duminică, 8 mai 2016

Tom KENYON & Judi SION : MANUSCRISUL Mariei Magdalena – PARTEA a 2-a (5 decembrie 2005).Tom KENYON & Judi SION

MANUSCRISUL
Mariei Magdalena

(Traducere de Anca Stănese)
– 5 decembrie 2005 –

PARTEA a 2-a

(continuare din Partea 1-a)


(8) OPT


Mă voi întoarce acum la preaiubita mea soră, soră în spirit, Mama lui Isus, cunoscută ca Maria.

MARIA a fost o mare Iniţiată în Cultul lui Isis, primindu-şi învăţătura în Egipt. De aceea, când ea şi Iosif s-au ascuns de mânia regelui Israelului, ei s-au refugiat în Egipt, pentru că ea era mai în siguranţă acolo, printre Preotesele şi Preoţii lui Isis.

Învăţătura ei a fost diferită de a mea, dar noi am servit în acelaşi fel. Pentru ca să pot oferi cunoaşterea mea referitoare la Maria, trebuie să explic unul dintre cele mai profunde secrete ale Cultului lui Isis : se credea şi încă se crede faptul că, în anumite condiţii, Zeiţa însăşi s-ar putea (re)încarna, fie prin Naştere, fie prin Iniţiere Spirituală.

Maria, Mama lui Isus, când era foarte tânără, era recunoscută pentru puritatea spiritului ei de marile Preotese ale Templelor lui Isis. Ea a fost antrenată ca o Iniţiată şi a atins cele mai înalte nivele.

Dar mai degrabă decât să devină o preoteasă, ea a fost antrenată ca să devină ceea ce se numeşte o Încarnare (a Zeiţei).

Pentru a fi o Încarnare a Zeiţei, trebuie să fii un suflet foarte înalt şi cere străbaterea unor discipline şi învăţături deosebite. Într-o Iniţiere finală, Maria a devenit păstrătoarea unei energii ce izvorăşte direct de la Isis însăşi.

Din acest punct de vedere, ea a fost o Întrupare a MAMEI COSMICE.

Era ca şi cum ar fi fost două MariiMaria cea umană, împreună cu Maria cea pură în Spirit şi Inimă, ţinând în ea un Portal direct de la Marea Mamă, Creatoarea întregii Materii, a Timpului şi a Spaţiului.(Nota MarYan : În primul rând, pentru ca un Suflet de puritatea şi înălţimea vibraţională a lui Isus să se poată îmcarna pe Pământ, într-un corp fizic, realizaţi cam ce fel de “vas-pântece” – adică o mamă – ar avea nevoie, pentru a-şi dezvolta un corp fizic pe măsură...

De aceea, pentru Naşterea corpului fizic pentru o fiinţă de talia lui Isus – care după cum am mai precizat în Nota Personală din Povestea Vieţii lui ISUS, după afirmaţiile Fondatorilor, acesta ar fi descendent direct din Lord SANANDA care, la rândul său, descinde din CHRIST, Inima lui Dumnezeu – ei bine, numai o astfel de Mamă, precum Mama MARIA putea face faţă la o asemenea vibraţie şi putere, aceasta fiind un Suflet Primar (ceea ce înseamnă o descendentă directă din MAMA DIVINĂ) ce face parte din Cei 12 Eterni – parte feminină care, împreună cu Cei 12 Eterni – parte masculină (descendenţi direcţi din TATĂL CERESC) alcătuiesc CEI 24 BĂTRÂNI AI TRONULUI, după cum (bine) precizează Apocalipsa...

...Iar această atribuire de “Eterni” sau “Bătrâni”, inclusiv pentru MAMA MARIA, are sens şi din punct de vedere etimologic, căci, dacă cercetările proprii ne-au evidenţiat o “Vârstă astrală” a lui Isus ce depăşeşte lejer 10 miliarde de ani echivalenţi tereştri, vă imaginaţi cam ce Vârstă ar avea Sufletul Primar Mama Maria, în condiţiile în care vârsta acestui Univers, deci şi a Mamei Sale Divine, ar fi de vreo 20 de miliarde de ani echivalenţi tereştri !)În acest fel, temelia a fost aşezată, ca să spunem aşa, pentru conceperea unei fiinţe cu calităţi remarcabile ce urma să devină fiul ei, Isus.

Când Maria a trecut prin ceea ce Biserica se referă la Concepţia Imaculată, ea a fost dovada unui proces de inseminare Galactic şi Celestial, prin care Principiul Tatălui, sau Spiritul cum îl înţelegem noi în Cultul lui Isis, şi-a transferat esenţa sa în Isis, Mama ce primeşte sămânţa Tatălui – Materia primind impulsul Spiritului.

Şi această energie spirituală puternică şi înalt rafinată a prins rădăcini în uterul lui Maria şi a dat naştere lui Isus (N.MY.: Folosind, însă, după cum în mod repetat s-a precizat, şi “vehicului fizic” reprezentat de sămânţa fizică a tatălui fizic al lui Isus, Iosif, în urma unui act sexual normal).
(9) NOUĂ


Maria era împreună cu apostolii când au venit spre mine, la izvor.

Ea imediat m-a recunoscut ca o Iniţiată, asemenea ei, după brăţara din aur sub formă de şarpe pe care o purtam pe braţul meu şi după Pecetea lui Isis ce lumina în corpul meu Ka, pentru că Maria era clarvăzătoare şi spirituală (transcedentală).

Prima persoană ai cărei ochi i-am întâlnit au fost ai lui Isus şi, aşa cum am spus, m-am simţit transportată în alte lumi în imensa sa Prezenţă.

A doua persoană ai cărei ochi i-am întâlnit au fost cei ai Mamei sale. În ochii ei era recunoaşterea şi cunoaşterea statutului meu, ca o camaradă Iniţiată în Cultul lui Isis şi, deşi învăţătura ei nu era în Magia Sexuală, cum era a mea, ea a înţeles că am fost pregătită pentru Isus.

Între ei m-am simţit purtată pe aripile unei iubiri transcedentale. Am simţit spiritul meu zburând sus.

Ironic a fost faptul că următorii ochi pe care i-am văzut au fost ai discipolilor lui Isus, care m-au judecat ca o prostituată, şi următoarele generaţii m-au considerat în acest mod.

Dar vă spun vouă că, în ochii lui Isus şi ai mamei sale, eu nu eram o prostituată, ci un vas curat pentru vindecarea şi hrănirea puterilor lui Isis însăşi.

Vine un timp în viaţa unui bărbat, fie uman sau divin, când mama lui nu mai poate să-i dea esenţa a ceea ce are nevoie. Iubirea ei (de mamă) continuă să se manifeste, dar ceea ce este necesar este susţinut de o altă femeie.

Eu am fost acea femeie.

Maria m-a recunoscut pe mine şi statutul meu şi mi-a dat pe fiul ei, în acel moment, la izvor.

Maria şi cu mine am petrecut mult timp împreună, timp în care am discutat de munca lui Isus, de necesităţile sale şi locul meu în viaţa lui.

A fost înţeles că eu eram servitoarea unei mari puteri. Am fost antrenată pentru aceasta, dar trebuie să vă spun că puterea recunoaşterii încă mă cutremură. Încă tremur la recunoaşterea lui.

În acele multe nopţi şi zile împreună, Maria şi cu mine am fost prezente pentru nevoile lui Isus şi ale discipolilor săi, şi în acea perioadă Maria şi cu mine am devenit foarte apropiate, pentru că am iubit-o şi o iubesc în continuare – pentru frumuseţea ei fizică, puritatea inimii şi a spiritului ei, şi blândeţea cu care trata lumea.

Pot spune cu propria-mi claritate, că Maria servea ca un vas pentru Isis, ca o Încarnare a Zeiţei, fiind un maestru foarte evoluat... însă, acum, servind în acele moduri, pentru Isus, măiestria şi perfecţiunea ei – perfecţiunea ei spirituală – se evidenţiau a fi uluitoare.
(10) ZECE


Ea se află în Tărâmurile Raiului, compasiunea şi iubirea ei curgând continuu spre oameni. Ea este disponibilă pentru toţi, indiferent de credinţele lor.

Când cineva o cheamă, să ştiţi că este auzit/ă.

Aş vrea acum să clarific aspecte legate de propria mea cunoaştere. Aş vrea să vă vorbesc despre Magia Sexuală a Cultului lui Isis, despre Alchimia lui Horus.

Aş vrea să vă dezvălui secrete pe care un Iniţiat nu le-ar dezvălui, chiar şi sub ameninţarea morţii. Dar timpurile sunt diferite acum.

Aşa după cum cunoaşteţi, Timpul se accelerează şi am primit permisiunea de la Zeiţă însăşi – într-adevăr, am fost rugată de Zeiţa însăşisă vă dezvălui câteva dintre cele mai bine apărate secrete ale tuturor timpurilor.

Toate acestea vă sunt dezvăluite, cu speranţa că, în timp, vă vor ajuta la procesul de Înălţare-Ascensionare.
(11) UNSPREZECE


ALCHIMIA LUI HORUS se referă la o mulţime de cunoştinţe şi metode pentru Transformarea Corpului KA.

În această înţelegere, cum corpurile Ka dobândesc mai multă Energie şi Lumină, există o creştere în Câmpul Magnetic al aceluia şi, ceea ce Iniţiatul doreşte, se manifestă mult mai repede.

Cu toate acestea, prin predarea personală către propriul Suflet Celest, sau BA, atunci urmărirea dorinţelor personale, deşi nu abandonate, nu mai reprezintă centrul întregii existenţe a cuiva.

În schimb, acela începe ca să privească în sus sau, mai exact, către capacităţile mai înalte ale propriului Sine mai Înalt, percepute prin Ba sau Sufletul Celest.

Sufletul Celest sau BA există într-un nivel de vibraţie mult mai înalt decât Corpul fizic (KHAT) sau decât Corpul KA (geamănul spiritual sau eteric al formei fizice).

În Corpul Ka sunt căi ce pot fi stimulate şi deschise. Activarea acestor pasaje secrete din Ka îi aduce mai multă putere.

Alchimia lui Horus este desemnată să consolideze acestea, să activeze puterile şi abilităţile latente ale Iniţiatului, prin ceea ce este numit Djed sau Ascensiunea celor “şapte peceţi”, ceea ce yoghinii şi yoghinele din India numesc “chakre” (N.MY.: Centri energetici, asemenea unor “pâlnii” ce absorb energia vitală, inclusiv prana, din “mediul exterior” şi o încorporează în corpurile energetice).
(12) DOISPREZECE


În Şcoala în care am fost iniţiată, noi am învăţat cum să activăm PUTEREA ŞARPELUI (N.MY.: KUNDALINI), să o mişcăm prin anumite căi prin coloana vertebrală şi să deschidem circuitele din creier.

Aceasta creează ceea ce se numeşte URAEUS.


Uraeus este adesea un Foc Albastru ce se extinde în sus pe coloana vertebrală, atât în laterale cât şi faţă-spate, precum şi în creier, unduindu-se odată cu modificările energetice produse în aceste căi.


Activarea lui Uraeus creşte potenţialul creierului pentru inteligenţă, creativitate şi, foarte important, pentru receptivitate, pentru că sarcina primordială a Iniţiatului este de a-şi schimba calitatea propriei fiinţe, astfel încât acordarea la Ba sau Sufletul Celest să fie clară şi ne-obstrucţionată.


(13) TREISPREZECE


Când l-am întâlnit pe Isus la izvor, simpla apropiere a prezenţei sale a activat Alchimiile mele interne.

Puterea Şarpelui s-a mişcat în sus pe coloana mea vertebrală, de parcă aş fi practicat disciplinele pe care le-am învăţat (N.MY.: Iată ce înseamnă Simpla Prezenţă a unei Fiinţe iluminate, de care am tot scris, în mod insistent, pe acest blog...).

Acea primă noapte când am fost împreună singuri, unul în braţele celuilalt, odihnindu-ne unul lângă celălalt, am practicat Magia Sexuală a lui Isis.

Această formă specifică de magie încarcă Corpul Ka cu forţă magnetică cutremurătoare prin puterea orgasmului fizic, pentru că atunci când cineva are un orgasm sexual, acolo este o eliberare cutremurătoare de energie magnetică în interiorul celulelor.

Şi cum această energie se împrăştie, ea eliberează un potenţial magnetic ce poate fi folosit.

(Nota MarYan : Cuvântul-chie este “poate”, căci, în mod uzual, acest uriaş “potenţial magnetic” activat nu numai că nu este folosit, ci pur şi simplu este risipit, în urma orgasmului care urmăreşte doar obţinerea “plăcerii sexuale” şi atât.
  
De aceea, aceste străvechi tehnici iniţiatice egiptene au fost aduse mai spre prezentul nostru sub forma ALCHIMIEI TAOISTE sau TANTRICE care, dincolo de “folclorul” deja bine-cunoscut, de-voalează o Cunoaştere de cea mai mare Putere, care acum, iată, inclusiv prin acest minunat mesaj oferit de Maria din Magdala, începe să iasă la suprafaţă !)

Aş vrea să vă împărtăşesc specificitatea acestora, dar, ca să o fac, trebuie să explic mai mult din înţelegerea de bază a realizării sexuale şi spirituale, pentru că acest secret a fost furat de către Biserică.
(14) PATRUSPREZECE


Când eu, o Iniţiată a lui Isis, m-am unit cu Isus, au fost căi specifice pe care a trebuit să le deschid în mine. Am fost uimită să descopăr, cu toate acestea, că multe din aceste căi erau deschise spontan, în prezenţa lui.

Am menţionat la începutul acestei poveşti cum am tremurat ca femeie, trebuind să mă lupt cu propriile mele dorinţe şi pasiuni – pentru că, Calea unui Iniţiat este să folosească energia pasiunii într-un mod specific foarte înalt, şi nu să se lase, simplu, dus de ea şi pentru că Alchimia cere ca energia să fie reţinută atâta timp cât să poată fi transformată.

Foarte curând, Isus şi eu am atins starea cunoscută ca CELE PATRU SERPENTINE.


Aceasta s-a întâmplat când amândoi am stăpânit Alchimiile interne ale lui Horus, în măsura în care acestea pot activa atât SERPENTINA SOLARĂ cât şi cea LUNARĂ, în coloanele noastre vertebrale.

Prin clarvedere se poate vedea aici un Canal Central ce merge sus, pe coloana vertebrală, la stânga este un Circuit Lunar iar la dreapta un Circuit Solar, numite IDA şi PINGALA de către yoghinii indieni.


Alchimiile lui Horus conduc la activarea acestor două Circuite, de către câmpuri magnetice ce sunt asemănătoare şerpilor.

Şarpele Lunar de pe partea stângă este negru ca smoala, culoarea Vidului – pentru că, într-adevăr, este întruparea Vidului însuşi şi păstrează potenţialul Creaţiei tuturor lucrurilor.

Serpentina Solară este aurie.

Un Iniţiat determină aceste Două Serpentine să urce. Pe măsură ce urcă, acestea străpung chakrele şi se încrucişează una cu cealaltă.

În Alchimia lui Horus, aceste Două Serpentine se încrucişează una cu cealaltă prin cea de-a cincea pecete (chakra) a gâtului, şi prin toate cele de dedesubt.

Ele stau apoi una în faţa celeilalte, în zona unde este glanda pineală sau centrul capului. Aici, un Potir este vizualizat cu glanda pineală, la partea de jos a potirului însuşi.

Aceste Două Serpentine sunt vii – ele nu sunt statice, ci vibrează şi scânteiază şi se ondulează odată cu energia – şi “zvârcolirea” corpurilor lor în Ka, activează o creştere a potenţialului magnetic.

Sunt practici specifice, pe care vi le voi împărtăşi mai târziu, dar aş vrea să vorbesc în acest moment despre Practica celor Patru Serpentine.


(continuare în Partea a 3-a)


Un comentariu: