nu am părăsit planeta atunci. Nu, am trăit acolo mai departe.

  Am călătorit in Franţa, unde am fost bineveniţi şi protejaţi, şi unde am asigurat educarea şi îngrijirea necesare copiilor noştri. Acolo s-a născut şi al treilea nostru copil, si Maria Magdalena a pus bazele propriei şcoli a misterelor. Mai târziu am călătorit in Turcia şi in Orientul Îndepărtat unde am fost de asemenea binevenit.

  Am simţit o legătură puternică cu Budismul, şi doream unificarea învăţăturilor pentru a include multe dintre principiile Budismului- in special accentul pe aducerea păcii prin crearea păcii interioare, concentrarea pe căutarea interioară şi folosirea meditaţiei pentru a atinge o vibraţie mai înaltă şi pentru conectarea cu Dumnezeu.

  In Tibet am găsit locurile mistice şi mitice unde Cerul şi Pământul se întâlnesc. Acolo sunt portaluri către Pământul interior, iar călugării au studiat tehnicile de vindecare şi practicile de tăcere ce le-au permis să trăiască sute de ani. Am rămas cu ei lungi perioade de timp în timpul celor opt decade de ani, in perfectă stare de sănătate.

  A fost o viaţă lungă şi împlinită, intr-o companie foarte bună in special in anii maturităţii, cu o contemplare in linişte în îmbrătişarea Iubirii lui Dumnezeu. M-am intors din călătorie pentru a fi cu Maria in ultimii noştri ani. Am rămas în Franţa, cu sejururi scurte in Anglia şi Scoţia, pana la moartea mea naturală la vârsta de 86 de ani, iar Maria m-a urmat in scurt timp. La acea vreme am simţit că am început procesul de trezire, dar eram conştienţi de campania lui Pavel, care se autointitula Apostol, şi care de unul singur a creat o nouă sectă, Creştinismul.

  RăspundețiȘtergere
 10. NAMASTE ! Dragul nostru Mar Yan sa sti ca si eu alaturi de toti cei care viziteaza site-ul tau apreciez si la randul meu multiplic informatiile tale cu binecuvenita sursa .Sa mai sti ca eu cred ca tu esti numit sa aduci lumina in inima romanilor. Am mai citit despre romani care fac aceasta munca ,cu mare credinta ,dar au o mica problema. Deoarece sursele lor sant confuze nu fac decat mai mult sa incurce cititorul decat sa-l calauzeasca. Asa ca Mare ii Anul dar si profund ,sa sti ca tocmai tu esti DRUMUL MULTORA DINTRE NOI SI-TI MULTUMIM. Si sa mai sti ca munca ta reverbereaza si prinde radacini inflorind in aceasta vara ,iar cel mai important lucru este ca ADEVARATUL ISUS ESTE RELEVAT CELOR CHEMATI !!! CONTINUA MUNCA ,MERITI TOATA LAUDA SI RECUNOSTINTA NOASTRA ! NU TE LAUD-TE INCURAJEZ. STIU CA NU AI NEVOIE DE LINGUSELI IEFTINE.

  RăspundețiȘtergere