duminică, 4 mai 2014

2014 : al doilea an al Noului Pământ, anul schimbărilor (1)
2014 : al doilea an al Noului Pământ,
anul schimbărilor (1)


Mesaj de la Arhanghelul METATRON (prima parte)
prin mediumul James Tyberonn
- 16 nov. 2013 -

(Nota 1 MarYan : Scuze, dar nu am putut identifica traducătorul acestui mesaj. Orice informaţie în acest sens este binevenită !)

(Nota 2 MarYan : Vă sugerez să studiaţi cu atenţie aceste informaţii oferite de Arhanghelul Metatron prin James Tyberonn, în condiţiile în care Adevărul Divin, rezultat în urma măsurătorilor radiestezice, pare a fi de 80% - după ce, iniţial, la momentul recepţionării, mesajul avea Adevărul Divin de 85% !)


Maeştrilor, salutări ! Eu sunt Metatron, Lord al Luminii !
Anul 2013 intră în ultimele săptămâni, prilej cu care noi vă solicităm să luaţi o pauză, pentru o scurtă şi concludentă recapitulare a multelor evenimente petrecute în anul care se încheie. Indiferent dacă sunteţi dintre cei care recunoaşteţi sau nu, că planeta şi omenirea şi-au continuat ascensiunea, nu puteţi să nu observaţi că lucrurile şi evenimentele se precipită, că succesiunea este mai rapidă ca oricând înainte.

Maeştrilor, Anul 2013 a fost un an al schimbărilor extreme, schimbări localizate, în mod logic, în nodurile principale, marcate de evenimente astrologice foarte importante. În interiorul fiecărui nod s-au adus coduri care afectează câmpul vostru auric, printr-o influenţă observabilă pentru cei aflați în planurile superioare.
Aceste coduri servesc multor scopuri care privesc atât ființa umană, mediul înconjurător, cât și planeta însăși, privită ca entitate – dar și conexiunile dintre ea și tot ceea ce se află pe ea sau în interiorul ei.
Totodată, aceste coduri au avut rolul de a aduce partea de program privitoare la acest moment și la ceea ce urmează.
Uneori, a fost necesară reactualizarea unor secvențe ale PROGRAMULUI DIVIN, pentru a-l pune în concordanță cu dinamica realizărilor – dinamica dictată de voi și de realitățile sistemului în care vă aflați.

În cadrul propriului aranjament de lumină specializată, se regăsește cel puțin tot atâta viață ca și în ființa voastră, diferența constând în faptul că în această lumină nu se găsește un anumit program defalcat în timp și spațiu, așa cum se întâmplă cu ființa voastră.
Manifestarea acestor energii luminoase este dependentă de existența și natura PORȚILOR STELARE.

Nodurile astrologice de putere, ocazionate în special de SOLSTIŢII, ECHINOCŢII și ECLIPSE, pot fi înțelese ca dispozitive și modalități exprimate ca forme ale inducției magnetice, cu anumite particularități spațio-temporale.
Ele sunt deschideri sau Forţe Energetice prin forme geometrice și cadre de rezonanță, acordate în planul și esența lor armonică.

Nimic nu stă pe loc în Univers ; indiferent de modul în care este apreciat şi măsurat timpul şi în ce dimensionalitate, schimbările se produc non-stop şi pot fi descoperite sau sesizate, utilizându-se logica şi observaţia astrologică.

Vom face referiri la 2014, de care fiecare dintre voi se apropie prin cultivarea unor energii care să dea putere şi să vă formeze, cu adevărat, starea de Mestru pe calea ascensiunii.
Scopul nostru este de a vă oferi asistenţă, inspiraţie şi claritate, indispensabile unui discernământ caracterizat prin sacralitate şi exprimare suverană, care să vă confere abilităţile unei complete şi profunde inţelegeri a tuturor manifestărilor interioare şi exterioare.

Dragilor, în aceste vremuri de profunde transformări ocazionate de tranziţie, este crucial să vă amintiţi mereu că Spiritul din voi, dar şi Divinitatea căreia vă adresaţi, nu pot comunica cu voi decât prin glasul IUBIRII !
Spiritul nu-şi impune dorinţa cu brutalitate, ci cu calmul desăvârşit al ADEVĂRULUI IMUABIL, necunoscut sau nerecunoscut de multele religii ale oamenilor de pe planetă, forme de spiritualitate umană deformată şi, uneori, mult distorsionată, faţă de liniile directoare ale Legilor Creaţiei.

În acest noian de interpretări, discernământul este cheia. Este necesar ca fiecare dintre voi să analizeze şi să decidă asupra adevărului, în conformitate cu percepţiile şi deciziile emanate din inimă.

Timpul actual îi oferă fiecăruia dintre voi o oportunitate de a alege să trăiască liber, de a alege să elibereze orice formă de grijă sau teamă, astfel încât să-şi poată crea propria sa modalitate de a înainta pe deplin conştient şi încrezător. Îmbrăcaţi tot ceea ce faceţi în mantia IUBIRII şi veti vedea cum toate grijile, toată agitaţia, toate neajunsurile vor dispărea.

Respectaţi-vă pe voi înşişi pe cei din jurul vostru !
Acesta este modul cel mai indicat prin care puteţi să înaintaţi spre dimensiunea pe care pretindeţi că v-aţi ales-o.

Anul 2014 va fi o etapa cheie, pentru a vă putea recupera dreptul şi abilitatea de a crea Pământul pe care vi-l doriţi.
Anul 2014 este cel de al doilea an al existenţei Noului Pământ. În acest an, 2014, se trasează energetic caracteristicile a ceea ce voi numiţi Epoca Vărsătorului.
În 2013 se vor lichida toate caracteristicile vechii epoci care nu se vor mai regăsi în 2014.


Cheia timpului.

În consecinţă, Maeştrilor, vă aflaţi într-o CUTĂ EXISTENŢIALĂ, a unei dimensiuni cheie.
Într-adevăr, există vieţi specifice, plasate în vaste călătorii, caracterizate prin vectori spaţio-temporali, care oferă oportunităţi ale unor salturi cuantice  deosebite şi care facilitează înaintări rapide pentru toate formele de viaţă prinse în această cută spaţio-temporală.

În cadrul acestor cute, există intersectări importante, care pot fi alese prin decizie. Viaţa voastră actuală este una în care se poate lua o asemenea decizie, care VA AVEA ÎNRÂURIRE ASUPRA VIEŢILOR VOASTRE VIITOARE, pentru o foarte lungă perioadă de timp.

Energiile şi timpul se mişcă acum foarte repede ; multe se vor întâmpla pe Pământ, aşa cum veţi continua să constataţi şi că aceste mişcări rapide vă vor impune, în cursul anului 2014, adaptări şi calibrări ale fiinţei voastre totale, pentru a face faţă tranziţiilor christaline care vor caracteriza Noul Pământ.

Aceste transformări nu vor fi deloc uşoare, căci nimic foarte bun nu se poate obţine, fără o ANGAJARE APROAPE TOTALĂ A FIINŢEI.

Printr-o maximă concentrare, veţi putea spune la sfârşitul lui 2014, că aţi depăşit o etapă de mari provocări, dar care vă va aduce mari satisfacţii şi împliniri.

Veţi începe să lucraţi mai intens în domeniul frecvenţelor theta, care vor aduce pe planetă o lume a armoniei. Procesul va lua destul timp, dar bazele vor fi puse în anul care urmează.
Anul 2013 a fost o trecere şi un început destul de timid, spre edificarea Noului Pământ după Noul Şablon.

Ridicarea Pământului a permis  revizuirea dimensională şi expansionarea frecvenţelor planetare.
Pământul s-a extins spre o dimensiune christalină şi are posibilitatea să ajungă în dimensiunea 5D. Trecerea în cea de a 5-a dimensiune va permite cu mai multă uşurinţă ridicarea în dimensiuni încă şi mai înalte, inclusiv până la dimensiunea 12D.

În ceea ce priveşte structura ADN-ului uman, acesta, în 2013, a început să se îmbogăţească cu noi corzi – spirale (Nota MarYan : este vorba de activarea următoarelor perechi de spirale ADN, din cele 12).

De asemenea, 2014 va fi un an în care veţi continua să obţineţi creşteri subtile mai importante, la nivelul conştiinţei şi conştientizării.

Sistemul vostru de CHAKRE se extinde cu noi centri de forţă.
Noi straturi ale câmpului vostru auric christalin încep să apară şi să se stabilizeze la majoritatea dintre voi. Practic, aceste extinderi au drept consecinţă apariţia unor noi abilităţi şi noi sisteme senzoriale, precum şi noi trăiri emoţionale, în relaţia cu tot ce vă înconjoară.


Concetrarea mentală.

În al doilea an al Noului Pământ, vi se cere să faceţi un efort mai mare în ceea ce priveşte concentrarea mentală. Puteţi simţi uneori, că, pentru a vă menţine concentrarea pe un anumit lucru, trebuie să daţi o adevărată luptă cu voi înşivă.
Asemenea situaţii apar ca o consecinţă a existenţei simultane în fiinţa voastră a noilor fluxuri energetice care caută să se stabilizeze şi nevoia voastră de a vă adapta şi calibra, în aşa fel încât să fiţi capabili să le primiţi şi să le asimilaţi.

De fapt, acestea sunt nişte fenomene de trecere la forma christalină şi efortul de a abandona vechile structuri pe bază de carbon.

Trecerea la epoca Vărsătorului are impact şi asupra unor schimbări în raporturile ionice, apărute mai cu seamă în ultimele două decenii, sub influenţa radiaţiei solare care înconjoară acum planeta. 
Aceste schimburi ionice fac parte din chimia cosmică, ce-şi aduce contribuţia la punerea în ordine a vieţii spirituale, adică la alinierea spiritualităţii voastre, la nivelele mai înalte ale dimensiunilor superioare.
Această schimbare se referă la raportul cod/cablare, între domeniile mentale ale conştientului şi subconştientului, între realitatea fizică şi cea spirituală.

Din cauze care privesc fenomenele coronale din Soare, jeturi de substanţe şi energii formând o stare plasmatică anionică circulă pe Pământ, răscolesc şi animă câmpul energetic al locurilor sacre, care penetrează mai uşor în conştiinţa fiinţelor la care undele Theta devin majoritare.
În felul acesta, voi (cei asupra cărora au efect aceste câmpuri) deveniţi mai coerenţi, mai capabili de a crea şi mai eficienţi în edificarea Noului Pământ.

În 2014, vor exista perioade în care veţi simţi un imbold inexplicabil de a vă concentra asupra unor chestiuni, probleme şi situaţii care, în mod normal, nu făceau parte din preocupările voastre. În asemenea situaţii, este util şi oportun să daţi curs acestor porniri şi să nu vă opuneţi.
Acceptaţi că acelea sunt chestiuni pentru care fiinţa voastră a fost programată, chiar dacă nu găsiţi, în acel moment, o explicaţie care să vă convingă.

Mai mult încă, este posibil ca, la nivel de suflet, să vă fi decis să reactualizaţi sau să modificaţi anumite puncte din programul cu care aţi venit în această viaţă.
Aceste reactualizări sunt făcute pentru ca fiinţa voastră totală să beneficieze cât mai deplin de oportunităţile acestei perioade extraordinare.

Mulţi dintre voi vor simţi imboldul trecerii la anumite tipuri de activităţi şi manifestări, total opuse atitudinii de expectativă care v-a caracterizat până atunci.
Anul 2014 va fi şi perioada în care, din puzzle-ul care vă compune viaţa, va trebui să hotărâţi care vă sunt priorităţile, abandonând unele aspecte neproductive pentru persoana voastră sau pentru colectivitatea căreia îi aparţineţi.

Maeștrilor, a venit timpul când trebuie SĂ VĂ PUNEŢI SEMNĂTURA şi amprenta pe lucrări, atitudini şi activităţi pentru care aţi ales să fiţi aici, în această viaţă, pe Pământ.

VIEŢI DE-A RÂNDUL V-AŢI PREGĂTIT PENTRU ACEST MOMENT şi, pentru fiinţa voastră totală, ar fi o mare dezamăgire să vă retrageţi sau să abandonaţi obiectivele pentru care aţi lucrat atât de multă vreme.

Ca un indiciu important : majoritatea acţiunilor spre care va trebui să vă canalizaţi atenţia şi eforturile, vor fi acelea de grup, de colectivitate !
Acum se va suna adunarea !

Frecvenţele de christal vor deveni foarte puternice în 2014 !
Rezonanţa acestor frecvenţe îl va influenţa pe fiecare dintre voi şi va consolida acţiunea colectivă. Aproape fiecare dintre voi va urmări, din ce în ce mai conştient, să atingă STAREA DE IMPECABILITATE.
Aceasta  înseamnă că toate aspectele vieţii voastre, întreaga voastră activitate, comportamentul şi gândirea voastră vor trebui să fie fără cusur şi la cele mai înalte standarde de moralitate şi spiritualitate.

Fiecare dintre voi are posibilitatea de a fi impecabil în fiecare zi. Când bilanţul zilnic vă va arăta că, pentru tot ceea ce aţi făcut, gândit şi exprimat în ziua care trece, nu vă puteţi reproşa nimic, atunci veţi avea dreptul ca în acea zi să vă declaraţi impecabil.
Poate veţi mai avea şi unele eşecuri, dar, urmărind cu perseverenţă ca în întregul an 2014 să fiţi în fiecare zi mai bun decât aţi fost ieri, veţi ajunge ca la finele anului să vă declaraţi impecabilitatea, şi aceasta va fi starea de MAESTRU.

În 2014, aspectele legate de conflictul interior se vor muta în faza de creuzet, adică de distilare şi purificare. Orice defecte care au fost ascunse, orice umbră vor fi mistuite de flacăra puternică a spiritului.
Aliniaţi-vă acţiunile la cele mai înalte obiective !

Prioritizare, acesta trebuie să fie cuvântul anului care vine. Examinaţi-vă faptele, gândirea şi cuvintele şi ardeţi din ele tot ceea ce nu este acceptat de inima şi sufletul vostru.
Acceleraţi procesul de AUTO-PURIFICARE ! 

         Trebuie sa deveniţi compatibili cu frecvenţele Reţelei Grilei Christaline („Grid”) 144, ceea ce va însemna că puteţi stabili legătura cu înaltele frecvenţe, înaltele energii cosmice care vă vor facilita multi-dimensionalitatea.

Sunteţi la începutul unei înalţătoare călătorii care vă va conduce în plaja frecvenţelor divine pe care le acoperă intervalul 5D - 12D.
Vă veţi extinde în dimensiuni cu vibraţie tot mai înaltă, în drumul vostru spre Impecabila Origine...

         (continuare în Partea a 2-a)

 

SURSA : http://www.earth-keeper.com/EKchronicles_90_correctedpdf.pdf (situl lui James Tyberonn unde puteţi citi mesajul original)
  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu