miercuri, 11 mai 2016

Tom KENYON & Judi SION : MANUSCRISUL Mariei Magdalena – PARTEA a 5-a (5 decembrie 2005).Tom KENYON & Judi SION

MANUSCRISUL
Mariei Magdalena

(Traducere de Anca Stănese)
– 5 decembrie 2005 –

PARTEA a 5-a

(continuare din Partea a 4-a)


(29) DOUĂZECIŞINOUĂ


Şi acum aş vrea să vă vorbesc de o formă relativ rară de parteneriat dar care, uneori, se realizează în Iniţierile lui Isis. Veţi numi aceasta parteneri de acelaşi sex.

În timp ce construirea câmpurilor magnetice, interiorizarea în aceste câmpuri şi sosirea stărilor extatice poate fi creată prin parteneri de acelaşi sex, totuşi, interacţiunea dintre spermă şi uter nu se realizează şi, astfel, acest aspect al alchimiei nu este prezent.

Cu toate acestea, toate celelalte aspecte ale Alchimiei şi Sexului Magic al lui Isis sunt prezente şi în acest caz particular.


(30) TREIZECI


În final, aş vrea să-mi întorc atenţia la termenul de “INIŢIAT”, pentru că am folosit acest termen în mod extensiv, în acest material.

Termenul “Iniţiat” se referă la acea persoană care s-a decis să trăiască la un nivel înalt de conştiinţă, unul care s-a decis să lase în urmă viaţa lumească şi să intre într-o aventură a conştiinţei.

(Nota MarYan : Dacă dorim să conştientizăm la un nivel cât mai “firesc” semnificaţia acestui termen, de “Iniţiat”, atunci nu ne rămâne decât să observăm cum acest CuVânt, “Iniţiat”, vine în mod evident de la “a Iniţia”, adică “a începe” ceva...

...Astfel că, poate, la unul dintre cele mai profunde Niveluri, un Adevărat Iniţiat este “CEL CARE GENEREAZĂ”, cel ce poate Construi, un Sistem sau o Structură – de la un simplu concept, până la un întreg Univers, începând cu “Structura Armonică” a propriului său Univers interior...)


În general vorbind, trecerea pragului de la viaţa lumească la una sacră este marcată de un Ritual de Iniţiere.

În practicile stră-vechi, un candidat putea fi iniţiat de un preot sau preoteasă, iar acei (adevăraţi) preoţi/preotese aveau puterea şi cunoaşterea de a conferi acelui individ Puterea relativă a Descendenţei de care aparţinea.

În anumite tipuri de treceri, un Iniţiator extern este necesar sau cerut.

Cu toate acestea, pentru fazele de început este posibil ca orice persoană să se iniţieze pe ea însăşi, pentru că adevărata esenţă a Iniţierii înseamnă “a marca pragul, trecerea de la viaţa lumească la viaţa sacră.

Pentru cei care sunt atraşi să practice Alchimiile lui Horus şi doresc să marcheze angajamentul lor de a trăi într-o viaţă sacră, le ofer acest simplu ritual.

Ofer această instrucţiune pentru că este un mare deficit de persoane calificate care să conducă iniţierile în vechile descendenţe ale Egiptului.

Pentru acest ritual, cineva are nevoie de o lumânare şi două pahare sau căni.

O cană este umplută cu apă iar cealaltă este goală. Dacă doriţi, puteţi adăuga flori sau tămâie, făcând ritualul atât de plăcut estetic pe cât doriţi.

Însă, în mod fundamental, Auto-Iniţierea este un act al intenţiei şi voinţei personale şi spirituale.

Ritualul este o simplă reflecţie externă a ceva ce se întâmplă în profunzimea cuiva.

Şi, într-adevăr, această alegere interioară poate fi făcută fără nevoia unui ritual exterior al vreunui anume loc, pentru că ritualul, fără alegerea venită din interior, nu are nicio valoare reală !

Pentru acest ritual, aprindeţi lumânarea şi apoi spuneţi aceste cuvinte :

Spirit al Întregii Vieţi, fii martorul meu, aici. De dragul propriei elevări şi a elevării întregii vieţi, mă voi strădui să fiu nevătămător mie şi tuturor celorlalţi.

Apoi ţineţi cana cu apă în mâna dreaptă, turnaţi apa în cana din mâna stângă, şi prin aceste cuvinte veţi pecetlui această acţiune :

Prin turnarea acestei ape, eu marchez transferul Apelor mele Sacre ale Vieţii...
De la lumesc la sacru.
Spirit al Întregii Vieţi, fii martorul meu, aici. Amin. Amin. Amin.
(31) TREIZECIŞIUNU


Aş vrea să închei povestea mea cu gânduri despre iubitul meu, Isus.

Ca Iniţiată a lui Isis, am fost antrenată pentru momentul întâlnirii cu el. Şi, din momentul în care ochii mei au întâlnit ochii lui, am fost transportată în alte lumi.

Am înţeles învăţăturile cele mai ascunse. Am înţeles cele mai adânci secrete ale lui Isis, aşa cum ea mi le-a revelat, nu prin scrierile sacre, ci prin Prezenţa Vie a Iubirii mele pentru Isus.

Cum Alchimia dintre noi s-a intensificat, eu am ajuns să-l ador, iar el pe mine. I-a fost foarte dificil să se despartă de mine.

Au fost nelinişti în el, încât ar fi preferat să fie cu mine decât să înfrunte Iniţierea prin moarte a lui Horus, deşi ca Suflet Maestru el a venit ca să aştearnă o Trenă de Lumină prin Regatele întunecate ale morţii.

A făcut aceasta de dragul şi pentru întreaga omenire.

Sunt mulţi care au înţeles greşit ceea ce el a făcut şi de ce a făcut.

Sunt cei care credtot ce au de făcut este să creadă în el şi că niciun alt efort din partea lor nu este cerut.

Aceasta nu a fost niciodată credinţa şi înţelegerea lui Isus.

El a venit ca un “Martor” (“marker”) al Luminii, ca un Far pentru Iubire, pe vremea în care lumea încă se afla în umbra unui “dumnezeu gelos” (N.MY.: Al Vechiului Testament, în Legea Talyonului : “Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”).

Isus, ca maestru, a demonstrat un mare curaj şi tărie, ca să-i înveţe pe oameni despre Iubire, în acele vremuri.

A fost ciudat pentru mine, fiind atât iniţiată cât şi femeie care iubeşte, pentru că am înţeles că obligaţia mea era de a-l asista în dezvoltarea Corpului său Ka, astfel încât să poată înfrunta Regatele morţii cu o putere mai mare.

Ca Iniţiată, am înţeles sarcina mea şi, într-o oarecare măsură, am înţeles şi viziunea lui Isus. Dar, ca femeie îndrăgostită, am fost “zguduită” de sentimentele mele pentru Iubitul meu.

Şi astfel stau în timp, uitându-mă înapoi cum a fost, asupra vieţii noastre împreună – şi remarc un gust dulce-amărui.

Dulceaţa prezenţei lui Isus mă va umple şi susţine, pentru totdeauna ; cu toate acestea, amărăciunea despărţirii noastre va fi întotdeauna acolo, la fel de prezentă.

În ultimele mele zile de pe Pământ, Isus a venit la mine din nou în Corpul său Ka, aşa cum a făcut-o de atât de mulţi ani.

El a fost cu mine când mi-am dat ultima mea suflare şi mi-a luat Ka-ul meu prin Regatele morţii, prin Trena de Lumină pe care el a lăsat-o prin puterea intenţiei sale şi m-a dus în ceea ce voi numiţi Rai (care este un spaţiu energetic la nivelul sufletului).

Mă odihnesc în acest loc, cu Prezenţa lui, tot timpul...
(32) TREIZECIŞIDOI


Am fost mulţumită să rămân aici, cu esenţa lui pe care o port în inima şi mintea mea, dar Isis însăşi a venit la mine şi a spus că acum trebuie să-mi spun Povestea... că minciunile ultimilor două mii de ani trebuie să ajungă la un sfârşit... că femininul se reîntoarce în echilibru cu masculinul... că Mama Cosmică se revelează pe ea însăşi, la începutul Sfârşitului acestui Timp.

Şi astfel v-am dezvăluit unul dintre cele mai voalate secrete ale timpurilor : SPIRITUL, Principiul Masculin, pentru a se re-întoarce la el însuşi, din Călătoria sa prin Materie, necesită asistenţa Principiului Feminin, INTELIGENŢA MATERIEI însăşi.

Însă, din perspectiva solară, plină de lumină a Principiului Masculin, Principiul Feminin poartă în el un întuneric, abis umed şi periculos.

Principiul solar se simte ameninţat de întunecimea aspectului lunar.

Dar, prin unirea dintre Soare şi Lună – unirea principiilor masculin şi feminin, în echilibru, în balanţă energetică – se obţine o Adevărată Iluminare.

Când Isus s-a pregătit, împreună cu mine, pentru încercarea sa înainte de Grădina din Ghetsimani, eu eram întruparea lui Isis. Eu eram Ea. Nu era nicio diferenţă între ea şi mine. Am fost antrenată în practicile ce ar fi asigurat acest lucru.

Şi, astfel, Isus ca Soare – Principiul solar în manifestare în Regatele materiei – s-a unit cu mine, Luna ; şi el s-a unit cu Isis însăşi, căci elevarea sa nu s-ar fi realizat fără ea.

Ea este Mama Cosmică. Alte culturi au numit-o cu alte nume, dar ea este aceeaşi.

În măsura în care Iniţiatul bărbat este capabil să se retragă în câmpurile magnetice împreună cu Iubita lui şi să atragă în el însuşi energiile vibraţionale ale acestui câmp magnetic – în aceeaşi măsură ia contact cu Isis însăşi, Mama Cosmică, Creatoarea întregului Timp şi Spaţiu.

În măsura în care femeia Iniţiată este capabilă să se abandoneze în faţa energiilor magnetice şi să le lase să intre în propria sa natură, ea devine Isis însăşi.

Când aceste două evenimente se realizează la Nivelul Cosmic, Iniţiatul bărbat devine energetic acordat cu Osiris iar femeia Iniţiată devine acordată cu Isis şi, în acest fel, dincolo de unirea câmpurilor lor magnetice, Horus este născut – însă, în acest caz, Horus nu ia forma unui copil.

Horus ia formă şi “îşi ia zborul” în Corpurile Ka ale ambilor Iniţiaţi.

Ei se ridică într-o manieră foarte reală. Ei pot să-şi ia zborul în Regatele Celeste ale propriilor lor Fiinţe.

Adevărul este că Osiris nu poate să se ridice fără Isis şi nici Isis fără Osiris. Marele Zeu Horus este născut din energiile magnetice ale unirii lor.

Bărbatul Iniţiat, fiind electric prin natura sa, crede că el poate să facă acest lucru prin el însuşi, dar el nu poate.

Isis îl aşteaptă să recunoască acest lucru, dar el nu o face.

De secole ea a aşteptat, iar acum suntem la începutul Sfârşitului Timpului, astfel că presiunea este puternică.

Acesta este unul din motivele pentru care am venit în faţa voastră.

Aceşti bărbaţi Iniţiaţi vor fi capabili să descopere Calea în ei înşişi, dacă se vor putea abandona puterilor lui Isis, purtate în natura Iubitelor lor sau purtate în propria lor natură în cazul în care practică acea Calea Solitară (cunoaşteţi că voi faceţi aceasta nu doar pentru voi, ci pentru întreaga omenire).

Când cineva înţelege Sexul Magic al lui Isis, atunci nu mai este posibil ca să o facă doar pentru sine, deoarece practicile elevează repede Iniţiatul la nivelul mitului viu, pentru că în expresia sa cea mai înaltă, aşa cum am indicat mai devreme, bărbatul Iniţiat devine însăşi Osiris, iar femeia Iniţiată devine Isis... şi Horus este născut din energiile lor magnetice.

Pentru cei angajaţi în practica solitară a Alchimiei, aceasta este realizată prin energiile magnetice ale Circuitelor Lunar şi Solar.

Pe măsură ce este bine stăpânită practica de bază, împărtăşită mai devreme, Serpentina Neagră a Lunii, ţinând esenţa Vidului, freamătă şi tremură în corpul Ka al Iniţiatului, asemănător felului în care femeia Iniţiată freamătă şi tremură în braţele bărbatului, atunci când practică Sexul Magic.

În practica de iniţiere a Căii solitare, Serpentina de Aur a Soarelui întâlneşte Serpentina Neagră a Lunii în centrul capului astfel că, aceste câmpuri magnetice create de combinarea lor şi reacţiile energetice produse de intersecţiile lor prin chakre îl creează pe Horus.

Astfel, indiferent dacă este făcută singur sau împreună cu altcineva, nu are importanţă propriu-zisă, dar ceea ce se poate genera în ambele situaţii, trebuie să fie asemănător.

...Soarele şi Luna trebuie să fie în Balanţă (în Echi-libru), iar apoi Iluminarea (ceea ce noi numim “Horus”) se poate realiza.
(33) TREIZECIŞITREI


V-am oferit povestea mea şi v-am transmis învăţăturile mele, cu cele mai adânci speranţe ca voi să puteţi găsi un culoar spre măreţia voastră, pentru că de aceasta are nevoie acum lumea, mai mult ca niciodată.

Speranţa mea este că vă veţi putea Înălţa, inclusiv cu ajutorul propriilor mele înţelegeri şi că acestea vă vor inspira, aşa cum şi eu am fost inspirată de către magnifica Fiinţă pe care o numiţi Isus, dar pe care eu o numesc Iubitul meu.

Pentru cei care au curajul să practice Alchimiile lui Horus şi, pentru cei care aleg să trăiască în Relaţie Sacră cu ei înşişi sau cu altul, vă dau BineCuvântarea mea !

Fie ca Binecuvântările Mamei Cosmice să pogoare asupra voastră, în decursul Călătoriei către voi înşivă.

Fie ca să vi se reveleze Calea dintre Soare şi Lună !

Spiritul întregii Vieţi să-l aveţi martor. Amin.


MARIA MAGDALENA

2 comentarii:

  1. Una ditre cele mai controversate personaje ale Bibliei, este adusa intr-o lumina nou datorita cercetatorilor care fac asta de dragul si pentru întreaga omenire.

    RăspundețiȘtergere
  2. Foarte frumos si inaltator, o raza de lumina divina.....

    RăspundețiȘtergere