miercuri, 3 decembrie 2014

MarYan : (LA) MULŢI ANI (ÎN LUMINĂ) ! – De fapt, CINE / CE este ROMÂNIA ?(LA) MULŢI ANI (ÎN LUMINĂ),
SPAŢIULUI ROMÂNESC !
De fapt, CINE / CE este ROMÂNIA ?Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!

Viitor de Aur ţara noastră are
Şi prevăd prin seculi a ei Înălţare!
(Mihai Eminescu)


Iată-ne deschizând o nouă Categorie-Subiect, legată de Locul-Spaţiul în care vieţuiţi cei mai mulţi dintre voi, cei care citiţi şi poate simţiţi aceste informaţii : SPAŢIUL ROMÂNESC sau ZONA ROMÂNEASCĂ, ca descendentă a DACIEI, „Ţara Zeilor” şi a magicelor tărâmuri antecesoare, de la mitica HIPERBOREEA cu agathârşii ei până la RAMANIA, „Ţara OAMENILOR Soarelui”...


Deşi am început atât de „epic” această Introducere a acestui prim articol şi, deşi din titlu se remarcă urarea de „LA MULŢI ANI !” pentru România (doar suntem a treia zi după 1 decembrie 2014), plus speranţele eminesciene din motto-ul articolului despre „viitorul de Aur” al acestei „ţări”, vă avertizez de la bun început că acest articol nu este deloc „comod” şi „siropos” – adică, încărcat cu falduri de cuvinte „dantelate” despre eroismul naţiei noastre care a stat mereu în calea invadatorilor, „la răscruce de vânturi”, pentru a fi „pavăză” pentru multe alte neamuri, despre minunatele calităţi ale fiecărui român, atât de des pomenite în literatură şi artă, şi despre multe alte lucruri frumos (de)scrise care ne-au conturat imaginea unui „popor ales” şi care explică, astfel, alegerea Divinităţii ca pe aceste meleaguri să se găsească „AXIS MUNDI” al Pământului, adică locul de unde va porni regenerarea societăţii umane şi devenirea ei spirituală...


Sună tare frumos şi interesant, aşa-i ?...


Acum, după ce aţi citit cu intensitate aceste idei, vă rog doar să aruncaţi o privire pe strada pe care locuiţi, sau să vă amintiţi de mai multe locuri în care aţi petrecut în ultimul timp şi să simţiţi cât de „spirituală” şi de „Axis Mundi” („Axa Lumii”) ar putea fi acest teritoriu, cel românesc...

Evident că nu acesta este rolul acestui articol, de a vă reaminti de toate tarele şi ne-ajunsurile care caracterizează „poporul român” şi pe care mass-media oficială şi atâţia alţii insistă, deloc întâmplător.

Eu doar vă re-amintesc că poate este timpul – pentru cei treziţi din MATRIX-ul iluziei 3D şi intraţi în primele „zone” ale spiritualităţii, printre care şi cele legate de originile noastre „măreţe” – ca să continuaţi procesul de Eliberare de alte „Matrix”-uri (Iluzii) care continuă să ţină psihicul captiv (prin intermediul minţii), la alte niveluri...


Înainte de a intra direct în esenţa mesajului nostru, haideţi să vedem ce este cu urarea aceasta de „La Mulţi Ani !” şi cărei „entităţi” se adresează aceasta.


Din punct de vedere istoric, filozofic şi chiar psihologic putem discuta „la infinit” despre CINE şi CE este ROMÂNIA, „cea” căreia se adresează urarea de 1 decembrie, „ziua sa naţională”.

Însă, din punctul de vedere al cunoaşterii metafizice, spirituale, afirmaţia poate fi foarte scurtă şi „tranşantă” : ROMÂNIA este un EGREGOR.
Punct.Într-adevăr, am intrat foarte abrupt în informaţie, însă simt că acum nu mai este timp ca să „o lungim” prea mult...

Toată povestea cu „românii” şi „România” a început, practic, acum vreo 150 de ani, odată cu „Unirea Principatelor” de la 1859 şi înfiinţarea „Statului Român”. De abia de 150-155 de ani se tot vorbeşte de români şi statul român ; până atunci, altele erau cuvintele şi ideile folosite de cei care locuiau şi trăiau pe aceste tărâmuri.

Înainte de 1859, timp de sute şi sute de ani s-a ştiut, s-a vorbit şi s-au emis  fără de număr idei (adică fluide, forme mentale care „au hrănit” anumite structuri energetice) legate de „munteni” sau „regăţeni” (cei din „Muntenia” sau „Ţara Românească”), „olteni”, „dobrogeni”, „moldoveni”, „bucovineni”, „basarabeni”, „maramureşeni”, „bănăţeni” etc. şi, foarte intens, „ardeleni”...


Sună cunoscut ?


Reamintindu-ne aceste elementare aspecte binecunoscute, înţelegem mai bine de ce şi acum o mare parte a „românilor” se caracterizează între ei nu după apartenenţa la „România”, ci la regiunea din care provin. Întâi se identifică localitatea (sat, comună sau oraş), apoi judeţul şi, cel mai important, regiunea căreia îi aparţin (din cele enunţate anterior).

Din această primă observaţie putem concluziona că entităţile-structuri energetice, reprezentate de Regiunile cărora le aparţin persoanele respective sunt mai puternice decât energia-structura reprezentată de entitatea numită „Statul român – care, repet, a avut la dispoziţie doar vreo 155 de ani de a se „hrăni” energetic din structurile subtile ale celor încarnaţi în această zonă, faţă de structurile (regiunile numite, de aceea, „istorice”) deja existente de multe sute de ani...


Sigur, este frumos ca, aşa cum oamenii îşi sărbătoresc şi comemorează locul de naştere (localitatea) şi regiunea căreia îi aparţin, la fel să se arate un anumit „respect” şi faţă de structura statală care „se îngrijeşte” (cel puţin teoretic) de minimele necesităţi de educaţie, sănătate şi alte servicii sociale ale „populaţiei” ; în acelaşi timp, aceeaşi atenţie începe să fie acordată şi continentului căruia îi aparţin ca entitate teritorială şi, de curând, PLANETEI căreia îi aparţinem cu toţii.


Iată că am luat-o uşurel şi am ajuns la punctul cel mai important al expunerii noastre, din acest moment : am pornit de la „un loc” (al încarnării), am trecut printr-o „entitate statală” („Stat”, „Ţară”, „Naţiune” etc.) şi am ajuns la Planetă.

Ajunşi în acest punct, apare „de la sine” întrebarea : care dintre aceste „structuri”, amintite mai sus, ar fi mai „autentice”, adică reale, palpabile ?

Nu cred că este nevoie de mare inteligenţă ca să realizăm că ceea ce contează cu adevărat este Locul fizic în care trăim şi evoluăm, oferit cu atâta generozitate de PLANETA Pământ (Terra sau Geea sau cum vrem să-i mai spunem).


Iar acum punctăm esenţa ideii la care am dorit să ajungem : în timp ce un Stat este o creaţie artificială a minţilor şi voinţelor colective ale unor oameni (a unora care ştiu prea bine să manipuleze „archonic” alţi oameni), Planeta Pământ, ca orice Planetă, Soare, Galaxie şi altă structură cosmică din acest Univers, este o FIINŢĂ VIE şi REALĂ !


Simţiţi aceasta ? Re-amintiţi-vă !...Deci, încă odată : MAMA PĂMÂNT este o Fiinţă Vie, Reală, plină de Iubire şi compasiune faţă de copiii de pe suprafaţa corpului său fizic !

Dincolo de informaţiile cu iz „ştiinţific”, de tipul „teoriei morfo-genetice” şi a „bisoferei vii”, care prefigurează faptul că Planeta „ar fi” vie (dar cu o abordare, în esenţă, tot materialistă), informaţia spirituală punctează foarte clar şi precis că TERRA reprezintă corpul fizic al unei Fiinţe de înaltă evoluţie, un FONDATOR, adică o Fiinţă aparţinând Dimensiunii a 12-a (din cele 12 dimensiuni ale acestui Univers), adică un „Fiu/Fiică de Dumnezeu”.

Şi, aşa cum orice fiinţă umană are centri energetici (chakre) şi vortexuri/portaluri, la fel şi Mama Pământ are la suprafaţa corpului său fizic planetar un număr de chakre (dintre care 12 sunt cele principale) şi portaluri (33 principale).


După ce ne-am re-amintit pe scurt această informaţie, vin şi vă întreb : ce credeţi despre chakrele şi portalurile „României” ?

Deşi puteţi fi un înfocat „naţionalist”, dacă aveţi o minimă deschidere spirituală şi mai ales vă permiteţi să manifestaţi un minim „bun-simţ” („simţul cel bun”), atunci veţi recunoaşte că NU POATE EXISTA un set complet de CHAKRE şi PORTALURI (la fel ca la orice Fiinţă Divină) pentru un anumit Stat (ca structură artificială) şi Teritoriu (care reprezintă doar o „bucată” dintr-un Întreg-Planeta, precum, de exemplu, un antebraţ faţă de întregul corp) – deci, inclusiv pentru teritoriul numit „România”.

Acesta este un subiect important, deoarece s-a vorbit foarte mult pe blogurile de spiritualitate despre „cele 7 chakre ale României”, despre „Axis Mundi” al ţării şi despre alte structuri, specifice unei fiinţe reale...

Eroarea principală a constat în confundarea Fiinţei Vii numită Planeta Pământ cu o STRUCTURĂ ARTIFICIALĂ, creată mental prin voinţele „unora” acum 155 de ani şi denumită „România”.


Dar ce este acest „EGREGOR” numit „România” (sau orice altă ţară de pe Pământ) ?Pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acesta, iată ce ne transmite cunoaşterea ezoterică despre conceptul de EGREGOR :

„Fiecare grupare, fiecare mişcare religioasă, politică, artistică, fiecare ţară, formează un Egregor.
Un egregor este o fiinţă psihică emanată de o colectivitate, format din gândurile, dorinţele, fluidele tuturor membrilor care lucrează în acelaşi scop.
Fiecare egregor are culorile sale, formele sale particulare : pentru Franţa, cocoşul, pentru Rusia, ursul, etc.
Altfel spus, egregorul este sufletul colectiv, sau, în accepţiunea lui Freud, inconştientul colectiv.”


Aşadar, în acest punct putem concluziona că „ROMÂNIA”, ca un Egregor precum atâtea altele, este o structură energetică colectivă în care se acumulează energiile colective (emoţii, dorinţe, forme mentale, idei abstracte etc.) ale tuturor celor care locuiesc în teritoriul delimitat de graniţele „româneşti” (la care se pot adăuga energiile celor care sunt „plecaţi afară”, dar care sunt conectaţi în continuare cu „ţara”).De aceea, permiteţi-mi să afirm cu toată hotărârea că un Egregor, fiind realmente o „masă energetică” fără forme precise dar, mai ales, fără Conştiinţă Divină (nefiind o Fiinţă emanată de Tatăl-Mama Divină sau Dumnezeul acestui Univers, precum cele care animă planetele şi sorii), nu poate avea chakrele sale proprii şi propria sa Conştiinţă Divină.

Însă, ceea ce poate avea şi chiar are, este reprezentată de o anumită „conştiinţă colectivă”, rezultată din totalitatea energiilor emanate de membrii colectivului respectiv, care poate influenţa, uneori decisiv, pe cei aflaţi în acea structură şi care poate că nu rezonează cu aceasta.

Ei bine, această „conştiinţă colectivă”, acest Egregor numit „Ţara România”, la nivele (multi)dimensionale superioare nu reprezintă altceva decât un alt MATRIX, un spaţiu energetic în care sunt închise „minţile umanilor” în folosul Creatorilor (archonici) şi mai ales a beneficiarilor acestei entităţi (în cazul nostru, cei care alcătuiesc structurile de conducere ale zisului „Stat Român”)...


Aici este momentul să ne oprim puţin ca să nu solicităm prea tare structurile conceptuale (de tip „naţionalist”) ale celor proaspăt „treziţi” (spiritual) care „au nimerit” (deloc întâmplător) în acest Spaţiu Christalin...

Acum, eu nu doresc ca voi să credeţi că în acest articol eu neg „in corpore” rostul prezenţei şi existenţei ideii de „stat”, fie el „România” sau oricare altul de pe suprafaţa acestei iubite Planete.

Aşa cum în primele stadii de dezvoltare copilul are nevoie de asistenţă şi de părinţi, de educatori şi multe alte „necesităţi” (totuşi relative, căci Anastasia din taigaua siberiană a demonstrat cum un copil „viu” poate creşte şi evolua fără nici o „proptea” a „societăţii moderne”), la fel şi o parte din populaţia care trăieşte pe teritoriul „Statului român” are nevoie (încă) de prezenţa acestuia.


După cum îmi place deseori să amintesc, observ că structuri precum Statul (român sau altul), Armata, Biserica şi altele, te ajută şi te susţin în planul fizic, oferindu-ţi minime repere de funcţionare şi ajutoare de supra-vieţuire (de fapt, de sub-vieţuire), „ridicându-te deasupra valurilor vieţii, ca să nu te îneci” sau, cum îi place Bisericii (Creştine şi nu numai) să spună, „să nu cazi în iadul veşnic”.

Într-adevăr, te ajută în aceste privinţe, oferindu-ţi educaţia minimelor repere „de supravieţuire”, după cum spuneam, ridicându-te într-o bandă superioară de existenţă şi chiar de frecvenţe (putându-te ridica din „mocirla” astralului inferior, de exemplu), ÎNSĂ, doar până la un punct (zonă). Din acel LOC-Spaţiu, „Accesul este interzis”, în primul rând prin limitările vibraţionale generate de dogmele-ideile impuse de structurile respective.

Aşadar, vorba care îmi place cel mai mult, sună cam aşa : „Toate aceste Structuri te ţin ca să nu cazi şi să nu mori, însă nu te lasă nici să Trăieşti”. Adică te aduc şi te menţin cu înverşunare în aceeaşi „BANDĂ DE FRECVENŢE”, „călduţă”, în care majoritatea „încarnaţilor” îşi desfăşoară vieţile, fără să realizeze că ajung de la bun început „baterii” pentru funcţionarea unui MATRIX („STATUL X”) de care nu au habar ce le face şi de care nu i-a întrebat nimeni dacă sunt de acord să îl hrănească...Sună dur ? Imaginea pare grotească ?

Scuzaţi-mă, dar aceasta este „Realitatea” văzută de după Voal, inclusiv în privinţa „Statelor-Teritorii”...


Acesta este „STATUL”, conceptul creat de cei ce controlează (încă) planeta pentru a-i controla cât mai eficient pe cei care se încarnează...

Iată cum Archonii şi-au pus mintea la contribuţie şi au reuşit să creeeze structuri cu adevărat „Orwell-iene”, demne de „Ferma Animalelor”.


De aceea, încă de pe la începuturile propriei „treziri” spirituale, atunci când eram întrebat „de unde sunt”, am simţit instinctiv să transmit mesajul că nu aparţin unei ţări anume, sau oraş sau regiune, ci că „Sunt Planetar”, căci „Sunt Cetăţean al Universului”.

Nu ştiu dacă aceasta a ajutat decisiv la conturarea actualei concepţii personale (şi la detaşarea de actualele structuri de putere politică, economică etc.), însă ştiu şi simt cu fermitate că nu „aparţin” nici unui stat pământean, ci doar Creatorului Universului, deci şi al Pământului...


Aşadar, cui urăm noi „La mulţi ani!” de fiecare 1 decembrie ? Iată, unui Egregor, unei „fiinţe” fără Conştiinţă Divină, unei structuri energetice, creată şi „crescută” cu scopuri foarte precise...


Aşa cum, dacă ne-am întoarce în timp cu 160 de ani, am observa că acest concept numit „România” nu exista, dacă mergem cu „Maşina Timpului” în viitor, peste cel mult 50-100 de ani, s-ar putea să avem surprize şi mai mari legate de existenţa şi funcţionarea acestor „structuri statale”...


Ce va rămâne, însă, după ce toate aceste structuri vor fi profund resetate după Eveniment şi disipate uşor, după câţiva zeci de ani ? TERITORIUL cu Oamenii Vii şi Liberi de pe suprafaţa sa...

Aşadar, SPAŢIUL ROMÂNESC este ceva real şi palpabil, chiar viu, pentru că face parte din Corpul Fizic al frumoasei Mame Pământ. Acestuia i se cuvine urarea de „Mulţi Ani” întru Lumină, Pace şi Iubire, pentru  a susţine cu maximă eficienţă, alături de celelalte structuri ale sale, corpul planetar care la rândul său este CASĂ pentru noi, cei încarnaţi, beneficiarii acesteia...Pentru  cei care au cunoştinţe ezoterice profunde în privinţa subiectelor atinse aici, sper că nu s-au plictisit, rememorând asemenea concepte şi idei, transmise pentru o bună parte a celor recent treziţi şi care încă nu realizează foarte clar „pe ce lume se află” şi „cum stă treaba pe Pământ”...

Mai departe, întrebarea care se poate pune se referă la rostul re-memorării şi aprofundării „istoriei” acestui popor, începând de la povestea geto-dacilor, până la agathârşi, ramani şi hiperboreeni.

Are vreun rost toată această muncă de „arheologie spirituală” ?


Răspunsul pe care eu îl pot oferi este unul pozitiv, însă cu nuanţe importante.

DA, are rost să ştim „ce am fost ca popor”, ce fiinţe au vieţuit pe acest teritoriu, ce moştenire au lăsat generaţiilor viitoare, ce „artefacte” există prin această zonă – altfel spus, care ne sunt RĂDĂCINILE care compun COPACUL VIEŢII AL POPORULUI ROMÂN, ca, astfel, să accesăm mai uşor ADN-ul Spiritual care există în celula fiecărui pământean, inclusiv român.

Însă, în acelaşi timp, atrag atenţia asupra riscului ca „moştenirea de aur” lăsată de înaintaşi să fie văzută ca pretext de „umflare în pene” a bietului orgoliu care abia aşteaptă hrană de acest fel.

Uite ce tari am fost noi, dacii”, „ce istorie fabuloasă am avut”, „ce drepturi istorice putem revendica în prezent”... ş.a. – sunt idei care pot încolţi la marginea oricărei minţi care este mai puţin exersată în „lucrul cu Lumina” şi în care informaţii de acest fel pot atrage, cum spuneam, în zona ego-tică, ce ţine de banda 3-4D (ca nivel de conştiinţă).


Aşadar, munca pe care o face un Daniel Roxin şi mulţi alţii este deosebită şi minunată (aşa cum şi eu am făcut-o acum vreo 20 de ani, cu atâta sârg şi entuziasm), însă atrag atenţia ca aceasta să fie însoţită de multă responsabilitate în interpretarea şi folosirea acestor informaţii.

Astfel, pe de-o parte poate apare relaxarea că „oricum, suntem tari spiritual, aşa că de ce să mai facem eforturi în chestiunea aceasta, cu aşa ADN primit de la înaintaşi?” – urmată, deseori, de deziluzia că totul este „o minciună”, atunci când se aruncă doar o simplă privire prin „viaţa cotidiană a străzii” şi a vieţii sociale a prezentului lui decembrie 2014...


În concluzie : rolul nostru, atunci când „picăm” în mijlocul noianului de informaţii de acest tip este de a ne păstra Luciditatea, deci Conştienţa, în acelaşi timp folosind cu înţelepciune informaţiile revelate pentru propria creştere spirituală în Lumină şi Iubire, în mod activ, acţionând – şi nu doar „luând la cunoştinţă” „cât de tari am fost”, ca să ne simţim şi noi, măcar din când în când, „mândri că suntem români”...

Mândria poate ajuta în primii paşi ai vieţii, să te împingă să te ridici ca să poţi merge pe propriile picioare, însă, în general, exceptând „purtătorii de pampers” (bebeluşii), aceasta este una din cele mai mari impedimente în creşterea în Conştiinţă, Lumină şi Iubire.

Alegerea aparţine fiecăruia...Însă, dincolo de discuţia filozofică despre efectele „luării la cunoştinţă” a „rădăcinilor noastre glorioase”, rămân întrebări practice despre efectele acestor informaţii în Viaţa Prezentului cotidian :

- „Chiar este România ţara binecuvântată de Dumnezeu ?” în care se găseşte „Axis Mundi” Planetar ? ;

- „Românii sunt cei mai tari ?” – după cum zic profeţi, ca Vanga şi Sundar Singh, şi că „De aici va porni mişcarea de renaştere spirituală a umanităţii ?”, din acest „Axis Mundi” pevăzut cu cele mai „tari” chakre de pe Pământ ?

- Oare nu chiar acest fapt al „măreţului trecut” (REAL, nu doar închipuit!) explică această „onoare” de care vorbesc profeţiile că românii vor fi „farul călăuzitor al omenirii” în „Noua Eră de Aur” ce va să vină ?


Iată câteva întrebări care pot frământa multe „minţi de români” deschise către spiritualitate şi evoluţie, şi care, citind atâtea informaţii despre „Rolul conducător al României”, pot cristaliza anumite concepţii despre prezentul şi viitorul vieţii pe Pământ care poate că nu vor avea nici un element comun cu Realitatea...

Însă, răspunsul la aceste întrebări, şi altele, îl vom oferi în următorul articol al acestui Subiect-Categorie proapăt deschis, ajutaţi fiind şi de valori foarte precise (după cum deja v-aţi obişnuit, cei care citiţi deseori aceste materiale de pe acest „blog christalin”) transmise prin „amicul radiestezist”, legate de Nivelele de Conştiinţă şi de Lumină de pe Pământ, comparativ cu ceea ce a fost şi mai ales ceea ce este în prezent în România – din care vom putea concluziona, fără putinţă de tăgadă, DACĂ ROMÂNIA CHIAR ESTE „FAR CĂLĂUZITOR” PENTRU OMENIRE ÎN ÎNTUNERICUL AFLAT ÎN CURS DE DISIPARE sau...


Aşadar, până data viitoare (probabil ziua următoare), sper să meditaţi cu deplina înţelepciune a propriului vostru Sine Divin la ceea ce înseamnă Eliberarea dintr-un alt Matrix la care am fost puternic ancoraţi de atâta timp, numit „Structură statală” – fie ea oricare nume, chiar şi ROMÂNIA...

...Şi, pentru cei nostalgici şi cu urme de „naţionalism” în genele ancestrale, vă propun ca să gândiţi şi să simţiţi că trăiţi într-o „ţară” şi pe un tărâm al cărui nume este o mică şi minunată Anagramă pentru ROMANIA, adică ARMONIA...

Exerciţiu de final : cum este să declaraţi cu deplină Putere (re-asumată)Trăiţi în Ţara ARMONIEI (Divine), iar mintea să fie satisfăcută că aude despre ROMANIA ?...


Aşadar, ce am mai putea adăuga altceva decât o fărâmă de PACE şi IUBIRE în deplină ARMONIE !...


MarYan

21 de comentarii:

 1. Mulțumesc pentru articol.
  Florentyin

  RăspundețiȘtergere
 2. foarte frumos articol si foarte intelept, ne readuce cu picioarele pe pamant. Pentru unii acest egregor numit stat ne ofera salarii mici, munca degeaba, conditii inconfortabile, procese, stres si semeni care asteapta sa le dai dreptul...de aceea au preferat atatia sa emigreze la alti egregori; iar pentru cativa, putini, statul ofera beneficii chiar peste masura de care poate se bucura doar cativa capitalisti, gen concedii scumpe, masini gratis, vile de protocol etc...deci daca acest egregor este manipulabil de ce nu se trezesc sclavii acestui egregor-matrix si sa-si revendice puterea de creatori astfel incat sa schimbe circumstantele la care toti cadem victime?
  un mimim de matrix avem nevoie cu totii, un mic contract social de buna convietuire si ajutor reciproc fara profit catre nici o parte, iar profitul total sa fie restituit integral. De unde atata manipulare a acestui egregor romanesc? Desi in ultimii ani vad o asimilare de catre egregorul european din ce in ce mai mult, si apar reactiile gen ce se alege cu poporul nostru, suntem o colonie etc.
  Deci ideea e ca trezindu-te din matrixul romanesc te trezesti in alt matrix, cel european si incepi sa condamni tot ce e national ca nu e bun, ca noi nu facem ce trebuie,ca nu avem autostrazi, ca pierdem vremea, ca e prea mare hotie, ca nu respectam reguli etc...Trezirea din matrixul si mai mare e si mai dificila, cum accesam constiinta planetara? necesara iesirii din toti egregorii. Doar cativa isi permit sa se plimbe prin lume nestingheriti si sa simta planeta cum ma plimb eu prin tara sau pe la mine prin cartier.
  Concluzia e ca oricum ar fi momentan suntem criticati si de egregorul european ca trebuie musai sa facem treaba in matrixul local si de entitatile spirituale pazitoare ca sa iesim din matrixul local si sa ne elevam constiinta, sa ne amintim cine suntem. Asa ca prevad o patura de romani care nu-si vor aminti nici cine si ce sunt ei, dar ii vor crede pe cei de la televizor in privinta asta si nici nu vor face treaba la care se asteapta matrixul european. E ca la vot, oare care va fi procentul de romani care se vor trezi si se vor apuca de ceva treaba serioasa?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mulţumesc pentru elaborarea în privinţa tipurilor de "Matrix"-uri statale, în acest caz despre cel al Uniunii Europene care, din informaţiile media alternative, este mult mai "toxic" şi mai setat pe control şi manipulare decât cel naţional.

   Acum nu intru în detaliile punctelor atinse în comentariul tău, căci urmează imediat şi articolul următor.

   Doar atât doresc să punctez : mesajul din acest articol este de apel la "realism", la a ieşi din păreri utopice despre "cine sunt românii", dar nu pentru a ne re-întoarce la pesimismul acesta ajuns la nivel de "sport naţional".
   De fapt, aici este vorba despre un Proces de ELIBERARE DE ATRIBUTE : că eşti bărbat sau femeie, tată sau mamă, angajat sau orice altceva, inclusiv (bun) român, toate acestea sunt "văluri" care ne opresc de a ne vedea realitatea noastră de Fiinţe Divine încarnate...

   Desigur, chestiunea aceasta nu se "rezolvă" în urma unui articol ; uneori, sunt sute şi mii de vieţi până se produce "Revelaţia". Acum, însă, este o perioadă de "maximă oportunitate" pentru acest Divin Proces.
   SUCCES !

   MarYan.

   Ștergere
 3. Superb. Trebuie sa tinem cont ca egregorul Romaniei incepe sa se schimbe. Din ce in ce mai multi daci se trezesc. Dacii se trezesc, asa cum a fost planificat. Prea multi ani am dormit. Dac, raman, hiperborean sau roman, noi suntem aici. Ne-am nascut din vremuri imemoriale si continuam sa fim aici, in vietile noastre. Renasterea se face rar in alte spatii teritoriale sau in alte neamuri. Noi in general de nastem in spatiile in care am venit pentru prima oara.
  Multi nu cred ca acest teritoriu este aparte. Poate au sau nu dreptate. Dar un lucru este cert! - noi nu am jinduit la alti, ne-am aparat glia stramoseasca si identitatea locala. Nu nationala - TERITORIALA. DE CE? pentru ca de aici ne tragem energia si tot aici o dam.
  Poate nu este intamplator ca dureaza atat de mult, dupa unii, sa ne dezvoltam. Dezvoltarea in multe cazuri a insemnat distrugerea unui teritoriu. Distrugere, atat din pdv fizic dar si energetic.
  IATA DE CE POATE ESTE BINE SA RAMANEM MAI PUTIN DEZVOLTATI CA INDUSTRIE, DAR SA NE DEZVOLTAM SPIRITUAL.
  In concluzie. Dragii mei DACI, RAMANI, HIPERBOREENI si ROMANI, NU MAI BLAMATI ACEST TERITORIU, este teritoriu in care ne-am nascut si, iubindu-l, inseamna ca o iubim si pe Maica GEEA. NU poti iubii un OM, un suflet, in intregime daca ii blamezi o parte din el.
  IUBIREA SA FACA PARTE DIN VIATA VOASTRA IN PERMANENTA, IAR IUBIREA FATA DE CREATOR SA FIE MAI PRESUS DE TOATE.
  Felicitari MarYan pentru munca ta.
  Namaste.
  Anonim - Bogdan

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mulţumesc Bogdan pentru apreciere şi pentru frumoasa completare !
   MarYan.

   Ștergere
  2. Ce intelegi prin sa ramanem mai putin dezvolati ca industrie? Oricum am involuat ca industrie din ce moment in ultimii 25 ani ea s-a furat, iar noi ne multumim sa ramanem spirituali: merge si asa, oricum nu conteaza. Si cand incercam sa facem ceva bine si nu functioneaza, important este ca s-a facut o investitie care dupa aceea nu o mai putem folosi, dar banii i-am cheltuit.
   Mare dreptate MarYan, pesimismul a devenit sport national si inca ce sport.
   As mentiona ca poate exista un egregor bine hranit al pesimismului de catre majoritatea romanilor si continuam sa-i dam apa la moara.
   DECONECTARE TOTALA...e posibil? Ma deconectez seara si noapte cand dorm, in rest suntem din nou bagati in priza.

   Ștergere
 4. Deci, încă odată : MAMA PĂMÂNT este o Fiinţă Vie, Reală, plină de Iubire şi compasiune faţă de copiii de pe suprafaţa corpului său fizic !

  Dincolo de informaţiile cu iz „ştiinţific”, de tipul „teoriei morfo-genetice” şi a „bisoferei vii”, care prefigurează faptul că Planeta „ar fi” vie (dar cu o abordare, în esenţă, tot materialistă), informaţia spirituală punctează foarte clar şi precis că TERRA reprezintă corpul fizic al unei Fiinţe de înaltă evoluţie, un FONDATOR, adică o Fiinţă aparţinând Dimensiunii a 12-a (din cele 12 dimensiuni ale acestui Univers), adică un „Fiu/Fiică de Dumnezeu”.

  ,,Cand calcati, calcati pe mine cand mancati, mancati din trupul meu, cand beti, beti din sangele meu. Sunteti trup din trupul meu". Citez cu aproximatie. Concluzia o trage fiecare in legatura cu cine si ce este pamantul.

  RăspundețiȘtergere
 5. Văd cã articolul a captat interesul şi cu siguranță vor fi mai multe comentarii la viitoarele editoriale.
  Important este să ne continuăm drumul spre lumină.
  Mulțumesc încă o data.
  Florentyin

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, Florenyin, şi la fel de important este să eliberăm "calea" pe care Lumina curge către noi.
   Este suficient ca să-i permitem să ajungă la fiecare din noi, în NOI...

   Mulţumesc şi eu. MarYan.

   Ștergere
 6. matrix, realitate, mandrie, dumnezeu, profeti, industrie ????????????? ...etc

  Treziti-va !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, dragă "anonim", se aude ?

   Adică : TU (interiorul tău) AUZI ceea ce mintea ta strigă din toate puterile ?...

   Tu te-ai trezit ? Și care parte (părţi) din tine ?

   Oricum, apelul la TREZIRE este oricând binevenit.
   Mulţumesc.

   Cu drag, MarYan.

   Ștergere
  2. MarYana poate fii profilul meu !!

   Superb ,adevarat ,ne indeamna la trezire ---atit cit ne este "ingaduit "--DEOCAMDATA !!
   Si...eliberati calea spre LUMINA !
   Minunat !!

   Ștergere
 7. Poluare, taierea copacilor, otravirea solului si a apei. Asta ne asteapta daca se va reindustrializa teritoriul cu ape pure, cristaline, cu animale prietene cu omul. Asa am fost si asa trebuie sa redevenim. Fiecare in cercul nostru de cunostinte trebuie sa aratam iubire fata de Creator, Fondatori si de Maica Geea. Trebuie sa redevenim OAMENI. Trebuie sa redevenim CREATORI.
  Din pacate suntem inca dezbinati. Tradatori de neam si tara inca exista. Pentru prosperitatea lor calca in picioare totul, dar nu trebuie sa-i blamam sau judeca. Ei pentru asta au venit aici. Ei trebuie sa invete. Se va termina si aceasta, dar nu cu ura ci cu IUBIRE.
  Daca acum nu vom intelege ca trebuie sa strangem randurile ca neam, ca daci, ca ramani sau ca romani, si chiar ca cetateni universali, nu vom reusii nimic. Lupul Alb si Zamolxe vor revenii atunci cand noi vom stii sa ne trezim, cand nu vom mai trada pe cel de langa noi, pe sufletele aflate in orice fiinta si pe GEEA. Tineti minte Dragi mei - DACII S-AU TREZIT
  Cate grupuri de oameni care gandesc la fel stiti? Si ma refer la renasterea spiritului Raman, Dac. Eu in ignoranta mea nu stiu. Fiecare trebuie sa se dezvolte mai intai singur. Sa-si pune ordine in minte si mai ales in suflet.
  Mi-as dorii ca zamolxianismul Iubirii sa renasca pe acest teritoriu. Zamolxe inseamna Iubire, Respect si Daruinta.
  Creatorul a trimis in diverse timpuri maestri inaltati in diferite zone ale Geeiei. La noi a fost Zamolxe. El s-a retras asa cum s-a retras si Isus. A fost tradat de neamul in care s-a nascut. Dar el nu s-a suparat. Doar asteapta ca noi sa ne aducem aminte ce am fost si sa-l chemam.
  Acum mai mult ca niciodata trebuie sa ne aducem aminte aceste invataruri si sa renastem spiritul acustui neam.
  NAMASTE
  Anonim-Bogdan

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dragă Bogdan, crede-mă că sunt multe grupuri de oameni şi în România preocupaţi de "spiritualitate", de re-naşterea Spiritului Dac şi, în general, doritori de a aduce mai multă Lumină pe Pământ.

   Problema nu este numărul acestora, ci EFICIENŢA lor. Deşi pare a fi un termen "economic", acesta este la fel de bun ca parametru în evaluarea încorporării Luminii pe Planetă şi în Reţeaua sa Christalină.

   Iar aici, din păcate, valorile sunt foarte slabe : vorbe multe şi frumoase, practică mult mai puţină...
   Acum nu precizez procentul celor care efectiv "lucrează în Lumină" (transmis mediumnic de la cele mai înalte niveluri), că parcă ar produce descurajare...

   Important este ca noi să fim conectaţi cu "ceilalţi", din alte tărâmuri şi dimensiuni, şi nu vom mai re-simţi lipsa unor grupuri (care, după nume, tot o "adunare de persoane" reprezintă, până la urmă).

   În timp, probabil, prin închegarea adevăratelor Comunităţilor de Lumină (la care am pus şi pun şi eu "umărul", inclusiv prin organizarea următorului eveniment la Braşov, legat de acest subiect), va duce la eliberarea nevoii de apartenenţă şi aderare strânsă la un Grup, organizaţie etc.

   Însă, în esenţă, ideea este foarte simplă : Teoria ca teoria, dar ce facem cu PRACTICA (Spirituală) ?
   Probabil că cel puţin un articol pe această temă se cere cu mare intensitate.

   MarYan.

   Ștergere
 8. Karl Marx și Friedrich Engels, OPERE COMPLETE, vol. 8, pag. 229 - aici aveti raspunsul la intrebarea despre destinul neamului romanesc, ce ne doreau acesti asa zis revolutionari, in fapt agenti illuminati fiind revelator .Si asta pentru ca ii incurca rau acest neam. Si asta este si explicatia la ceea ce se intampla acum, o incercare de distrugere a romanilor! Ca urmare, DA, are un destin fantastic, cel pe care l-a anticipat si Petru Rares: vom fi ce am fost si mai mult decat atat.
  Si ar mai fi multe de spus despre armonie si nationalism, notiuni care nu sunt contradictorii. Vor descoperi cei care vor medita indeajuns asupra acestora.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest blog este pentru informare, şi nu pentru polemică. De aceea, chiar nu am intenţia de a "poleniza" tot felul de argumente pentru a susţine "ceva", orice...

   Spuneam undeva că una din "Legile Kybalion"-ului ne aminteşte că "Orice adevăr este un semi-adevăr".
   Aşadar, putem spune orice, că vine şi "contra-argumentul" imediat, în această lume a dualităţii şi polarităţii.

   Însă, nu pot să nu remarc cum sintagme, din comentariul lui Cristi, de genul "vom fi ce-am fost şi MAI MULT decât atât", "destin fantastic" şi alte câteva, din păcate, fie că ne place sau nu, ţin de limbajul pur al Ego-ului (cel inferior, al primelor trei corpuri dense - fizic, emoţional şi mental).

   Şi totuşi : Armonia Re-Uneşte şi ÎNTREGEŞTE, în timp ce "naţional-ismul", ca orice "ism", deci "schismă", nu face altceva decât SĂ SEPARE. Dincolo de această esenţă, restul nu mai contează.

   Aşadar, "toate bune şi frumoase", iar fiecare este absolut liber să creadă ce şi cum doreşte.
   Aici s-a exprimat doar o simplă OPINIE, la care puteţi sau nu "subscrie".
   Dacă vi s-a părut interesant, atunci este minunat, dacă nu, puteţi merge mai departe, căci doar suntem într-un vast Univers în care doar CĂLĂTORIA contează...

   Acelaşi,
   MarYan.

   Ștergere
 9. Nu putem zice ca egregorul este nonDivin, atata timp cat el exista este Divin. In rest ok. Felicitari pt articole.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Foarte real. Totul este "în Divin", chiar şi cel care se consideră a fi "anti-divin".

   Mulţumesc.
   MarYan.

   Ștergere
 10. Am scris si eu despre imboldurile psihice implicate in credinta cum ca Romania (sau tara din care provii, in general) ar fi un fel de centru al Universului aici:
  http://baldovinconcept.blogspot.ro/2013/12/psihopatologia-mentalitatii.html

  RăspundețiȘtergere