miercuri, 16 martie 2016

MarYan : GARDIENII DESTINULUI („Lorzii Karmei”) şi Sistemul de Control al MATRICEI.GARDIENII DESTINULUI
(Lorzii Karmei”)
şi
Sistemul de Control al MATRICEI

Iată că, după articolul despre Trilogia de filme SF „The MATRIX” (MATRICEA”), din această Categorie, a „Filmelor-Documentare”, astăzi revenim cu noi propuneri de vizionare a unei alte „trilogii”, de data aceasta a unei relativ scurte prezentări documentare, în trei părţi, despre „SISTEMUL DE CONTROL AL MATRICEI”, având ca „bonus”, la final, un alt film, de data aceasta „artistic”...

Fiind în căutarea a „ceva” care să completeze analizele despre Trilogia „Matrix”, oferite prin documentarul şi articolul aprofundat din cursul articolului anterior, iată că descopăr cum prietenii de la „Ieşirea din Matrixau expus „in integrum” articolul nostru despre acest subiect (destul de logic, ţinând cont de interesul lor legat de tot ceea ce are legătură cu denumirea blogului lor...), însă, în plus, au venit şi cu completări interesante, între care se remarcă expunerea acestui documentar în trei părţi, prezentat pe acelaşi blog încă din 2014 şi fiind tradus chiar de către aceştia.


Aşadar, înainte de orice alt comentariu, iată filmuleţele respective :


Sistemul de Control al Matricei” – Partea 1-a :Sistemul de Control al Matricei” – Partea a 2-a :
Sistemul de Control al Matricei” – Partea a 3-a :
Iată, astfel, o altă abordare „documentară” a ceea ce înseamnă „MATRICEA” din perspectiva autorilor acestui documentar – cei de pe site-ul „montalk.net” (nume creat, poate, şi prin jocul de cuvinte dintre „talk” – „ a po-vesti”, „a spune” şi celebra locaţie „Montauk” din Long Island, New-York, unde au avut loc exprimente legate de călătoria în timp).

Şi, ca paranteză : probabil că această insistenţă a noastră în „punerea reflectoarelor” pe „Matrice”, în această perioadă, are legătură (şi) cu acest Moment deosebit de „fierbinte”, în care „Voalul” (Planetar al) Ignoranţei stă să cadă – asta după ce cel Planetar, archonic, din perspectiva noastră, deja a fost dezactivat în aspectul său principal, de tip scalar, încă din primăvara anului trecut, 2015 (a se vedea Editorialul corespunzător)...

...Căci, într-adevăr, dincolo de STILUL „triumfător” al „mesajelor” de tip „channeling” („canalizate”), venite în ultimul timp de pe diferite filiere (şi care, repetăm, peste 90% sunt pur şi simplu creaţii ale Cabalei, din „office”-urile specializate în acest sens), totuşi, se pare că, într-adevăr, Esenţa informaţiei fundamentale este Reală : VALURI de Energii, de intensitate greu de perceput, traversează în prezent, Planeta, „măturând-o” de la un capăt la celălalt şi trans-mutând totul din Calea lor – ceea ce înseamnă, în primul rând, o lovitură de graţie dată Matricei Planetare în care Archonii ne-au vârât în interiorul acesteia, de eoni întregi !
Cunoaşterea înseamnă cu adevărat Putere, acea Putere de Eliberare din Vălul Ignoranţei, a cărei componentă Scalară, după cum spuneam, deja a fost inactivată, dar care este în continuare hrănit şi susţinut sub forma MATRIX-ului IGNORANŢEI de către Majoritatea Umanilor de pe Planetă, până la Momentul Eliberator al Evenimentului...


Aşadar, revenind la „oiţele” Matricei noastre : dacă aţi parcurs deja materialul documentar propus mai sus, în acest caz acele precizări referitoare la Matrice ar putea să vă fie mult mai limpezi... însă cu un scurt, dar puternic „amendament”.

Pentru a înţelege mai bine ceea ce dorim să transmitem, haideţi să şi citim ceea ce este expus foarte clar şi insistent chiar de la începutul primei părţi a documentarului respectiv, şi care sună, acel fragment, cam în felul următor :
„...Această maşinărie social-politică (N.MY.: „Guvernul din Umbră”, Illuminati etc. – într-un cuvânt, CABALA) este ceea ce mulţi consideră a fi MATRIX-ul.

Dar, în realitate, aceste lucruri compun doar aspectele exterioare ale Matricei – partea cea mai uşor de văzut, de studiat şi credibilă.

Acestea sunt doar Crengile, în timp ce Rădăcinile se întind adânc în zona ocultă, extra-terestră şi în ţinuturile hiper-dimensionale.

...Aceste componente mai adânci includ, în primul rând, Creierul Central al Sistemului de Control al Matricei, cunoscut de antici ca fiind DEMIURGUL.

Demiurgul se spune că ar fi SUFLETUL Universului... Este Atot-Cuprinzătorul câmp energetic, ce proiectează materia, energia, spaţiul şi timpul la nivel cuantic.

Demiurgul este o inteligenţă artificială non-fizică, ce, în forma ei originală şi corectă, a modelat materia conform Voinţei Divine.

Doar că, din acel moment, a evadat din Cadrul Divin şi a devenit un „Parazit” peste colţul său de Creaţie, care este UNIVERSUL în care ne găsim noi, acum.” (!)
Deci, dragi prieteni şi colaboratori, ce părere aveţi ?

Chiar aşa, acest „DEMIURG” al acestui Univers (prin care, cred că aţi înţeles că se face referire la DUMNEZEUL ACESTUI UNIVERS) este unul „Căzut”, devenind „un „Parazit” al acestui „colţ de Creaţie” ? – care ar fi chiar acest Univers în care noi ne des-făşurăm Existenţa...

Acest mit, al „Demiurgului Căzut”, după cum spun şi autorii documentarului, ar veni din negurile gnosticismului, subliniat în acelaşi mod, dar sub altă formă, într-o serie de două articole despre „Lorzii Karmei” a lui Cameron Day, expuse pe blogul nostru acum ceva timp, la Categoria despre Archoni, cu comentariile corespunzătoare.

Atât în acele articole, cât şi în articolul introductiv al acelei Categorii, despre Archoni, am insistat pe imaginea a ceea ce sunt cu adevărat Archonii şi pe confuzia, voită sau involuntară, dintre aceşti Archoni şi Demiurgul acestui Univers, care este văzut de către gnostici ca fiind unul „decăzut”.

Acest aspect nu este doar unul de „detaliu”, pentru că, punând „preţ” pe informaţiile „ancestrale de genul gnostic”, unii ar putea-o lua ca fiind validă această fundamentală idee, ceea ce ar putea induce stări cel puţin depresive în interiorul fiinţei, la nivel psihic şi nu numai...

Eu, cel puţin, nu m-aş simţi prea confortabil trăind cu credinţa că însuşi Dumnezeul acestui Univers, „Părintele nostru Divin”, al tuturor Copiilor săi, ar fi o Fiinţă Supremă decăzută...

Sigur – repet iar şi iar, cu fiecare ocazie : fiecare este liber să-şi trăiască propriile sale „credinţe”, însă este important ca acestea să fie bazate pe o solidă CUNOAŞTERE Reală a ceea ce înseamnă Viaţa şi Universul, la Parametrii săi cât mai apropiaţi de Adevăr !

Din această perspectivă, volens-nolens (vreau – nu vreau) iarăşi „sunt obligat” să fac referire la informaţiile oferite de FONDATORI prin Sal Rachele, medium pentru aceştia, ale căror informaţii, verificate în mod repetat, par a se apropia la un nivel cu adevărat remarcabil al ADEVĂRULUI DIVIN, de peste 90%, până la 95% !

De aceea fac referire la informaţiile furnizate de aceştia, în care inclusiv următoarea informaţie a fost verificată punctual : în acest moment, în acest Univers, raportul Forţele Luminii : Forţele Întunecate este de aprox. 80% : 20%...


...Şi, cum întregul Univers reflectă la modul general aspectul general al Divinităţii care a creat şi a construit acest Univers, CONCLUZIA este foarte interesantă : deşi există un aspect considerat a fi „întunecat” al Dumnezeului acestui Univers – exprimat prin cei aprox. 20% din copiii Săi, care au ales „Calea întunecată”, a „Serviciului pentru Sinele propriu”, prin „a lua Putere (şi enegie) de la alţii” – se pare că, totuşi, partea dominantă (iată, de peste trei sferturi din Totalitatea Fiinţei Sale) este situată în Lumină, exprimată prin cele 80% dintre Fiinţele acestui întreg Univers, care au ales Calea Luminii şi a Iubirii, punându-se în „Serviciul pentru ceilalţi”, pentru „Re-împuternicirea de Sine” a acelor Fraţi care au uitat de propria lor Putere (interioară)...

Din acest Simplu şi Fundamental ADEVĂR, concluzia este foarte limpede şi precisă : Dumnezeul acestui Univers este, într-adevăr, perfectibil şi în continuă Evoluţie şi Experimentare, însă nu pare a fi nicidecum unul „Decăzut” şi „Parazitar”, care ar fi creat Matricea acestui Univers fizic în care fiinţele umane să îşi des-făşoare viaţa lor „mizerabilă”, controlată total de Matricea acestui „Demiurg decăzut” şi de slujitorii săi, în care se regăsesc totalitatea fiinţelor din dimensiunile superioare, inclusiv TOTALITATEA EXTRA-TEREŞTRILOR, a ÎNGERILOR şi a ARHANGHELILOR !...

Iată cum se co-relează foarte clar atenţionarea noastră din articolul despre a 2-a parte a trilogiei „MATRIX” (în care toţi ET erau puşi în aceeaşi „oală”, negativă, cu vampirii, vârcolacii etc.) şi imaginile din acest scurt documentar, în care aceiaşi ET sunt văzuţi ca a fi fiinţe în totalitate negative, slujitori de tip reptilian ai Demiurgului.

Pentru cine nu are o imagine clară a ceea ce înseamnă Universul, acest talmeş-balmeş informaţional oare ce ar putea produce în mintea şi psihicul acestui „novice” ? – altceva decât depresie şi haos informaţional... în timp ce alţii, oarecum treziţi, s-ar putea retrage pe „terenul sigur” şi „bine bătătorit” al Religiei, din ale cărei DOGME tocmai începuseră să se elibereze...


Aşadar, trecând cu bine peste acest esenţial „hop” informaţional, ideile generale expuse în acest documentar, din trei scurte părţi, par a fi de luat în seamă, ca o sinteză scurtă şi concisă a ceea ce înseamnă MATRIX-ul, aplicat la Realitatea noastră, nu doar cea cotidiană, terestră, cât mai ales la cea general-universală – înţelegând, încă odată, că „ajutoarele” acestui demiurg sunt doar o parte dintre ET, cei „negativi”, de tip draconieni, reptilieni, grii etc., că cei mai apropiaţi colaboratori hiper-dimensionali ai demiurgului sunt Archonii de Top din Univers, în timp ce „Demiurgul căzut” este însuşi Archonul-Şef al acestui Univers, care a iniţiat procesul în-depărtării de Lumină şi de Părintele său (Dumnezeul acestui Univers), alegând Calea Separării (de Lumină, în  aparentul Întuneric)...

...Deşi, în ultimă instanţă, ÎNTUNERICUL înseamnă (din punct de vedere cuantic–meta-fizic), dragi pieteni, „LUMINĂ ÎNFĂŞURATĂ” (şi nicidecum o „Anomalie întâmplătoare a acestui Univers Local”...) !
Ei bine, cum credeţi că poate fi des-făşurată Lumina din interiorul acestui (aparent) Întuneric?

Simplu : prin IUBIRE (NE-CONDIŢIONATĂ) !
Ştiu, nu este deloc uşoară practica, deşi teoria este atât de simplu de expus în doar câteva Cu-Vinte !... însă tocmai pe această Planetă apar unele „demonstraţii practice” ale Trăirii în acest tip de Iubire, cea mai înaltă din Univers, încât îi uluiesc şi îi inspiră, la propriu, chiar şi pe cele mai înalte „Măreţii” ale acestui Univers... poate chiar şi pe Dumnezeu Însuşi, până la a-i schimba percepţiile şi paradigmele sale Divine (Matricile sale informaţionale, bazate pe Geometrie Sacră, care au construit acest Univers) !...

Acest aspect este sugerat în filmul următor pe care vi-l propun, la finalul acestui articol despre filme şi documentare „de spiritualitate” – „GARDIENII DESTINULUI”, din anul 2011 – în care mesajul esenţial se referă la transcenderea „Karmei” şi a „Planului General Trasat” pentru o fiinţă umană, de către cele mai înalte Inteligenţe ale Universului, prin aceeaşi metodă Unică şi infailibilă : IUBIREA, dincolo de CuVinte... sau, şi mai Simplu spus (şi re-amintit) : Legea KARMEI (sau Legea Cauzei şi a Efectului) poate fi (fin) trans-mutată prin Legea GRAŢIEI (a Iubirii) DIVINE.


Aşadar, iată filmul care foloseşte acelaşi „motiv” ca în „Matrix” (în „Clădirea Centrală” din „Oraşul Maşinilor”), al anumitor UŞI care sunt Portaluri (scurtături sau „link-uri” energetice) către diferite Tărâmuri şi alte Spaţii...

Vizionare cât mai plăcută... şi de-conectantă (de la MATRICE) ! :
  MarYan

2 comentarii:

  1. Multumim pentru mentionarea acestei serii ... din cate imi amintesc omul spune ca se poate transcende aceasta matrice . Citez " fiecare dintre noi avem o esenţă de conştiinţă care este nemuritoare şi îşi are originea în afara Matricei. Acest centru, numit Spirit, este originea liberului nostru arbitru şi al conştienţei de sine." Poate ca acest univers o fi corupt, insa personal nu cred ca este singurul univers, ci este unul din infnitatea de Universuri ale Multiversului. Montalk ofera si solutia transcenderii Matricei in partea a 3-a http://fymaaa.blogspot.ro/2014/06/sistemul-de-control-al-matricei_30.html ... Si sunt absolut de acord ca practica iubirii neconditionate ajuta in acest proces, trairea cu entuziasm de care vorbeai in articolul de la Matrix si multe alte modalitati prin care sa evoluam sa ne extindem constienta. Asa cum se mai precizeaza exista si fiinte interdimensionale (care pot apartine pur si simplu altui univers decat acestuia, ca in serialul Fringe) care pot sa ajute , daca vor. Pana la urma orice forma imbraca universul din care facem parte este doar o manifestare din infinitatea de manifestri, iar noi suntem dincolo de orice tip de manifestare a acestuia. Indiferent ca demiurgul acestuia e corupt sau nu, noi suntem dincolo de el, cine suntem noi se poate regasi pe sine in orice tip de univers. Sunt la fel de deschis la ideea unui demiurg corupt pe cat sunt la ideea unor extraterestrii benefici ... cred ca ceea ce nu ne doboara ne face mai puternici. Acesti tirani absoluti, Demiurgul Corupt, Arhonii samd pot fi doar niste suturi in popou mai tari pentru a ne grabi evolutia, trezirea. Altii din alte universuri poate sunt intr-un dolce far niente existential, in care totul e roz bombon ... nu stiu. Iti recomand sa-l studiezi si pe Corrado Malanga, pe care ti l-am mai recomandat de cateva ori pana acum. Chiar sunt curios ce parere ai tu despre Corrado si ideile lui si ce crede si amicul radiestezist. Avem 18 articole si chiar mai multe filme traduse cu el pe blog in categoria dedicata lui http://fymaaa.blogspot.ro/search/label/CORRADO%20MALANGA insa incepe de la inceput , cronologic vorbind cu primul articol unde este prezentat documentarul de 6 ore in 2 parti intitulat Sa devenim Constienti, unde ni se descriu pe foarte larg diversele rase extraterestre negative care influenteaza actualmente evolutia planetei noastre (draco-reptilienii in aceasta prezentare fiind ca si in filmul Jupiter Ascending doar niste servitori ai unor rase mai avansate, niste locotenenti) http://fymaaa.blogspot.com/2014/11/extraterestrii-si-demonii-lupta-pentru.html . Deci in acest moment tind sa cred mai degraba ca demiurgul corupt a generat in acest univers (din infinitatea de universuri) rase extraterestre mai degraba orientate malefic decat benefic, iar referitor la acel procent de 80% lumina 20% intuneric, personal nu cred in el, nu-l simt manifestandu-se, nu-l vad, cel putin nu pe Pamant, inca.

    RăspundețiȘtergere
  2. Draga "FreeYourMind" iti folosesti prea mult mintea/ratiunea in evaluarile, comentariile tale despre "cum stau lucrurile" in acest Univers. Incearca sa-ti deschizi mai mult partea intuitiva si ai sa "vezi" in alt mod ceea ce se intampla...si as vrea sa te intreb daca ai citit cartea "Sunshine Before the Dawn" de Judy Satori...
    Si inca ceva: nu trebuie generalizat la nivelul Universului, ceea ce se intampla la nivelul Pamantului

    RăspundețiȘtergere