duminică, 4 mai 2014

2014 : al doilea an al Noului Pământ, anul schimbărilor (2)
2014 : al doilea an al Noului Pământ,
anul schimbărilor (2)


Mesaj de la Arhanghelul METATRON (partea a 2-a)
prin mediumul James Tyberonn
- 16 nov. 2013 -


         (continuare din Partea 1-a)

Înțelegere esențială.
 

...Mai întâi vă vom repeta că Ascensiunea planetei a avut loc, cu adevărat.
Este esențial să înțelegeți acest lucru și să nu vă pierdeți credința.Totdeauna au existat sceptici și vor contina, cel puțin o perioadă, să existe ; chiar și printre cei care sunt angajați în procesul de ascensionare.
Pe 21 decembrie 2012, planeta și voi ați pășit în dimensiunea superioară de tranziţie. Dar vrem să clarificăm că aceasta este trecerea planetei Pământ care dă posibilitatea ascensiunii treptate în cele 12 planuri dimensionale.
Așa că vă vom spune că  acest pas înseamnă un nou început.

         În 2013, Pământul a intrat în noul format, care va permite umanității de pe ea să crească în luciditate, să devină mai conștientă de adevărata sa natură, și asta, ca urmare a creșterii nivelului general de vibrație.
         Vă asigurăm că, în 2013, s-au produs modificări importante și în soarele vostru și aceste schimbări continuă și în 2014.
Soarele ajută în mod esențial la modificările care trebuie să se producă pe Pământ și în fiecare ființă umană.

Procesul extinderii spre noi armonici de frecvențe, început în anul care se încheie, va continua, de asemenea. Este vorba despre armonicile christaline care se vor multiplica și diversifica exponențial în 2014.
Toate aceste modificări vor aduce mai multă înțelegere între indivizi, deși anul va debuta furtunos din acest punct de vedere. Apoi, va crește puterea creativă a fiecăruia dintre voi, în acord cu caracteristicile Erei Vărsătorului.


2014 – Momente ale puterii și Etapele de activare.

         Energiile din 2014 vor fi mai puțin intense decât cele înregistrate în ”cursa cu obstacole” a anilor 2011 și 2012, dar, probabil, mai intense decât în anumite perioade ale anului 2013.
         Dar fazele de intensificare din 2014 vor putea fi gestionate și controlate mai bine ca urmare a ridicării nivelului de conștientizare generală. Totuși, asta nu va înseamna că perioadele de intensitate ridicată nu vor avea și un scop specific, date fiind creșterile de frecvență și de modulare (codificare) impuse de faza în care a ajuns procesul de ascensionare.

Ce vrem să spunem cu asta?
Spunem că pentru ca derularea proceselor de transformare să aibă loc în conformitate cu graficul de înfăptuire, mereu trebuie puse în operă noi codificări care să ajute la obținerea aliniamentelor momentelor și deschiderilor astrologice.

Ne referim la echinocțiile, solstițiile, eclipsele anului 2014 care vor fi momente de deschidere și aducere a unor energii care poartă toate acele informaţii codificate emanate de la SURSĂ.
Fiecare dintre aceste evenimente are caracteristici proprii, atât în ceea ce privește intensitatea (puterea) cât și conținutul informativ și de coordonare propriu-zisă. Fiecare va veni cu un cod unic, personalizat care să ajute deschiderii octaedronale a principalului PORTAL care va susţine Noul Pământ.
În timpul echinocţiilor, solstițiilor și  celor 4 eclipse care se vor produce în anul viitor (2014), un val de energii codificate "noi" va inunda planeta.

Iată datele cele mai importante ale anului 2014 când se vor primi energii focalizate pe anumite aspecte ale programului de ascensionare :

20 martie 2014 – Echinocţiu (de primăvară) ;
15  aprilie - Eclipsă totală de lună (lună plină) ;
29 aprilie - Eclipsă de soare ;
21  iunie - Solstițiu (de vară) ;
22 septembrie - Echinocţiu (de toamnă) ;
08 octombrie - Eclipsă totală de lună (lună plină) ;
23 octombrie - Eclipsă solară (parțială) ;
21 decembrie - Solstițiu (de iarnă).

         Printr-un fenomen sinergic natural, aceste date astronomice vor oferi download-ări (descărcări) de afluxuri energetice codate.
Pentru aceste evenimente (solstiții, echinocții și eclipse), se vor dechide PORŢI STELARE, diafragme (filtre) energetice, care au fost întotdeauna evenimente unice pentru astfel de transferuri.

         Acesta este motivul pentru care, la aceste date, oamenii ar trebui să facă meditații, introspecții, rugăciuni, adică activități de spiritualitate care erau practicate de civilizațiile antice.

         Eclipsele din 2014 au o calitate unică, în ceea ce privește capacitatea de a furniza energie christalină care să ajute atât la declanșarea schimbărilor individuale, de grup sau schimbări care privesc planeta, ca entitate.
Cele două eclipse totale de lună se vor produce în faza de ”Lună Plină”, atât cea din aprilie cât și cea din octombrie.

         Va fi un moment perfect pentru MEDITAŢIE pentru cei care doresc să producă radicale modificări în viața lor. Meditația trebuie să aibă ca obiect dorința de a intra în legătură cu Sinele Interior și de a aduce acele transformări în ființă care să ajute la alinierea cu Sinele.

         În 2013, mulți dintre voi ați descoperit care este scopul prezenței voastre în această viață.
În 2014, veți putea afla modul în care ar trebui să vă utilizați creativitatea pentru a avea un maxim câștig în evoluția voastră spirituală.
Alții vor alege, probabil, să-și continue drumul pe care se află, dar cu o revigorare a înaintării, fără prea multe elemente de creativitate, de noutate. Vor fi și dintre cei care vor descoperi un nou scop, o nouă motivație a înaintării lor ascensionale, devenind conștienți de noi abilități care fuseseră latente până la acea dată.

         În primul an al Noului Pământ, 2013, Flacara Verde s-a reactivat, iar în 2014 vă va aduce o mai mare capacitate de utilizare a bogăției și posibilităților pe care vi le poate oferi pământul (solul).
De asemenea, prin Portalul Renașterii, 2013 a adus Holograma Timpului curent (actual) cu cele trei perioade anterioare ale Evului de Aur.

         Aceste informații au fost codificate în Delphi şi Rapa Nui.

         Anul 2014 va oferi energie pentru a finaliza acțiunea de "renaștere, aliniere și reîncărcare" a voastră în ceea ce privește revederea și, dacă este cazul, reformularea unor prevederi din "contractul de suflet", cu care ați venit, părți contractuale rămase restante sau învechite.
         În 2014 vi se vor prezenta mai multe fațete decât cele care vi s-au oferit începând cu anul 2009.

         Fiecare dintre datele enumerate mai sus, pentru 2014, oferă următoarele :

Timp de introspecție profundă pentru descoperirea de sine în Noul Pământ și alinierea obiectivelor voastre la noile condiții.
Timp de purificare de sine și atingerea ”impecabilității”.
Oportunitate pentru relații de vindecare, individual și la nivel global, având ca slogan  ”plantarea semințelor armoniei şi liniştii".
Energii sporite în contextul nodurilor de putere, vizionări îmbunătățite ale unor aspecte, atât în starea de vis cât și în cea de veghe (lucidă).
Va fi proiectată o fereastră energetică ce va putea fi folosită pentru reîncărcarea si echilibrarea energiilor capabile să reînnoiască, să amplifice determinarea și curajul.
Recepționarea de coduri care să permită activarea și utilizarea mai completă a celor 33 de chakre în domeniul christalin al Mer-Ka-Na.
Marele Trigon creat în 2013 va continua să influențeze energiile o bună perioadă din 2014.
Fluxuri energetice majore venite prin portalurile deja create sau noi, vor atinge vârfuri de activitate în perioadele martie-aprilie, mai, iunie şi din nou în septembrie şi octombrie 2014.


2014 - Portaluri cheie pentru fluxurile energetice codate.

         Cele trei faze codificate, Portaluri din 2014, vor fi după cum urmează :

o       Portalul Armoniei : 20 martie – 8 mai.
o Portalul Porții Stelare al Razei Violet, cu impact favorabil asupra Adevărului ș Sincerității: 14 mai – 21 iunie, cu mențiuni speciale asupra intervalului 22 - 26 mai.
o       Portalul Razei de Platină : 21 sept. – 23 oct.

Primele faze cu conținut energetic codificat vor avea loc începând cu Echinocțiul de primăvară (20 martie) până la Eclipsa totală de Lună (15 aprilie), Eclipsa de Soare (29 aprilie), Marea Cruce până spre Eta Auarids al căderii meteoriților din luna mai.
         Mara Cruce sandwich, care se formează între eclipsele amintite, implică planetele Marte, Uranus, Pluton și Jupiter. Acea perioadă va fi una de înaltă sacralitate, oportună pentru căutarea armoniei interioare dar și colective.
         Vor exista modulații energetice cuprinzând coduri care vor permite o renaștere spirituală la scară globală precum și posibilități excepționale de re-proiectare și re-definire a relațiilor, mai ales cele de natură spirituală. Perioada va aduce oportunități pentru plantarea semințelor Păcii Mondiale în toate zonele, inclusiv în cele de conflict din Orientul Mijlociu.

         În jurul acestor date, se vor crea posibilități de stabilire a unor relații de anvergură, ca zonă de cuprindere și interes general, când se vor putea relua vechi legături, care fuseseră întrerupte în trecut.
Se va înregistra, de asemenea, un aflux de compasiune, concretizat printr-o vastă descărcare a ceea ce se poate numi "iubire necondiționată și Energie Christică".

         Cea de a doua etapă va fi plasată între lunile mai-iunie, cu o caracteristică dată de energiile Portalului Armoniei, inițiate în luna aprilie.
         Această fază include, de asemenea, energiile Grand Water Trine, care a început în 2013 și care va rămâne activat până în iunie 2014.
Acela va fi un moment propice tuturor acțiunilor de COMPLETARE.

         PORTALUL PORŢII STELARE care va apărea în luna mai 2014 va rămâne activ pe toată perioada Erei Vărsătorului.
Momentul privește, printre altele, și Alianța SIRIUS - PLEIADE care va avea o mai mare importanţă şi prezenţă în viitor.

Și această perioadă (mai-iunie) va fi propice pentru rugăciune și meditație, pe teme  de interes la scară globală.
Ea va fi obiectivată de ideea "Înapoi la Dharma", a marilor adevăruri universale.

         Cea de a treia etapă o constituie intervalul 20 septembrie - 23 octombrie 2014.
Ea va privi, probabil, cea mai profundă orientare spre interior. Va fi o fază care va conține codurile  RAZEI DE PLATINIUM imbogățit cu energia Zeiței Pământului.
Intervalul poate fi folosit pentru echilibrarea și armonizarea celor 12 chakre din planul fizic.
Și în acest caz, intervalul poate fi folosit pentru apropierea de Sinele Superior, ceea ce va impune în multe cazuri anumite recalibrări și alinieri ale tuturor aspectelor componente ale Corpului Total (N.MY.: Energia Fiinţei în integralitatea sa, compusă din cele 12 corpuri - 6 mai dense şi 6 mult mai fine).
Se va putea folosi această perioadă și pentru a elibera toate aspectele și acumulările care nu vă mai folosesc și care au devenit obstacole în calea evoluției voastre.
În felul acesta, vă veți pregăti pentru a corespunde exigențelor impuse pe Noua Planetă Pământ.

         Este un timp, dragilor, pentru a identifica resturile vechi și a le elibera pentru a vă degaja calea pe care înaintați spre ”aerul tare” al înălțimilor.
         Raza de Platinium oferă ocazia re-energizării și re-vitalizării forței de viață. Este timpul instalării noilor coduri care vă învață cum vă puteți apropia de Sinele vostru Superior și cum să amplificați forța colectivă, atât de necesară pentru a putea înlătura vechile energii și pe vechii lor purtători.
Caracteristica acestor noi energii este una feminină care promovează pacea, compasiunea și iubirea.


        Cupletul 2013 - 2014

         Într-un anumit sens, 2014 este cuplat cu 2013. Astro-codurile inițiate sau primite în 2013 se vor completa în 2014.
Ciclul de 24 de luni va fi de acum utilizat tot mai frecvent.

Această dublare a conceptului în bază 12 va fi tot mai evidentă în experiențele voastre viitoare, în mai toate domeniile de activitate, în special în ceea ce privește etalonările și calibrările.

       V-am mai spus și cu alte ocazii că 2013 și 2014 sunt vremuri ale schimbării. Luați în considerare și această re-atenționare ! Este una pornită din marea dragoste pe care v-o purtăm.
Reflectați profund la pașii pe care i-ați făcut sau la cei pe care vi-i planificați.

         Ați călătorit mult până acum dar, din perspectiva eternului ACUM, vă aflați în același loc.
Există însă mari și esențiale deosebiri. Meditați asupra lor și adevărul vă va îmbogăți !

         Dragi Inimi, în cazul în care situația actuală nu vi se potrivește, va fi necesar să faceți eforturi concertate pentru a vă apropia schimbările.
         Așa cum am menționat, energiile din 2014 vă oferă oportunități sporite pentru astfel de acțiuni. Poate că va trebui să vă revizuiți anumite relații, anumite orientări de natură spirituală, intelectuală, socială sau politică. Tratați aceste situații cu totală sinceritate, în primul rând față de voi înșivă !
Cele 3 etape ale codului de bază din 2014 aduc energii care permit corecțiile necesare.

         Alegeți să fiți impecabili !
Obțiunea aceasta va fi lozul vostru câștigător ! Curățați-vă conștiința, purificați-vă corpul fizic, emoțional și mental !

         Fazele armonice ale lui 2014 vă vor fi de un real folos.
Dragilor, creuzetul epurării prin distilare a început să fie încălzit la Flacăra Adevărului încă din anul trecut și acest proces va continua și în 2014. Va ajuta la aceasta configurația planetelor Uranus – Pluto.


Încheiere

         Noi spunem 2014 va fi un timp al curgerii fără obstacole insurmontabile, un timp al înfloririi. Pentru mulți dintre voi, va fi un an al marilor schimbări.
         O nouă energie se instalează pe planeta voastră înnoită. Voi sunteți cei care ați creat-o. Mai există însă multe de făcut. Folosiți acest timp pentru a vă găsi locul și utilitatea.

         Semințele plantate în 2013 trebuie îngrijite cu atenție și cu multă dragoste.
         Însă și în 2014 mai aveți de pus încă multe semințe ”în brazdă”.

    Coborâți-i de pe gardurile care s-au cocoțat pe toți cei care au făcut-o pentru a vă supraveghea truda în timp ce ei ”se prăjesc la soare”.
Luați-le bagheta din mână și cereți-le să lucreze alături de voi, sau să plece !

        Noile energii, cu codificările pe care le aduc, vă vor ajuta să reușiți. Dezvoltați-vă și practicați spiritualitatea, calea sigură prin care vă creați și consolidați Noul Pământ.
Este timpul să vă folosiți de abilitățile pe care ați început să vi le descoperiți.

         Eu sunt Metatron și vă asigur de marea mea Iubire.

         ... Și așa este ... și așa este.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu