miercuri, 8 februarie 2017

HATHORII prin Tom KENYON : NODURI de HAOS (27 aprilie 2009).prin Tom KENYON

NODURI
de
HAOS

– 27 aprilie 2009 –

Nota MarYan :

Iată, încă din titlul acestui mesaj puteţi înţelege ceea ce spuneam în Nota din articolul anterior, despre Hathori, în privinţa motivaţiei acestei serii de articole – în care facem cunoştinţă, la un alt nivel, cu informaţiile oferite de aceste minunate Fiinţe inter-dimensionale şi inter-galactice (inter-universale), care sunt transmise prin mediumul „muzical” Tom Kenyon...

...Şi care, pare-se că transmite destul de bine, căci, din perspectiva noastră, ADEVĂRUL DIVIN al informaţiilor transmise de către acesta (şi integrate în lucrarea apărută la Editura „For You” : „Învăţătura Hathor. Mesaje de la o Civilizaţie Înălţată.”) se situează la nivele optime, între 70% şi 80% (ceea ce nu reprezintă un nivel „senzaţional”, precum în cazul mesajelor oferite de către Fondatori, prin Sal Rachele, însă evidenţiază un nivel credibil şi de luat în seamă, inclusiv al „mesajelor muzicale” transmise prin over-tonurile lui Tom Kenyon, care chiar au o valoare vibraţională înaltă.

Aceste co-relaţii sunt foarte interesante, căci, amintind de cei doi mediumi (Tom Kenyon şi Sal Rachele) în aceeaşi frază, realizez că amândoi au şi pregătire muzicală (nu doar mediumnică) şi că amândoi folosesc şi in-cantează, în meditaţiile din work-shop-urile lor, over-tonurile muzicale (cu efecte extra-ordinare – vă pot spune din propria experienţă !).

Însă, acum, ceea ce ne interesează pe noi, ca români, în mod deosebit, este acest mesaj (şi următoarele, ce vor veni), în care Hathorii detaliază conceptul de „NODURI de HAOS”.

Iniţial, în acest mesaj din Aprilie 2009, ei se referă strict la acea perioadă şi la „Nodul de Haos” ce urma să se producă în acea perioadă...

...Însă, chiar şi atunci, aceştia vorbeau de următorii 10 ani (din Aprile 2009) ce urmau să fie însoţiţi de mai multe „Noduri de Haos”, atunci când condiţiile urmau să fie întrunite.

De toate aceste aspecte şi mesaje ale Hathorilor mi-am re-amintit atunci când amicul, într-o conversaţie de acum vreo 2 luni (din ultima parte a lunii decembrie 2016), a amintit, dintr-o dată, de „NODUL DE HAOS în care am pătruns şi al cărui vârf încă nu l-am atins” !

Iată, prin Decembrie 2016 nu prea vedea mai nimeni aceste masive manifestaţii de stradă din marile oraşe din România (mai previzibile erau cele din SUA, anti-Trump)...

De aceea, acum am simţit nevoia să vin cu aceste mesaje ale Hathorilor (pe care doream de mai demult să le aduc în faţa voastră), pentru a ne re-aminti că, în această perioadă, pe fondul creşterilor vibraţionale generale, determinate de pătrunderea tot mai adâncă, a Planetei noastre împreună cu Sistemul Solar, în CENTURA FOTONICĂ Galactică, coroborate cu creşterile Parametrilor Planetari ai Pământului (prin care s-au atins anumite praguri-critice!) – ei bine, vibraţiile joase prezente, încă, pe Planetă, generate şi întreţinute de către cei care încă sunt pe frecvenţe dominante de tip 3D (şi amplificate de aparatura specifică scalară a celor din Cabală)...

...Toate acestea determină impacturi vibraţionale tot mai intense, evidenţiate prin aceste „manifestări de stradă”, inclusiv în Zona Românească, şi care pot fi numite, din această perspectivă, ca fiind efecte ale „NODULUI de HAOS” ce se manifestă pe Planetă, în această perioadă.

Pentru a înţelege cât mai limpede ce înseamnă toate acestea, vă recomandăm ca să studiaţi cu atenţie aceste informaţii (prezentate de către Hathori, prin Tom, într-un mod cât mai simplu şi mai limpede, pentru orice structură logică), împreună cu cele care vor fi postate în zilele următoare :


Orice Sistem Energetic care atinge grade de Coerenţă, mai înalte sau mai joase, trece prin evenimente haotice, în drumul său către o nouă stare energetică mai stabilă.

Pământul vostru nu face excepţie.

Ţinând cont de acest lucru, anticipăm o creştere a evenimentelor haotice la nivel planetar. Prin aceasta ne referim la faptul că un eveniment haotic la scară mare este aproape.

Noi numim astfel de evenimente „NODURI de HAOS”. Acestea anticipează creşterea în ritm exponenţial a evenimentelor haotice, iar voi sunteţi în pragul unui astfel de Nod.


Nodurile de Haos sunt, de fapt, Punctele maxime ale Undei Cuantice de Potenţial, undă pusă în mişcare de inter-acţiunea simultană a mai multor domenii energetice.


Să luăm exemplul oferit de APĂ, ca metaforă a ceea ce vrem să vă transmitem. Apoi vom extrapola acest model, la situaţia din lumea voastră.

Atunci când fierbeţi apa, moleculele care o alcătuiesc (formate prin unirea atomilor de hidrogen şi oxigen) îşi accelerează mişcarea.

Nu vedeţi asta, deoarece acest nivel este prea mic. Dar dacă atingeţi vasul, veţi simţi căldura.

Continuând încălzirea, moleculele de apă se mişcă şi mai rapid, ciocnindu-se mai des, creând o frecare şi mai mare. O parte din apă trece la o frecvenţă de vibraţie mai rapidă, schimbându-şi starea, de la apă la vapori.

Dacă atingeţi acum vasul, veţi simţi că frige. Într-adevăr, vă va arde dacă menţineţi prea mult timp mâna pe vasul cu apă.

Înainte de a încălzi apa, se poate spune că ea era la un anumit nivel energetic, care poate fi măsurat prin temperatura sa.

Pe măsură ce temperatura creşte (datorită încălzirii), moleculele de apă încep să se mişte mai rapid, iar haosul ansamblului se măreşte.

Dacă moleculele de apă ar avea caracteristica umană de rezistenţă la schimbare, ele ar considera căldura crescută şi haosul rezultat ca fiind greu de suportat...


În momentul în care apa atinge Punctul de Fierbere, ea intră în ceea ce noi numim un NOD de HAOS.

Acesta este o schimbare a stării energetice şi, dacă priviţi vasul cu apă, chiar înainte să înceapă să fiarbă, puteţi vedea schimbarea.

La început există un firicel de bule ce urcă, iar atunci când ajunge la suprafaţa apei, apare aburul.

Iniţial veţi vedea doar puţin abur, dar, pe măsură ce întregul vas ajunge la punctul de fierbere, observaţi „o fierbere tumultoasă”. În acest moment, apa este foarte agitată şi o mare parte din ea începe să-şi schimbe starea de energie, de la lichid (apă) la gaz (abur).


Ceea ce vrem să subliniem aici este că un NOD de HAOS este similar cu cel al apei care trece de la a fi fierbinte, la a fierbe tumultos, în sensul că este o schimbare bruscă, inerent volatilă.

De îndată ce se manifestă un Nod de Haos, este foarte dificil de anticipat ce se va întâmpla în continuare.

Dacă aţi fi o singură moleculă de apă în această fierbere tumultoasă, ce abia a intrat într-un Nod de Haos, aţi fi puternic agitaţi şi v-ar fi greu să ştiţi unde vă aflaţi, în fiecare moment.

Poate că sunteţi pe fundul vasului şi, brusc, vă treziţi că sunteţi împinşi spre suprafaţă, de curenţii rapizi de convecţie. Şi într-un moment neaşteptat, vă puteţi schimba starea de energie, de la apă la vapori (abur).


Este o metaforă, bineînţeles.

Şi nu vrem să insinuăm că sunteţi la fel de simpli ca apa... dar Principiile Nodurilor de Haos se aplică tuturor sistemelor energetice, inclusiv sistemului energetic personal şi celui Planetar.
Aşa cum am mai spus, anticipăm faptul că sunteţi în PUNCTUL de INFLEXIUNE al unui astfel de NOD de HAOS.

Şi există un număr de Factori care pot declanşa Procesul.

Nodurile de Haos sunt puse în mişcare de inter-acţiunea simultană a mai multor domenii energetice.

Şi există un mare număr de posibili catalizatori, inclusiv (dar, cu siguranţă, nelimitându-se la) :

- creşterea activităţii erupţiilor solare,

- mutaţiile bacteriene şi virale,

- epuizarea eco-sistemului,

- fluctuaţiile severe ale tiparelor climatice care afectează disponibilitatea de alimente şi apă,

- Schimbările Pământului, care includ cutremure şi erupţii vulcanice,

- instabilitatea financiară şi in-competenţa politică în gestionarea evenimentelor din lume.


Atunci când un Nod de Haos ajunge pe Linia voastră Temporală, este probabil ca mai mulţi dintre aceşti factori să se amplifice şi să interacţioneze între ei, în moduri ce nu pot fi anticipate.

Aşa cum vedem noi, există o mare probabilitate ca, în următorii 10 ani (N.MY.: Re-amintim, mesajul a fost transmis în Aprilie 2009), să vă confruntaţi cu alte Noduri de Haos, având o frecvenţă şi intensitate crescânde (în sensul că va exista o creştere a numărului lor) !...

Din punctul de vedere al unei fiinţe care doreşte să se afle în stări energetice mai joase – deci, în stări mai joase de conştiinţă (de exemplu, omul obişnuit) – apariţia unui Nod de Haos nu este un lucru cu care să fie uşor de luptat.

Şi aceasta ,deoarece se vor ivi tot felul de evenimente şi relaţii imprevizibile, pe măsură ce haosul ajunge în Punctul Culminant.

Mulţi oameni vor avea tendinţe de Instabilitate Emoţională şi Mentală în faţa unui Nod de Haos, urmare a destrămării realităţii percepute de ei.


Într-adevăr, în anii ce vin, multe faţete ale realităţii voastre, individuale şi colective, vor fi puse la încercare.

Din punctul nostru de vedere, această creştere a Nodurilor de Haos este atât un aspect inevitabil al stării energetice fizice, cât şi o cerinţă pentru trecerea voastră în dimensiuni mai înalte de conştiinţă.

Aceasta va fi o perioadă de mari încercări pentru mulţi, pe măsură ce lumea, pe care ei credeau că o cunosc, se va transforma sub ochii lor.

Dar este şi o perioadă cu un imens potenţial de evoluţie accelerată (adică o trecere în dimensiuni mai înalte de conştiinţă). Prin „dimensiuni mai înalte de conştiinţă” noi înţelegem, în mod precis, o conştienţă şi o conştiinţă a Spaţiului şi Timpului, care nu este limitată simultan de aceste percepţii.

În prezent, Omenirea este conştientă de existenţa sa materială, dar nu atât de conştientă de existenţa ei în alte tărâmuri de energie (dimensiuni).

Atunci când marea majoritate a omenirii va percepe, la nivel colectiv, existenţa altor niveluri de energie, ea va intra în EPOCA de AUR.

Dar, din păcate, vă aflaţi încă în procesul de naştere şi încă nu v-aţi născut, în mod colectiv, în această realitate.
Unele persoane fac această schimbare chiar şi în mijlocul haosului crescut.

De fapt, dacă sunteţi pregătiţi, aceste NODURI de HAOS vă pot ajuta să vă transformaţi starea energetică în altele, de ordin mai înalt.

Rezultatul acestei Schimbări în Conştiinţă este că veţi deveni mai creativi atunci când vă confruntaţi cu situaţii noi, neobişnuite.

Iar trecerea la un nivel de energie de un ordin mai înalt (coerenţă crescută), vă va permite să vă cunoaşteţi direct natura transcendentă, care există dincolo de constrângerile timpului şi spaţiului, chiar şi atunci când trăiţi o viaţă întrupată.


Sfatul nostru este ca, în timpul Nodurilor de Haos, să activaţi cât mai des HOLONUL ÎNĂLŢĂRII.

Acesta vă va schimba starea de energie şi vă va permite să treceţi prin elementele haotice ale Realităţii voastre, cu mai multă graţie şi fluiditate.

Veţi fi mai degrabă „în locul potrivit, la momentul potrivit”, decât „în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit”.

În realitate, din punctul nostru de vedere, nu există un loc bun sau rău. Lucrul care contează este ce faceţi cu ceea ce vă apare în faţă.

Pe măsură ce omenirea, în mod colectiv, începe să treacă prin acest iminent Nod de Haos, aşteptaţi-vă la lucruri pe care nu vi le-aţi fi putut imagina vreodată, nici în cele mai tari filme de SF.


Activaţi adesea Holonul Înălţării. Transformaţi-vă propria energie.

Urcaţi pe scara Conştiinţei !


HATHORII
Un comentariu: