luni, 29 iunie 2015

MarYan : PoVestea ZILEI (29) pentru 29 iunie 2015 – MANIFEST-ul SYRIZA şi NOUA POLITICĂ (I).PoVestea ZILEI (29)
(pentru)
29 iunie 2015

– MANIFEST-ul SYRIZA 
şi
NOUA POLITICĂ (I) –

În PoVestea din această seară (chiar şi din noapte), vom continua să comentăm puţin pe marginea acestui „Manuscris grecesc”, care, după cum „ni se arată”, în scurt timp nu va mai fi doar unul local, ci va fi re-cunoscut, poate, la nivel global.

Dacă tot vorbim de tot felul de Manuscrise (proto)istorice rare şi chiar de Codex-uri Galactice, de ce nu am PoVesti şi insista puţin pe ceva care pare a fi atât de „actual”, chiar „fierbinte” ?...


Înainte de alte punctări, haideţi să re-vedem încă odată ce înseamnă cele 40 de Puncte ale acestui Manifest, pe care cele referitoare la Grecia şi pentru greci le putem extrapola, mental, ca referindu-se la România şi pentru români :Syriza : Manifestul original

 
1. Auditarea datoriei publice şi renegocierea dobânzilor la datorie şi suspendarea plăţilor până în momentul revitalizării economiei şi apariţia creşterii economice şi a pieţei muncii

2. Cerere adresată UE de a schimba rolul Băncii Central Europene astfel încât să finanţeze Statele şi programele de investiţii publice.

3. Creşterea taxei pe venit cu 75% în cazul veniturilor care depăşesc plafonul de 500.000 Euro.

4. Schimbarea legilor electorale în favoarea unui sistem proporţional.

5. Creşterea taxelor pe companiile mari până la media europeană.

6. Adoptarea unei taxe pe tranzacţiile financiare precum şi unei taxe speciale pe produsele de lux.

7. Interzicerea tranzacţionării derivativelor financiare speculative.

8. Abolirea privilegiilor financiare acordate Bisericii şi industriei constructoare de nave.

9. Combaterea „măsurilor secrete” ale băncilor şi a fugii capitalurilor peste graniţă.

10. Tăierea drastică a cheltuielilor în domeniul apărării.

11. Ridicarea salariului minim la nivelul de dinaintea tăierilor de austeritate, adică la nivelul de 750 de Euro lunar.

12. Folosirea unor clădiri ale guvernului, băncilor şi Bisericii pentru adăpostirea persoanelor fără locuinţă.

13. Deschiderea unor săli de mese în şcolile publice pentru a se putea oferi copiilor masa de dimineaţă şi prânzul.

14. Servicii de sănătate gratuite pentru oamenii străzii, şomeri şi cei cu salarii mici.

15. Contribuţie cu până la 30% din valoarea ratelor în cazul familiilor sărace care nu pot achita datoria.

16. Creşterea alocaţiilor pentru şomeri. Creşterea protecţiei sociale pentru familiile mono-parentale, bătrâni, handicapaţi sau pentru familiile fără niciun fel de sursă de venit.

17. Reduceri fiscale la bunurile de primă necesitate.

18. Naţionalizarea băncilor.

19. Naţionalizarea companiilor de servicii publice din sectoarele strategice pentru creşterea economică a ţării (căi ferate, aeroporturi, poştă, distribuţia apei).

20. Favorizarea energiei regenerabile şi protecţia mediului.

21. Salarii egale pentru bărbaţi şi femei.

22. Limitarea „angajărilor precare” şi sprijin pentru contractele pe perioadă nedeterminată.

23. Extinderea sistemelor de protecţia muncii şi salariilor în cazul muncitorilor cu normă redusă.

24. Reluarea contractelor colective de muncă.

25. Creşterea activităţii inspecţiei muncii şi cerinţe noi în cazul companiilor care participă la licitaţii pentru contracte publice.

26. Reforme constituţionale în scopul garantării separării între Biserică şi Stat precum şi pentru protejarea dreptului la educaţie, sănătate şi mediu.

27. Referendum asupra tratatelor şi altor acorduri pe care le avem cu Europa.

28. Abolirea privilegiilor pentru deputaţii din Parlamentul Naţional. Înlăturarea protecţiei juridice speciale în cazul miniştrilor, permisiune acordată curţilor de justiţie să acţioneze împotriva membrilor guvernului.

29. Demilitarizarea Gardei de Coastă şi a forţelor speciale anti-demonstraţii. Interdicţie ca poliţiştii să poarte măşti sau să folosească arme de foc împotriva manifestanţilor. Schimbare conţinutului cursurilor la şcolile de poliţie pentru a insista asupra unor tematici precum imigraţia, drogurile şi factorii sociali.

30. Garantarea respectării drepturilor omului în centrele de detenţie pentru imigranţi.

31. Facilitarea reîntregirii familiale pentru imigranţi.

32. De-penalizarea consumului de droguri în favoarea unei bătălii împotriva traficului de droguri. Creşterea fondurilor pentru centrele de reabilitare pentru drogaţi.

33. Reglementarea legală a „obiecţiei de conştiinţă”.

34. Mărirea fondurilor pentru domeniul sănătăţii publice până la media nivelului european (media europeană este de 6% din PIB, în Grecia este de 3%).

35. Eliminarea tuturor plăţilor făcute de cetăţeni pentru ceea ce sunt servicii naţionale de sănătate.

36. Naţionalizarea spitalelor private. Eliminarea sistemului de participare privată la sistemul naţional de sănătate.

37. Retragerea trupelor greceşti din Afganistan şi din Balcani. Nu va mai exista niciun soldat grec dincolo de frontinerele noastre naţionale.

38. Abolirea cooperării militare cu Israelul. Sprijinirea creării unui Stat Palestinian cu graniţele din 1967.

39. Negocierea unui acord stabil cu Turcia.

40. Închiderea tuturor bazelor străine din Grecia şi retragerea ţării din NATO.Iată, aşadar, care sunt principalele ZONE-ŢINTĂ asupra cărora îşi îndreaptă cea mai mare parte a atenţiei Punctele acestui Manifest : BĂNCI, CORPORAŢII, MARI INDUSTRII (care, la greci, cea mai mare „greutate” o are cea navală), BISERICĂ, ARMATĂ, POLIŢIE, SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIALĂ...

A mai rămas ceva „esenţial” neacoperit ?

Deşi este amintită în treacăt, ca şi concept, nu am observat remarci fundamentale şi în privinţa adevăratei „EDUCAŢII”, cea care să permită Eliberarea copiilor de sub „tirania profesorilor”, de la „memorarea mecanică” a unor informaţii de tip non-sens (aspecte despre care vom vorbi cât de curând)...

De fapt, acesta este punctul-cheie care asigură trans-formarea irevocabilă şi ireversibilă a acestei societăţi umane, aflate acum în plină di-soluţie...


Însă, dincolo de acest aspect al NOII EDUCAŢII, care ţine de latura „ezoterică” (interioară) a transformării la nivel de societate, acest Manifest pare să reuşească să atingă principalele puncte de interes social, care, prin începea punerii lor în aplicare, va duce la iniţierea adevăratei SCHIMBĂRI în societate (cum spuneam, acţiunea la nivel de „esenţă”, prin Educaţie, va putea trans-forma ceva, în „interior”, în timp ce intervenţia la nivel social va face o diferenţă doar la suprafaţă, în mod superficial, prin care o formă este SCHIMBATĂ cu altă formă).

De aceea, eu consider că Programele Politice care intervin doar asupra FORMELOR SOCIALE nu vor avea consistenţă şi durabilitate, adică, pur şi smplu, vor fi doar simple forme trecătoare („EFEMERIDE”), care vor „zbura” odată cu iniţiatorii lor...


Însă, în aceste contexte trans-formatoare, ceea ce propun cei de la Syriza, cu acest Manifest, este un început, şi deloc timid, ci unul „în forţă”, care va putea determina, odată iniţiat, REACŢII ÎN LANŢ care să conducă Schimbarea către nivele tot mai profunde, adică spre originile transformatoare ale SOCIETĂŢII umane care, în acest fel, ar putea ajunge, în fine, să se dezvolte ca o adevărată CIVILIZAŢIE, precum majoritatea celor existente în Univers...

...Aceasta ar fi începuturile NOII POLITICI care ar putea caracteriza acest domeniu, în viitorul apropiat.


Cum adică, aţi putea întreba, Politica ar continua să existe, astfel, şi după „Eveniment” ? Nu s-ar... des-fiinţa ?...

S-ar părea că NU, din mai multe motive, care ţin de reala înţelegere a ceea ce reprezintă şi înseamnă Politica, în adevăratul SENS AL CUVÂNTULUI (şi la figurat, dar şi la propriu) !

Însă acest aspect, haideţi să-l parcurgem la următarea PoVeste – care, în mod uimitor, va fi ultima din această Primă Lună de PoVeste (Iunie 2015).


Cu aceeaşi „Politică” (a Bucuriei),MarYan

Un comentariu: