miercuri, 6 mai 2015

MarYan : Despre Noile TEHNOLOGII şi ENERGIA LIBERĂ („Energia Punctului Zero”).Despre Noile TEHNOLOGII
şi
ENERGIA LIBERĂ („Energia Punctului Zero”)

Iată că acum a sosit şi momentul de a iniţia o altă Categorie-Subiect care are încă o foarte mare importanţă în vieţile fiecăruia dintre noi, cei prezenţi pe Planetă şi încă supuşi rigorilor Planului Fizic : despre Noile Tehnologii, bazate pe Energii Alternative şi mai ales pe „FREE ENERGY” sau „Energia Liberă” sau, cum mai este cunoscută, ca „Energia Punctului Zero”...

Pentru că în cadrul acestui Subiect vom veni cu articole, zic eu, foarte interesante – atât despre DATE FUNDAMENTALE care certifică acest aspect legat de „Free Energy”, cât şi cu elemente practice, cu invenţii-prototipuri, mai ales din cele accesibile şi deja create şi standardizate pentru producţie – probabil că veţi intra mai des în această Categorie-Subiect, pentru a vedea „ce mai este nou”, legat de acest Subiect (mai ales că vom aduce şi informaţii venite de la alte Surse – cu articole create de către autorii unor site-uri care promovează în mod direct şi foarte dinamic acest domeniu atât de viu şi dinamic !).


Însă, pentru acest articol introductiv, doresc să ofer câteva prime elemente despre ce înseamnă această „Free Energy” sau „ENERGIE A PUNCTULUI ZERO” şi „cum stă treaba” cu aceste „Dispozitive de Energie Liberă” de care „vuieşte Netul” şi de care marea majoritate aţi auzit şi... cam atât : ce-i cu aceste dispozitive şi de ce nu au apărut încă pe „piaţă” ? – deşi atât de mulţi vorbesc despre ele, venind cu scheme şi informaţii atât de „precise” despre funcţionarea şi funcţionalitatea acestora, şi cu mari promisiuni despre punerea lor în practică în „cât mai curând timp posibil” ...


Pentru aceasta, cel puţin în acest articol vom fi ajutaţi şi ghidaţi de informaţii oferite inclusiv de Fondatori prin Sal Rachele, care ne transmit atât de limpede şi, în acelaşi timp atât de elegant, informaţii fundamentale, inclusiv de acest tip, ca cele abordate în acest subiect.


Aşadar, FONDATORII, prin vocea lui Sal Rachele, afirmă că, pentru ca tehnologia bazată pe „Punctul Zero” să poată prolifera în lumea noastră, conştiinţa fiecăruia trebuie să se deschidă ideii că este posibil ca să trăim într-un OCEAN DE ABUNDENŢĂ INFINITĂ.

Unii specialişti în fizică nucleară au demonstrat deja că Universul conţine o cantitate aproape infinită de energie potenţială.

Pe măsură ce sufletele evoluează pe Pământ şi renunţă la credinţa în insuficienţa resurselor, în lipsuri şi limitări, ele vor crea un câmp puternic de „conştiinţă a prosperităţii”, care se va răspândi şi va transforma câmpul eteric al Pământului suficient de mult, încât să permită dispozitivelor bazate pe Energia Punctului Zero să funcţioneze fără probleme şi cu exactitate.

Din cauză că suntem „Fiinţe electro-magnetice”, câmpul nostru electromagnetic ne afectează experimentele – în special pe acelea care au de-a face cu mecanica cuantică şi cu Punctul Zero.

Acest lucru a fost demonstrat în experimentele cuantice.

Observatorul afectează ceea ce observă. Pe drept cuvânt, observatorul este ceea ce observă, pentru că toate Una sunt.Conştiinţa afectează funcţionarea dispozitivelor tehnologice. Acest fapt este demonstrat cu uşurinţă în laboratorul de fizică cuantică, dar se aplică şi la iniţierea noilor tehnologii, care nu sunt acceptate uşor de către oamenii de ştiinţă „oficiali”.

Convingerea că ceva nu va funcţiona afectează rezultatul experimentelor. Mulţi dintre inventatori au dezvoltat ceea ce ei numesc „Maşini de generat Energia Punctului Zero” şi au fost foarte entuziaşti în privinţa capacităţii acestor dispozitive de a se branşa la câmpul de energie eterică şi de a produce energie, practic, nelimitată, numai că speranţele le-au fost năruite atunci când au fost chemaţi şi colegi sceptici, deopotrivă, ca să fie martori ai „miracolului”.


Fondatorii intră şi în „detalii tehnice”, precizând că, în punctul în care aproape nu există rezistenţă, avem potenţial energetic aproape infinit. În acest caz este accesat câmpul infinit de energie al planurilor eterice, întrucât sursa nediferenţiată de energie creează un „tunel”, din tărâmul eteric până în tărâmul fizic.

Exact în punctul în care polarităţile se află în echilibru, avem o mini-Gaură de Vierme, sau Portal, care se deschide în tărâmurile eterice. Tehnologia care se branşează în „gaura de vierme” este, practic, aceeaşi tehnologie care utilizează câmpul punctului zero pentru a propulsa o navă spaţială prin tărâmurile eterice, între puncte fizice 3D din timp/spaţiu.

Până în acest moment numai câteva dispozitive bazate pe punctul zero au putut funcţiona pe Pământ, şi atunci numai în prezenţa acelora care cred şi acceptă pe deplin această tehnologie.

Adesea, dispozitivele eşuează în prezenţa celor sceptici, din cauza câmpului electromagnetic polarizat negativ prezent în jurul unor asemenea sceptici. (Desigur, ne referim la cei care refuză să aibă o minte deschisă, căci există şi o formă de scepticism sănătos.)

Vibraţiile energetice ale AŞTEPTĂRILOR NEGATIVE interacţionează în mediul cuantic şi afectează capacitatea inventatorilor de a-şi prezenta cu succes dispozitivul. Asemenea dispozitive pot funcţiona numai într-un câmp de conştiinţă care acceptă realitatea lor.

Chiar dacă dispozitivele funcţionează fără probleme, aceia care nu sunt capabili sau nu vor să le accepte realitatea, nu vor trăi „miracolul”.

Pe măsură ce Pământul intră în Zona Electro-magnetică Nulă, iar polarizarea Planetei scade, Tehnologia pe baza Punctului Zero va avea un teren mai fertil, în care să fie dezvoltată.

În acelaşi timp, nivelul conştiinţei oamenilor de ştiinţă va creşte. Ei îşi vor crea „oaze sigure”, în care invenţiile lor nu vor putea fi furate sau cenzurate...Conştiinţa colectivă, în înregistrările Akashice, conţine întreaga tehnologie avansată realizată vreodată de la începutul Pământului.

Noi civilizaţii au venit şi au plecat, mulţi cercetători conştienţi au accesat Câmpul Akashic pentru a redescoperi Tehnologiile Geometriei Sacre, Generatoare de Christal, Energia Punctului Zero, Fuziunea la rece, Radionică, şi altele.


Chiar şi FONDATORII s-au tot întrebat de ce civilizaţiile decad în mod repetat, tocmai când lucrurile par să treacă spre alt nivel.

În fiecare caz, câteva suflete au reuşit să păstreze cunoaşterea dobâdită în acele timpuri şi să o aplice în încarnările ulterioare. De asemenea, în cele mai multe cazuri, un mic număr de suflete au ales să părăsească Pământul cu conştiinţa intactă şi să meargă în alte lumi, mai degrabă decât să fie parte din „a începe din nou” pe Pământ (aşa cum s-a petrecut inclusiv după ultima „Cădere a Atlantidei” de acum aproximativ 12.000 de ani, la ultimul „semi-Ciclu Platonic”, mai exact în anul 9.564 Î.Ch.)...

Modalitatea preferată a celor înţelepţi din civilizaţiile trecute a fost de a rămâne în tărâmurile superioare şi a comunica cu societăţile nou create prin contact telepatic, chanelling şi aterizări scurte şi ocazionale pe Pământ. (Cea din urmă metodă a fost descurajată şi este cea mai utilizată de către ET cei mai puţin evoluaţi care interacţionează direct cu oamenii prin intermediul navelor spaţiale şi proiecţiilor holografice.)


Fondatorii afirmă că există o mare parte de adevăr în afirmaţia făcută de mulţi dintre vizionari, că tehnologiile au fost retrase de către întelepţi pentru a evita utilizarea greşită de către oamenii care se află pe drumul evoluţiei, mulţi dintre ei uitând de intelegerea lor spirituală când au trecut prin distrugerea civilizaţiei precedente.

Datorită Legii Non-Interferenţei, mulţi întelepţi au părăsit  complet planul Pământului, lăsând omenirea să se lupte pentru a face propriile alegeri, care nu au fost de multe ori în beneficiul maxim al creşterii sufletului.

Diferite măsuri de protecţie au fost instituite pentru a preveni utilizarea abuzivă a tehnologiilor puternice.

Bariera de frecvenţă a fost o cooperare între facţiunile de lumină şi cele întunecate ale raselor stelare de pe Orion şi Sirius A.

Cele întunecate doreau să împiedice oamenii de pe Pământ să se dezvolte psihic şi intuitiv. Cele de lumină susţineau carantina pentru că nu doreau ca oamenii negativi de pe Pământ să migreze în părţile vecine ale galaxiei şi să răspândească modul lor războinic.

Deci, pe Pământ au fost instituite tipare energetice pentru a evita utilizarea tehnologiilor avansate.

Totuşi, datorită interferenţei celor din Zeta Reticuli, Orionieni cenuşii, Pleiadieni luminoşi şi alte grupuri, tehnologii avansate au fost reintroduse în Secolul 20, sub forma circuitelor integrate, computerelor şi dispozitivelor de telecomunicaţii.Din perspectiva Fizicii Cuantice, tehnologiile înalte, ca tehnologia punctului zero, poate exista doar în cadrul unei rezonanţe de susţinere a câmpului supra-conductor.

O conştiinţă predominant negativă nu poate crea un câmp de rezonanţă suportiv.

Dintr-o perspectivă METAFIZICĂ, o planetă care conţine o conştiinţă negativă mare, care crede în lipsă şi deficit, nu va atrage prosperitatea şi abundenţa asociate cu Câmpul Punctului Zero.


Aşadar, către finalul acestui prim articol despre Tehnologii avansate şi Energie Liberă, putem concluziona că aceste tehnologii creează o punte între tărâmurile eterice şi cele fizice, permiţând Câmpului aproape infinit al Sursei nediferenţiate de Energie să curgă şi să regenereze tărâmul fizic.

Unii cercetători numesc această curgere de energie „CENTROPIE” sau „încărcarea entropieifiindcă este inversul entropiei observată în legea a doua a termodinamicii.

Pentru a explica acest lucru în termeni practici, Energia Spirituală a Sursei revitalizează lucrurile care „se prăbuşesc” sau care sunt „măturate” de către ravagiile timpului densităţii a 3-a.


Deci, după cum vedem, sunt câţiva factori care, în trecut, au prevenit reintroducerea tehnologiilor avansate după ce o civilizaţie a decăzut.

În starea tranzitorie prezentă a Pământului, Fondatorii afirmă că un număr suficient de suflete iluminate vor supravieţui schimbărilor, împreună cu cunoaşterea lor de adevăruri mai înalte, iar aceasta le va permite ca să creeze CÂMPURI DE REZONANŢĂ care să conducă către dezvoltarea unor TEHNOLOGII ÎNALTE.

În plus, sufletele din a 4-a dimensiune îşi vor dezvolta rapid abilităţile lor telepatice, care îi vor ajuta în mod deosebit la echilibrarea utilizării tehnologiei.


În final, putem şi noi constata, precum Fondatorii, că, până la momentul în care Internetul a devenit disponibil pe tot globul, majoritatea progreselor reale ale tehnologiei au fost cenzurate, pentru ca elita conducătoare să-şi poată menţine sistemele instalate. Ei nu vor ca oamenii obişnuiţi să devină prea puternici („împuterniciţi”), întrucât ei văd acest fapt ca pe o ameninţare asupra modului lor de viaţă („a conduce” şi „a controla”).

Astfel, au fost suprimate majoritatea tehnologiilor care sunt cu adevărat folositoare...

Există tratamente pentru cancer de mai bine de 100 de ani. De asemenea, există, de mult timp, capacitatea de a produce energie curată. Se poate cultiva hrană ieftină şi din abundenţă, destul cât să fie hrănită o populaţie de 10 ori mai mare decât cea din prezent (după cum afirmă Fondatorii).

Concluzia finală este aceeaşi : deşi vina aparţine parţial Cabalei, conştiinţa globală a omenirii a fost cea care a ţinut tehnologia în întuneric.


Va fi o mare revoluţie tehnologică în anii ce urmează, care va face ca progresele tehnologice recente să pară şterse, prin comparaţie.

Totuşi, aceasta se va manifesta abia după ce forţele actuale ale controlului şi dominaţiei vor intra în declin...MarYan

2 comentarii:

 1. Partea cu Centropia mai poate fi definita ca Negentropia sau Entropia Negativa.

  Se cunosc putine despre Entropia Negativa si aici fac referire informatii rezultate din experimentele oficiale reproduse la nivel global de oameni simpli in conditii simple sau chiar precare. Ca ce sa cercetat neoficial, nu mai are rost sa comentam.

  Se pare ca accesarea Punctului Zero se lasa cu efecte cum ar fi functionarea "la rece" a respectivelor dispozitive, antigravitatia partial sau total sau colectoarea de Energie Latenta mai degraba decat "Free".

  Este cazul "transformatorului" lui Floyd Sweet care intr-o situatie de neatentie, a scurtcircuitat pentru o fractiune de secunda firele bobonei, timp in sa produs o flama de un alb imaculat iar firele bobinei a constatat acesta imediat, erau cu chiciura. Deasemenea intr-o alta situatie chiar el le-a atins din gresala cu mana, fapt care i-a inghetat partial zona pielii unde atinse firele aparatului.

  Fenomenele acestea par inexplicabile pentru academici, insa ele sunt perfect "functionale" si chiar masurabile... daca exista in mintea observatorului echipamentele de masura corespunzatoare.

  De altfel, se pare ca exista oarecare similaritudine intre "perechile" Negentropia - Entropia si Forta Imploziei si Exploziei. Este absurd sa admiti ca un sistem are numai pierderi si nu pote avea "surplusuri" sau ca nu poate exista o forta mai puternica ca explozia.

  Oare ce-o sa dureze mai mult timp pentru oamenii de stiinta, sa admita ca aceste fenomene exista si sunt perfect fiabile sau negarea acestora ca nu pot exista/functiona in "conditiile" legilor fizicii?

  RăspundețiȘtergere
 2. Eu cred cu tărie că aceste dispozitive pot fi create. Și i eu la rândul meu încerc să realizez unul, acum fiind la stadiul de proiect și de culegeri de informații. Nu sunt o persoana care să fi avut o educație în domeniul fizicii dar de aproape doi ani mă preocupă acest domeniu și simt că momentul realizării unui dispozitiv nu este departe, deși nu înțeleg pe deplin principiul de funcționare al universului. Încerc să conving câteva persoane care au cunoștințe în fizica și care pot să ajute la construcția generatorului, dar constat că cei care au învățat și au practicat fizica newtoniana o viata întreaga accepta cu greu concepte noi. Acum sunt oarecum curioși și interesați de evoluția proiectului dar au mari retineri în a crede în existența energiei punctului zero. Unul dintre ei, inginer electrician, s-a oferit să mă ajute cu aparate de măsură și control în cazul în care eu o să-l construiesc, dar nu am parte de niciun sprijin moral și financiar. Cu toate astea eu am încredere că în curând visul meu se va realiza. Aștept cu nerăbdare și alte articole similare de la dumneavoastră, astfel știu că nu sunt singură pe acest drum.

  RăspundețiȘtergere