vineri, 24 iulie 2015

Celia FENN : Când răsar doi SORI - SIRIUS şi NOUL AN Planetar.Celia FENN

Când răsar doi SORI :
SIRIUS
şi
NOUL AN Planetar

(Traducere : Monica POKA)

- 19 iulie 2015 -

Nota MarYan :

Iată cum, cu adevărat, evenimentele şi informaţiile „se precipită” cu o rapiditate din ce în ce mai „ameţitoare” : imediat ce am decis ca să PoVestesc despre Noul An Siriusian, apare şi mesajul lui McBeth-Louthan despre „Proto-tipul Spiritual Siriusian” (asta după ce Cobra deja vorbise în interviurile sale despre importanţa Galactică a Portalului Siriusian), ca, acum – imediat după ce, în Partea a 2-a a PoVestirii despre Portalul Siriusian, am scris despre importanţa PERECHII COSMICE reprezentate de Soarele nostru RA şi Soarele Sirius A – cum spuneam, acum a apărut şi acest mesaj al Celiei Fenn („cunoştinţă” veche şi credibilă, după cum am mai precizat şi cu alte ocazii) care a intrat în adânci detalii despre acest Moment al Noului An Siriusian, iniţiat pe 22 iulie şi văzut ca un veritabil PORTAL al LEULUI (aşa cum îl descria Arhanghelul MiKaEl, cel pe care Celia îl „canalizează” de mulţi ani...).

Această re-actualizare a informaţiilor şi a Cunoaşterii oferite de Civilizaţiile Siriusiene (în care „vârf de lance” este cea de care ne tot vorbesc cei de la GALACTIS, în frunte cu Comandanta AMUN de pe Nava-Mamă Siriusiană) fac parte din acest Program de Re-Cunoaştere a Acțiunii și Intervențiilor celei care este cunoscută ca fiind „ALIANŢA PLEIADIANO-SIRIUSIANĂ” şi care reprezintă, mai metaforic spus, „Părinţii” principali ai „Proiectului HOMO SAPIENS”, respectiv „Mama” (Pleiadele) şi „Tatăl” (Sirius).

...Cu adevărat, „LĂCAŞURILE (foste SECRETE) ALE LEULUI” se deschid, în Prezent, în mare Forţă, pentru a Revela informaţia care prea mult a fost ţinută „sub obroc” de către cei interesaţi – şi care acum, deja sunt tot mai des „pierduţi prin peisaj”, căci, deja, EVENIMENTUL este la „o aruncătură de băţ” de Prezentul fiecăruia...

Aşadar, iată ce ne transmite Celia FENN, din perspectiva PERECHII COSMICE Soarele RASIRIUS A, aflaţi sub „tutela” ocrotitoare a Soarelui Central ALCYONE din Sistemul PLEIADELOR:

Sfârșitul lui iulie este celebrat ca și Noul An Planetar pentru că multe dintre vechile rase de Păstrători ai Timpului de pe Pământ au recunoscut acest moment ca și momentul în care un Nou Ciclu important de Evoluție a Timpului este inițiat.

Această perioadă a fost asociată, de asemenea, cu ceea ce era cunoscut drept „Poarta Leului”, momentul istoric în care Constelația Leului se aliniază cu complexul de Piramide de la Giza.

Dar, ați putea întreba, de ce este important acest lucru pentru mine în anul 2015 ?


Acest lucru este important pentru că Noul An Planetar celebrează momentul în care Steaua AlbAstră SIRIUS răsare pe cerul dimineții în acelaşi moment şi într-o locaţie apropiată Soarelui nostru.

Acesta este momentul în care Pământul are Doi „Sori” vizibili pe cer.

Unul dintre Sori este Auriu și celălalt este Albastru în Frecvenţă. Această conjuncție de stele celebrează îndelungata CONEXIUNE dintre Pământ, și Soarele său, și Sistemul Stelar al lui Sirius.


În Egiptul Antic, în civilizaţia post-Atlanteeană care a apărut pe malurile Nilului, Răsăritul Heliacal al lui Sirius, după cum se știe, marca ş momentul în care Fluviul Nil creștea din cauza ploilor din Africa Centrală și inunda câmpiile din Egipt astfel încât culturile puteau crește.

Creșterea apelor semnifica întoarcerea Abundenței și Binecuvântarea pământului, iar acest lucru era asociat cu Sirius şi cu răsăritul său elicoidal din Est.


Sirius a fost pentru multă vreme o lumină și o forță călăuzitoare în Evoluția Pământului.

Au fost mulți Învățători Stelari puternici care au venit pe Pământ pentru a ajuta Omenirea și s-a crezut că ei ar fi „zei”.

Dintre acești învățători au făcut parte și Ființele cunoscute drept ISIS și OSIRIS care au adus artele agriculturii și învățătură popoarelor din Egiptul Antic pentru a le ajuta să-și reconstruiască lumea după trauma catastrofei Atlanteene.

Și acum, în aceste vremuri, ni se spune că Maeștrii Învățători Siriusieni se întorc în lumea noastră pentru a ne ajuta la alinierea frecvenței noastre cu Lumina Diamant care vine și care ridică frecvența Planetei noastre și a Omenirii.
Soarele Auriu şi Soarele AlbAstru


Ca și Maeștri Învățători, Siriusienii le-au adus Vechilor Egipteni informații care i-au ajutat să-și amintească cine erau și încotro se îndreptau.

I-au învăţat principiile Ascensiunii, iar acestea au fost înregistrate în texte pe papirusuri și pe pereții templelor și piramidelor. Ei ne-au reamintit tuturor cum corpurile noastre sunt de pe Pământ, dar Sufletele noastre sunt din Stele.

În ultimii ani, ei ne-au mai reamintit și faptul că totul este energie şi frecvenţă și că Ascensiunea sau ridicarea conștiinței noastre înseamnă că noi ne putem alinia pe noi înșine cu frecvențele care vin din Inima Cosmică și Centrul Galactic și că acest fapt ne crește frecvența Corpurilor noastre de Lumină și a Corpurilor noastre Fizice și a ADN-ului.


Siriusienii au fost cei care ne-au învățat pentru prima dată despreConştiinţa Christică” care era încorporată în Lumina Aurie a Soarelui.

Frecvența Aurie era Lumină Divină și ea purta Energia Iubirii şi Compasiunii Divine.

Pe măsură ce Omenirea se deschide pentru a primi mai multe Transmisii ale Luminii Divine și mai multe Coduri de Lumină care să ridice conștiința, ea îmbrățișează Lumina Aurie și își activează Corpul de Lumină și Conştiinţa Multi-dimensională.


Primii AVATARI SIRIUSIENI ai Conștiinței Christice au fost ISIS și partenerul ei OSIRIS, și ei au adus Lumina Aurie în Egipt.

Cel de-al doilea Avatar Siriusian a fost YESHUA, cunoscut ca și ISUS, și partenera sa, MARIA MAGDALENA. Împreună ei au întrupat Frecvențele Divinului Masculin și Feminin ale Frecvenței Aurii a CONŞTIINŢEI CHRIST-ICE.


SOARELE ALBASTRU era Sirius însuşi și el purta Frecvența Albastră a acelui Sistem de Stele cunoscut și ca „Steaua Albastră”.

Această Lumină Albastră profundă purta Codurile unei rase avansate de Fiinţe de Lumină care erau în serviciul Planului Divin și a Evoluției Galaxiei și Pământului.

Răsăritul Soarelui Albastru indica un alt ciclu de Lumină, Iubire şi Susţinere din partea Maeştrilor Învăţători Siriusieni pe calea Evoluţiei.

În urma acestui eveniment, cei de pe Pământ puteau aștepta mari binecuvântări şi abundenţă în viețile lor.


S-ar putea să vă întrebați ce s-a întâmplat ?

De ce s-a pierdut această învățătură și de ce abia acum este recuperată când noi intrăm în Procesul Ascensiunii ?

Ei bine, în lumea Egiptului Antic atribuțiile Sacre ale Maeștrilor Învățători au fost perturbate de către o preoțime coruptă care avea un program de control bazat în cea mai mare parte pe manipularea energiilor sexuale.

Deoarece această lume este o zonă a liberului arbitru, Omenirea a fost lăsată să-și urmeze calea sa, iar Maeștrii Învățători Siriusieni s-au retras din Egipt.

Sosirea lui Yeshua și a Mariei Magdalena a reprezentat o altă oportunitate pentru a ancora și împământa Frecvența Aurie.

Inițial acest lucru a fost realizat, după moartea lui Yeshua, de către Maria Magdalena care a purtat învățăturile în Franța și în Europa.

Dar din nou a apărut o preoţime coruptă care a pus capăt liniei genetice a Mariei Magdalena, în secolul al 12-lea, prin Cruciada Albigensiană (N.T.: sau CATHARĂ).


Acum, în anul 2015, ni se oferă șansa de a trăi procesul integrării Frecvenței Aurii în procesul Ascensiunii.

Și, în timp ce Soarele Albastru răsare pe cerul dimineţii, ni se reamintește că valuri de Iubire și Binecuvântări se revarsă asupra noastră din Soare, din SIRIUS, din MARELE SOARE CENTRAL din Centrul Galaxiei şi din SOARELE COSMIC sau Inimă.

Soarele AlbAstru reprezintă Iubirea și Susținerea Ființelor de Lumină care s-au încarnat pe Pământ sau care au ghidat conștiința în alte moduri în scopul de a ajunge la acest moment de profundă schimbare când Pământul este pregătit să devină un Corp de Lumină şi o Stea Multi-dimensională AlbAstră Aurie.
Poarta LEULUI


După Noul An Planetar în data de 26 Iulie 2015 este un Portal sau Vortex puternic care se deschide și care permite ca aceste noi Coduri de Lumină să se reverse în rețelele Pământului.

Constelația Leului nu mai este în aliniere cu Soarele care răsare, deoarece acest moment a trecut. Dar Energia Leului este cea care este importantă în acest Vortex.


LEUL este Păstrătorul Frecvenței AFRICII și, bineînțeles, EGIPTUL face parte din Africa.

Spiritul Păstrător al Portalului este Spiritul Animalului care păzește integritatea continentului African.

Leul reprezintă și Puterea Spirituală, iar Yeshua/Isus a mai fost cunoscut și ca „Leul lui Iuda”, în calitate de reprezentant al Liniei Avatarilor Siriusieni pe Pământ.


Deci, „Poarta Leului” este acel moment în care acest Portal se deschide pentru a permite noile Coduri și noile Informații care vor fi modelul pentru anul următor.

Leul Regal stă de pază peste Noul Calendar.

În hieroglifele Antice Egiptene, Portalul era reprezentat de către doi Lei care stăteau unul în fața celuilalt.

Ei au fost cunoscuți sub numele de Leul de Ieri și de Mâine, și, desigur, ceea ce se revărsa prin portal era „astăzi” – Infinitul „ACUM” al Momentului Prezent, care poate fi experimentat ca și Curgere și Creativitate și Binecuvântare.


POARTA LEULUI se deschide în data de 26 Iulie, atinge punctul culminant în data de 8 August și se închide în data de 12 August.


Deci aceasta este, în acest moment : există multe Finaluri și Noi Începuturi care merg cu torentele de Lumină care vin prin Poarta Leului.

Nu fiți triști sau supărați dacă aceste vremuri sunt intense, ele așa sunt menite să fie. Puterea noilor binecuvântări spală ceea ce nu mai este necesar, astfel încât Noul să poată prinde rădăcini și binecuvântările să apară.

În lumea Egiptului Antic acest lucru era clar vizibil, deoarece râul care inunda spăla urmele culturilor de anii trecuţi și depunea nămolul roșu bogat care urma să fie patul culturilor din noul sezon și care urmau să hrănească poporul și țara.

În vremurile noastre, această manifestare poate că nu este atât de evidentă, dar noi trecem prin acelaşi proces intens al sfârşitului şi a noilor începuturi, a unui ciclu mai bogat și mai abundent care ne stă în față.  
ASCENSIUNEA şi MAEŞTRII INVĂŢĂTORI


Acum, în timp ce suntem în acest minunat proces al Ascensiunii Conștiinței noastre în frecvențele mai înalte, noi suntem încă o dată ajutați și asistați de către Maeştrii Învăţători Siriusieni.

Dar, de această dată noi nu mai suntem în relația „Zeiși „Subiecţi”. Noi Ascensionăm în propria noastră Putere, iar Maeștrii Învățători sunt văzuți ca și Ghizi și Ajutoare, mai degrabă decât ca „Zei”...

Pe măsură ce recunoaștem Flacăra Divină din noi înșine și pe măsură ce întrupăm Frecvenţele Mai Înalte, inclusiv Frecvențele Aurii, Albastre şi Diamantine, înțelegem că Pământul a „promovat” la un nou nivel în care Maeștrii Învățători Siriusieni pot fi consultați în calitate de „Familie Stelară” sau „Strămoşi Stelari”, dar noi înșine suntem cei care trebuie să ne conducem propria noastră Evoluție, prin intermediul Intențiilor și Alegerilor noastre.

Maeștrii Învățători sunt aici pentru a ține „Cursuri de Măiestrie”, reamintindu-ne cine suntem și ajutându-ne ca să pășim în Puterea noastră, dar noi suntem cei care trebuie să întrupăm Frecvenţele CURCUBEULUI CHRISTALIN ale Noului Pământ.


Momentul Noului An Planetar și Poarta Leului este un moment ideal pentru a îmbrățișa acest Adevăr și a păși în Puterea și Lumina noastră Multi-dimensională, ca Oameni Ascensionați, ca și Suflete ale Noului Pământ care întrupează toate Frecvenţele Mai Înalte ale Luminii care ne-au fost dăruite de către Învăţătorii Stelari și Avatari pentru a avansa în Evoluția noastră Spirituală și Fizică pe Pământ.


Dacă doriți să aflați mai multe despre ceea ce se întâmplă și să vă alăturați unui Grup Planetar de oameni care vor face împreună „Călătoria” Sufletului Noului Pământ și a Porții Leului, vă invităm să vă alăturați web-inarului nostru online, „Sufletul Noului Pământ”.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu