luni, 7 iulie 2014

COBRA : CODEX-ul GALACTIC (4 aprilie 2012)CODEX-ul GALACTIC
– 4 aprilie 2012

 Nota MarYan :

După ultimul mesaj-meditaţie, de ieri seară, acum vă propun un alt mesaj al lui Cobra, de data aceasta de MEDITAT la acesta...

Deşi pe unii poate că i-ar speria studiul unui Codex – după atâta informaţie ştiinţifică, de fizică cuantică, din alte mesaje anterioare – se pare că nu este cazul, căci informaţiile de aici sunt expuse într-un mod cât se poate de SIMPLU şi LIMPEDE.

Acesta este iarăşi un mesaj foarte important, căci PRINCIPIILE CODEXULUI GALACTIC care sunt expuse aici, nu reprezintă doar câteva idei care peste câteva luni ar putea fi uitate, devenind învechite şi caduce, ci reprezintă ESENŢA învăţăturii fundamentale a Luminii, exprimată prin câteva Afirmaţii Fundamentale, în abordare juridică.

Acest Codex al Legii Divine în Galaxie şi Univers(ul Eliberat) poate fi un prim pas de studiu şi practică în Noile Comunităţi de pe Noul Pământ, care deja au început să germineze în diferite colţuri ale Planetei.

Pentru noi, cei care citim aceste rânduri, Aici şi mai ales Acum, este important să realizăm că, TOATE sunt pregătite, şi că EVENIMENTUL va aduce, printre atâtea alte „bunătăţuri”, şi un nou set de Principii şi Legi (ale Luminii) de funcţionare a Vieţii pe Noul Pământ.

Totul este pregătit, după cum spuneam şi după cum, iată, suntem informaţi – mai rămâne să fim pregătiţi şi NOI, Pământenii. Iar aceasta o putem face, începând prin a aplica principiile CODEXULUI GALACTIC în viaţa de zi cu zi, până la nivel de CLIPĂ...

Succes la Practică !


(Nota bene : Se pare, totuşi, că, nivelul de Adevăr Divin din acest material, de aprox. 60%, îndeamnă la prudenţă în receptarea şi asimilarea totalităţi informaţiilor expuse aici. De aceea, şi aici – ca şi în orice material, de altfel – instrumentul DISCERNĂMÂNTULUI este chiar util şi necesar...)
 
COBRA :


Planeta Pământ este ultima planetă din acest Univers, aflată încă sub ocupația forțelor întunecate, ultima relicvă a războaielor galactice care au izbucnit în întreaga galaxie, timp de milioane de ani.


Pe măsură ce Galaxia era eliberată de sub controlul Forţelor Întunericului, Forțele Luminii au evoluat de la o forță militarăcreată din nevoia urgentă de a apăra libertățile fundamentale ale ființelor simțitoare – către o armonioasă societate galactică şi chiar cosmică.

Ființele Luminii din cadrul Confederației Galactice, care au evoluat spiritual și au realizat alinierea şi unirea lor cu Maeştrii Înălţaţi, au descoperit un CODEX Interior care reglementează toate inter-relațiile dintre Ființele de Lumină şi relația lor cu Forțele Întunecate și planetele ocupate de acestea.

Acest Codex este denumit CODEX GALACTIC pentru că acesta constituie baza legală pentru toate acţiunile Confederaţiei din această galaxie, dar şi din alte galaxii.

Acest Codex nu este un set rigid de legi externe, ci un cod sistematizat de etică interioară a tuturor sufletelor de Lumină, unde toate fiinţele de Lumină acceptă, prin libera voinţă, să fie reflectat adevărul lor interior.


Afirmăm că, pentru o societate umană mediu trezită, acest Codex Galactic reprezintă o formă uşor de înţeles.

  


Secţiunea I : LEGEA  GRAŢIEI  DIVINE

Fiecare fiin
ță simțitoare are un drept inalienabil și necondiționat la a avea o experienţă de viaţă pozitivă.

Pentru a explica Secţiunea I, avem nevoie să în
țelegem că suferința și durerea nu au nici o valoare în societatea Galactică de Lumină, eliberată de sub influenţa forţelor întunecate şi ale altor anomalii cosmice.

Valoarea durerii, suferinţei şi a sacrificiului este o parte din experienţa de creştere, care a făcut parte din programarea forţelor întunecate, în scopul de a subjuga mai uşor populaţia planetelor ocupate.

Experienţa pozitivă de viaţă a oricărei fiinţe simţitoare dintr-un Univers eliberat, este garantată de Conexiunea interioară a fiecărei fiinţe vii cu Sursa şi întărită prin Puterea Maeştrilor Înălţaţi asupra materiei, care le permite să ajute toate fiinţele vii în aspiraţiile lor spre Sursă, oferindu-le posibilitatea ca să aibă asigurate toate necesităţile vieţii.

Viaţa NU a fost niciodată menită să fie o luptă şi muncă grea, ci mai degrabă o CĂLĂTORIE în Bucurie şi Creativitate.


Diferite sub-secţiuni ale secţiunii I, reglementează viaţa şi toate relaţiile dintre fiinţele de Lumină dintr-un  Univers eliberat, astfel încât să nu se mai ajungă niciodată la alte conflicte.


Să explicăm sub-secţiunile :


Secţiunea I/1 : Fiecare fiinţă simţitoare are un drept inalienabil şi necondiţionat la abundenţa fizică şi spirituală.

Această sub-secțiune garantează o experiență pozitivă de viață pentru fiecare ființă din Universul eliberat.

Maeştrii Înălţaţi oferă toate necesitățile pentru o viaţă în bogăţie fizică şi frumuseţe spirituală, folosindu-şi Puterea pentru a înnobila materia din Universul eliberat.


Secţiunea I/2 : Fiecare fiinţă simţitoare are un drept inalienabil şi necondiţionat la Înălţare.

Această sub-secțiune explică modul în care Maeştrii Înălţaţi folosesc tehnologia lor spirituală avansată pentru Înălţare, prin utilizarea Focului Electric pentru a înnobila şi ajuta fiinţele care, prin liberă voinţă, doresc Înălţarea.


Secţiunea I/3 : Fiecare fiinţă simţitoare are un drept inalienabil şi necondiţionat de a se conecta cu alte fiinţe în raport cu poziţia sa din Mandala Familiei de Suflet.

Această sub-secțiune este un instrument de reglementare a tuturor relațiilor din interiorul unei Familii de Suflet.

Aceasta garantează conectarea ființelor de polaritate opusă (suflete gemene, suflete pereche) și alinierea cu toate celelalte ființe, indiferent de starea lor de dezvoltare și de condițiile exterioare.


Secţiunea I/4 : Fiecare fiinţă simţitoare are un drept inalienabil şi necondiţionat la toate informaţiile.

Această sub-secțiune este o garanție că toate ființele primesc toate informațiile de care au nevoie, pentru a-şi înțelege rolul şi rostul lor în Univers, perspectiva mai mare de evoluție, precum și toate celelalte informaţii de care au nevoie pentru deciziile lor, creștere economică și bunăstare.

Toate aceste date sunt furnizate de Maeştri sau alte ființe care supraveghează evoluția diferitelor rase  și civilizații.


Secţiunea I/5 : Fiecare fiinţă simţitoare are un drept inalienabil şi necondiţionat la Libertate.

Această sub-secțiune prevede că fiecare ființă are un potenţial nelimitat de dezvoltare și de experiență de viață.

Din moment ce toate ființele din Universul eliberat creează doar energie pozitivă (N.MY: Armonioasă), libertatea lor nu se opune libertăţii altor fiinţe.
  


Secţiunea II : LEGEA DE SEPARARE A PĂRŢILOR CONFLICTUALE


Fiecare ființă simțitoare are un drept inalienabil și necondiționat ca să fie protejată de acțiunile negative ale altor ființe simțitoare.

Această secțiune reglementează condițiile din acele secțiuni ale Universului care tocmai au fost eliberate de sub influența forțelor întunecate, dar care nu au fost încă acceptate în Confederație.

Este nevoie ca Forţele Luminii să fie poziţionate întotdeauna între părțile aflate în conflict, pentru a le proteja de la producerea de rău reciproc, apoi Forțele Luminii vor media conflictul, până când acesta este rezolvat.

Această secțiune este adesea folosită pentru a pune capăt războaielor și altor conflicte armate.
  


Secţiunea III : LEGEA ECHILIBRULUI

Fiecare ființă conștientă, care a ales să trăiască și să acționeze împotriva principiilor Codexului Galactic şi care refuză sau nu este în măsură să accepte sau să echilibreze acţiunile trecute, va fi luată şi dusă în Soarele Central pentru a fi restructurată pe baza elementelor din esenţa sa, pentru a începe un nou ciclu de evoluţie.

Această secțiune reglementează relațiile dintre forțele Luminii și forțele întunericului.

Cei învinşi, adică fiinţele care aparţin forţelor întunericului, au posibilitatea de a accepta Codexul Galactic, trebuind să facă tot ceea ce depind de ei pentru a-şi corecta greşelile care le-au făcut, trăind în pozitivitate.

Dacă acceptă, aceştia vor fi iertaţi şi lăsaţi să se alăture Confederaţiei, însă în cazul în care nu pot, sau nu doresc să accepte, ei vor fi luaţi şi duşi în Soarele Central, pentru ca personalităţile şi esenţele lor de suflet să fie restructurate cu foc electric, şi astfel, Scânteia lor Divină să poată re-începe un nou ciclu de evoluţie.
  


Secţiunea IV : LEGEA  INTERVENŢIEI

Confederația Galactică are drept inalienabil și necondiționat la intervenție în toate situațiile în care Codexul Galactic este încălcat, indiferent de legile locale.

Această secțiune descrie politica Forțelor de Lumină cu privire la planetele ocupate.

Confederația își rezervă dreptul de a interveni în toate domeniile, civilizații, planete sau sisteme solare, în care Codexul Galactic este încălcat. Acestea au dreptul de a face acest lucru, indiferent de poziția civilizațiilor locale cu privire la această intervenție.

Confederaţia are întotdeauna dreptul de a utiliza toate mijloacele pașnice de informare și reglementare.

În cazul în care masa critică a principiilor Codexului Galactic este încălcată, aceasta are dreptul de a utiliza forța militară.

Cazuri speciale sunt planetele aflate sub ocupația directă a forțele întunecate. De obicei, Forţele întunecate iau ostatică populația locală, împiedicând progresul Forţelor Luminii.

Pe Pământ, ei au amenințat cu război nuclear în cazul în care Forțele Luminii ar interveni. Acesta este principalul motiv pentru care Forțele Luminii nu au eliberat încă această planetă.

Ca în orice luare de ostatici, acest lucru necesită o mulțime de negocieri abile și o abordare tactică.

Această situație este acum rezolvată, iar Planeta Pământ va fi eliberată, în curând.


Secţiunea IV/1 : Fiecare fiinţă simţitoare are un drept inalienabil şi necondiţionat de a apela la Confederaţia Galactică, atunci când se află în nevoie, iar Confederaţia Galactică are dreptul de a o asista, indiferent de legile locale.

Această sub-secțiune oferă un temei juridic pentru intervenție și asistență pentru toţi ostaticii forțelor întunecate.

Forţele Luminii fac întotdeauna tot ce pot pentru a ajuta și îmbunătăți condițiile de viață ale tuturor ființelor simțitoare, chiar și pe Pământ.

Situația de pe Planeta Pământ  arată cât de multă putere a avut întunericul peste Lumina de pe această planetă.

Din fericire, acest lucru se schimbă, acum.


Secţiunea IV/2 : Confederaţia Galactică are drept inalienabil şi necondiţionat de a pune în aplicare Codexul Galactic şi de a elibera cu forţa militară, dacă este nevoie, zonele încălcate care aparţin Codexului Galactic.

Această sub-secțiune oferă un temei juridic pentru eliberarea planetelor ocupate prin forță militară. Forțele militare ale Confederației elimină sau acordă asistență în eliminarea reprezentanţilor forţelor întunecate care au luat ostatici, apoi alte forţe ale Confederaţiei ghidează procesul de acceptare a planetei în Confederaţie, prin instruirea populaţiei locale.


Poate că unii oameni cred că aceasta, Confederația, nu ar avea dreptul de a interveni, pentru că omenirea are dreptul de a-şi rezolva singură problemele.

Acest lucru, pur şi simplu, nu este adevărat !

Sunt multe războaie şi abuzuri constante asupra dreptului fundamental al omului, dovedindu-se că omenirea nu este capabilă să-şi gestioneze singură propria situaţie.

Deci, este mult mai bine dacă primeşte de la gardieni înţelepţi asistenţă şi ghidare.

Confederaţia va acorda asistenţă prin înlocuirea celor care conduc acum, care sunt marionete ale întunericului, invitat cu mult timp în urmă, în vremea Atlantisului.

Codexul Galactic va deveni, în cele din urmă, COD ETIC UNIVERSAL în întregul Univers, iar Întunericul nu va mai exista !Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu